Information System VŠFS

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2020

 1. KLESLA, Arnošt. Budoucnost malých a středních podniků a jejich finanční zdraví (The future of small and medium enterprises and their financial health). Bankovnictví, Praha: 4H production s.r.o., 2020, XXVII, 3/2020, p. 36-37. ISSN 1212-4273.
 2. KLESLA, Arnošt. Covid úvěry pro malé a střední podniky a hrozba zombie efektu (Covid loans for small and medium businesses and the threat of the zombie effect). Bankovnictví, Praha: 4H production s. r. o., 2020, vol. 2020, No 5, p. 26 - 27. ISSN 1212-4273.
 3. 2019

 4. KLESLA, Arnošt. Investiční rozvoj malých a středních podniků pro budoucí konkurenceschopnost (Investment development of SMEs for future competitiveness). Praha: 4H production, s. r. o., 2019. p. 30 - 33. ISSN 1212-4273.
 5. CHYTIL, Zdeněk and Arnošt KLESLA. Je ekonomické chování lidí skutečně neočekávané? Politická ekonomie, Praha: Vysoká škola ekonomická, 2019, vol. 67, No 2, p. 215 - 219. ISSN 0032-3233. doi:10.18267/j.polek.1202.
 6. 2018

 7. CHYTIL, Zdeněk and Arnošt KLESLA. Nositel Nobelovy ceny za ekonomii pro rok 2017 (NOBEL PRIZE LAUREATE FOR ECONOMICS FOR THE YEAR 2017). Praha: VŠE, 2018. doi:10.18267/j.polek.1210.
 8. 2017

 9. KLESLA, Arnošt. Karenční doba a lidský kapitál, ekonomický přístup (Deferred Period and Human Capital, an Economic Approach). In Radim Valenčík. Sborník z pracovní části 19. ročníku mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Praha: VŠFS, 2017. p. 67-77, 11 pp. ISBN 978-80-7408-148-4.
 10. 2015

 11. KLESLA, Arnošt. Behavioral Finance a Markets Stability. In Pavlát, V., Schlossberger, O. (ed.). Proceedings of the 7th International Conference on “Financial Markets within the Globalization of World Economy”. Praha: Vysoká škola finanční a správní, z.ú., 2015. p. 114-129, 16 pp. ISBN 978-80-7408-124-8.
 12. CHYTIL, Zdeněk, Arnošt KLESLA and Tomáš KOSIČKA. Economic Interpretation of Human Behaviour in Terms of Health PromotionPrague Economic Papare. Prague Economic Papers, Praha: Vysoká škola ekonomiká, 2015, vol. 2015, No 4, p. 371 - 385. ISSN 1210-0455.
 13. KLESLA, Arnošt. Národní strategie Zdraví 2020, příležitost pro zdraví jako faktor využití lidského kapitálu. 2015. ISBN 978-80-7408-127-9.
 14. 2014

 15. KLESLA, Arnošt. K problému podpory zdraví jako faktoru využití lidského kapitálu. In Valenčík, R. Proceedings of the XVIth International Scientific Conference on Human Capital and Investment in Education. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. p. 179-186, 8 pp. ISBN 978-80-7408-084-5.
 16. KLESLA, Arnošt. Model synergického uspořádání programů prevence a podpory zdraví jako aplikace efektu Human Capital Contracts (HCC) v rámci strategie Zdraví 2020. In Valenčík, R.. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z pracovní části 17. ročníku mezinárodní vědecké konference. Edice EUPRESS, číslo 206. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. p. 110-115. ISBN 978-80-7408-105-7.
 17. VALENČÍK, Radim, Petr WAWROSZ, Jan MERTL, Jaroslav VOSTATEK, Rafik BEDRETDINOV, Michal BLAHOUT, Jan ČERVENKA, Pavel ČÍRTEK, Arnošt KLESLA, Tomáš KOSIČKA, Václav LEINWEBER, Dominik STROUKAL, Jiří ŠNAJDAR and Jaromír TICHÝ. Perspektivy a financování odvětví produktivních služeb. Edice EUPRESS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. 100 pp. ISBN 978-80-7408-103-3.
 18. VALENČÍK, Radim and Arnošt KLESLA. Teorie produktivních služeb: Klíč k ocenění efektů lázeňských služeb (The theory of productive services: Key to the valuation effects of spa services). In 3. mezinárodní vědecká konference Cestovní ruch, hotelnictví a lázeňství ve světle vědeckého výzkumu a praxe. 1. vyd. Opava: Slezská univerzota Opava, 2014. p. 366-372, 12 pp. ISBN 978-80-7248-955-8.
 19. 2013

 20. KLESLA, Arnošt. Lidský faktor na finančních trzích z hlediska efektu sentimentu investorů. In Pavlát, V. (ed). Finanční trhy v roce 2013 a klíčové problémy jejich dalšího vývoje. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 11 pp. ISBN 978-80-7408-081-4.
 21. 2010

 22. KLESLA, Arnošt. Důsledky zdravotní reformy pro pracovní neschopnost v r. 2009. In Lidský kapitál a investice do vzdělání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010. 6 pp. ISBN 978-80-7408-043-2.
 23. KLESLA, Arnošt. Mezinárodní finance. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010. 80 pp.
 24. KLESLA, Arnošt. Možnosti zkvalitňování zdravotního stavu populace v kontextu ekonomického rozvoje. In Zdravie ako základný predpoklad rozvoja ludského potenciálu. Podhájska, 2010. ISBN 978-80-970277-1-1.
 25. KLESLA, Arnošt. Strategie pro výzkum, vývoj a inovace v oblasti IKT v Evropě. In Úloha inovací v hospodářském cyklu. 2010.
Display details
Displayed: 30. 9. 2020 02:18