Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. KLESLA, Arnošt. Budoucnost malých a středních podniků a jejich finanční zdraví. Bankovnictví, Praha: 4H production s.r.o., 2020, XXVII, 3/2020, s. 36-37. ISSN 1212-4273.
  Název česky: Budoucnost malých a středních podniků a jejich finanční zdraví
  Název anglicky: The future of small and medium enterprises and their financial health
  čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: SMEs, profit, financial resources, bonds, financial health, investments

  Změnil: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D., učo 13589. Změněno: 27. 4. 2020 15:33.
 2. KLESLA, Arnošt. Covid úvěry pro malé a střední podniky a hrozba zombie efektu. Bankovnictví, Praha: 4H production s. r. o., 2020, roč. 2020, č. 5, s. 26 - 27. ISSN 1212-4273.
  Název anglicky: Covid loans for small and medium businesses and the threat of the zombie effect
  čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: COVID III credit support program, guarantee of the Czech-Moravian Guarantee and Development Bank, Small and medium enterprises, zombie companies, zombification of the economy, investment development of SMEs from the capital market, improvement of financial management of SMEs, increasing financial literacy of entrepreneurs, financial health of small business, zombie index

  Změnil: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D., učo 13589. Změněno: 10. 6. 2020 16:26.
 3. 2019

 4. SCHLOSSBERGER, Otakar, Arnošt KLESLA a Petr BUDINSKÝ. Financial Markets 2019 – A Factor of European Competitiveness. 2019.
  Název česky: Finanční trhy 2019 - faktor evropské konkurenceschopnosti
  Název anglicky: Financial Markets 2019 – A Factor of European Competitiveness
  angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: financial market; development; SMSs; digitization; robotics

  Změnil: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Změněno: 5. 11. 2019 08:42.
 5. KLESLA, Arnošt. Investiční rozvoj malých a středních podniků pro budoucí konkurenceschopnost. Praha: 4H production, s. r. o., 2019. s. 30 - 33. ISSN 1212-4273.
  URL
  Název česky: Investiční rozvoj malých a středních podniků pro budoucí konkurenceschopnost
  Název anglicky: Investment development of SMEs for future competitiveness
  čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: SME, competitiveness, innovation
  Recenzováno: ano

  Změnil: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D., učo 13589. Změněno: 15. 6. 2020 17:55.
 6. CHYTIL, Zdeněk a Arnošt KLESLA. Je ekonomické chování lidí skutečně neočekávané? Politická ekonomie, Praha: Vysoká škola ekonomická, 2019, roč. 67, č. 2, s. 215 - 219. ISSN 0032-3233. doi:10.18267/j.polek.1202.
  URL
  Název česky: Je ekonomické chování lidí skutečně neočekávané?
  čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: behavioral economics, misbshaving, R.Thaler, behavioral finance

  Změnil: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D., učo 13589. Změněno: 18. 6. 2019 17:02.
 7. 2018

 8. CHYTIL, Zdeněk a Arnošt KLESLA. Nositel Nobelovy ceny za ekonomii pro rok 2017. Praha: VŠE, 2018. doi:10.18267/j.polek.1210.
  URL
  Název anglicky: NOBEL PRIZE LAUREATE FOR ECONOMICS FOR THE YEAR 2017
  čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Behavioral economics; Richard Thaler; limited rationality; social preference; lack of self-control; individual decision-making; bias and behavior
  Recenzováno: ano

  Změnil: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Změněno: 15. 1. 2019 13:32.
 9. 2017

 10. KLESLA, Arnošt. Karenční doba a lidský kapitál, ekonomický přístup. In Radim Valenčík. Sborník z pracovní části 19. ročníku mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Praha: VŠFS, 2017. s. 67-77, 11 s. ISBN 978-80-7408-148-4.
  Název česky: Karenční doba a lidský kapitál, ekonomický přístup
  Název anglicky: Deferred Period and Human Capital, an Economic Approach
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: deferred period; absence due to illness
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 2. 1. 2018 11:39.
 11. 2015

 12. KLESLA, Arnošt. Behavioral Finance a Markets Stability. In Pavlát, V., Schlossberger, O. (ed.). Proceedings of the 7th International Conference on “Financial Markets within the Globalization of World Economy”. Praha: Vysoká škola finanční a správní, z.ú., 2015. s. 114-129, 16 s. ISBN 978-80-7408-124-8.
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnila: Romana Klinecká, DiS., učo 30824. Změněno: 16. 9. 2016 11:01.
 13. CHYTIL, Zdeněk, Arnošt KLESLA a Tomáš KOSIČKA. Economic Interpretation of Human Behaviour in Terms of Health PromotionPrague Economic Papare. Prague Economic Papers, Praha: Vysoká škola ekonomiká, 2015, roč. 2015, č. 4, s. 371 - 385. ISSN 1210-0455.
  URL
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: rationality; health promotion behaviour; demand for health; healthy life style; health illusion
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 4. 9. 2017 09:04.
 14. KLESLA, Arnošt. Národní strategie Zdraví 2020, příležitost pro zdraví jako faktor využití lidského kapitálu. 2015. ISBN 978-80-7408-127-9.
  URL

  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 23. 2. 2017 14:27.
 15. 2014

 16. KLESLA, Arnošt. K problému podpory zdraví jako faktoru využití lidského kapitálu. In Valenčík, R. Proceedings of the XVIth International Scientific Conference on Human Capital and Investment in Education. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 179-186, 8 s. ISBN 978-80-7408-084-5.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 20. 2. 2017 14:01.
 17. KLESLA, Arnošt. Model synergického uspořádání programů prevence a podpory zdraví jako aplikace efektu Human Capital Contracts (HCC) v rámci strategie Zdraví 2020. In Valenčík, R.. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z pracovní části 17. ročníku mezinárodní vědecké konference. Edice EUPRESS, číslo 206. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 110-115. ISBN 978-80-7408-105-7.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 20. 2. 2017 11:39.
 18. VALENČÍK, Radim, Petr WAWROSZ, Jan MERTL, Jaroslav VOSTATEK, Rafik BEDRETDINOV, Michal BLAHOUT, Jan ČERVENKA, Pavel ČÍRTEK, Arnošt KLESLA, Tomáš KOSIČKA, Václav LEINWEBER, Dominik STROUKAL, Jiří ŠNAJDAR a Jaromír TICHÝ. Perspektivy a financování odvětví produktivních služeb. Edice EUPRESS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. 100 s. ISBN 978-80-7408-103-3.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Patricie Štruncová, učo 7054. Změněno: 4. 2. 2016 10:37.
 19. VALENČÍK, Radim a Arnošt KLESLA. Teorie produktivních služeb: Klíč k ocenění efektů lázeňských služeb. In 3. mezinárodní vědecká konference Cestovní ruch, hotelnictví a lázeňství ve světle vědeckého výzkumu a praxe. 1. vyd. Opava: Slezská univerzota Opava, 2014. s. 366-372, 12 s. ISBN 978-80-7248-955-8.
  Název česky: Teorie produktivních služeb: Klíč k ocenění efektů lázeňských služeb
  Název anglicky: The theory of productive services: Key to the valuation effects of spa services
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: human capital; transferred price; productive services; healthcare; spa industry
  Druh sborníku: předkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 13. 4. 2017 08:06.
 20. 2013

 21. KLESLA, Arnošt. Lidský faktor na finančních trzích z hlediska efektu sentimentu investorů. In Pavlát, V. (ed). Finanční trhy v roce 2013 a klíčové problémy jejich dalšího vývoje. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 11 s. ISBN 978-80-7408-081-4.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Eva Lebedová, učo 11465. Změněno: 22. 9. 2014 14:29.
 22. 2010

 23. KLESLA, Arnošt. Důsledky zdravotní reformy pro pracovní neschopnost v r. 2009. In Lidský kapitál a investice do vzdělání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010. 6 s. ISBN 978-80-7408-043-2.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 12. 8. 2011 10:10.
 24. KLESLA, Arnošt. Mezinárodní finance. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010. 80 s.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 18. 1. 2011 09:32.
 25. KLESLA, Arnošt. Možnosti zkvalitňování zdravotního stavu populace v kontextu ekonomického rozvoje. In Zdravie ako základný predpoklad rozvoja ludského potenciálu. Podhájska, 2010. ISBN 978-80-970277-1-1.
  Ekonomie. čeština. Slovensko.
  Změnila: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Změněno: 30. 3. 2011 10:55.
 26. KLESLA, Arnošt. Strategie pro výzkum, vývoj a inovace v oblasti IKT v Evropě. In Úloha inovací v hospodářském cyklu. 2010.
  čeština. Česká republika.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 12. 8. 2011 10:11.
Zobrazeno: 21. 9. 2020 18:27