VALENČÍK, Radim a Arnošt KLESLA. Teorie produktivních služeb: Klíč k ocenění efektů lázeňských služeb. In 3. mezinárodní vědecká konference Cestovní ruch, hotelnictví a lázeňství ve světle vědeckého výzkumu a praxe. 1. vyd. Opava: Slezská univerzota Opava, 2014. s. 366-372, 12 s. ISBN 978-80-7248-955-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Teorie produktivních služeb: Klíč k ocenění efektů lázeňských služeb
Název česky Teorie produktivních služeb: Klíč k ocenění efektů lázeňských služeb
Název anglicky The theory of productive services: Key to the valuation effects of spa services
Autoři VALENČÍK, Radim a Arnošt KLESLA.
Vydání 1. vyd. Opava, 3. mezinárodní vědecká konference Cestovní ruch, hotelnictví a lázeňství ve světle vědeckého výzkumu a praxe, od s. 366-372, 12 s. 2014.
Nakladatel Slezská univerzota Opava
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
ISBN 978-80-7248-955-8
Klíčová slova česky lidský kapitál; přenesená cena; zdravotnictví; lázeňství
Klíčová slova anglicky human capital; transferred price; productive services; healthcare; spa industry
Štítky AR 2013-2014, D4, RIV_ano, xD2
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 13. 4. 2017 08:06.
Anotace
Využití HCC (human capital contracts) v odvětvích nabývání, uchování a uplatněním lidského kapitálu. Mezi tato odvětví patří především vzdělání a péče o zdraví, lze do nich zahrnout i výchovu v rodině, zabezpečení bydlení mladým rodinám, kulturu, některé oblasti relaxačních a rekreačních aktivit, lázeňství, pracovního poradenství apod. Ekonomické efekty, které v těchto odvětvích vznikají, mají podobu urychlení profesního uplatnění, dosažení lepšího profesního uplatnění, prodloužení zenitu i horizontu produktivního uplatnění. Návrh a zdůvodnění HCC založených na přenesené ceně tak, aby ekonomické efekty prostřednictvím mechanismů (nikoli prostřednictvím rozhodnutí subjektů institucionálního systému) byly zdrojem financování subjektů, které se o ně zasloužily (poskytovatel produktivní služby, její uživatel, zprostředkovatel), a rozděleny podle podílu těchto subjektů na jejich dosažení.
Anotace anglicky
The use of HCC (human capital contracts) in areas of acquisition, utilization, and preservation of human capital. These sectors comprise, in particular, education and healthcare, but they may also include family upbringing, provision of housing for young families, culture, some areas of relaxation and recreational activities, spa industry, professional (work-related) consulting, etc. Economic effects accrued in the aforementioned sectors are in the form of quicker professional fulfillment, better professional results, as well as longer zenith and horizon of productive fulfillment. Proposal and substantiation of the HCC based on the transferred price to ensure that economic effects through the relevant mechanisms (and not on the basis of the institutional system entities) serve as the source of financing for the entities that contributed to them (productive services providers, users, mediators) and are distributed based on the contribution of such entities to the achievement thereof.
VytisknoutZobrazeno: 21. 9. 2020 17:03