Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

 1. ČERVENKA, Miroslav. Nová právní úprava poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru. Bankovnictví. Praha: 4Hproduction, s. r. o., 2017, XXIV, 3/2017, s. 24-25. ISSN 1212-4273.
 2. ČERVENKA, Miroslav. Spolufinancování dotací z pohledů obcí jako žadatelů o podporu. Moderní obec. Praha: Profi Press, 2017, roč. 23, č. 10, s. 18-19. ISSN 1211-0507.
 3. ČERVENKA, Miroslav, Dagmar IRCINGOVÁ a Miroslav ŠKVÁRA. Spotřebitelské úvěry 2017. Praha: Miroslav Škvára, 2017. ISBN 978-80-904823-4-0.
 4. 2015

 5. ČERVENKA, Miroslav, O ČERNÍK, Jiří MIHOLA a Radim VALENČÍK. Analysis of Financial Markets Evolution by Utilizing the Theory of Cooperative Games I. In Vladislav Pavlát, Otakar Schlossberger et al. Proceedings of the 7th International Conference on “Financial Markets within the Globalization of World Economy”. Praha: Vysoká škola finanční a správní, z.ú., 2015. s. 36-46. ISBN 978-80-7408-124-8.
 6. ČERVENKA, Miroslav. Nová mezinárodní doporučení proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Bezpečnostní teorie a praxe. Praha: Policejní akademie ČR, 2015, č. 1, s. 125-132. ISSN 1801-8211.
 7. ČERVENKA, Miroslav. Reflection above some Problems of the Amendment of the Act on Insurance Intermediaries. In Pavlát, V., Schlossberger, O. (ed.) [CD] Financial Markets within the Globalization of World Economy. Praha: EUPRESS VŠFS, 2015. 6 s. ISBN 978-80-7408-124-8.
 8. 2012

 9. ČERVENKA, Miroslav. Aktuální problémy řízení sociálních služeb. In Konference na téma Pracovní migrace. 2012.
 10. ČERVENKA, Miroslav. Certain Problems Posed by the Influence of Public Choice Theory on Healthcare. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, 2012. 5 s. ISBN 978-80-245-1764-3.
 11. 2010

 12. ČERVENKA, Miroslav. Dotovaná družstva za všechny peníze. Moderní obec. Praha: Economia, 2010, č. 3. ISSN 1211-0507.
 13. ČERVENKA, Miroslav. Úloha managementu v procesu plánování sociálních služeb. In Plánování sociálních služeb v Praze. Praha: Lara consulting s.r.o., 2010. s. 4-10. ISBN 978-80-254-7415-0.
 14. ČERVENKA, Miroslav. Zadlužování obcí v důsledku řešení bytové politiky po roce 2000. In Teoretické apraktické aspekty veřejných financí. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2010. ISBN 978-80-245-1644-8.
 15. 2009

 16. ČERVENKA, Miroslav, Vojtěch KREBS, H. KUČEROVÁ a O. HAVLÍČEK. Analýza poptávky po vzdělávacích kapacitách pro dospělé na území Olomouckého kraje. Praha: SVS Consult, 2009. 215 s.
 17. ČERVENKA, Miroslav. Soustava veřejných rozpočtů. Praha: Nakladatelství Leges Praha, 2009. 208 s. Edice Student. ISBN 978-80-87212-11-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 6. 3. 2021 20:09