Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. MATES, Pavel a Petr ČECHÁK. DOBROVOLNÉ SVAZKY OBCÍ JAKO VYKONAVATELÉ VEŘEJNÉ SPRÁVY. In Košičiarová, Soňa (ed.). Záujmová korporácia a verejný záujem : Zborník referátov z vedeckej konferencie. Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2022. s. 101-111, 12 s. ISBN 978-80-568-0502-2.
 2. ČECHÁK, Petr a Pavel MATES. Právní úprava mezikrajské spolupráce. Praha, 2022. 5 s.
 3. 2021

 4. MATES, Pavel a Petr ČECHÁK. Digitální služby a elektronická komunikace s orgány obcí. In Lívia Trellová, Ľudovít Máčaj. AKO ZEFEKTÍVNIŤ PRIAMU ÚČASŤ OBYVATEĽOV NA MIESTNEJ SAMOSPRÁVE V PODMIENKACH INTELIGENTNÝCH MIEST A OBCÍ. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021. s. 69-73. ISBN 978-80-7160-620-8.
 5. ČECHÁK, Petr, Pavel MATES a Jan ŠMÍD. Immunities from the Past to the Present. Trajectory of Immunities. In Alexander J. Bělohlávek, Naděžda Rozehnalová. Czech yearbook of international law. Nizozemsko: Lex Lata BV, 2021. s. 3-40. ISBN 978-90-829824-4-2.
 6. WOKOUN, René, Petr ČECHÁK a Pavel MATES. Regional and legal aspects of transport services in the Czech Republic, with special regard to peripheral regions. In Ivana Vaňková. Proceedings of the 14th International Scientific Conference Public Economics and Administration 2021. Ostrava: Technical University of Ostrava, 2021. s. 455-466. ISBN 978-80-248-4580-7.
 7. WOKOUN, René, Pavel MATES, Petr ČECHÁK, Zuzana KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Karel LACINA a Marek STARÝ. Vývoj podpory regionálního rozvoje v Československu a v České republice. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Leges, s. r. o., 2021. 219 s. Teoretik. ISBN 978-80-7502-544-9.
 8. 2020

 9. ČECHÁK, Petr, Pavel MATES a Jan ŠMÍD. Human Rights and the Courts. Czech yearbook of international law. Nizozemsko: Lex Lata BV, 2020, roč. 2020, XI, s. 85-116. ISSN 2157-2976.
 10. 2019

 11. WOKOUN, René, Pavel MATES a Petr ČECHÁK. Legal and Regional Aspects of Structuring of the Czech Republic. In Ivana Vaňková. Proceedings of the 13th International Scientific Conference Public Economics and Administration 2019. 1. vyd. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2019. s. 423-434, 444 s. ISBN 978-80-248-4356-8.
 12. ČECHÁK, Petr. Ochrana identity společnosti a bránící se demokracie. In Viktor Porada, Eduard Bruna. Bezpečná Evropa 2018. 1. vyd. Praha: VŠFS, 2019. s. 313-320. ISBN 978-80-7408-185-9.
 13. ČECHÁK, Petr. Pavel Mates (ed.) et al.: Ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora Praha, 2019, roč. 2019, č. 12, s. 71-72. ISSN 1210-6348.
 14. 2018

 15. ČECHÁK, Petr. Klauzule věčnosti a kontinuita ústavy. In Aleš Gerloch, Katarzyna Žak Krzyžanková. Ústavní kontinuita České republiky s československou tradicí. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018. s. 671-685. ISBN 978-80-7380-749-8.
 16. 2017

 17. ČECHÁK, Vladimír a Petr ČECHÁK. Development of Public Administration by Statutory Cities – Current Situation, Problems to be Solved. In Ivana Vaňková. PUBLIC ECONOMICS AND ADMINISTRATION 2017. 1. vyd. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 2017. s. 50-56. ISBN 978-80-248-4131-1.
 18. 2016

 19. ČECHÁK, Petr. Recenze a anotace. Potěšil, L. Nicotnost a správní rozhodnutí ve středoevropském kontextu, Masarykova univerzita, Edice Sicentia, Brno 2015. Správní právo : Odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2016, XLIX, 2/2016, s. 125-128. ISSN 0139-6005.
 20. 2014

 21. ČECHÁK, Petr. Koncept „rozfázování“ odchodu do starobního důchodu – nastínění základních tezí. In Valenčík, R. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z pracovní části 17. ročníku mezinárodní vědecké konference. Edice EUPRESS, číslo 206. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 102-108. ISBN 978-80-7408-105-7.
 22. 2013

 23. ČECHÁK, Petr. Regulace fungování velkých hráčů na finančních trzích a rizika spojená s jejich fungováním. In Pavlát, V. (ed). Finanční trhy v roce 2013 a klíčové problémy jejich dalšího vývoje. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 9 s. ISBN 978-80-7408-081-4.
 24. ČECHÁK, Petr. Výzvy pro právní regulaci v multikulturní situaci. In Změna práva, Tatranská Štrba, 20. – 22. 3. 2013. 2013.
 25. 2012

 26. ČECHÁK, Petr. Globalization and current chalenges for legal regulation. In World congress on administrative and political sciences. 2012.
 27. ČECHÁK, Petr. Hypernormativismus a informační funkce práva. In Jermanová, H., Cvrček, F. (eds.). Quo vadis, střední Evropo? Metamorfózy práva III. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2012. s. 40-50, 10 s. ISBN 978-80-87439-06-7.
 28. ČECHÁK, Petr. Právo jako nástroj revoluce. In Dny práva. 2012.
 29. ČECHÁK, Petr. Spor Hart vs. Devlin a úloha racionality v právu. In Olomoucké debaty mladých právníků. 2012.
 30. ČECHÁK, Petr. Účast na semináři. In Kulatý stůl k dozvukům XXV. Světového kongresu IVR. 2012.
 31. ČECHÁK, Petr. Vliv hodnotových představ a předvědění interpreta na výsledek interpretačního procesu. In Trnavské právnické dny. 2012.
 32. 2011

 33. ČECHÁK, Petr. Current risks in human capital investments in university education in Czech republic. In Human Cupital and Investment in Education. 2011.
 34. ČECHÁK, Petr. Ke vztahu obsahové vhodnosti a autoritativnosti práva. In Bárány, E a kol. Právo a jeho prostredie. Bratislava: Ústav štátu a práva SAV, 2011. s. 228 – 237, 9 s. ISBN 978-80-8095-072-9.
 35. ČECHÁK, Petr. Kelsenova kritika Norimberského tribunálu. In Dny práva. 2011.
 36. ČECHÁK, Petr. Rozvod po italsku“ z pohledu Law and Literature. In Právo v umění a umění v právu. 2011.
 37. ČECHÁK, Petr. Significance of fiction literature for legal argumentation and decision-making. In Argumentation 2011. 2011.
 38. 2010

 39. ČECHÁK, Petr. Axiologické aspekty efektivnosti působení práva. 2010.
 40. ČECHÁK, Petr. Litera a účel právního předpisu ve vzájemné konfrontaci jako předměty interpretace práva. In Olomoucké právnické dny 2010 (Sborník příspěvků ze sekce teorie práva a právních dějin). 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010. ISBN 978-80-244-2665-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 6. 2023 21:24