Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. JURÁSEK, Miroslav, Tomislav POTOCKÝ a Tereza VACÍNOVÁ. NOVÉ SCHOPNOSTI PRO 21. STOLETÍ: KULTURNÍ INTELIGENCE A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. Orbis Linguarum. Bulharsko: South-Western University “Neophyte Rilsky”, 2020, roč. 18, č. 1, s. 148-155. ISSN 1312-0484.
 2. 2018

 3. VACÍNOVÁ, Tereza. Finanční a environmentální vzdělávání v moderní době. Andragogika v praxi. Praha: Asociace institucí ve vzdělávání dospělých, 2018, Neuveden, č. 14, s. 30-32. ISSN 2336-5145.
 4. VACÍNOVÁ, Tereza. Psychologie. Trendy oboru v dějinných souvislostech. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018. 205 s. EUpress. ISBN 978-80-7408-152-1.
 5. 2017

 6. VACÍNOVÁ, Tereza. Nároky na odborné vědomosti, dovednosti a vlastnosti prodejce. In Kolektiv autorů. Rozvíjení osobnostního potenciálu. 1. vydání. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2017. s. 123-128. ISBN 978-80-7452-127-0.
 7. VACÍNOVÁ, Tereza. Proč se vzdělávat. In Kolektiv autorů. Rozvíjení osobnostního potenciálu. 1. vydání. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2017. s. 120-123. ISBN 978-80-7452-127-0.
 8. 2016

 9. VACÍNOVÁ, Tereza. Hrubec Marek. Odjištěná společnost. Rozhovory o potřebné společenské změně. Andragogická revue. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2016, roč. 2016/VIII, č. 1, 1 s. ISSN 1804-1698.
 10. 2014

 11. VACÍNOVÁ, Tereza. Vysokoškolská přednáška v pedagogicko-psychologických souvislostech. In Prusáková. Osobnosť lektora vo vzdelávaní dospelých. Banská Bystrica: PF UMB, Belianum, 2014. 13 s. ISBN 978-80-557-0801-0.
 12. 2009

 13. VACÍNOVÁ, Tereza. Dějiny vzdělávání od antiky po Komenského. 1. vyd. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2009. 240 s. ISBN 978-80-86723-74-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 10. 2022 17:41