Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2011

 1. ŠUMNÁ, Petra. . Jakými způsoby a kanály působí na kreditního riziko různé aspekty hospodářského cyklu. In QUAERE 2011. : Magnamitas, 2011. 10 s. ISBN 978-80-904877-3-4.
 2. BLAHA, Jaroslav. Bezpečnostní a ekonomická rizika České republiky ve světle vývoje arabského světa. In Bezpečnostní management a společnost. Brno: Univerzita obrany, 2011. s. 63 – 72, 10 s. ISBN 978-80-7231-790-5.
 3. BLAHA, Jaroslav. Bezpečnostní rizika EU a ČR z exodu z arabských zemí. In Riešenie krízových situácií v špecifickom prostředí. Žilina: EDIS - vydavateľstve ŽU, 2011. s. 33 - 42, 10 s. ISBN 978-80-554-0366-3.
 4. KOKLAR, Robin. Determinanty ovlivňující předepsané hrubé pojistné životního pojištění v ČR. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2011. 10 s. ISBN 978-80-7408-050-0.
 5. ŠUMNÁ, Petra. Finanční krize 2008/2009 a reformy v oblasti dohledu a regulace v bankovním sektoru. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
 6. VATAHA, Jiří. Fundamentální a technická analýza – jejich využívání v pozičním obchodování. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
 7. ČECHÁK, Vladimír. Charakteristika a současná funkce vzdělávání. In Vzdělanostní společnost (věda a vzdělání ve 21. století). Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2011. ISBN 978-80-7408-049-4.
 8. KORBASOVÁ, Petra. Integrace výkaznictví jako organická součást integrace finančních trhů a. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
 9. BENEŠ, Vadim. Interní audit v bankách a finanční krize. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
 10. BEDRETDINOV, Rafik. Posouzení finanční krize z hlediska teorie cyklů. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
 11. KAFKA, Miloslav. Psychologické aspekty procesu nákupního rozhodování spotřebitele. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
 12. KOSIČKA, Tomáš. Řecká finanční krize z pohledu teorie her. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2011. 5 s. ISBN 978-80-7408-050-0.
 13. HRNČÍŘ, Miroslav. Světová finanční krize a měnová politika: Bude světová finanční krize předělem v teorii i praxi měnové politiky? In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
 14. BLAHA, Jaroslav. Tendence a problémy vzdělávání v Evropě z historicko – srovnávacího pohledu. In Vzdělanostní společnost (věda a vzdělání ve 21. století). Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2011. ISBN 978-80-7408-049-4.
 15. VATAHA, Jiří. Vliv hospodářské krize na akcie z anticyklického odvětví - televizní průmysl. In MMK 2011. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2011. s. 1695-1700, 6 s. ISBN 978-80-904877-7-2.
 16. BENECKÁ, Soňa. Význam devizových rezerv v globální finanční krizi. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2011. ISBN 978-80-7408-050-0.
 17. 2010

 18. BÍLKOVÁ, Diana. Analýza vývoje mzdových rozdělení posledních let podle odvětví s využitím kvantilových charakteristik. In MSED Mezinárodní statisticko-ekonomické dny. Praha: VŠE, 2010. s. 1-15. ISBN 978-80-86175-69-0.
 19. BERKA, Petr. Association rules postprocessing via meta-learning. In Znalosti 2010. Praha: Oeconomica, 2010. s. 41 - 50. ISBN 978-80-245-1636-3.
 20. VYBÍHAL, Václav. Daňová politika České republiky v podmínkách ekonomické krize. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: VŠE FFÚ, 2010. s. 50-50, 1 s. ISBN 978-80-245-1644-8.
 21. WAWROSZ, Petr. Ekonomická ustanovení československé ústavy z roku 1920. In Československá ústava 1920 – 90 let poté. Sborník textů. 2010. ISBN 978-80-86547-89-3.
 22. DURDISOVÁ, Jaroslava. Ekonomický růst a investice do zdraví. In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru II. Tribun EU, s.r.o. : ESF MU Brno, 2010. ISBN 978-80-7399-907-0.
 23. PAVLŮ, Dušan. Fair industry 2009 v Česku a krize. In Změny v řízení podniků v postkrizovém období. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010. 6 s. ISBN 978-80-7408-037-1.
 24. JURÁSEK, Miroslav. Fiskální politika na jihoamerickém kontinentě a politický systém. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. ISBN 978-80-7318-922-8.
 25. KORBASOVÁ, Petra. Harmonizace informačních toků v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem. In IMEA 2010. 1. vydání. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. ISBN 978-80-7395-254-9.
 26. ROUBAL, Ondřej. Hédonismus jako životní styl z pohledu sociologie marketingové komunikace. In K problémom mediálnej komunikácie. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2010. ISBN 978-80-8105-188-3.
 27. WAWROSZ, Petr. Hledání institucionální rovnováhy. In IMEA. Sborník z 10. ročníku mezinárodní konference. 2010. ISBN 978-80-7395-254-9.
 28. POTOCKÝ, Tomislav. Hospodářská němčina – aktuální koncepty a přístupy. In Cizí jazyky se specifickým zaměřením ve výuce a testování (včetně češtiny pro cizince). Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2010. s. 68 – 73, 6 s. ISBN 978-80-87238-03-5.
 29. VALENČÍK, Radim. „In vino veritas“ a „Pravda vítězí“ – o škodlivosti souběhu přijetí těchto dvou zásad v oblasti vědecké práce. In Víno a človek. : Východoeurópska agentúra pre rozvoj, 2010. s. 73 – 78, 6 s. ISBN 978-80-970277-2-8.
 30. TICHÝ, Jaromír. Inovace managementu - Segmentové řízení. In Změny v řízení podniků v postkrizovém období, workshop. [DVD]. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010. s. 115-117, 3 s. ISBN 978-80-7408-037-1.
 31. KUNZ, Vilém a Ondřej ROUBAL. Josef Hlávka – významný český filantrop a podnikatel. In Podnikání a konkurenceschopnost firem 2010. : Fakulta podnikového managementu Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2010. s. 415 – 420, 6 s. ISBN 978-80-225-2978-5.
 32. ČECHÁK, Vladimír. K možnosti koncipování „teorie veřejné správy". In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru II. Tribun EU, s.r.o. : ESF MU Brno, 2010. ISBN 978-80-7399-907-0.
 33. TICHÝ, Jaromír. Klasifikace systému fúze a akvizice pro potřeby teorie entropie. In Změny v řízení podniků v postkrizovém období. [DVD]. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010. s. 107-114, 8 s. ISBN 978-80-7408-037-1.
 34. BŘEČKOVÁ, Pavla. Krize jako očista. In Souček a kol. Změny v řízení podniků v postkrizovém období. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010. 6 s. ISBN 978-80-7408-037-1.
 35. WAWROSZ, Petr. Krize, zodpovědnost a budoucnost Evropy. In Hospodářská politika v zemích EU: Ekonomická krize – výzvy budoucnosti. 2010. ISBN 978-80-248-2024-8.
 36. BLAHA, Jaroslav. Krizová komunikace. In Řešení krizových situací ve specifickém prostředí. Žilina: Žilinská univerzita, 2010.
 37. POTOCKÝ, Tomislav. Kulturně-psychologické a lingvistické aspekty interkulturního komunikačního tréninku v rámci výuky německého jazyka pro profesní účely. In Historicko-kulturologické minimum vo vyučovaní cudzích jazykov. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2010. s. 179 - 187, 9 s. ISBN 978-80-8094-720-0.
 38. BUDINSKÝ, Petr. Kvantifikace rizik spojených s deriváty CDS. In Manažment v 21. storočí: problémy a východiska. Bratislava: Vysoká škola manažmentu, 2010. ISBN 978-80-89306-08-4.
 39. KUNZ, Vilém a Jitka SRPOVÁ. Má společenská odpovědnost v ČR budoucnost? In Sborník z mezinárodní konference Podnikání a konkurenceschopnost firem 2010. : Fakulta podnikového managementu Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2010. s. 415 - 420, 6 s. ISBN 978-80-225-2978-5.
 40. HALÍŘOVÁ, Jana a Bohumír ŠTĚDROŇ. Marketingmanagement v politice. In Nové trendy - nové nápady 2010. Znojmo: Soukromá vysoká škola Znojmo, s r.o., 2010. s. 459-464, 6 s. ISBN 978-80-87314-12-8.
 41. PAVLŮ, Dušan. Marketingový výzkum jako zdroj úvah pro komunikační strategii (na příkladu zavádění Euro v ČR). In K problémom mediálnej komunikácie. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2010. 11 s. ISBN 978-80-8105-188-3.
 42. HRNČÍŘ, Vladimír, Eva PREININGEROVÁ a Václav LEINWEBER. Metoda projektového financování jako katalyzátor rozvoje investic a exportu. In Změny v řízení podniků v postkrizovém období. 1. vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010. ISBN 978-80-7408-037-1.
 43. KLESLA, Arnošt. Možnosti zkvalitňování zdravotního stavu populace v kontextu ekonomického rozvoje. In Zdravie ako základný predpoklad rozvoja ludského potenciálu. Podhájska, 2010. ISBN 978-80-970277-1-1.
 44. ČEJKA, Robin a Miroslav ZETEK. Návrh penzijní reformy v ČR. In MMK 2010. Hradec Králové, 2010. s. 1179-1188. ISBN 978-80-86703-41-1.
 45. VALENČÍK, Radim a I STÁŇA. O spojení černých děr reforem a bílých míst teorie (Pomůže nám matematika rozšifrovat, oč tu běží?). In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru II. : Tribun EU, s.r.o., 2010. ISBN 978-80-7399-907-0.
 46. MERTL, Jan a Jaroslava DURDISOVÁ. Odraz globálního vývoje v podobách welfare state. In Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy. Bratislava: NHF EU Bratislava, 2010. ISBN 978-80-225-2973-0.
 47. VOSTATEK, Jaroslav. Panevropský penzijní systém a daňový mix. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: VŠE FFÚ, 2010. ISBN 978-80-245-1644-8.
 48. KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Zuzana. Participace veřejnosti na přípravě a realizaci rozvojových projektů v obcích a městech: aktuální problémy a výzvy. In Udržitelný rozvoj měst. Praha: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s., 2010. s. 70-73, 4 s. ISBN 978-80-904490-9-1.
 49. BUDINSKÝ, Petr. Porovnání bankovních rizik s riziky států. In FOR FIN – mezinárodní vedecká konferencia finančníkov z teorie a praxe. Bratislava: Ekonomická univerzita, 2010. ISBN 978-80-225-3001-9.
 50. ŠUDŘICHOVÁ, Martina. Proexportní politika ve vybraných zemích EU. In Hospodářská politika v členských zemích EU. Opava: Slezská univerzita, 2010. ISBN 978-80-7248-601-4.
 51. KUBÍČKOVÁ, Dana. Připravenost MSP na vykazování dle IFRS. In Změny v řízení podniků v postkrizovém období. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010. ISBN 978-80-7408-037-1.
 52. PAVLÁT, Vladislav. Regulace systémově významných finančních institucí. In FOR FIN. Bratislava: Ekonomická univerzita Bratislava, 2010. ISBN 978-80-225-3001-9.
 53. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana. Řízení akvizic a fúzí. In Změny v řízení podniků v postkrizovém období. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010. s. 14-21, 8 s. ISBN 978-80-7408-037-1.
 54. HAVLÍČEK, Karel. Řízení dluhů v době krize. In Změny v řízení podniků v postkrizovém období. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010. ISBN 978-80-7408-037-1.
 55. BUDINSKÝ, Petr. Řízení finančních rizik v době krize. In Změny v řízení podniků v postkrizovém období. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010. ISBN 978-80-7408-037-1.
 56. BUDINSKÝ, Petr, Karel HAVLÍČEK a Radim VALENČÍK. Řízení firem a institucí v období krize – jak využít teorii her. In Manažment v 21. storočí: problémy a východiska. Bratislava: Vysoká škola manažmentu, 2010. ISBN 978-80-89306-08-4.
 57. BEZDĚKA, Zdeněk. Řízení jakostí – Cesty i pro vysoké školy a úřady. In Změny v řízení podniků v postkrizovém období. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010. 6 s. ISBN 978-80-7408-037-1.
 58. PAVLŮ, Dušan. Sexuální apely v reklamních komunikátech. In Sexualizácia mediálního priestoru. Nitra: Filozofická fakulta UKF, Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy, 2010. s. 6 – 11, 6 s. ISBN 978-80-8094-733-0.
 59. WAWROSZ, Petr. Správa a organizace soudnictví z pohledu ekonomické teorie. In Olomoucké právnické dny 2009. 2010. ISBN 978-80-87382-00-4.
 60. VALENČÍK, Radim a Petr WAWROSZ. Teorie redistribučních systémů a analýza institucionálního prostředí. In Týždeň vedy a techniky na PF KU v Ružomberku. Ružomberok: Katolícka univerzita, 2010. s. 461 – 480, 20 s. ISBN 978-80-8084-555-1.
 61. ČERVENKA, Miroslav. Úloha managementu v procesu plánování sociálních služeb. In Plánování sociálních služeb v Praze. Praha: Lara consulting s.r.o., 2010. s. 4-10, 7 s. ISBN 978-80-254-7415-0.
 62. KOSIČKA, Tomáš. Úvod do teorie kontextuálních her. In Lidský kapitál a investice do vzdělání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010. 3 s. ISBN 978-80-7408-043-2.
 63. WAWROSZ, Petr. Velká deprese a soudobá krize – paralely a rozdíly. In Velká deprese a její odraz v ekonomické teorii a praxi. 2010.
 64. HAMERNÍKOVÁ, Bojka a Alena MAAYTOVÁ. Veřejné výdaje a růst - omezení a možnosti analýzy vlivů. In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru II. : ESF MU Brno, 2010. ISBN 978-80-7399-907-0.
 65. MERTL, Jan. Vliv ekonomické krize na systém zdravotního pojištění. In Sborník z konference TPAVF. Praha: VŠE, 2010. ISBN 978-80-245-1644-8.
 66. SOUČEK, Jiří. Vymáhání pohledávek: krátký pohled do minulosti. In Změny v řízení podniků v postkrizovém období. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010. s. 64 – 73, 10 s. ISBN 978-80-7408-037-1.
 67. LEINWEBER, Václav. Využití NPV k investičnímu rozhodování v prostředí nejistoty. In Změny v řízení podniků v postkrizovém období. 1. vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010. ISBN 978-80-7408-037-1.
 68. MERTL, Jan. Význam a financování sociálních služeb v kontextu ekonomického rozvoje. In Plánování sociálních služeb. Praha: Lara Consulting, 2010. ISBN 978-80-254-7415-0.
 69. ČERVENKA, Miroslav. Zadlužování obcí v důsledku řešení bytové politiky po roce 2000. In Teoretické apraktické aspekty veřejných financí. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2010. ISBN 978-80-245-1644-8.
 70. PAVLÁT, Vladislav. Zamyšlení nad změnami v mezinárodní finanční regulaci. In Mena, bankovníctvo a finančné trhy. Bratislava: Ekonomická Univerzita Bratislava, 2010. 9 s. ISBN 978-80-225-2863-4.
 71. LEGIERSKÁ, Yvona. Zjednodušení daní. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: VŠE FFÚ, 2010. ISBN 978-80-245-1644-8.
 72. KOCOUREK, Ludomír. Židovské hřbitovy v severozápadních Čechách. In Židé v Čechách, 2. Sborník ze semináře konaného v září 2008 v Nýrsku. Praha: Židovské muzeum, 2010. s. 134 – 146, 13 s. ISBN 978-80-86889-96-2.
 73. 2009

 74. HRNČÍŘ, Miroslav, Václav LEINWEBER a Eva PREININGEROVA. . Financování investičních celků jako podpora rozvoje průmyslu v ČR a EU. In Lidský kapitál a investice do vzdělání. Praha: VŠFS, 2009. ISBN 978-80-7408-028-9.
 75. KUNZ, Vilém a L. SEDLÁČKOVÁ. CSR - výzva pro firmy v ČR i v době krize. In INPROFORUM 2009. : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, 2009. s. 282-286, 5 s. ISBN 978-80-7394-173-4.
 76. KUNZ, Vilém a Jitka SRPOVÁ. CSR – výzva pro malé a střední podniky v ČR i v době ekonomické krize. In Zhodnocení změn podnikatelských struktur v důsledku integračních procesů při kooperaci malých a středních podniků. Bratislava: Ekonóm, 2009. s. 67-76, 10 s. ISBN 978-80-225-2877-1.
 77. MATES, Pavel. Decentralizace a subsidiarita v územní veřejné správě České republiky. In Modely výkonu soudobé veřejné správy. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009. 5 s. ISBN 978-80-7408-024-1.
 78. BUDINSKÝ, Petr. Deriváty – stále ještě hrozba? In Finanční trhy a jejich regulace. Sborník ze 4. mezinárodní konference. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009. ISBN 978-80-7408-020-3.
 79. SCHEU, Harald Christian. Die europarechtliche Dimension des Subsidiaritätsprinzips. In Význam principu subsidiarity v česko-německých vztazích. 1. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. s. 231-239, 9 s. ISBN 978-80-7380-204-2.
 80. POTOCKÝ, Tomislav. Dvě pojetí interkulturní komunikace a jejich možná uplatnitelnost při koncipování výuky německého jazyka pro profesní účely. In Modernizace výuky cizích jazyků pro zvýšení konkurenceschopnosti absolventů vysokých škol. Sborník příspěvků z odborného semináře konaného v rámci IX. mezinárodní konference Liberecké ekonomické fórum 2009. Liberec: TU Liberec, Hospodářská fakulta, 2009.
 81. KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Zuzana. Finanční aspekty spojeného modelu veřejné správy. In Modely výkonu soudobé veřejné správy. Sborník z 1. ročníku mezinárodní vědecké konference [CD-rom]. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009. 6 s. ISBN 978-80-7408-024-1.
 82. HELÍSEK, Mojmír. Finanční krize a vstup České republiky do eurozóny. In Hospodářská politika v zemích EU. : VŠB – TU Ostrava, 2009. 8 s. ISBN 978-80-248-2022-4.
 83. STARÝ, Marek. Historická zkušenost se spojeným a odděleným modelem veřejné správy v Čechách. In Modely výkonu soudobé veřejné správy. Sborník z 1. ročníku mezinárodní vědecké konference [CD-rom]. 1. vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009. 8 s. ISBN 978-80-7408-024-1.
 84. KUBÍČKOVÁ, Dana. Hodnocení bonity a výkonnosti klientů bank v podmínkách mezinárodních standardů finančního výkaznictví. In Finanční trhy a jejich regulace. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009. ISBN 978-80-7408-020-3.
 85. KUBÍČKOVÁ, Dana. Hodnocení finanční situace MSP v podmínkách mezinárodních standardů účetního výkaznictví. In Finanční řízení podniků a finančních institucí. : VŠB-TU Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2059-0.
 86. HELÍSEK, Mojmír. Impact of the Financial Crisis on the Euro Adoption in the Czech Republic. In Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky SR ku eurozóne. : Ekonomická univerzita Bratislava, 2009. 8 s. ISBN 978-80-225-2822-1.
 87. BUDINSKÝ, Petr a Radim VALENČÍK. Jak "vypočítat" zdroje morality i příčiny jejího narušení. In IMEM 2009 Interdisciplinary Relationsships in the Theory and Practice of Informatics, Management, Economics and Mathematics. Ružomberok: Catholic University, 2009. s. 678 – 687, 10 s. ISBN 978-80-8084-471-4.
 88. BEDRETDINOV, Rafik. Komplementarita a rivalita hráčů z hlediska teorie redistribučních systémů. In Lidský kapitál a investice do vzdělání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009. ISBN 978-80-7408-028-9.
 89. BEDRETDINOV, Rafik a Radim VALENČÍK. Lidský kapitál, křížové koalice a redistribuční hry. In Reprodukce lidského kapitálu. Praha: VŠE. Oeconomia, 2009. ISBN 978-80-245-1434-5.
 90. VALENČÍK, Radim a A KOL. Matematické základy teorie redistribučních systémů (úvodní poznámky). In Lidský kapitál a investice do vzdělání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009. ISBN 978-80-7408-028-9.
 91. ČECHÁK, Vladimír. Metodologické problémy srovnání modelů výkonu veřejné správy. In Modely výkonu soudobé veřejné správy. Sborník z 1. ročníku mezinárodní vědecké konference [CD ROM]. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009. 6 s. ISBN 978-80-7408-024-1.
 92. BÍLKOVÁ, Diana. Modelování mzdových rozdělení s využitím Paretova rozdělení. In Mezinárodní statisticko-ekonomické dny na VŠE. Praha: VŠE KSTP; VŠE KMIE, 2009. s. 1.-6., 6 s. ISBN 978-80-86175-66-9.
 93. ROUBAL, Ondřej. Moderní komunikační technologie a konstrukce „kyber-prostorových“ identit. In Nové trendy v marketingu. : FMK, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2009.
 94. SMOLÍK, Jan. Možnosti využití rolí, aktorů a agentů při designu byznys procesů. In Informační technologie pro praxi 2009. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2009. s. 113-121, 9 s. ISBN 978-80-248-2081-1.
 95. HEISSLER, Herbert. Náprava veřejného stavu má se začínati od škol. In Lidský kapitál a investice do vzdělání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009. ISBN 978-80-7408-028-9.
 96. KREBS, Vojtěch. Ne/efektivnost nového systému financování sociálních služeb. In Veřejná ekonomika a správa 2009. Ostrava: VŠB - TU, 2009. s. 25-26, 2 s. ISBN 978-80-248-2049-1.
 97. KREBS, Vojtěch. Nemocenské pojištění v České republice. In Reprodukce lidského kapitálu. Oeconomia. Praha: VŠE, 2009. ISBN 978-80-245-1434-5.
 98. BRADA, Jaroslav. Oceňování úrokových swapů. In Finanční trhy a jejich regulace. Sborník ze 4. mezinárodní konference. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009. ISBN 978-80-7408-020-3.
 99. BÍLKOVÁ, Diana. Odhad parametrů Paretova rozdělení jako modelu mzdových rozdělení. In Finanční potenciál domácností 2009. Praha: VŠE, 2009. s. 1-13, 13 s. ISBN 978-80-245-1625-7.
 100. VALENČÍK, Radim a Pavel VÁVRA. Počítačový model redistribučního systému a jeho manažerské aplikace. In IMEM 2009 Interdisciplinary Relationsships in the Theory and Practice of Informatics, Management, Economics and Mathematics. Ružomberok. : Catholic University, 2009. s. 307-316, 10 s. ISBN 978-80-8084-471-4.
 101. KUBÍČEK, Antonín. Pokus o nový pohled na možnosti regulace. In Finanční trhy a jejich regulace. Sborník ze 4. mezinárodní konference. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009. ISBN 978-80-7408-020-3.
 102. CHARVÁT, Jan. Přehled projevů nenávistného chování a skupin, pro něž je toto jednání typické. In Nezvaní hosté. Praha: Člověk v tísni, o.p.s, 2009. ISBN 978-80-86961-75-0.
 103. HAMERNÍKOVÁ, Bojka. Přetrvávající otázky ekonomie veřejného sektoru a inovační postupy současného výzkumu. In Tvorivosť a inovácia. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2009. s. 22 - 28, 7 s. ISBN 978-80-970258-8-5.
 104. ŠUDŘICHOVÁ, Martina. Přínosy a náklady odkladu zavedení eura v ČR pro malé a střední podnikatele. In Evropská unie po českém předsednictví. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra evropské integrace, 2009. ISBN 978-80-248-2057-6.
 105. BEDRETDINOV, Rafik a Radim VALENČÍK. Racionální základ morality v redistribučních systémech. In Znalosti pro tržní praxi 2009. Olomouc: Katedra aplikované ekonomie Filosofické fakulty University Palackého, 2009. ISBN 978-80-87273-02-9.
 106. BEDRETDINOV, Rafik a Radim VALENČÍK. Racionální základ morality v redistribučních systémech. In IMEM 2009 Interdisciplinary Relationsships in the Theory and Practice of Informatics, Management, Economics and Mathematics. Ružomberok: Catholic University, 2009. ISBN 978-80-8084-471-4.
 107. LACINA, Karel a H. MOHELSKÁ. Role destinační společnosti v aplikaci manažerských a marketingových přístupů v soudobém evropském cestovním ruchu. In Veřejná ekonomika a správa 2009. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2049-1.
 108. KOCOUREK, Ludomír. Sjednocení státní správy a samosprávy v sudetské župě v letech 1938 – 1945. In Modely výkonu soudobé veřejné správy. Sborník z 1. ročníku mezinárodní vědecké konference. : Vysoká škola finanční a správní, 2009. 7 s. ISBN 978-80-7408-024-1.
 109. PAVLÁT, Vladislav. Současná krize a změny architektury finančních trhů. In Finanční trhy a jejich regulace. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009. ISBN 978-80-7408-020-3.
 110. HELÍSEK, Mojmír. Současné perspektivy zavedení eura v České republice. Přednáška na semináři. : PEF MZLU Brno, 2009. 14 s.
 111. KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Zuzana. Současné tendence fiskální decentralizace v ČR v kontextu zvyšování efektivity řízení na lokální úrovni. In KLUS, M., KRÁLÍK, J., MESÍKOVÁ, E. Decentralizácia a efektívnosť verejnej správy v podmienkach regiónov Európskej únie. : Univerzita Mateja Bela, 2009. ISBN 978-8080-83-9.
 112. KŘIVOHLÁVEK, Václav. Stát a jeho úloha při formování tržního prostředí. In Finanční trhy a jejich regulace. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009. ISBN 978-80-7408-020-3.
 113. SCHEU, Harald Christian. Státní suverenita a zásada subsidiarity v procesu evropské integrace. In Význam principu subsidiarity v česko-německých vztazích. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. s. 99-106, 8 s. ISBN 978-80-7380-204-2.
 114. HRNČÍŘ, Miroslav. Světová finanční krize a její dopady: srovnání rizik, výhod a nevýhod při existenci národní měny a při členství v měnové unii (eurozóně). In Finanční trhy a jejich regulace. 4. mezinárodní konference. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009. ISBN 978-80-7408-020-3.
 115. ČECHÁK, Vladimír. Úvodní slovo ke konferenci: Reforma systému vzdělávání nebo reforma vzdělání? In Lidský kapitál a investice do vzdělání. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009. ISBN 978-80-7408-028-9.
 116. LACINA, Karel. Veřejná správa Francouzské republiky. In Modely výkonu soudobé veřejné správy. 1. vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009. 6 s. ISBN 978-80-7408-024-1.
 117. BUDINSKÝ, Petr. Vývoj rizik spojených s CDS. In Finance a riziko. Bratislava. : Ekonomická univerzita, 2009.
 118. ŠLÉGROVÁ, Michaela. Vzdělávání úředníků na Městském úřadě Stochov: případová studie. In KLUS, M., KRÁLÍK, J., MESÍKOVÁ, E. Decentralizácia a efektívnosť verejnej správy v podmienkach regiónov Európskej únie. : Univerzita Mateja Bela, 2009. s. 1-2, 2 s. ISBN 978-8080-83-9.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 11. 2020 11:39