PÍSAŘ, Přemysl a Karel HAVLÍČEK. Advanced Controlling and Information Systems Methods as a Tool for Cohesion and Competitiveness of the European Union. In VŠB - Technical University of Ostrava. Proceedings of the 4 th International Conference on European Integration 2018. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. s. 1172-1181, 1678 s. ISBN 978-80-248-4169-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Advanced Controlling and Information Systems Methods as a Tool for Cohesion and Competitiveness of the European Union
Název česky Pokročilé controllingové informační systémy jako nástroj pro soudržnost a konkurenceschopnost Evropské Unie
Autoři PÍSAŘ, Přemysl a Karel HAVLÍČEK.
Vydání Ostrava, Proceedings of the 4 th International Conference on European Integration 2018, od s. 1172-1181, 1678 s. 2018.
Nakladatel VŠB - Technical University of Ostrava
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50204 Business and management
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
ISBN 978-80-248-4169-4
ISSN 2571-029X
Klíčová slova česky controlling, management; ERP; Evropská Unie; MSP;
Klíčová slova anglicky controlling, management; ERP; Europe Union; SMEs;
Štítky podáno_k_indexaci_do_WOS, prezentace_na_konferencích, xD2
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Změněno: 6. 11. 2018 08:21.
Anotace
European Union, its cohesion and competitiveness need new impulses which will encourages SMEs cooperation throw all EU. SMEs performance is very important for European economy, unfortunately SME are limited by financial capital and there is lack of solutions for closer cooperation between SMEs in all EU. It can be changed by advanced method of controlling as a management tool implemented in information systems, especially ERP systems. This advanced controlling systems supported by high performance IT systems are looking for gaps, stimulate creating solutions and allow usage all of capital types with higher efficiency. These advanced controlling systems should create new process system, more effective supply chains, new dimension of marketing and much more. Other great advantage is creating of management and communication systems which will allow connectivity across national border throw all Europe Union and which will stimulate economic cohesion and competitiveness of European SMEs and stimulate growth of strong and united European Union.
Anotace česky
Evropská unie, její soudržnost a konkurenceschopnost potřebují nové impulzy, které povzbudí spolupráci malých a středních podniků. Výkonnost malých a středních podniků je pro evropské hospodářství velmi důležitá, bohužel MSP jsou omezeny finančním kapitálem a chybí řešení pro užší spolupráci mezi malými a středními podniky ve všech zemích EU. Lze jej změnit pomocí pokročilé metody řízení jako řídícího nástroje implementovaného v informačních systémech, zejména ERP systémech. Tyto pokročilé řídicí systémy podporované výkonnými systémy IT hledají mezery, stimulují vytváření řešení a umožňují využití všech typů kapitálu s vyšší efektivitou. Tyto pokročilé řídicí systémy by měly vytvářet nový procesní systém, efektivnější dodavatelské řetězce, nový rozměr marketingu a mnoho dalšího. Další velkou výhodou je vytvoření řídících a komunikačních systémů, které umožní přeshraniční propojení celé Evropské unie a které povzbudí hospodářskou soudržnost a konkurenceschopnost evropských malých a středních podniků a povzbudí růst silné a sjednocené Evropské unie.
VytisknoutZobrazeno: 25. 6. 2022 07:03