Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. TICHÝ, Jaromír a Daniel MARKVART. Diagnostics of the influence of information asymmetry on decision-making in the insurance market. In Michael McGreevy, Robert Rita. CER Comparative European Research Conference - Proceedings | Research Track of the 17th Biannual CER Comparative European Research Conference : International Scientific Conference for Ph.D. students of EU countries : April 25-27, 2022 | London. London: Sciemcee Publishing, 2022. s. 75-81. ISBN 978-1-7399378-1-2.
 2. STRAUS, Jiří. Experimentální metody zkoumání biomechaniky pádu z výšky. In Matej BARTA, Ľuboš CEHLÁRIK. POKROKY V KRIMINALISTIKE 2022: zborník vedeckých prác a štúdií. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2022. s. 269-283. ISBN 978-80-8054-946-6.
 3. MAREK, Karel a Zdeněk SADÍLEK. Kupní smlouva. In Eduard Bruna, Jiří Straus. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování - Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2022. s. 147-167. ISBN 978-80-7408-239-9.
 4. CIRKLOVÁ, Jitka. LOSING STRUCTURE - FINDING STRUCTURE WHAT WE HAVE LOST AND WHAT WE CAN GAIN? In Jason Montgomery. AMPS PROCEEDINGS SERIES 24.2. 1. vyd. New York: AMPS, 2022. s. 81-93. ISSN 2398-9467.
 5. KRAUSOVÁ, Dagmar. Přístup dospělých osob pravomocně odsouzených k nepodmíněnému trestu odnětí svobody k ICT vzdělávání v českých věznicích a jeho využití po propuštění na svobodu s dopadem na veřejné finance. In Eduard Bruna, Jiří Straus. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování - Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2022. s. 96 - 109. ISBN 978-80-7408-239-9.
 6. 2021

 7. KUPEC, Václav. A New Concept of the Marketing Communications Diagnostic Audit. In Ľudmila Čábyová, Zuzana Bezáková, Adam Madleňák. MARKETING IDENTITY: NEW CHANGES, NEW CHALLENGES : Conference Proceedings from the International Scientific Conference, 9th November 2021, online. Trnava (Slovakia): Faculty of Mass Media Communication - University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2021. s. 426-434, 744 s. ISBN 978-80-572-0220-2.
 8. VALENČÍK, Radim a Lenka FARKAČOVÁ. Absolventské sítě univerzit a tvůrčí mezigenerační týmy. In Daniela Hrehová, Andrea Seňová. Edukácia orientovaná na študenta VŠ (adaptácia študentov na vysokoškolské štúdium a národný trh práce). Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2021. s. 298-309. ISBN 978-80-553-3959-7.
 9. BURIANOVÁ, Olga. Analýza sankčního systému v České republice jako nástroje k zajištění stability výběru daně z přidané hodnoty. In Ondřej Roubal. Konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní 2021. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021. s. 7-16. ISBN 978-80-7408-237-5.
 10. ČERNÍK, Ondřej a Radim VALENČÍK. BASIC QUESTION OF FINANCIAL MARKETS THEORY. In Otakar Schlossberger. Financial Markets 2021 – Innovations and Sustainability. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2021. s. 16-30. ISBN 978-80-7408-233-7.
 11. CHLUMSKÁ, Zuzana a Vlastimil JANDUS. Behavioral aspects of asset management in relation of financial literacy. In Otakar Schlossberger. Financial Markets 2021 - innovation and sustainability. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021. s. 41-51. ISBN 978-80-7408-233-7.
 12. VOSTATEK, Jaroslav. Czech Family Benefits and Costs: Reforms, Regimes and Contracts. In Nálepová, V., Pavlorková, M. Proceedings of the International Scientific Conference ECONOMIC AND SOCIAL POLICY. Ostrava: Vysoká škola PRIGO, 2021. s. 502-517. ISBN 978-80-87291-29-0.
 13. VOSTATEK, Jaroslav. Czech Pension Reform Plan. In Alena Vančurová. Teoretické a praktické aspekty veřejných financí : XXV. ročník mezinárodní odborné konference. Prague: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2021. s. 1-8. ISBN 978-80-245-2318-7.
 14. PAVLÁK, Miroslav, Přemysl PÍSAŘ a Jiří VACEK. Czech SMEs Innovativeness and International Business Cooperation Specifics. In Klára Antlová, Tereza Semerádová. Proceedings of the 15th International Conference Liberec Economic Forum 2021. Liberec: Technical University of Liberec, 2021. s. 83-90. ISBN 978-80-7494-578-6.
 15. MAREK, Karel. Další novela zákona o zadávaní veřejných zakázek. In Tomáš Klokner. Acta Iuridica Sladkoviciensia XVII. Právnické štúdie. první. Brno: MSD, 2021. s. 43-85, 42 s. ISBN 978-80-7392-362-4.
 16. VOSTATEK, Jaroslav. Dětská penze alias výchovné za dítě. In Vysoká škola ekonomická v Praze. RELIK 2021. Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2021. s. 839-849. ISBN 978-80-245-2429-0.
 17. MARKVART, Daniel a Jaromír TICHÝ. Diagnostika vlivu asymetrie informací v prostředí pojistného trhu na rozhodování aktérů procesu vnímání, hodnocení a řízení podnikových rizik. In MAGNANIMITAS. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2021. XII. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2021. s. 79-89. ISBN 978-80-87952-35-1.
 18. MATES, Pavel a Petr ČECHÁK. Digitální služby a elektronická komunikace s orgány obcí. In Lívia Trellová, Ľudovít Máčaj. AKO ZEFEKTÍVNIŤ PRIAMU ÚČASŤ OBYVATEĽOV NA MIESTNEJ SAMOSPRÁVE V PODMIENKACH INTELIGENTNÝCH MIEST A OBCÍ. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021. s. 69-73. ISBN 978-80-7160-620-8.
 19. CIRKLOVÁ, Jitka. ENGAGED PHOTOGRAPHY AS URBAN COMMUNICATION PLATFORM IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONTEXT. In Laura Sanderson, Sally Stone. AMPS Proceedings Series 22.2. Teaching – Learning – Research. Manchester: Manchester School of Architecture, UK., 2021. s. 40-49. ISSN 2398-9467.
 20. JINDŘICHOVSKÁ, Irena a Dana KUBÍČKOVÁ. Family Firms and Financial Literacy. In Antlová K., Semerádová T. Proceedings of the 15th International Conference Liberec Economic Forum 2021. TU Liberec: TU Liberec, 2021. s. 31-45. ISBN 978-80-7494-578-6.
 21. JINDŘICHOVSKÁ, Irena a Dana KUBÍČKOVÁ. Family Firms and Financial Literacy. In Albu C. Proceedings of the 16th International Conference Accounting and Management Information Systems 2021. Bucharest: Bucharest University of Economic Studies,, 2021. s. 70 - 86, 16 s. ISSN 2247-6245.
 22. KUBÍČKOVÁ, Dana, Irena JINDŘICHOVSKÁ a Vladimír NULÍČEK. Family Firms and Financial Literacy II. In IATED Academy. ICERI2021 Proceedings. Sevilla: ICERI, 2021. s. 100-110. ISBN 978-84-09-34549-6. doi:10.21125/iceri.2021.
 23. SEDLÁČEK, Pavel a Radim VALENČÍK. From Startups to Creative Intergenerational Teams. In Veronika Nálepová, Martina Pavlorková. Proceedings of the International Scientific Conference ECONOMIC AND SOCIAL POLICY. Ostrava: Vysoká škola PRIGO, 2021. s. 440-450. ISBN 978-80-87291-29-0.
 24. HES, Aleš. Globalization – the source of new crises. In Tomáš Klieštik. The 21st International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2021. 1. vyd. Žilina (Slovakia): Žilinská univerzita v Žilině, 2021. s. nestránkováno, 8 s. ISSN 2261-2424. doi:10.1051/shsconf/202112910004.
 25. LÁNSKÝ, Jan a Stanislava MILDEOVÁ. Chronology of The Use of Proof of Work. In Khalid S. Soliman. Innovation Management and information Technology impact on Global Economy in the Era of Pandemic: proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA). UK. Cordoba, Spain: International Business Information Management Association, 2021. s. 3363-3369. ISBN 978-0-9998551-6-4.
 26. MAREK, Karel. Ke splnění v České republice. In Monika Némethová. NOTITIAE NOVAE FACULTATIS IURIDICAE UNIVERSITATIS MATTHIAE BELII NEOSOLII ROČNÍK XXV. Bánská Bystrica: Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2021. s. 179-189. ISBN 978-80-557-1919-1.
 27. MAREK, Karel. Licenční smlouvy. In Jarmila Lazíková, Ľubica Rumanovská. EU Intellectual Property. 1. vyd. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2021. s. 86-98, 12 s. ISBN 978-80-552-2339-1.
 28. TOMÁŠKOVÁ, Andrea a Naděžda PETRŮ. Míra využití marketingových nástrojů pro zviditelnění a růst rodinných podniků. In Milan Svoboda. Trendy v podnikání. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2021. s. 80-93. ISBN 978-80-261-0971-6.
 29. FIALA, Petr a Renata MAJOVSKÁ. Models of Technology Coordination. In Robert Hlavatý. 39th International Conference on Mathematical Methods in Economics. 1st ed. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2021. s. 89-94. ISBN 978-80-213-3126-6.
 30. SVOBODOVÁ, Kristýna a Václav KUPEC. Moderní aplikace marketingové komunikace. In Jan Horecký, Lenka Sochorová. Sociální dilema 2021: Nové přístupy k managementu znalostí a ochraně na internetu: Recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference konané dne 5. 11. 2021 v Brně. Brno: Právní institut, 2021. s. 101-110, 308 s. ISBN 978-80-908357-0-2.
 31. NOVOTNÝ, Tomáš, Jaromír TICHÝ a Mario SLIVKA. Moderný manažment a líderstvo v prostredí podnikov. In MAGNANIMITAS. MMK 2021 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2021. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2021. s. 69-78. ISBN 978-80-87952-35-1.
 32. KRÁLOVÁ, Karolína a Karel MAREK. Obchodní podmínky, vykládací pravidla a obchodní zvyklosti. In Tomáš Klokner. Acta Iuridica Sladkoviciensia XVII. Právnické štúdie. první. Brno, Vydalo MSP: Vysoká škola Danubius Fakulta práva Janka Jesenského, 2021. s. 135-151, 16 s. ISBN 978-80-7392-362-4.
 33. VOSTATEK, Jaroslav. OECD Review of Czech Pension System: cui bono? In Kotlánová, E. Proceedings of International Conference Economic and Societal Challenges of the European Economy (Covid and Post-Covid Period). Karviná: Silesian University, 2021. s. 192-203. ISBN 978-80-7510-488-5.
 34. HVORECKÝ, Jozef, Michal BEŇO a Renata JANOŠCOVÁ. Online education as an integral part of universities’ strategy. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. INTED 2021 : 15th International Technology, Education and Development Conference. Valencia (Spain): IATED, 2021. s. 5197-5205. ISBN 978-84-09-27666-0.
 35. JURÁSEK, Miroslav, Irina STRELNIKOVA a Janna LÉDLOVÁ. Přenos sociálních kompetencí do interkulturního prostředí. Vztah sociální a kulturní inteligence. In Valenčík Radim. LIDSKÝ KAPITÁL A INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ. Jak rozpoznat rozvoj (užitečné) teorie a jaká jsou kritéria tohoto rozvoje? 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021. s. 80-101. ISBN 978-80-7408-221-4.
 36. FARKAČOVÁ, Lenka, Pavel SEDLÁČEK a Radim VALENČÍK. Příprava k působení absolventů v tvůrčích týmech při zpracování závěrečných prací. In Daniela Hrehová. Vedecký recenzovaný zborník Štúdium, život a práca v zahraničí. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2021. s. 115-127. ISBN 978-80-553-3846-0.
 37. KRAUSOVÁ, Dagmar. Přístup dospělých osob pravomocně odsouzených k trestu odnětí svobody k ICT vzdělávání v českých věznicích a jeho využití po propuštění na svobodu s dopadem na veřejné finance. In Ondřej Roubal. Konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní 2021. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2021. s. 28 - 43. ISBN 978-80-7408-237-5.
 38. WOKOUN, René, Petr ČECHÁK a Pavel MATES. Regional and legal aspects of transport services in the Czech Republic, with special regard to peripheral regions. In Ivana Vaňková. Proceedings of the 14th International Scientific Conference Public Economics and Administration 2021. Ostrava: Technical University of Ostrava, 2021. s. 455-466. ISBN 978-80-248-4580-7.
 39. PETR, Oldřich Johannes. REKLAMA – VĚC VEŘEJNÁ. In MAGNANIMITAS. QUAERE 2021. I. Hradec Králové: Magnanimitas, 2021. s. 21-27. ISBN 978-80-87952-34-4. doi:10.33543/q2021.11.
 40. LÉDLOVÁ, Janna, Luboš JELÍNEK a Naděžda PETRŮ. Specifika controllingu řízení lidských zdrojů v rodinném podnikání. In Ondřej Roubal. PETRŮ, Naděžda. Konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní 2021. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021. s. 44-55. ISBN 978-80-7408-237-5.
 41. ROSENLACHER, Pavel. Study Materials From The Perspective Of Eye Tracking And Personality Type. In Jiří Fejfar, Martin Flégl. Proceedings of the 18th International conference on Efficiency and Responsibility in Education 2021. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2021. s. 112-119. ISBN 978-80-213-3108-2.
 42. MERTL, Jan. Teleologická teorie prof. Engliše a její význam pro sociální a hospodářskou politiku. In Radim Valenčík. Lidský kapitál a investice do vzdělání: jak rozpoznat rozvoj (užitečné) teorie a jaká jsou kritéria tohoto rozvoje? Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021. s. 109-117. ISBN 978-80-7408-221-4.
 43. ZOUBEK, Vladimír. Teorie právní o rizicích evropského demosu. In Eduard Barány. Tvorba a výklad práva v podmienkach právneho pluralizmu. Bratislava: Wolkers Kluwer a Ústav štátu a práva SAV, 2021. s. 192-200. ISBN 978-80-7676-231-2.
 44. FARKAČOVÁ, Lenka. THE ARRANGEMENTS IF COMPULSORY PAYROLL DEDUCTIONS AND ITS INFLUENCE IN ACTIVE INVOLVEMENT OF THE ELDERLY IN CZECH WORKPLACES. In Veronika Nálepová, Martina Pavlorková. Proceedings of the International Scientific Conference ECONOMIC AND SOCIAL POLICY. Ostrava: Vysoká škola PRIGO, 2021. s. 91-102. ISBN 978-80-87291-29-0.
 45. HES, Aleš a Martina ŠVECOVÁ. The Effects of Globalization and the Sharing Economy on the Intercultural Communication of the Young Generation. In Tomáš Klieštik. The 20th International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020. Žilina: University of Zilina, 2021. s. 1-8. ISSN 2261-2424. doi:10.1051/shsconf/20219205008.
 46. ROUBAL, Ondřej. The Identification of University Students with Online Teaching in the Second Wave of the Covid-19 Pandemic. In Monika Prostináková Hossová, Jana Radošinská, Martin Solík. Megatrends and Media. Home Officetainment. Trnava: Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2021. s. 336-345. ISBN 978-80-572-0183-0.
 47. WAWROSZ, Petr, Miroslav JURÁSEK a Tomislav POTOCKÝ. The impact of intercultural experience and language skills on cultural intelligence: the mediating role of self-efficacy in communication. In Margarethe Überwimmer, Robert Füreder, Michael Schmidthaler. Proceedings Cross-cultural business conference 2021. Steyer: Scool of Business and Management, Steyer campus, 2021. s. 108-129. ISBN 978-3-8440-8032-2.
 48. MERTL, Jan. The universal and optional part of a health system: a way to handle the health care supply and financing. In Veronika Nálepová, Martina Pavlorková. Proceedings of the International Scientific Conference Economic and Social Policy. Ostrava: Vysoká škola PRIGO, 2021. s. 301-315. ISBN 978-80-87291-29-0.
 49. VALENČÍK, Radim a Petr WAWROSZ. Tragédie společného a tvůrčí mezigenerační týmy. In Daniela Hrehová, Andrea Seňová. Edukácia orientovaná na študenta VŠ. 1. vyd. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2021. s. 310-324. ISBN 978-80-553-3934-4.
 50. BLAŽEK, Lukáš. Trends in the Development of the Sustainability of a Shared Economy. In Florinda Matos, Maria de Fátima Ferreiro, Álvaro Rosa, Isabel Salavisa. 16th European Conference on Innovation and Entrepreneurship ECIE 2021, Lisabon. 1. vyd. ISCTE Business School, Instituto Univers: Published by Academic Conferences International Limited Reading, UK, 2021. s. 118-128. ISBN 978-1-914587-09-2. doi:10.34190/EIE.21.098.
 51. PETRŮ, Naděžda a Monika NAĎOVÁ KROŠLÁKOVÁ. Vhled do vývoje vědeckého poznání rodinného podnikání. In Radim Valenčík. Lidský kapitál a investice do vzdělání : jak rozpoznat rozvoj (užitečné) teorie a jaká jsou kritéria tohoto rozvoje? 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021. s. 57-77. ISBN 978-80-7408-221-4.
 52. VOSTATEK, Jaroslav. Voluntary Pension Arrangements through the OECD Prism. In Otakar Schlossberger. Financial Markets 2021 – Innovations and Sustainability : Proceedings from the 10th International Conference held in Prague on 27th – 28th May, 2021. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2021. s. 138-144. ISBN 978-80-7408-233-7.
 53. STRAUS, Jiří. Využití počítačové simulace ve forenzní biomechanice. In Štefan ZACHAR, Jozef METEŃKO, Miriam METEŃKOVÁ,. 17. Medzinárodný kongres kriminalistika a forenzné vedy: veda, vzdelávanie, prax. První. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2021. s. 222-233. ISBN 978-80-8054-905-3.
 54. MAREK, Karel. Zákon o zadávání veřejných zakázek v ČR de lege lata a de lege ferenda. In Tomáš Klokner. MISCELLANEA Historico-Philologico-Iuridica II. Vydalo MSD Brno: Vysoká škola Danubius, 2021. s. 103-127, 24 s. ISBN 978-80-7392-365-5.
 55. MAREK, Karel a Zdeněk SADÍLEK. Závazky ze smluv příkazního typu. In Monika Némethová. NOTITIAE NOVAE FACULTATIS IURIDICAE UNIVERSITATIS MATTHIAE BELII NEOSOLII ROČNÍK XXV. Bánská Bystrica: Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2021. s. 205-220. ISBN 978-80-557-1919-1.
 56. MERTL, Jan. Zdroje financování českého zdravotnictví ve stárnoucí populaci. In Vrabcová, J. Conference proceedings RELIK 2021. Praha: VŠE, 2021. s. 478-490. ISBN 978-80-245-2429-0.
 57. 2020

 58. MIHOLA, Jiří, Oleksandr BULATNIKOV a Luka SLEMNIK. Analysis of non-accelerating inflation rate of unemployment in the Czech Republic. In Miroslav Čulík. Managing and Modelling of Financial Risks 2020: 10th International Scientific Conference. 1. vyd. Ostrava: VŠB -TU Ostrava, 2020. s. 232-240, 320 s. ISBN 978-80-248-4481-7.
 59. MAREK, Luboš a Petr BERKA. Analyzing and Modeling Wage Distributions: a Case Study of the Czech Republic. In B. Bernadič. Perspectives in Measurement, Modeling and Interpretation. Bratislava: Vysoká škola manažmentu, Bratislava, 2020. s. 77-108, 31 s. ISBN 978-80-89306-54-1.
 60. NOVOTNÝ, Tomáš a Jaromír TICHÝ. Audit Of Innovation Management And Diagnostics Of Innovation Capacity Of A Business Entity. In SCIEMCEE. International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2020. XI. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2020. s. 27-37, 10 s. ISBN 978-80-87952-33-7.
 61. VOSTATEK, Jaroslav. Austrian and Czech Tax Policies. In Nálepová, V., Uhrová, N. Economic and Social Policy. Proceedings of the International Scientific Conference. Ostrava: Vysoká škola PRIGO, 2020. s. 454-470. ISBN 978-80-87291-27-6.
 62. BURIANOVÁ, Olga a Jiří URBÁNEK. Business Continual Management System for Value Added Securing of Organization Readiness at its Predictable Perils. In Piero Baraldi, Francesco Di Maio, Enrico Zio. Proceedings of the 30th European Safety and Reliability Conference and the 15th Probabilistic Safety Assessment and Management Conference. Singapore: Research Publishing, 2020. s. 2373-2378. ISBN 978-981-14-8593-0.
 63. FIALA, Petr a Renata MAJOVSKÁ. Competition between Interconnected Networks. In Marian Reiff, Pavel Gežík. QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS : Multiple Criteria Decision Making XX : Proceedings of the International Scientific Conference : 27th May - 29th May 2020, Púchov, Slovakia. 1st. Bratislava (SK): Letra Edu, s. r. o., 2020. s. 55-62. ISBN 978-80-89962-60-0.
 64. MAREK, Karel, Edita HAJNIŠOVÁ a Mikola SIDAK. Conslusion of Contracts under the new Civil Code into the Czech Republic and insight into the Slovak Legislation. In Polina Vuitsik. Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Conference. 1. vyd. Ottava: InterConf Scientific Publishing Center, 2020. s. 63-72. ISBN 978-0-458-20903-3.
 65. ROUBAL, Ondřej. Consumer Culture of Abundance – Ambivalence of Life in an Affluent Society. In Zuzana Kvetanová, Zuzana Bezáková, Adam Madleňák. MARKETING IDENTITY: COVID-2.0 Conference Proceedings from the Annual International Scientific Conference “Marketing Identity 2020: COVID-2.0". Trnava (Slovakia): Faculty of Mass Media Communication - University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2020. s. 558-566. ISBN 978-80-572-0107-6.
 66. FIALA, Petr a Renata MAJOVSKÁ. Coordination of Supply Chains by Auctions. In Svatopluk Kapounek, Hana Vránová. 38th International Conference on Mathematical Methods in Economics (MME 2020) : Conference Proceedings. First edition. Brno: Mendel University, Czech Republic, 2020. s. 104-110. ISBN 978-80-7509-734-7.
 67. MAJOVSKÁ, Renata a Petr FIALA. Data Envelopment Analysis of Project Portfolio. In Marian Reiff, Pavel Gežík. QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS : Multiple Criteria Decision Making XX : Proceedings of the International Scientific Conference. 1. vyd. Bratislava: The Slovak Society for Operations Research, Department of Operations Research and Econometrics Faculty of Economic Informatics, University of Economics in Bratislava, 2020. s. 205-211. ISBN 978-80-89962-60-0.
 68. TICHÝ, Jaromír, Pavel ROSENLACHER a Barbora SLAVÍKOVÁ. Design Of Corporate Logo From The Perspective Of Eye Tracking Method. In SCIEMCEE. International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2020. XI. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2020. s. 693-703, 10 s. ISBN 978-80-87952-33-7.
 69. HES, Aleš a Martina ŠVECOVÁ. DETERMINANTS OF INTERCULTURAL TOLERANCE IN YOUNG GENERATION COMMUNICATION. In Zuzana Kvetanová, Zuzana Bezáková, Adam Madleňák. MARKETING IDENTITY: COVID-2.0 Conference Proceedings from the Annual International Scientific Conference “Marketing Identity 2020: COVID-2.0". Trnava: Faculty of Mass Media Communication - University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2020. s. 119-128. ISBN 978-80-572-0107-6.
 70. KUBÍČKOVÁ, Dana a Vladimír NULÍČEK. Does High School Education Enhance the Financial Literacy? In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. INTED 2020. 14th International Technology, Education and Development Conference. 1. vyd. Valencia: IATED Academy, 2020. s. 328-339. ISBN 978-84-09-17939-8. doi:10.21125/inted.2020.
 71. KUBÍČKOVÁ, Dana a Vladimír NULÍČEK. Does the Financial Literacy Increase During the Secondary School Study? In Pavel JEDLIČKA, Petra MAREŠOVÁ, Krzysztof FIRLEJ, Ivan SOUKAL. Proceedings of the international scientific conference Hradec Economic Days 2020. 1. vyd. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2020. s. 399-406. ISBN 978-80-7435-776-3. doi:10.36689/uhk/hed/2020-01-000.
 72. KNIHOVÁ, Ladislava. Empowering Customers through Education-based Videos in E-commerce. In Margarethe Überwimmer, Robert Füreder, Michael Schmidthaler, Markus Vorderwinkler. Cross-Cultural Business Conference 2020. 1. vyd. Düren: Shaker Verlag, 2020. s. 17-27. ISBN 978-3-8440-7301-0.
 73. SCHLOSSBERGER, Otakar a Josef BUDÍK. European Regulation of Fin-Tech Payment Services Providers and its Application in the Czech Republic. In Michaela Staníčková, Lukáš Melecký, Petra Doleželová, Tereza Powadová. Proceedings of the 5th International Conference on European Integration 2020. První. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2020. s. 783 - 790. ISSN 2571-029X. doi:10.31490/9788024844565.
 74. CHLUMSKÁ, Zuzana. Finanční gramotnost OSVČ v souvislosti s COVID-19. In Mojmír Helísek. Prezentace výsledků ekonomického a finančního výzkumu doktorandů: recenzovaný sborník příspěvků ze 7. ročníku konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020. s. 52-59. ISBN 978-80-7408-218-4.
 75. ROSENLACHER, Pavel, Jaromír TICHÝ a Kristýna ŠTEFFELOVÁ. Food styling and neuromarketing research. In International Scientific Conference for Ph.D. students of EU countries. CER Comparative European Research. 14th. London: Sciemcee Publishing, 2020. s. 161-165. ISBN 978-1-9993071-6-5.
 76. MILDEOVÁ, Stanislava a Jan LÁNSKÝ. From Research to Business. Computer Simulation by System Dynamics. In Manue Au-Yong-Oliveira, Carlos Costa. Proceedings of the 19th European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies. UK: Academic Conferences and Publishing International Limited Reading, 2020. s. 174-181, 392 s. ISBN 978-1-912764-60-0.
 77. KUPEC, Václav. Generation Snowflake Communication Audit. In Zuzana Kvetanová, Zuzana Bezáková, Adam Madleňák. MARKETING IDENTITY: COVID-2.0 Conference Proceedings from the Annual International Scientific Conference “Marketing Identity 2020: COVID-2.0". Trnava: Faculty of Mass Media Communication - University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2020. s. 342-350, 651 s. ISBN 978-80-572-0107-6.
 78. BURIANOVÁ, Olga. Identifikace rizik ohrožení inkasa DPH podvodným jednáním plátců DPH v ČR. In Mojmír Helísek. Prezentace výsledků ekonomického a finančního výzkumu doktorandů: recenzovaný sborník příspěvků ze 7. ročníku konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s, 2020. s. 18-29. ISBN 978-80-7408-218-4.
 79. PAVLÁK, Miroslav, Naděžda PETRŮ a Lukáš BLAŽEK. INNOVATION ACTIVITIES AT START-UPS AS AN INSTRUMENT OF THEIR COMPETITIVENESS. In Tomáš Chlopčík. Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2019. Germany: GUC - Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2020. s. 139 - 147. ISBN 978-3-86367-062-7.
 80. CHLUMSKÁ, Zuzana. Investment in education as a factor of GDP growth of Indonesia. In Arnošt Klesla, Vladislav Pavlát, Otakar Schlossberger. Financial Markets 2019 – A Factor of European Competitiveness. První vydání. VŠFS: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2020. s. 48-59. ISBN 978-80-7408-198-9.
 81. STRAUS, Jiří. Jaká výška pádu je smrtelná? In Markéta Brunová. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. první. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020. s. 331-337. ISBN 978-80-7408-206-1.
 82. ČECHÁK, Vladimír. Jednoznačnost právních pojmů (pojmů právních norem) z hlediska možné interpretace. In Aleš Gerloch, Katarzyna Žák Krzyžanková. Právo v měnícícm se světě. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2020. s. 603-616, 13 s. ISBN 978-80-7380-828-0.
 83. MAREK, Karel. K nejčastěji uzavíraným smlouvám-smlouvě o tiché společnosti a smlouvám o úschově a skladování. In Tomáš Klokner. Acta Iuridica Sladkoviciesia XVI. 2020. vyd. Brno, vydalo MSP Brno: Vysoká škola Danubius, 2020. s. 109-122. ISBN 978-80-7392-343-3.
 84. BRUNA, Eduard a Viktor PORADA. K problematice závěrů soudních znalců při dokazování v trestním řízení. In Brunová Markéta. Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference TRESTNĚ PRÁVNÍ A KRIMINALISTICKÉ ASPEKTY DOKAZOVÁNÍ 2020. 1. vyd. Praha: VŠFS, 2020. s. 32-38. ISBN 978-80-7408-206-1.
 85. KUBIČEK, Pavol a Karel MAREK. K rozhodčímu řízení v České republice a Slovenské republice ( k obecným rozhodčím soudům). In Bursová,J.,Králiková,K.,Kurilova,V. Defomácie spoločenských vzťahov a možnosti ich eliminovania. 1. vyd. Lódz: Wydawnictwo Uczelnia Nauk Spolecznych, 2020. s. 68-87. ISBN 978-83-64838-30-9.
 86. MAREK, Karel. K zajištění procesních důkazních prostředků u rozhodčích soudů. In Monika Nemethová. Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Belii Nesolii. první. Banská Bystrica: Vydavatelství Bellanium, UMB- Právnická fakulta Banská Bystrica, 2020. s. 192-204. ISBN 978-80-557-1748-7.
 87. MERTL, Jan. Karel Engliš’s Teleological Approach and the Configuration of Health Care Systems. In Veronika Nálepová. Proceedings of the International Scientific Conference Economic and Social Policy. Ostrava: Vysoká škola PRIGO, 2020. s. 279-290. ISBN 978-80-87291-27-6.
 88. HÁJEK, Jan. Měla by Česká republika a Slovenská republika uvažovat o zrušení samostatného pojistného na sociální zabezpečení? In Mojmír Helísek. Prezentace výsledků ekonomického a finančního výzkumu doktorandů: recenzovaný sborník příspěvků ze 7. ročníku konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020. s. 41-51. ISBN 978-80-7408-218-4.
 89. PORADA, Viktor a Květoň HOLCR. Některé dílčí poznatky z bezpečnostního výzkumu zaměřeného na konstituování bezpečnostních věd, jako samostatného vědního oboru za léta 2005–2019. In Brunová Markéta. Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference TRESTNĚ PRÁVNÍ A KRIMINALISTICKÉ ASPEKTY DOKAZOVÁNÍ 2020. první. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020. s. 271-282. ISBN 978-80-7408-206-1.
 90. FIALA, Petr a Renata MAJOVSKÁ. Network revenue capacity control with overbooking. In Nikola Soukupová. Proceedings of the 14th International Scientific Conference INPROFORUM : Business Cycles – more than Economic Phenomena. First edition. České Budějovice: University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economics, 2020. s. 186-190. ISBN 978-80-7394-824-5.
 91. MAREK, Karel. Nová změna zákona o zadávání veřejných zakázek. In Bursová,J., Králiková,K., Kurilova,V. Defomácie spoločenských vzťahov a možnosti ich eliminovania. 1. vyd. Lódz: Wydawnictwo Uczelnia Nauk Spolecznych, 2020. s. 220-257. ISBN 978-83-64838-30-9.
 92. PAVLÁT, Vladislav. On the way to changes in CSR Reporting. In Irena Jindřichovská, Peter Bolcha. Proceedings of The 8th International Scientific Conference IFRS: Global Rules and Local Use – Beyond the Numbers 2020. Prague: Metropolitan University Prague, 2020. s. 288-299. ISBN 978-80-7638-015-8.
 93. STRAUS, Jiří. Pád z výšky a počítačová simulace. In Jana Viktoryová, Jaroslav Blatnický. Teória a prax vyšetrovania. 1. vyd. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislavě, 2020. s. 201-210. ISBN 978-80-8054-862-9.
 94. STRAUS, Jiří. Pád z výšky a počítačová simulace. In Markéta Brunová. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. první. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020. s. 321-330. ISBN 978-80-7408-206-1.
 95. MIHOLA, Jiří, Jakub NÁBĚLEK a Luka SLEMNIK. Potential product development and production gaps in the Czech Republic, 1997-2019. In Miroslav Čulík. Managing and Modelling of Financial Risks 2020: 10th International Scientific Conference. Ostrava: VŠB -TU Ostrava, 2020. s. 157-165, 320 s. ISBN 978-80-248-4481-7.
 96. BURIANOVÁ, Olga a Jiří URBÁNEK. Predictability Principle of Tax Sanctions Threats in the Legal System. In Piero Baraldi, Francesco Di Maio, Enrico Zio. Proceedings of the 30th European Safety and Reliability Conference and the 15th Probabilistic Safety Assessment and Management Conference. Singapore: Research Publishing, 2020. s. 2379-2386. ISBN 978-981-14-8593-0.
 97. PAVLÁK, Miroslav a Naděžda PETRŮ. PROMOTION OF INNOVATION ACTIVITIES AT START-UPS: INNOVATION AS AN INSTRUMENT OF COMPETITIVENESS. In Arnošt Klesla, Vladislav Pavlát, Otakar Schlossberger. Financial Markets 2019 – A Factor of European Competitiveness – proceeding from the 9th International Conference. 1. vyd. Prague: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020. s. 123-135. ISBN 978-80-7408-198-9.
 98. PETR, Oldřich Johannes. REKLAMA – FENOMÉN DOBY. In Magnanimitas. QUAERE 2020. I. Hradec Králové: Magnanimitas, 2020. s. 35-42, 1444 s. ISBN 978-80-87952-32-0.
 99. KUBÍČKOVÁ, Dana, Vladimír NULÍČEK, Irena JINDŘICHOVSKÁ a Eniko LORINCZOVÁ. TACIT PERCEPTION OF THE ACCOUNTANTS AND ACCOUNTING PROCEDURES IN DIFFERENT CULTURAL ENVIRONMENTS. In Tomáš Loster, Tomáš Pavel. The 14th Days of Statistics and Economics. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2020. s. 595-604. ISBN 978-80-87990-22-3. doi:10.18267/pr.2020.los.223.0.
 100. TICHÝ, Jaromír, Pavel ROSENLACHER a Kateřina TUČKOVÁ. The effect of sensory marketing from the perspective of neuromarketing. In Magnanimitas. QUAERE 2020. 10th. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2020. s. 124-131, 1444 s. ISBN 978-80-87952-32-0. doi:10.33543/q.2020.10.
 101. BLAŽEK, Lukáš. The future of shared economy in the economic system. In Margarethe Überwimmer, Robert Füreder, Michael Schmidthaler, Markus Vorderwinkler. The future of shared economy in the economic system. In Margarethe Überwimmer, Robert Füreder, Michael Schmidthaler, Markus Vorderwinkler. Cross-Cultural Business Conference 2020. 1. vyd. Steyr Austria: Bibliographic information published by Deutsche Nationalbibliothek, 2020. s. 219-233. ISBN 978-3-8440-7301-0.
 102. KORBASOVÁ, Petra a Otakar SCHLOSSBERGER. THE IMPORTANCE OF CERTIS FOR THE CAPITAL MARKET SETTLEMENT. In Otakar Schlossberger. Financial Markets 2019 –A Factor of European Competitiveness. 1. vyd. Praha: Vysoká škole finanční a správní, a. s., 2020. s. 159-172. ISBN 978-80-7408-198-9.
 103. TICHÝ, Jaromír a Tomáš NOVOTNÝ. The potential of the methodology of evaluation of innovative projects by SME management. In Sciemcee Publishing. 14th International Scientific Conference for PhD students of EU countries. Volume 7. Issue 1. London: CER Comparative European Research, 2020. s. 17-21. ISBN 978-1-9993071-6-5.
 104. MERTL, Jan. To the creation of fiscal space for health. In Liběna Černohorská, Hana Kopáčková. Proceedings of the 13th International Scientific Conference „Public Administration 2020: Three Decades of Challenges, Reforms, and Uncertain Results“. Pardubice: University of Pardubice, 2020. s. 90-102, 163 s. ISBN 978-80-7560-338-8.
 105. JINDŘICHOVSKÁ, Irena a Dana KUBÍČKOVÁ. To the Position of the Accounting Profession in the Czech Republic. In Irena Jindřichovská, Peter Bolcha. Proceedings of The 8th International Scientific Conference IFRS: Global Rules and Local Use – Beyond the Numbers 2020. Prague: Metropolitan University Prague, 2020. s. 352-360. ISBN 978-80-7638-015-8.
 106. MATES, Pavel. Trajektorie centralizace a decentralizace veřejné správy. In Aleš Gerloch, Katarzyna Žák Kryžanková. Právo v měnícím se světě. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020. s. 217-229. ISBN 978-80-7380-828-0.
 107. STRAUS, Jiří. Variabilita biomechanického hodnocení pádu z výšky. In Michal Křižák, Roman Mikulec, Albert Bradáč. Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2020. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2020. s. 218-227. ISBN 978-80-214-5829-1.
 108. WOKOUN, René. VÝVOJ ČESKÉ REGIONÁLNÍ POLITIKY V PRVNÍ POLOVINĚ DEVADESÁTÝCH LET DVACÁTÉHO STOLETÍ. In Klímová, V., Žítek, V. XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, s. 58–64. ISBN 978-80-210-9610-3. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. s. 58-64. ISBN 978-80-210-9610-3.
 109. 2019

 110. PORADA, Viktor. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ ЭКСПЕРТНОЙ И ЭКСПЕРТИЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ. In Skijukov, V. N a kol. Buduščee rosijskogo prava koncepty i sociaľnyje praktiki. УЧАСТИЕ В КРУГЛОМ СТОЛЕ. 1. vyd. Moskva: МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е.КУТАФИНА (МГЮА) ИНСТИТУТ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ, 2019. s. 257-261. ISBN 978-5-9988-0776-3.
 111. BURIANOVÁ, Olga. Alliance Importance and Security Continuity of Funding European Budget. In Helísek, Mojmír. Ekonomický a finanční výzkum - prezentace výsledků doktorandů. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2019. s. 6-15. ISBN 978-80-7408-189-7.
 112. BURIANOVÁ, Olga a Jiří URBÁNEK. Alliance Importance and Security Continuity of Funding European Budget. In Michael Beer, Enrico Zio. Proceedings of the 29th European Safety and Reliability Conference. 1. vyd. Singapore: Research Publishing Services, 2019. s. 4227-4232. ISBN 978-981-11-2724-3.
 113. JANKŮ, Martin. Alternativy k zajištění žadatelů o mezinárodní ochranu vúpravě práva EU. In Viktor Porada, Eduard Bruna. Bezpečná Evropa 2018. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2019. s. 288-298. ISBN 978-80-7408-185-9.
 114. BERKA, Petr, Michal VRABEC a Luboš MAREK. Analyzing Bachelor Students Dropout at the University of Economics, Prague. In Fejfar, J., Fejfarová, M., Flégl, M., Husák, J., Krejčí, I. 16th International Conference Efficiency and Resonsibility in Education. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská universita, 2019. s. 21-26. ISBN 978-80-213-2878-5.
 115. KUBÍČKOVÁ, Dana. Are there any Differences in the Perception of Financial Reporting and Accounting Profession in different Accounting Models? Comparison of the Czech Republic and Great Britain. In Jindřichovská I., Dehning B. Proceedings of of international scientific conference “IFRS-global rules and local use”. 1. vyd. Prague: Metropolitan University Prague, 2019. s. 284 - 295. ISBN 978-80-906585-7-8.
 116. KUPEC, Václav a Přemysl PÍSAŘ. Audit Testing of Personal Data on Social Media. In KUSÁ, A., A. ZAUŠKOVÁ a Z. BUČKOVÁ. MARKETING IDENTITY: Offline Is the New Online. 1. vyd. Trnava: University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, 2019. s. 155-170. ISBN 978-80-572-0038-3.
 117. RAK, Roman a Petra KOLITSCHOVÁ. Bezpečnost a bezpečí – základní pojmy a jejich vnímání. In Jaromír Mlýnek. Zborník zo 14. medzinárodného sympózia konaného dňa 14. 3. 2019 v rámci medzinárodného veľtrhu SECURITY BRATISLAVA 2019. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2019. s. 28-40. ISBN 978-80-8054-795-0.
 118. PORADA, Viktor. Bezpečnostní vědy (úvod do teorie a metodologie a bezpečnostní terminologie (výstupy výzkumu 2011-2018). In Porada Viktor, Bruna Eduard. Bezpečná Evropa. 2018. Sborník sdělení z IX. ročníku mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. s. 15-27, 12 s. ISBN 978-80-7408-185-9.
 119. STRAUS, Jiří. Biomechanické hodnocení pádu z výšky a počítačová simulace. In Jana Viktoryová, Jaroslav Blatnický. Teória a prax dokazovania: Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2019. s. 235-248. ISBN 978-80-8054-803-2.
 120. MILDEOVÁ, Stanislava a Jan LÁNSKÝ. Business Intelligence reporting by System Dynamics. In FLE Learning Ltd. Cambridge Conference Series. AICSSH-ICBITM 2019. Conference Proceedings. Cambridge: FLE Learning Ltd., 2019. s. 7-15, 146 s. ISBN 978-1-911185-95-6.
 121. BUDÍK, Josef a Otakar SCHLOSSBERGER. Credit rating and Corruption Perceptions Index. In Miroslav Čulík. FINANCIAL MANAGEMENT OF FIRMS AND FINANCIAL INSTITUTIONS. 1. vyd. Ostrava: VSB - Techniucal University of Ostrava, 2019. s. 56-63. ISBN 978-80-248-4344-5.
 122. ČECHÁK, Vladimír. Direct elections of mayors (lord mayors) and governors and their possible impact on the performance of public administration. In Ivana Vaňková. Public Economics and Administration 2019. 1. vyd. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2019. s. 56-69. ISBN 978-80-248-4356-8.
 123. URBÁNEK, Jiří a Olga BURIANOVÁ. Dynamic Model of the Finance Flows Secure Continuity into European Value Added Tax Environments. In Michael Beer, Enrico Zio. Proceedings of the 29th European Safety and Reliability Conference. Singapore: Research Publishing Services, 2019. s. 4241-4248. ISBN 978-981-11-2724-3. doi:10.3850/978-981-11-2724-30694-cd.
 124. MAREŠ, David a Radka PROCHÁZKOVÁ. Economies of scale and their influence on the amount of rent for natural and legal persons. In Karel Tomšík. AGRARIAN PERSPECTIVES XXVIII. BUSINESS SCALE IN RELATION TO ECONOMICS. Prague. Czech University of Life Sciences Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2019. s. 144-151. ISBN 978-80-213-2973-7.
 125. HRONOVÁ, Štěpánka a Ladislava KNIHOVÁ. English as a Foreign Language in the Third Age Education: The Case of the Most Region – The University of Finance and Administration. In Ivo Pavlík. REGION IN THE DEVELOPMENT OF SOCIETY 2018. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita, 2019. s. 170-182. ISBN 978-80-7509-658-6.
 126. BUDÍK, Josef a Otakar SCHLOSSBERGER. Erasmus+ as a source of the Best Practice. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. Proceedings of the International Conference ICERI2019. 1. vyd. Spain: IATED Academy, 2019. s. 1350-1355. ISBN 978-84-09-14755-7.
 127. KROŠLÁKOVÁ, Monika, Viera KUBÍČKOVÁ a Naděžda PETRŮ. Favourable Business Environment as a Factor of Business Development. In Róbert Rehák, Paulína Krnáčová. PETRŮ, Naděžda. Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism. Proceedings of the 6th International Scientific Conference. 1. vyd. Bratislava: EKONÓM, 2019. s. 267-275. ISBN 978-80-225-4646-1.
 128. PORADA, Viktor, Eduard BRUNA a Vasyl ZAPLATYNSKYI. Fenomén pojmu bezpečnost jako východisko vymezení bezpečnostních věd. In Gajda, W., Soroka, P., Zaplatynskyi, V. Modern aspects of management. 1. vyd. Odesa-Kiev, Ukrajina: Academy of safety and basses of health, 2019. s. 114-122. ISBN 978-966-929-797-6.
 129. TICHÝ, Jaromír. FINANCING OF HIGHER EDUCATION ON A BASIS OF TRANSFERRED PRICE. In MAGNANIMITAS. Recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2019. MAGNANIMITAS. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2019. s. 254-261. ISBN 978-80-87952-30-6.
 130. TICHÝ, Jaromír. Financování vysokoškolského vzdělání na principu přenesené ceny. In Mojmír Helísek. Ekonomický a finanční výzkum prezentace výsledků doktorandů: Recenzovaný sborník příspěvků z 6. ročníku konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. s. 112-123, 147 s. ISBN 978-80-7408-189-7.
 131. MERTL, Jan. Fiskální prostor pro financování zdravotnictví. In Sadovský, Z. Sborník referátů a abstraktů XXII. ročníku mezinárodní odborné konference Daně - teorie a praxe 2019. Brno: Sting, 2019. s. 130-138. ISBN 978-80-87482-67-4.
 132. HES, Aleš. Global Communication environment for B2B Markets. In Tomáš Klieštik. 19th International Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences. 1. vyd. Žilina: University of Zilina, 2019. s. 9-14. ISSN 2261-2424. doi:10.1051/shsconf/20207402007.
 133. URBÁNEK, Jiří a Olga BURIANOVÁ. Globalizovaný integrovaný management bezpečnostní kontinuity organizací. In Jiří Straus, Eduard Bruna. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. s. 329-337. ISBN 978-80-7408-191-0. doi:.
 134. VOSTATEK, Jaroslav. Health & Long-term Care Financing. In Sedmihradská, L. Proceedings of the 24rd International Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2019. 1. vyd. Praha: Nakl. Oeconomica, 2019. s. 141-148. ISBN 978-80-245-2318-7.
 135. KOPENCOVÁ, Dagmar. Charakteristika omamných a psychotropních látek a jejich vliv na trestnou činnost pachatelů v České republice. In Jaromír Mlýnek. Zborník z 14. medzinárodného sympózia konaného dňa 14. 3. 2019 v rámci medzinárodného veľtrhu SECURITY BRATISLAVA 2019. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2019. s. 145-157, 212 s. ISBN 978-80-8054-795-0.
 136. PORADA, Viktor. Identifikace v kriminalistice, policejních a bezpečnostních vědách. In Eva Szabová, Miloš Deset. In omnibus quldem,maxime tamen in iure. aqcquitas spectanda est, Pocta prof. JUDr. Ivanovi Šimovčekovi, CSc.. k 65 narodeninám. první. Krakow: Spolok Slovákov v Poľsku, 2019. s. 37-54, 17 s. ISBN 978-83-8111-156-0.
 137. SMEJKAL, Vladimír, Boris ONISČENKO, Jindřich KODL a Petr TESAŘ. Influence of Hypoxia on the Stability of the Dynamic Biometric Signature. In Anna Unversity. Proceedings of 53th International Carnahan Conference on Security Technology (ICCST). Chennai, India: IEEE, 2019. s. 1-6. ISBN 978-1-7281-1575-7.
 138. MILDEOVÁ, Stanislava. Information processing by computer-based simulators. In Mihalčová, Bohuslava et al. Production Management and Business Development: Proceedings of the 6th Annual International Scientific Conference on Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018). London: CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, 2019. s. 161-166, 5 s. ISBN 978-1-138-60415-5.
 139. KNIHOVÁ, Ladislava a Štěpánka HRONOVÁ. Innovation and Multimedia in English for Specific Purposes Instruction: iMovie. In Beseda, J., Rohlíková, L., Duffek V. DisCo 2019 - E-learning: Unlocking the Gate to Education around the Globe – 14th conference reader. 1. vyd. Praha: Center for Higher Education Studies, 2019. s. 27-38. ISBN 978-80-86302-85-0.
 140. KUBÍČKOVÁ, Dana, Vladimír NULÍČEK a Irena JINDŘICHOVSKÁ. Is the Financial Literacy Affected by the Field of Study? (a Comparison of Specialised Secondary Schools). In Löster T., Pavelka T. The 13th International Days of Statistics and Economics. 1. vyd. Slaný: Libuše Macáková, Melandrium, 2019, 2019. s. 845-854. ISBN 978-80-87990-14-8. doi:10.18267/pr.2019.los.186.84.
 141. PETR, Oldřich Johannes. Jazyková hra v reklamní komunikaci. In Magnanimitas. QUAERE 2019. I. Hradec Králové: Magnanimitas, 2019. s. 24-30, 1229 s. ISBN 978-80-87952-30-6.
 142. RAK, Roman, Viktor PORADA a Jaromír MLÝNEK. Jevy, děje, události , stavy a situace při analýze bezpečnosti. In Mlýnek Jaromír. Zborník zo 14. Medzinárodného sympózia konaného dňa 14.3.2019 v rámci Medzinárodného veľetrhu Security Bratislava 2019. 1. vyd. Bratislava: Akadémia policajného zboru v Brataislave, 2019. s. 56-71, 212 s. ISBN 978-80-8054-795-0.
 143. RAK, Roman a Viktor PORADA. Jevy, děje, události, stavy a situace v teorii bezpečnosti. In Porada Viktor, Bruna Eduard. Bezpečná Evropa 2018. Sborník sdělení z IX. ročníku mezinárodní vědecké konference. první. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. s. 136-150, 14 s. ISBN 978-80-7408-185-9.
 144. PORADA, Viktor. K privatizaci trestního práva z pohledu kriminalistiky a forenzních oborů v oblasti znalecké činnosti. In Sergej Romža a kol. Kriminologické a organizačno-technické asekty privatizace trestného práva. první. Košice: PF UPJŠ v Košiciach, 2019. s. 73-87, 14 s. ISBN 978-80-8152-800-2.
 145. BERKA, Petr. KDD Tools for Do-It-Yourself Analyses. In R. Janošcová. 14th International Workshop on Knowledge Management. Trenčín: VŠM Trenčín, 2019. s. 21-31. ISBN 978-80-89306-41-1.
 146. HÁJEK, Jan. Komplexita daňového práva: Základní negativní důsledek zákonodárného procesu. In Prof. Vladimír Babčák, CSc., JUDr. Adrián Popovič, PhD., JUDr. Jozef Szábo, PhD. III. SLOVENSKO-ČESKÉ DNI DAŇOVÉHO PRÁV A: Pozitívna a negatívna stimulácia štátu v oblasti zdaňovania. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. s. 133-143. ISBN 978-80-8152-819-4. doi:10.33542/DDP2019-819-4.
 147. KOPENCOVÁ, Dagmar. Komunikace policistů s osobami pod vlivem omamných a psychotropních látek. In Jaromír Mlýnek. Zborník z 14. medzinárodného sympózia konaného dňa 14. 3. 2019 v rámci medzinárodného veľtrhu SECURITY BRATISLAVA 2019. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2019. s. 133-145, 212 s. ISBN 978-80-8054-795-0.
 148. FIALA, Petr a Renata MAJOVSKÁ. Koordinační hry. In Brian König. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÝ SEMINÁŘ NOVÉ TRENDY V EKONOMETRII A OPERAČNÍM VÝZKUMU. 1. vyd. Bratislava: EKONÓM, 2019. s. 19-24. ISBN 978-80-225-4650-8.
 149. ČECHÁK, Vladimír. Logické aspekty důkazu a dokazování v právu. In Jiří Straus, Eduard Bruna. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2019. s. 56-65. ISBN 978-80-7408-191-0.
 150. BERKA, Petr, Lubos MAREK a Michal VRABEC. Modeling Students Dropout Using Statistical and Data Mining Methods. In Boda, M., Mendelova, V., Grausova, M. Proceedings of 22nd International Scientific Conference on Applications of Mathematics and Statistics in Economics. Paris: Atlantis Press, 2019. s. 70-80. ISBN 978-94-6252-804-8. doi:10.2991/amse-19.2019.8.
 151. TÓTHOVÁ, Anna a Václav KUPEC. Moderní přístupy interního auditu. In MURA, L. Mladí vedci 2019. Bratislava: Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania v spolupráci s Univerzitou J. Selyeho, Ekonomickou fakultou a s Odborom ekonomiky a manažmentu Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied., 2019. s. 203-213. ISBN 978-80-89453-62-7.
 152. LEGIERSKÁ, Yvona. Náklady na výběr daní v ČR. In Autorský kolektiv. DANĚ – TEORIE A PRAXE 2019. 1. vyd. Brno: Sting spol. s r. o. Brno, 2019. s. 106 - 117. ISBN 978-80-87482-67-4.
 153. TOMÁŠKOVÁ, Andrea. Název rodinné společnosti ve spojení se jménem rodiny a možné riziko tohoto spojení. In Mojmír Helísek. Ekonomický a finanční výzkum – prezentace výsledků doktorandů. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. s. 123-135. ISBN 978-80-7408-189-7.
 154. MAIELLO, Giuseppe a Martina CICHÁ. Neoliberal Approaches Among Czech Philologists and Anthropologists. In Autorský kolektiv. Proceedings of the 2019 International Conference on Pedagogy, Communication and Sociology (ICPCS 2019). 1. vyd. Paris: Atlantis Press, 2019. s. 407-409. ISBN 978-94-6252-717-1. doi:10.2991/icpcs-19.2019.90.
 155. RAK, Roman a Viktor PORADA. Objekty a systémy jako základní entity bezpečnosti. In Porada Viktor, Bruna Eduard. Bezpečná Evropa 2018. Sborník sdělení z IX. ročníku mezinárodní vědecké konference. první. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. s. 257-269, 12 s. ISBN 978-80-7408-185-9.
 156. ČECHÁK, Petr. Ochrana identity společnosti a bránící se demokracie. In Viktor Porada, Eduard Bruna. Bezpečná Evropa 2018. 1. vyd. Praha: VŠFS, 2019. s. 313-320. ISBN 978-80-7408-185-9.
 157. BERKA, Petr, Michal VRABEC a Luboš MAREK. On stability and interpretability of mixture models of wage distributions. In Masahiro Inuiguchi, Radim Jiroušek, Václav Kratochvíl. Proceedings of the 22nd Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making. 1. vyd. Prague: MatFyzPress, 2019. s. 1-12. ISBN 978-80-7378-400-3.
 158. PAVLÁT, Vladislav a Jan LÁNSKÝ. On the Road to the Single European Capital Market (CMU). In Kotlebová, Jana. 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CURRENCY, BANKING AND INTERNATIONAL FINANCE - ICCBIF 2019. 1. vyd. Bratislava: EKONOM, 2019. s. 168-174. ISBN 978-80-225-4609-6.
 159. NOVAK, Jan a Václav NETOLICKÝ. Politický extremismus jako destabilizační prvek příhraničních regionů. In J.Straus, E.Bruna. Trestněprávní a kriminalistické aspekty dokazování. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. s. 213-219. ISBN 978-80-7408-191-0.
 160. STRAUS, Jiří, Zdeněk SADÍLEK a Jiří JONÁK. Posouzení ztotožnění zájmové osoby a osoby z rekonstrukce. In Akadémia Policajného zboru v Bratislave. Zborník zo 14. medzinárodného sympózia konaného dňa 14. 3. 2019 v rámci medzinárodného veľtrhu SECURITY BRATISLAVA 2019. První. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2019. s. 188-196. ISBN 978-80-8054-795-0.
 161. MAREK, Karel. Poznámky ke smlouvě o dílo de lege ferenda. In J.Suchoža,J.Husár,R.Hučová. Právo, obchod, Ekonomika IX. 1. vyd. Košice: UPJŠ Košice, 2019. s. 198-210. ISBN 978-80-8152-775-3.
 162. BUZALKA, Jan a Viktor PORADA. Poznanie transferu vedeckých poznatkov do bezpečnostnej praxe, významná súčasť bezpečnostných vied. In Gajda, W., Soroka, P., Zaplatynskyi, V. Modern aspects of management. 1. vyd. Odesa-Kiev, Ukrajina: Academy of safety and basses of health, 2019. s. 29-37. ISBN 978-966-929-797-6.
 163. STRAUS, Jiří. Pravděpodobnostní charakter znaleckého zkoumání. In PORADA, Viktor a Eduard BRUNA. Sborník sdělení z IX. ročníku mezinárodní vědecké konference Bezpečná Evropa 2018. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. s. 280-287. ISBN 978-80-7408-185-9.
 164. PORADA, Viktor. PRÁVNÍ ZÁKLADY POLICEJNĚ BEZPEČNOSTNÍ ČINNOSTI V TEORII POLICEJNÍCH VĚD. In Ivan Majchut. Národná a medzinárodná bezpečnosť 2019. první. Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených sil M.R. Štefánika 2019, 2019. s. 371-378. ISBN 978-80-8040-582-3.
 165. NOVOTNÝ, Jiří a Markéta BRUNOVÁ. Procesní aspekty nezákonného důkazu. In Jiří Straus, Eduard Bruna. Mezinárodní vědecká konference Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. 5. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2019. s. 220-231, 338 s. ISBN 978-80-7408-191-0.
 166. PORADA, Viktor. Prof. R. S. Bělkin a jeho vliv na rozvoj kriminalistické vědy. In Sergej Romža. Poškodený trestným činom a obete trestných činov, možnosti posilňovania ich procesných oprávnení. 1. vyd. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. s. 69-82, 13 s. ISBN 978-80-8152-680-0.
 167. FIALA, Petr a Renata MAJOVSKÁ. Project portfolio designing under risk. In Michal Houda, Radim Remeš. Conference Proceedings. 37th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2019. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019. s. 566-571. ISBN 978-80-7394-760-6.
 168. SPITSYNA, Yuliia. Příčiny růstu podílu plateb a inkas v eurech mezi českými podniky a příčiny růstu eurových úvěrů. In Mojmír Helísek. Ekonomický a finanční výzkum – prezentace výsledků doktorandů. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. s. 103-111. ISBN 978-80-7408-189-7.
 169. STRAUS, Jiří, Zdeněk SADÍLEK a Jiří JONÁK. Příspěvek k identifikaci osoby podle dynamického stereotypu chůze – vliv obuvi na lokomoci. In Straus Jiří, Bruna Eduard. Trestně právní a kriminalistické apsekty dokazování. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. s. 291-318. ISBN 978-80-7408-191-0.
 170. PÍSAŘ, Přemysl. Quality Management in European SME´s Empirical Study. In Mojmír Helísek. Ekonomický a finanční výzkum – prezentace výsledků doktorandů. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. s. 74-84, 145 s. ISBN 978-80-7408-189-7.
 171. LACINA, Karel. Remarks to Tourism Industry Position in Contemporary Economic Relations. In Klokner Tomáš. ACTA IURIDICA SLADKOVICIENSIA XIV. (Právnické studie). 1. vyd. Slovenská republika,un. Danubius: Vysoká škola Danubius a autori, 2019. s. 116-132. ISBN 978-80-7392-314-3.
 172. TOMÁŠKOVÁ, Andrea a Naděžda PETRŮ. Rodinné firmy v ČR v kontextu jejich názvu. In Radim Valenčík. LIDSKÝ KAPITÁL A INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ: VÝZKUM, VÝUKA, PUBLIKOVÁNÍ. 1. vyd. VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2019. s. 32-45. ISBN 978-80-7408-188-0.
 173. KALAMÁR, Štěpán a Jan NOGA. Řízení bezpečnosti v organizaci. In doc. Ing. Milan Kašík, CSc. Bezpečná Evropa 2018. 1. vyd. Praha: VŠFS, 2019. s. 235-243. ISBN 978-80-7408-185-9.
 174. MERTL, Jan. Selected issues of sustainable health care financing. In Mojžíš, J. Proceedings of 12th conference European Forum of Entrepreneurship "Sustainable Socio-economic Development or Crisis on the Horizon?". Praha: Newton College, 2019. s. 77-86. ISBN 978-80-907435-7-1.
 175. LEGIERSKÁ, Yvona. Share of direct and indirect taxation as a reflection of public choice. In Lucie Sedmihradská. The 24th International Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance. 1. vyd. Praha: University of Economics, Prague, Oeconomica Publishing House – Prague 2019, 2019. s. 54 - 59. ISBN 978-80-245-2319-4.
 176. LACINA, Karel. Significance of Destination Manangement for Contemporary Tourism Industry. In Klokner Tomáš. ACTA IURIDICA SLADKOVICIENSIA XV.(Právnické studie). 1. vyd. Slovenská republika,un. Danubius: Vysoká škola Danubius a autori, 2019. s. 135-147. ISBN 978-80-7392-329-7.
 177. KUNZ, Vilém. Společenská odpovědnost v profesionálním fotbale. In Marián Merica. Žiak, Pohyb, Edukácia, Vedecký sborník 2019 Scientific Proceedins 2019. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. s. 152-163. ISBN 978-80-223-4796-9.
 178. KUNZ, Vilém. Sport and Healthy Lifestyle support as a part of CSR. In Mihalčová, B., Szaryszová, P., Štofová, L., Pružinský, M., & Gontkovičová, B. Production Management and Business Development. 1. vyd. London, UK: CRC Press Taylor & Francis Group, 2019. s. 131-141. ISBN 978-1-138-60415-5.
 179. ULRYCHOVÁ, Eva a Diana BÍLKOVÁ. Students’ knowledge of mathematical definitions. In Löster T., Pavelka T. The 13th International Days of Statistics and Economics. Slaný: Melandrium, 2019. s. 1558-1567. ISBN 978-80-87990-18-6. doi:10.18267/pr.2019.los.186.0.
 180. MATES, Pavel a Marek STARÝ. Subjektivní stránka v zákoně o odpovědnosti za přestupky, záležitost plná otazníků. In S. Skulová, A. Kliková, D. Hejč. Výzvy správního práva a správního soudnictví. 1. vyd. Brno: Masarykova univertita, 2019. s. 239-252. ISBN 978-80-210-9360-7.
 181. PETRŮ, Naděžda. Support for family businesses from the public sector. In Imrich Rukovanský, Peter Ondria. INTERNATIONAL CONFERENCE MODERNIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION. 1. vyd. Česká republika: Public Administration Educational Institute o.p.s., 2019. s. 39-47. ISBN 978-80-907057-6-0.
 182. JINDŘICHOVSKÁ, Irena, Margarita KORKHOVA a Dana KUBÍČKOVÁ. Sustainability Reporting in Environmentally Exposed Sector. In Löster T., Pavelka T. International Days of Statistics and Economics. Slaný: Libuše Macáková, Melandrium, 2019. s. 597-606. ISBN 978-80-87990-18-6. doi:10.18267/pr.2019.los.186.0.
 183. VOSTATEK, Jaroslav. Tax treatment of self-employed and employee incomes. In Majerova, I. Proceedings of 18th International Conference Economic Policy in the European Union Member Countries. 1. vyd. Karviná: Silesian University, 2019. s. 404-413. ISBN 978-80-7510-289-8.
 184. ROUBAL, Ondřej. The Erotic Capital of Men from the Perspective of the Sociology of Marketing Communication. In Alena Kusá, Anna Zaušková, Zuzana Bučková. Marketing Identity 2019. Offline is the new online. Trnava (Slovakia): Faculty of Mass Media Communication, University of SS. Cyril and Methodius, 2019. s. 706-717. ISBN 978-80-572-0038-3.
 185. KUBÍČKOVÁ, Dana a Vladimír NULÍČEK. The Perception of the Financial Reporting and Accounting Profession in Different Cultural Environments: A Comparison of the Czech Republic, the China Republic, Great Britain and Ireland. In Lómez Chova, L., López Martínez A., Candel Torres, I. Proceedings of the International Conference ICERI2019. 1. vyd. Spain: IATED Academy, 2019. s. 8751-8760. ISBN 978-84-09-14755-7.
 186. KNIHOVÁ, Ladislava a Vladislav PAVLÁT. The Personal Learning Cloud As an Innovative Tool in Corporate Training. In Beseda, J., Rohlíková, L., Duffek V. DisCo 2019 - E-learning: Unlocking the Gate to Education around the Globe – 14th conference reader. 1. vyd. Prague: Center for Higher Education Studies, 2019. s. 47-60. ISBN 978-80-86302-85-0.
 187. SCHLOSSBERGER, Otakar a Josef BUDÍK. THE PRACTICAL EXPERIENCE WITH TEACHING SUPPORTED BY COMPUTERS AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. INTED 2019. Valencia, Spain: IATED Academy, 2019. s. 1921-1926. ISBN 978-84-09-08619-1. doi:10.21125/inted.2019.
 188. KUNZ, Vilém a Michal TOMČÍK. The Social Responsibility of Professional Football Clubs in the Czech Republic. In DVOULETÝ, O., LUKEŠ, M., MÍSAŘ, J. Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2019). 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2019. s. 445 - 459. ISBN 978-80-245-2316-3. doi:10.18267/pr.2019.dvo.2316.0.
 189. RAK, Roman. Vehicle identification number – anatomy of error occurrence. In Nader Asnafi. The Second International Conference on Mechanical, Electric and Industrial Engineering. United Kingdom: Institute of Physics Publishing, 2019. s. 1-6. ISSN 1742-6588. doi:10.1088/1742-6596/1303/1/012146.
 190. KNIHOVÁ, Ladislava. VIRTUAL REALITY IN FINANCIAL REPORTING: ARE ACCOUNTANTS AN ENDANGERED SPECIES? In Irena Jindřichovská, Bruce Dehning. IFRS: GLOBAL RULES & LOCAL USE - BEYOND THE NUMBERS. 1. vyd. Praha: Metropolitan University Prague, Anglo-American University, 2019. s. 137-147. ISBN 978-80-87956-96-0.
 191. ČECHÁK, Vladimír. Vybrané mezinárodní (nadnárodní) aspekty bezpečnostní problematiky ve vztahu k evropské integraci. In Milan Kašík. Bezpečná Evropa 2018. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. s. 270-279. ISBN 978-80-7408-185-9.
 192. ČECHÁK, Vladimír. Vybrané mezinárodní (nadnárodní) aspekty bezpečnostní problematiky ve vztahu k evropské integraci. In Viktor Porada, Eduard Bruna. Bezpečná Evropa 2018. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. s. 313-320. ISBN 978-80-7408-185-9.
 193. VAVERA, František a Jiří STRAUS. Vývoj československé kriminalistiky od roku 1918. In Eva Kunovská. Zborník príspevkov z univerzitnej medzinárodnej vedeckej konference 100 rokov Česko Slovenskej štátnosti, právnictva a bezpečnosti. 1. vyd. Bratislava: Akadénia Policajného zboru v Bratislave, 2019. s. 521-532. ISBN 978-80-8054-839-1.
 194. MERTL, Jan. Will more personal savings save the Czech pension system? In Nálepová, V. Proceedings of the International Scientific Conference Economic and Social Policy: Economic and Social Challenges for European Economy. Ostrava: Vysoká škola PRIGO, 2019. s. 389-402, 13 s. ISBN 978-80-87291-25-2.
 195. PORADA, Viktor. Zamyšlení nad přínosem Assoc. prof. Leszka F. Korzeniowskieho pro proces konstituování a rozvoj bezpečnostních věd. In Andrzej Kozera, Edyta Sadowska. Nauka i praktyka bezpieczeństwa. první. Krakow: Wydawnictwo EAS, 2019. s. 22-44, 22 s. ISBN 978-83-61645-34-4.
 196. RAK, Roman a Petra KOLITSCHOVÁ. Zamyšlení nad základními pojmy bezpečnost a bezpečí. In PORADA, Viktor a Eduard BRUNA (eds.). Bezpečná Evropa 2018. Sborník sdělení z IX. ročníku mezinárodní vědecké konference. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2019. s. 376-387. ISBN 978-80-7408-185-9.
 197. 2018

 198. PORADA, Viktor. Теория и методология научных знаний и характеристикa современного состояния развития криминалистики. In E.R. Rosinskaja, L.I.Clepňeva, N.S.Neretina. Sovremennoe razvitie kriminalistiki i sedebnoj expertizy kak realizacija idej R. S. Bělkina. 1. vyd. Moskva: Moskovskij gosudarstvennyj juridičeskij universitet umeni O.E.Kurafina, 2018. s. 600-605. ISBN 978-5-9988-0709-1.
 199. SMEJKAL, Vladimír, Jindřich KODL, František HORTAI a Petr TESAŘ. About the Abuse Options of the Dynamic Biometric Signature. In Brian Rich. Proceedings of 52th Annual 2018 IEEE International Carnahian Conference on Security Technology. 1. vyd. Montréal, Canada: IEEE, 2018. s. 42-47. ISBN 978-1-5386-7931-9.
 200. PÍSAŘ, Přemysl a Karel HAVLÍČEK. Advanced Controlling and Information Systems Methods as a Tool for Cohesion and Competitiveness of the European Union. In VŠB - Technical University of Ostrava. Proceedings of the 4 th International Conference on European Integration 2018. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. s. 1172-1181. ISBN 978-80-248-4169-4.
 201. PÍSAŘ, Přemysl a Karel HAVLÍČEK. Advanced Controlling and Information Systems Methods as a Tool for Cohesion and Competitiveness of the European Union. In VŠB - Technical University of Ostrava. Proceedings of the 4 th International Conference on European Integration 2018. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. s. 1172-1181, 1678 s. ISBN 978-80-248-4169-4.
 202. PÍSAŘ, Přemysl. Advanced Informational System Based on Controlling as a Way for SME Competitiveness. In Helísek, M. Ekonomický výzkum – prezentace výsledků doktorandů. 1. vyd. Prague: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018. s. 126-134. ISBN 978-80-7408-181-1.
 203. MIHOLA, Jiří a Petr WAWROSZ. Alternative measurement of elasticity. In Miroslav Čulík. Managing and Modelling of Financial Risks. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2018. s. 329-336. ISBN 978-80-248-4225-7.
 204. MAJOVSKÁ, Renata a Petr FIALA. Application of Biform Games. In Marian Reiff. QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Multiple Criteria Decision Making XIX. 1. vyd. Bratislava: University of Economics, Bratislava, 2018. s. 104-111. ISBN 978-80-89962-07-5.
 205. JEŘÁBEK, Tomáš. Asymetrie a dynamika závislostí na finančních trzích. In Mojmír Helísek. Ekonomický výzkum – prezentace výsledků doktorandů. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018. s. 67-84. ISBN 978-80-7408-181-1.
 206. SCHLOSSBERGER, Otakar a Josef BUDÍK. Audit digitálních finančních služeb. In Suchoža J., Husár J. a Regina Hučková. Právo - obchod - ekonomika VIII. - zborník príspevkov. Košice: Univerzita Pavola Jozefa Šafárika v Košicích, právnicá fakulta, 2018. s. 101 -120, 316 s. ISBN 978-80-8152-649-7.
 207. STRAUS, Jiří a Zdeněk SADÍLEK. Biomechanické hodnocení „shaken baby syndrome“. In Jiří Straus, Eduard Bruna. Mezinárodní vědecká konference Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2018. s. 255-263. ISBN 978-80-7408-172-9.
 208. STRAUS, Jiří. Biomechanické hodnoty přímého úderu. In BRUNA, E. a V. PORADA (eds.). Fenomén bezpečnosti, bezpečnostní vědy a výzkum a bezpečnostní aplikace. 1. vyd. Praha: VŠFS, 2018. s. 655-660. ISBN 978-80-7408-165-1.
 209. LACINA, Karel. BROWNFIELDS REGENERATION AND ITS ROLE IN PUBLIC DEVELOPMENT PLANS IMPLEMENTATION. In Zuzana Budayova. SPECYFIKA FORM POMOCY WE WSPÓŁCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE. 1. vyd. Polsko: Pedagogium w Warszawie, 2018. s. 304-317. ISBN 978-83-62902-30-9.
 210. MAJOVSKÁ, Renata a Petr FIALA. Combinatorial Auctions and Duality Theory. In Marian Reiff. QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Multiple Criteria Decision Making XIX. 1. vyd. Bratislava: University of Economics, Bratislava, 2018. s. 223-229. ISBN 978-80-89962-07-5.
 211. PÍSAŘ, Přemysl. CONTROLLING AS A TOOL FOR SME PROCESS AUDITING. In Aylin Akin. 26th EBES CONFERENCE. 1. vyd. Istanbul: EBES Akşemsettin Mah., 2018. s. 523-537. ISBN 978-605-67622-5-3.
 212. PÍSAŘ, Přemysl. CONTROLLING AS A TOOL FOR SMES PERFORMANCE. In Nálepková, V. International Scientific Conference ECONOMIC AND SOCIAL POLICY. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola sociálně správní, 2018. s. 301-314. ISSN 2571-1776.
 213. WAWROSZ, Petr. CORRUPTION IN GOVERNMENTAL ORGANIZATION. In Slavíčková Pavla, Talášek Tomáš. KNOWLEDGE FOR MARKET USE 2018: PUBLIC FINANCES IN THE BACKGROUND OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Olomouc: Palacký University Olomouc, 2018. s. 481- 488. ISBN 978-80-244-5392-7.
 214. KUBÍČKOVÁ, Dana a Vladimír NULÍČEK. Cost on Equity in the Condition of SMEs in the Czech Republic: A Preliminary Study. In Pavel Jedlička, Petra Marešová, Ivan Soukal. Proceedings of the scientific international conference Hradec Economic Days 2018. Hradec Králové: Universita Hradec Králové, 2018. s. 490-500. ISBN 978-80-7435-700-8.
 215. JANKŮ, Martin a Karel MAREK. Credit Contract and Lending Contract in the Context of the New Czech Civil Code -– Selected Issues. In Stanislav Kapounek, Veronika Kočiš Krůtilová. Enterprise and Competitive Environment: Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Mendelova Univerzita v Brně, 2018. s. 435 - 444. ISBN 978-80-7509-561-9.
 216. HRONOVÁ, Štěpánka. Customization of EFL Materials. In Beseda J., Rohlíková L. DisCo 2018: Overcoming the Challenges and the Barriers in Open Education - 13th conference reader. 1. vyd. Prague: Centre for Higher Education Studies, 2018. s. 385-394. ISBN 978-80-86302-83-6.
 217. JANKŮ, Martin. Dokazování protiprávnosti pasivní účasti podniků v kartelových dohodách podle práva EU. In Jiří Štraus, Eduard Bruna. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. 1. vyd. Praha: PrePress VŠFS a.s., 2018. s. 73-82. ISBN 978-80-7408-172-9.
 218. JURÁSEK, Miroslav a Emil VELINOV. Double Food Quality: Media Coverage in the Czech Republic. In Margarethe Überwimmer, Robert Fureder, Martina Gaisch, Yasel José Costa Salas. Cross-Cultural Business Conference 2018. 1. vyd. Německo: Shaker Verlag GmbH, 2018. s. 65-74. ISBN 978-3-8440-5875-8. doi:1156340179.
 219. JINDŘICHOVSKÁ, Irena, Dana KUBÍČKOVÁ a M STRATULAT. Early Stage of Suistainability reporting: Case Study from the Czech Tobacco Industry. In Albu C., Albu N. proceedings of the International Conference on Accounting and Management Information Systems. Bucharest: Bucharest University of Economic Studies, 2018. s. 627-642. ISSN 1583-4387.
 220. MAREŠ, David a Radka PROCHÁZKOVÁ. Employees´ prospects in selected sectors of the CR food industry. In Karel Tomšík. Agrarian perspectives XXVII. Food safety - food security - Proceedings of the 27th International Scientific Conference. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2018. s. 167-173. ISBN 978-80-213-2890-7.
 221. PETRŮ, Naděžda a František ZICH. EVALUATION OF FAMILY BUSINESS MARKETING ACTIVITIES. In Petranová, Dana, Čábyová Ludmila, Bezáková Zuzana. Proceedings from International Scientific Conference Marketing Identity 2017. 1. vyd. Trnava: Faculty of Mass Media Communication University of SS. Cyril a Methodius, 2018. s. 397-409. ISBN 978-80-8105-918-6.
 222. TOMÁŠKOVÁ, Andrea. Family business in the Czech Republic and its support through subsidies. In Ondřej Roubal, Naděžda Petrů, Roman Mentlík. Proceedings Abstracts from International Scientific Workshops VSFS International Days - Staff Teaching Week 4th - 6th of December 2017. Edice SCIENCEpress, Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2018. s. 11-13. ISBN 978-80-7408-161-3.
 223. PETRŮ, Naděžda a Andrea TOMÁŠKOVÁ. Family Business in the Czech Republic: Opportunity and Inter-Generation Challenge; Occurrence and Management of Conflicts. In Wanda Musialik, Roman Śmietański. Rzemiosło – w wymiarze lokalnym, regionalnym i międzynarodowym (Craftsmanship - its local, regional and international dimension). Polsko: Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości - Związek Pracodawców w Opolu, 2018. s. 66-85. ISBN 978-83-950063-1-9.
 224. PORADA, Viktor. Fenomén pojmu bezpečnost a jeho význam pro kriminologii a bezpečnostní výzkum. In Jaroslav Ivor. Kriminológia ako súčasť trestnej politiky. první. Příbram: Leges, 2018. s. 203-219, 16 s. ISBN 978-80-7502-279-0.
 225. ŘÍHOVÁ, Lenka. Finanční úřady a náklady na jejich provoz. In Mojmír Helísek. Ekonomický výzkum – prezentace výsledků doktorandů. 2018. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2018. s. 135-141. ISBN 978-80-7408-181-1.
 226. PORADA, Viktor a Vladimír SMEJKAL. Forenzní identifikace a možnosti preventivních opatření, snižujících riziko kybernetické kriminality. In Jana Viktoryová, Jaroslav Blatnický. Vyšetrovanie-zákonný a spravodlivý proces. 1. vyd. Bratislava: Akadémia PZ v Bratislave, 2018. s. 220-233. ISBN 978-80-8054-757-8.
 227. WAWROSZ, Petr, Jiří MIHOLA a Jana KOTĚŠOVCOVÁ. GDP and Dynamic Intensity and Extensity Parameters - Calculation for the Czech Republic and Germany in the Period 1991 - 2017. In Marešová Petra. Hradec Economic Days. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2018. s. 472-484. ISBN 978-80-7435-701-5.
 228. HES, Aleš. GLOBAL ASPECTS OF INTERCULTURAL COMMUNICATION IN CONTEMPORARY SOCIETY. In Klieštik Tomáš. Proceedings 18th International Scientific Conference „Globalization and Its Socio-Economic Consequences“. 1. vyd. Žilina: University of Zilina, Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics, 2018. s. 540-547. ISBN 978-80-8154-249-7.
 229. POLIŠENSKÁ, Veronika Anna. Good Lives Model (Model dobrého života) a jeho využití v probačním dohledu. In Ščerba, Filip. Kriminologické dny 2018. 2018. vyd. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, o.p.s., 2018. s. 376-395. ISBN 978-80-88266-15-0.
 230. POTOCKÝ, Tomislav. Historické proměny paradigmatu hospodářské lingvistiky. In Magnanimitas. MMK 2017: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. I. Hradec Králové: Magnanimitas, 2018. s. 890-894. ISBN 978-80-87952-22-1.
 231. PORADA, Viktor. Charakteristika současného stavu rozvoje kriminalistikys odkazem na přínos R. S. Bělkina. In Straus Jiří, Bruna Eduard. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. první. Praha: Vysoká škola finanční a správní, Praha, 2018. s. 223-230. ISBN 978-80-7408-172-9.
 232. MILDEOVÁ, Stanislava. Identification of start-ups through financial indicators: A case of the ICT branches. In Štofová, L., Szaryszová, P. New Trends in Process Control and Production Management: Proceedings of the International Conference on Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2017). London: CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, 2018. s. 355-360, 582 s. ISBN 978-1-138-05885-9.
 233. PAVLÁT, Vladislav a Jan LÁNSKÝ. Impact of CSR Reports on PSE Listed Companies' Income. In Jindřichovská, I., Kubíčková, D. Proceedings of The 6th International Scientific Conference IFRS: Global Rules and Local Use. Praha: Anglo-American University, 2018. s. 200-208. ISBN 978-80-906585-7-8.
 234. KOLITSCHOVÁ, Petra a Roman RAK. Individuální identifikační charakteristiky podpisu. In Gajda, W., Soroka, P., Zaplatynskyi, V. Modern aspects of management. 1. vydání. Odesa-Kiev, Ukrajina: Academy of safety and basses of health, 2018. s. 249-262. ISBN 978-966-929-797-6.
 235. PETRŮ, Naděžda a Miroslav PAVLÁK. Innovation and Creativity as a Source of Competitive Advantage at Start-ups. In Aylin Akin. 26th EBES CONFERENCE. 1. vyd. Istanbul, Turecko: EBES Akşemsettin Mah.: EBES, 2018. s. 1190-1200. ISBN 978-605-67622-5-3.
 236. TOMÁŠKOVÁ, Andrea a Naděžda PETRŮ. Investment incentives and their impact on employment in the regions of the Czech Republic in light (shadow) of the social aspect of the Czech family businesses. In Leszek Karczewski, Henryk A. Kretek. Biznes i zarzadzanie a bezpieczenstwo w Polsce i na swiecie. Business and management in the light of poland´s and worldwide safety. Polsko: Politechnika Opolska, Opole, 2018. s. 245-273. ISBN 978-83-66033-20-7.
 237. STRAUS, Jiří. Jaká je odolnost zubů a zubních implantátů proti vysoké teplotě a chemikáliím? In BRUNA, E. a V. PORADA (eds.). Fenomén bezpečnosti, bezpečnostní vědy a výzkum a bezpečnostní aplikace. 1. vyd. Praha: VŠFS, 2018. s. 674-687. ISBN 978-80-7408-165-1.
 238. PETR, Oldřich Johannes. Jazykové trendy v marketingu a reklamě. In Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. I. Hradec Králové, MMK 2018: Magnanimitas, 2018. s. 112-118, 1661 s. ISBN 978-80-87952-26-9.
 239. STRAUS, Jiří. Je možné dekódovat biomechanický obsah v krevních stříkancích a kapkách? In Jiří Straus, Eduard Bruna. Mezinárodní vědecká konference Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2018. s. 276-284. ISBN 978-80-7408-172-9.
 240. STRAUS, Jiří. K interpretaci identifikace v kriminalistice. In BRUNA, E. a V. PORADA (eds.). Fenomén bezpečnosti, bezpečnostní vědy a výzkum a bezpečnostní aplikace. 1. vyd. Praha: VŠFS, 2018. s. 661-673. ISBN 978-80-7408-165-1.
 241. NOVOTNÝ, Jiří. K teorii dokazování. In Jiří Straus, Eduard Bruna. Mezinárodní vědecká konference Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. 4. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2018. s. 192-199, 357 s. ISBN 978-80-7408-172-9.
 242. PORADA, Viktor a Květoň HOLCR. Konstituování a rozvoj bezpečnostních věd. In Bruna Eduard, Porada Viktor. Fenomén bezpečnosti, bezpečnostní věda a výzkum a bezpečnostní aplikace. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2018. s. 268-290. ISBN 978-80-7408-165-1.
 243. SADÍLEK, Zdeněk. KRIMINALISTICK Á METODA VYŠETŘOVÁNÍ DOPRAVNÍCH NEHOD. In Jiří Straus a Eduard Bruna. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. první. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018. s. 252 - 265, 12 s. ISBN 978-80-7408-172-9.
 244. KOLITSCHOVÁ, Petra, Roman RAK a Jaroslav KERBIC. Kriminalistické a technické aspekty ochrany identifikačních štítků motorových vozidel. In Jiří Straus a Eduard Bruna. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování, Sborník sdělení ze 4. ročníku mezinárodní vědecké konference. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2018. s. 220-228, 8 s. ISBN 978-80-7408-172-9.
 245. KOLITSCHOVÁ, Petra, Roman RAK a Jaroslav KERBIC. Kriminalistické a technické aspekty ochrany identifikačních štítků motorových vozidel. In BRUNA, E. a V. PORADA. Fenomén bezpečnosti, bezpečnostní vědy a výzkum a bezpečnostní aplikace. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., Edice SCIENCEpress, 2018. s. 489-498. ISBN 978-80-7408-165-1.
 246. KOLITSCHOVÁ, Petra, Roman RAK a Jaroslav KERBIC. Kriminalistické a technické aspekty umístění VIN motorových vozidel. In Jiří Straus a Eduard Bruna. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování, Sborník sdělení ze 4. ročníku mezinárodní vědecké konference. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2018. s. 229-240, 11 s. ISBN 978-80-7408-172-9.
 247. NOVAK, Jan a Václav KOHOUT. Kriminalistické stopy a důkazní prostředky při vyšetřování průmyslových havárií. In Jiří Straus, Eduard Bruna. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. 2018. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018. s. 176-180. ISBN 978-80-7408-172-9.
 248. PORADA, Viktor a Jiří STRAUS. Kriminalistika a forenzní vědy v Evropském prostoru. In Sergej Romža. Perspektívy vývoja Europského trestného práva. 1. vyd. Košice: UPJŠ Právnická fakulta Košice, 2018. s. 41-56. ISBN 978-80-8152-613-8.
 249. KNIHOVÁ, Ladislava a Vladislav PAVLÁT. Learning Transfer: a Bridge Too Far? In BESEDA, J, ROHLÍKOVÁ, L, (eds.). DisCo 2018: Overcoming the Challenges and the Barriers in Open Education -13th conference reader. 1. vyd. Praha: Centre for Higher Education Studies, 2018. s. 98-109, 650 s. ISBN 978-80-86302-83-6.
 250. TOMÁŠKOVÁ, Andrea a Naděžda PETRŮ. LIDSKÉ ZDROJE A JEJICH ŘÍZENÍ V RODINNÉM PODNIKÁNÍ. In Radim Valenčík. Sborník z pracovní části 20. ročníku mezinárodní vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2018. s. 95-109. ISBN 978-80-7408-164-4.
 251. BRUNA, Eduard a Viktor PORADA. LIDSKÝ FAKTOR A CHARAKTERISTIKA POJMŮ KOMPLEXNÍ BEZPEČNOSTI. In Martin Suja. Lidský faktor a charakteristika pojmů komplexní bezpečností. 1. vyd. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2018. s. 50-61. ISBN 978-80-8054-753-0.
 252. BRUNA, Eduard a Viktor PORADA. LIDSKÝ FAKTOR A JEHO ROLE V BEZPEČNOSTNÍM SYSTÉMU. In Zapytynski Vasyl. Zbornik naukovych prac: Modern Trends in Science of Security. Security of Sports. první. Kiev: Академія безпеки та основ здоров’я 2018, 2018. s. 221-232. ISBN 978-966-929-707-5.
 253. PETRŮ, Naděžda a Andrea TOMÁŠKOVÁ. Merger of Family Companies in the Czech Republic as a step in their Continuation and Further Development. In Aylin Akin. 26th EBES CONFERENCE - PRAGUE PROCEEDINGS. 1. vyd. Istanbul, Turecko: EBES Akşemsettin Mah.: EBES, 2018. s. 1437-1451. ISBN 978-605-67622-5-3.
 254. RAK, Roman, Viktor PORADA a Jaroslav ZÁMEK. Místo zásahu z pohledu složek Integrovaného záchranného systému a kriminalistiky. In Bruna Eduard, Porada Viktor. Fenomén bezpečnostní, bezpečnostní vědy a výzkum a bezpečnostní aplikace. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2018. s. 291-312. ISBN 978-80-7408-165-1.
 255. RAK, Roman, Viktor PORADA a Vasyl ZAPLYTYNSKI. MÍSTO ZÁSAHU Z POHLEDU SLOŽEK INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU A KRIMINALISTIKY. In Zaplytynski Vasyl. Zborník naukových prac " Modern trends in Science of security. Security of Sports. první. Kiev: Академія безпеки та основ здоров’я 2018, 2018. s. 152- 169. ISBN 978-966-929-707-5.
 256. MAJOVSKÁ, Renata a Petr FIALA. Modeling of supply network coordination. In Lucie Váchová, Václav Kratochvíl. Mathematical Methods in Economics 2018. 1. vyd. Praha: MatfyzPress, Publishing House of the Faculty of Mathematics and Physics Charles University, 2018. s. 86-92. ISBN 978-80-7378-371-6.
 257. MAJOVSKÁ, Renata a Petr FIALA. Modely koordinace technologií. In König Brian. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÝ SEMINÁŘ NOVÉ TRENDY V EKONOMETRII A OPERAČNÍM VÝZKUMU. 1st ed. Bratislava: Fakulta informatiky a statistiky VŠE v Praze a Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave, 2018. s. 28-33. ISBN 978-80-225-4563-1.
 258. RAZÍM, Filip a Václav KUPEC. Moderní aplikace marketingového výzkumu v environmentálním prostředí. In MADLEŇÁK, A. INTEGRÁCIA SOCIÁLNYCH MÉDIÍ, GEOLOKAČNÝCH SLUŽIEB A MOBILNÝCH ZARIADENÍ V ZÁUJME PODPORY ENVIRONMENTÁLNYCH INOVÁCIÍ. Trnava: UCM v Trnave, 2018. s. 155-163. ISBN 978-80-8105-975-9.
 259. PORADA, Viktor a Petr ŠEDIVÝ. Možnosti využitý praktických aplikací forenzního digitálního zkoumání. In Bruna Eduard, Porada Viktor. Fenomén bezpečnosti, bezpečnostní vědy a výzkum a bezpečnostní aplikace. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2018. s. 576-585. ISBN 978-80-7408-165-1.
 260. ERBEN, Michal. Některé distorze v současném systému zdravotního pojištění. In Mojmír Helísek. Ekonomický výzkum – prezentace výsledků doktorandů. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018. s. 40-48. ISBN 978-80-7408-182-8.
 261. MERTL, Jan a Ivana TURKOVÁ. Některé nedokonalosti finanční podpory rodin v česku. In Barák, V. Sociální politika 2018: Hodnoty, vize, trendy. Praha: VŠE, 2018. s. 62-71, 9 s. ISBN 978-80-245-2291-3.
 262. STRAUS, Jiří a Jiří JONÁK. Posouzení ztotožnění zájmové osoby a osoby z rekonstrukce. In Jiří Straus, Eduard Bruna. Mezinárodní vědecká konference Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2018. s. 83-91. ISBN 978-80-7408-172-9.
 263. MERTL, Jan, Jiří MIHOLA, Radim VALENČÍK a Jan BOSÁK. Postgraduate pension system´s extension: support tool for active ageing. In Marcynkiewicz, E. PenCon proceedings 2018. Lodž: Lodž University of Technology, 2018. s. 63-75. ISBN 978-83-7283-900-8.
 264. LACINA, Karel. Poznámky ke způsobům řízení územní samosprávy ve Skandinávii a ve Velké Británii. In Janka Bursová, Michal Hanák. Sociální média v oblasti řízení lidských zdrojů I. Uherské Hradiště: Akademie krizového řízení a managementu, s.r.o., 2018. s. 91-103. ISBN 978-80-906993-0-4.
 265. WROBLOWSKÁ, Zuzana a Otakar NĚMEC. Požadavky inzerentů na žadatele o pozici „Product Manager“ v USA - inspirace pro éru průmysl 4.0. In Radim Valenčík. Sborník z pracovní části 20. ročníku mezinárodní vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2018. s. nestránkováno, 10 s. ISBN 978-80-7408-164-4.
 266. NĚMEC, Otakar a Zuzana WROBLOWSKÁ. POŽADAVKY INZERENTŮ NA ŽADATELE O POZICI „PRODUCT MANAGER“ V USA - INSPIRACE PRO ÉRU PRŮMYSL 4.0. In Radim Valenčík. Sborník z pracovní části 20. ročníku mezinárodní vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2018. s. 1 - 10. ISBN 978-80-7408-164-4.
 267. ZOUBEK, Vladimír. Práva menšin a vláda menšin nad většinou v postmoderní situaci. In Gajda, W., Soroka, P., Zaplatynskyi, V. Modern aspects of management. 1. vydání. Odesa-Kiev, Ukrajina: Academy of safety and basses of health, 2018. s. 263-277. ISBN 978-966-929-797-6.
 268. STRAUS, Jiří. Pravděpodobnostní hledisko v kriminalistické identifikaci. In VIKTORYOVÁ, Jana a Jaroslav BLATNICKÝ. Vyšetrovanie-zákonný a spravodlivý postup. 1. vyd. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2018. s. 258-268. ISBN 978-80-8054-757-8.
 269. JANKŮ, Martin. Právní úprava dohledu při zpracování a výměně kriminálně zpravodajských informací v rámci EU. In Eduard Bruna, Viktor Porada. FENOMÉN BEZPEČNOSTI, BEZPEČNOSTNÍ VĚDA A VÝZKUM A BEZPEČNOSTNÍ APLIKACE. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2018. s. 760-775. ISBN 978-80-7408-165-1.
 270. PORADA, Viktor a Vladimír SMEJKAL. Preventivní opatření snižujících riziko kybernetické kriminality. In Lošonczi Peter, Vacková Mrtina. Bezpečné Slovensko a Európska únia. 1. vyd. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2018. s. 255-268, 474 s. ISBN 978-80-8185-029-5.
 271. BRUNA, Eduard. Problémy bezpečnosti ve vztahu k privatizaci bezpečnostních činností. In Bruna Eduard, Porada, Viktor. Fenomén bezpečnosti, bezpečnostní vědy a výzkum a bezpečnostní aplikace. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2018. s. 23-31. ISBN 978-80-7408-165-1.
 272. JURÁSEK, Miroslav. Proč není lidský kapitál využíván efektivně? In Tomáš Löster, Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová. Reprodukce lidského kapitálu – vzájemné vazby a souvislosti. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2018. s. 185-198. ISBN 978-80-245-2238-8.
 273. MAREK, Karel. Příkazní smlouva. In Jiří Štraus, Eduard Bruna. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. 1. vyd. Praha: VŠFS a.s., 2018. s. 172-176. ISBN 978-80-7408-172-9.
 274. LEGIERSKÁ, Yvona a Jan MERTL. Přístup ke zdanění příjmů ze závislé činnosti ze zdrojů v zahraničí. In Zdeněk Sadovský. Sborník referátů a abstraktů XXI. ročník mezinárodní odborné konference DANĚ – TEORIE A PRAXE 2018. Brno: AKADEMIE STING Brno, 2018. s. 82-92. ISBN 978-80-87482-57-5.
 275. VOSTATEK, Jaroslav. Reforma financování penzí, zdravotní péče a rodinných dávek jako intenzifikační faktor ekonomiky. In Valenčík, R. LIDSKÝ KAPITÁL A INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ: TEORIE A PRAXE V NÁVAZNOSTI NA PRŮMYSL 4.0. 1. vyd. Praha: Eupress, 2018. s. 110-119. ISBN 978-80-7408-164-4.
 276. VOSTATEK, Jaroslav. Reforma financování penzí, zdravotní péče a rodinných dávek jako intenzifikační faktor ekonomiky. In Valenčík, R. Lidský kapitál a investice do vzdělání: teorie a praxe v návaznosti na průmysl 4.0. Sborník z 20. ročníku mezinárodní vědecké konference VŠFS Lidský kapitál a investice do vzdělání. 1. vyd. Praha: Eupress, 2018. s. 110-119. ISBN 978-80-7408-164-4.
 277. MATES, Pavel. REFORMACE IN PEIUS V ČESKÉM SPRÁVNÍM PRÁVU. In Jozef Andraško, Juraj Hamuľák, Silvia Senková. CONSTITUTIONAL PRINCIPLES IN DECISION-MAKING PRACTISE OF ADMINISTRATIVE BODIES. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. s. 182-189. ISBN 978-80-7160-480-8.
 278. LACINA, Karel. Regional Aspects of Tourism Industry Development. In Zuzana Budayova. Specyfika Form Pomocy we Wspolczesnym Spoleczenstwie. 1. vyd. Varšava: Pedagogium w Watdzawe, 2018. s. 281-295. ISBN 978-83-62902-30-9.
 279. FRAIT, Jan, Jan HÁJEK a Miroslav PLAŠIL. Setting Countercyclical Capital Buffer Throughout the Financial Cycle. In Beros, M. B., Recker, N., Kozina, M. 27 th International Scientific Conference on Economic and Social Development. 1. vyd. University of Warsaw, Poland: Economic and Social Development, 2018. s. 111-119. ISSN 1849-7535.
 280. MERTL, Jan a Ivana TURKOVÁ. Should We Support Only Poor Children? Selected Trends in Czech Family Policy 1993-2017. In Dvořáková, P. CURRENT TRENDS IN PUBLIC SECTOR RESEARCH 2018. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 156-163. ISBN 978-80-210-8923-5.
 281. PORADA, Viktor. Současná etapa rozvoje teorie a metodologie vědeckého poznání v kriminalistice. In Bruna Eduard, Porada Viktor. Fenomén bezpečnosti, bezpečnostní vědy a výzkum a bezpečnostní aplikace. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2018. s. 566-575. ISBN 978-80-7408-165-1.
 282. ČECHÁK, Vladimír. Současné trendy v oblasti vzdělávání. In Radim Valenčík. Lidský kapitál a investice do vzdělání: Teorie a praxe v návaznosti na Průmysl 4.0. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2018. s. 22-34. ISBN 978-80-7408-164-4.
 283. VRABEC, Michal a Petr BERKA. Stochastic Models of Wage Distributions: Empirical Comparison. In V. Kratochvíl, J. Vejnarová. Proceedings of the 11th Workshop on Uncertainty Processing WUPES'18. Praha: MatfyzPress, 2018. s. 217-224. ISBN 978-80-7378-361-7.
 284. MILDEOVÁ, Stanislava. Systems/systemic approach to scientific investigation: a case study of Competitive Intelligence. In Sergio Barile,‎ Raul Espejo,‎ Igor Perko,‎ Marialuisa Saviano. Cybernetics and Systems: Social and Business Decisions (Routledge-Giappichelli Systems Management). Oxford: Routledge/Taylor and Francis, 2018. s. 1-3, 4 s. ISBN 978-1-138-59728-0.
 285. VOSTATEK, Jaroslav. Tax Wedges and Labour Costs. In Filipová L. et al. Proceedings of 15th International Conference Economic Policy in the European Union Member Countries. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2018. s. 306-323. ISBN 978-80-248-4155-7.
 286. VOSTATEK, Jaroslav. Technical pension and tax reform for Czechia. In Dvořáková, P., Baisa, B. Proceedings of the 22nd International Conference Current Trends in Public Sector Research 2018. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2018. s. 211-218. ISBN 978-80-210-8923-5.
 287. BRUNA, Eduard. TENDENCE FENOMÉNU BEZPEČNOSTI VE VZTAHU K PRIVATIZACI BEZPEČNOSTI A OMEZOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV. In Vasyl Zaplitynski. Sbornik naukovych prác - Modern Treds in Science of Security. Security of sports. První. Kiev: АКАДЕМІЯ БЕЗПЕКИ ТА ОСНОВ ЗДОРОВ’Я, 2018. s. 18-25. ISBN 978-966-929-707-5.
 288. MERTL, Jan. The configuration of universal and optional healthcare financing schemes in Czechia. In Nálepová, V. Proceedings of the international Scientific Conference Economic and Social Policy. Ostrava: VŠSS, 2018. s. 231-244. ISSN 2571-1776.
 289. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana, Jiří MIHOLA a Petr WAWROSZ. The dependence of macroeconomic indicators on sovereign rating. In Miroslav Čulík. Managing and Modelling of Financial Risks. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2018. s. 235-243. ISBN 978-80-248-4225-7.
 290. KUBÍČKOVÁ, Dana a Vladimír NULÍČEK. The Financial Reporting and its Perception in Different National Environments: the Case of the Czech Republic and China Republic. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. proceedings of the 12th International Technology, Education and Development Conference “INTED 2018”. Valencia (Spain): IATED Academy, 2018. s. 520-529. ISBN 978-84-697-9480-7. doi:10.21125/inted.2018.
 291. KNIHOVÁ, Ladislava. The Challenges of Mobile-App-Based Foreign Language Teaching and Learning. In Jan Beseda, Lucie Rohlíková a Jan Baťko (Eds.). DisCo 2017: Open Education as a Way to a Knowledge Society. 1. vyd. Praha: Centre of Higher Education Studies, 2018. s. 288-300. ISBN 978-80-86302-82-9.
 292. SCHLOSSBERGER, Otakar a Josef BUDÍK. THE INFLUENCE OF GLOBAL BANK REGULATION ON CHANGING TRENDS IN EDUCATION. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. 10th International Conference on Education and New Learning Technologies. Spain. Palma do Mallorca: IATED Academy, 2018. s. 202 - 207. ISBN 978-84-09-02709-5.
 293. SCHLOSSBERGER, Otakar a Josef BUDÍK. The SEPA Project as a Tool for European Integration in Payment System. In Staníčková, M., L. Melecký, E. Kovářová and K. Dvorková. Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Czech Republic, 2018. s. 1281 - 1288. ISBN 978-80-248-4169-4.
 294. MERTL, Jan. Univerzální a volitelná schémata financování zdravotní péče. In Radim Valenčík. Sborník z pracovní části 20. ročníku mezinárodní vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání. Praha: VŠFS, 2018. s. nestránkováno, 9 s. ISBN 978-80-7408-164-4.
 295. VOSTATEK, Jaroslav. Vize české důchodové reformy. In Barák, V. Sociální politika 2018: Hodnoty, vize, trendy. 1. vyd. Praha: Národohospodářská fakulta VŠE, 2018. s. 100-108. ISBN 978-80-245-2291-3.
 296. TOMÁŠKOVÁ, Andrea. Vliv čerpání dotací na marketingovou vitalitu českých rodinných firem. In Mojmír Helísek. Ekonomický výzkum - prezentace výsledků doktorandů. Recenzovaný sborník příspěvků z 5. ročníku konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní (2018). Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018. s. 163-174. ISBN 978-80-7408-182-8.
 297. STRAUS, Jiří. Využití forenzní biomechaniky a počítačové simulace v kriminalistickém experimentu. In Bradáč Albert, Křižák Michal. Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2018. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2018. s. 233-243. ISBN 978-80-214-5600-6.
 298. STRAUS, Jiří a Viktor PORADA. Využití počítačového modelování v procesu kriminalistického experimentu v praxi. In Zapytynski Vasyl. Zborník naukovych prac: Modern Trends in Science of Security. Security of Sports. první. Kiev: Академія безпеки та основ здоров’я 2018, 2018. s. 187-200. ISBN 978-966-929-707-5.
 299. STRAUS, Jiří a Viktor PORADA. Využití počítačového modelování v procesu kriminalistického experimentu v praxi. In kolektiv autorů. Modern Trends in Science of Security. Security of Sports. první. Kiev: Академія безпеки та основ здоров’я, 2018. s. 187-200. ISBN 978-966-929-707-5.
 300. POTOCKÝ, Tomislav. Výzkumy jazykových potřeb z pohledu jazykového managementu. In kolektiv Magnanimitas. MMK 2018 Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. 1. vyd. Hradec Králevé: Magnanimitas, 2018. s. 864-872. ISBN 978-80-87952-27-6.
 301. BERKA, Petr. Who are the Leaders in the Data Mining Industry? In Josef Hvorecký, Renata Janoscová. 13 International Workshop on Knowledge Management. Bratislava: Vysoká škola manažmentu, 2018. s. 6-13. ISBN 978-80-89306-37-4.
 302. MAREK, Karel. Zadávání veřejných zakázek. In E.Bruna,V.Porada - eds. Fenomén bezpečnosti, bezpečnostní věda a výzkum a bezpečnostní aplikace. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2018. s. 776-790. ISBN 978-80-7408-165-1.
 303. SPITSYNA, Yuliia. Zvýšení konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím automatizace a digitalizace podnikového informačního systému před vstupem do eurozóny. In Mojmír Helísek. Ekonomický výzkum – prezentace výsledků doktorandů. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2018. s. 151-162. ISBN 978-80-7408-181-1.
 304. 2017

 305. MAREK, Karel. Aktuálně k rozhodčímu řízení před Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR. In J.Suchoža , J.Husár , R. Hučková. Sborník z vědeckého sympozia "PRÁVO, OBCHOD, EKONOMIKA VII.". 1. vyd. Košice: UPJŠ Košice, 2017. s. 384-395. ISBN 978-80-8152-528-5.
 306. POTOCKÝ, Tomislav. ANALÝZA OKRUHŮ FIREMNÍ KOMUNIKACE V UČEBNICÍCH A VZDĚLÁVACÍM STANDARDU NĚMČINY PRO PROFESNÍ ÚČELY. In ALENA ĎURICOVÁ a kol. OD TEXTU K PREKLADU XI. 1. vyd. Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů, 2017. s. 82-174. ISBN 978-80-7374-124-2.
 307. KLIČKA, Pavel. Aspekty ovlivňující přijetí společné měny. In MAGNANIMITAS, Hradec Králové. QUAREE. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, Hradec Králové, 2017. s. 192-202. ISBN 978-80-87952-20-7.
 308. KUPEC, Václav. Audit of a Buyer’s Selective Attention in the Online Environment. In PETRANOVÁ, D., L. ČÁBYOVÁ a Z. BEZÁKOVÁ. MARKETING IDENTITY: Online rules – part II. 1. vyd. Trnava: UCM v Trnave, 2017. s. 126-135. ISBN 978-80-8105-918-6.
 309. KUBÍČKOVÁ, Dana a Vladimír NULÍČEK. Bankruptcy Model Construction and its Limitation in Input Data Quality. In Pavel Jedlička, Petra Marešová, Ivan Soukal. Hradec Economic Days 2017. Hradec Králové: 978-80-7435-664-3, 2017. s. 494-505. ISBN 978-80-7435-664-3.
 310. STRAUS, Jiří. Biomechanické hledisko při hodnocení extrémního dynamického zatížení organismu. In Straus Jiří a Eduard Bruna. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. První. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2017. s. 338-346. ISBN 978-80-7408-153-8.
 311. BERKA, Petr. Business Rules Management Systems. In J. Hvorecký, R. Janošcová. 12th International Workshop on Knowledge Management. Trenčín: Vysoká škola manažmentu, 2017. s. 5-11. ISBN 978-80-89306-35-0.
 312. KNIHOVÁ, Ladislava. Codification of professional terminology with focus on financial markets. In Vladislav Pavlát; Otakar Schlossberger. EU FINANCIAL MARKETS: CURRENT STATE & FUTURE PERSPECTIVES. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2017. s. 78-85. ISBN 978-80-7408-160-6.
 313. LACINA, Karel. Conception of Governance. In Králiková, Varga. Slovensko a Európska Unia:Poučenia a možnosti. 1. vyd. Sládokovičovo: Vysoká škola Danubius v Sládkovičove a autori, 2017. s. 51-66. ISBN 978-80-7392-280-1.
 314. PETRŮ, Naděžda a Josef NOVÁK. Czech family business brands as a tradition bearer. In Petranová, Matúš, Mendelová. MARKETING IDENTITY Brands we love – part I. 1. vyd. Trnava: University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. s. 235 -246. ISBN 978-80-8105-840-0.
 315. VOSTATEK, Jaroslav. Czech Tax Mix and Welfare Regimes of Labour Taxation. In Finardi, Savina. Proceedings of the 22nd International Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2017. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2017. s. 72-77. ISBN 978-80-245-2242-5.
 316. MAREK, Karel. Činnost kontrolní. In J.Straus,E.Bruna. Tresněprávní a kriminalistické aspekty dokazování. 1. vyd. Praha: VŠFS, 2017. s. 176-182. ISBN 978-80-7408-153-8.
 317. HES, Aleš. DETERMINANTS OF THE BUYING BEHAVIOR OF GENERATION Y. In Dana Petranová, Ľudmila Čábyová, Zuzana Bezáková. MARKETING IDENTITY: Online rules – part II. Conference Proceedings from International Scientific onference “Marketing Identity 2017: onlinerules”, 7th – 8th of November 2017, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic. 1. vyd. Trnava: University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. s. 92-100. ISBN 978-80-8105-918-6.
 318. HES, Aleš. Determinants of the Purchase Behavior of Generation Y. In Petranová Dana. Conference Proceedings from International Scientiic Conference “Marketing Identity 2017: Online rules – part II.”,. 1. vyd. Trnava: University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Faculty of Mass Media Communication, 2017. s. 92-100. ISBN 978-80-8105-918-6.
 319. ČECHÁK, Vladimír a Petr ČECHÁK. Development of Public Administration by Statutory Cities – Current Situation, Problems to be Solved. In Ivana Vaňková. PUBLIC ECONOMICS AND ADMINISTRATION 2017. 1. vyd. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 2017. s. 50-56. ISBN 978-80-248-4131-1.
 320. SCHLOSSBERGER, Otakar a Josef BUDÍK. Digitalization in payment services. In Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková. Právo - obchod - ekonomika. První. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2017. s. 281 - 289. ISBN 978-80-8152-528-5.
 321. KLIČKA, Pavel. Důvody ekonomické úrovně ČR v porovnání se státy EU. In Marie Hesková a kol. Socioekonomický rozvoj evropských regionů. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú., 2017. s. 9-16. ISBN 978-80-7556-022-3.
 322. SCHLOSSBERGER, Otakar. Effect PSD II implementation for the realization of the payment service. In Schlossberger Otakar, Pavlát Vladislav. Proceedings of the 8th International Conference on “Financial Markets: Current State & Future Perspectives. 1. vyd. Praha: VŠFS, a. s., 2017. s. 10-20. ISBN 978-80-7408-160-6.
 323. PORADA, Viktor a Květoň HOLCR. Fenomén pojmu bezpečnost, bezpečnostní vědy, bezpečnostní výzkum. In Vladimír ANDRASSY. Zborník vedeckých prác 8. Medzinárodnej vedeckej konferencie "Národná a medzinárodná bezpečnosť 2017". 1. vyd. Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2017. s. 381-391. ISBN 978-80-8040-551-9.
 324. VOSTATEK, Jaroslav. Financial Sector Taxation. In Pavlát, V. a Schlossberger, O. Proceedings of the 8th International Conference on „Financial Markets: Current State & Future Perspectives“. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2017. s. 140-150. ISBN 978-80-7408-159-0.
 325. ŘÍHOVÁ, Lenka. FINANCOVÁNÍ SME POMOCÍ P2P ÚVĚRŮ V ČESKÉ REPUBLICE A V DALŠÍCH VYBRANÝCH STÁTECH. In Mojmír Helísek. Rozvoj ekonomie – výsledky výzkumu doktorandů, Recenzovaný sborník příspěvků z konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní (2017). Praha: Nakladatelství EUPRESS VŠFS, 2017. s. 21-22. ISBN 978-80-7408-156-9.
 326. MAREK, Karel. Forwarding contract , contract on the carriage of goods , contract on operating a means of transportation. In Kristina Králiková, Juraj Varga. Možné vývojové tendencie politických, ekonomických, pravných a socialných vztahov v EU. 1. vyd. Brno/Sládkovičovo: Vysoká škola Danubius, 2017. s. 27-44. ISBN 978-80-7392-274-0.
 327. WAWROSZ, Petr. HOW TO EVALUATE INTENSITY OF A FIRM´S DEVELOPMENT. In Petr Novák, Zuzana Jurigová, Ludmila Kozubíková, Jana Zlámalová. FINANCE AND PERFORMANCE OF FIRMS IN SCIENCE,EDUCATION AND PRACTICE. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2017. s. 1167-1178. ISBN 978-80-7454-653-2.
 328. JINDŘICHOVSKÁ, Irena a Dana KUBÍČKOVÁ. Changing Implementation of IFRS in Czech SMES: Longitudial study. In Lösler T., Pavelka T. The 11th International Days of Statistics and Economics (MSED). 2017. vyd. Praha: University of Economics, 2017. s. 615-624. ISBN 978-80-87990-12-4.
 329. MERTL, Jan a Radim VALENČÍK. Improving sustainability of human resources through pension system extension. In Janošová, L. Proceedings of the International Scientific Conference of Business Economics, Management and Marketing ISCOBEMM 2017. Zaječí: MU Brno, 2017. s. 180-191. ISBN 978-80-210-8714-9.
 330. LEGIERSKÁ, Yvona a Jan MERTL. Income from dependent activity and international taxation. In Zdeněk Sadovský. DANĚ – TEORIE A PRAXE 2017. 1. vyd. Brno: Sting spol. s r.o., 2017. s. 91-100. ISBN 978-80-87482-46-9.
 331. VOSTATEK, Jaroslav. Indexation of Old Age Pensions. In Vaňková, I. Proceedings of the 12th International Scientific Conference PUBLIC ECONOMICS AND ADMINISTRATION 2017. 1. vyd. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 2017. s. 358-364. ISBN 978-80-248-4131-1.
 332. VOSTATEK, Jaroslav. Indexation of Old Age Pensions. In Vaňková, I. Proceedings of the 12th International Scientific Conference PUBLIC ECONOMICS AND ADMINISTRATION 2017. 1. vyd. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 2017. s. 358-364, 8 s. ISBN 978-80-248-4131-1.
 333. BUDÍK, Josef, Otakar SCHLOSSBERGER a Vladimír EZR. INNOVATIONS, NEW RULES AND TEACHING REQUIREMENTS. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. EZR, Vladimír. Proceedings of INTED2017 Conference. 1. vyd. Valencie, Španělsko: IATED Academy, 2017. s. 3512-3518. ISBN 978-84-617-8491-2.
 334. MAREK, Karel. K finanční záruce. In Sadovský Zdenek. Mezinárodní konference Daně-teorie a praxe 2017. 1. vyd. Brno: Akademie Sting Brno, Národní univerzita státní daňové služby Ukrajiny, Baltská mezinárodní akademie, 2017. s. 119-122. ISBN 978-80-87482-46-9.
 335. JANKŮ, Martin a Karel MAREK. K rozhodčímu řízení a dokazovaní. In J.Straus,E.Bruna. Tresněprávní a kriminalistické aspekty dokazování. 1. vyd. Praha: VŠFS, 2017. s. 82-91. ISBN 978-80-7408-153-8.
 336. KLESLA, Arnošt. Karenční doba a lidský kapitál, ekonomický přístup. In Radim Valenčík. Sborník z pracovní části 19. ročníku mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Praha: VŠFS, 2017. s. 67-77. ISBN 978-80-7408-148-4.
 337. PORADA, Viktor. Kriminalistická identifikace v souvislosti s dokazováním v trestním řízení ve vztahu k možnostem soudních znalců. In Sergej Romža. Prieniky trestného práva k iným právnym odvetiam a vedným disciplínam. první. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017. s. 54-69. ISBN 978-80-8152-493-6.
 338. PORADA, Viktor. Kriminalistické identifikace (objektová, systémů, biometrická a systémový přístup) a závěry znalců v procesu dokazování trestné činnosti. In J. Straus, E. Bruna. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. první. Praha: Vysoká škola finanční a správní, Praha, 2017. s. 235-246, 11 s. ISBN 978-80-7408-153-8.
 339. STRAUS, Jiří. Kritéria poranění hlavy. In Straus Jiří a Eduard Bruna. Vysoká škola finanční a správní, a.s. První. Praha: EUPRESS VŠFS, 2017. s. 347-368. ISBN 978-80-7408-153-8.
 340. NOVOTNÝ, Jiří. Legalita postupu orgánů veřejné moci při dokazování obsahu internetových stránek. In Jiří Straus, Eduard Bruna. Mezinárodní vědecká konference Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. 3. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2017. s. 229-234, 419 s. ISBN 978-80-7408-153-8.
 341. JANKŮ, Martin a Karel MAREK. Licence Agreements in the Context of the New Civil Code. In Svatopluk Kapounek, Veronika Krůtilová. 20th Annual International Conference ENTERPRISE AND COMPETITIVE ENVIRONMENT. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2017. s. 379-389. ISBN 978-80-7509-499-5.
 342. JEŘÁBEK, Tomáš. Markovovský přístup k odhadu očekávaných ztrát. In HELÍSEK, Mojmír. Rozvoj ekonomie – výsledky výzkumu doktorandů: recenzovaný sborník příspěvků z konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní. Praha: Nakladatelství EUPRESS VŠFS, 2017. s. 1-13. ISBN 978-80-7408-156-9.
 343. STRAUS, Jiří a Zdeněk SADÍLEK. Metodika vyšetřování trestných činů proti životnímu prostředí. In Jiří Straus a Eduard Bruna. Trestně právní a kriminalistické aspoekty dokazování. První. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2017. s. 329-337. ISBN 978-80-7408-153-8.
 344. PAVLÁT, Vladislav a Ladislava KNIHOVÁ. Mobile Applications in IFRS Education. In Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková. IFRS: GLOBAL RULES & LOCAL USE. 1. vyd. Prague: Anglo-American University, 2017. s. 85-97. ISBN 978-80-906585-3-0.
 345. JEŘÁBEK, Tomáš. MOŽNÉ PŘÍSTUPY KE ZPĚTNÉMU TESTOVÁNÍ RIZIKOVÉ MÍRY EXPECTED SHORTFALL. In Magnanimitas. MMK 2017 MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY. Hradec Králové: Magnanimitas, 2017. s. 481-488. ISBN 978-80-87952-22-1.
 346. SMEJKAL, Vladimír a Viktor PORADA. Možnosti a limity využití informačně-technických prostředků při vyšetřování kybernetické kriminality. In Záhora Jozef. Záhora, Jozef (ed.) Teoretické a praktické problémy využívania informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní. první. Praha: Leges (Paneurópska vysoká škola v Bratislave), 2017. s. 118-133. ISBN 978-80-7502-206-6.
 347. SMEJKAL, Vladimír a Viktor PORADA. Možnosti preventivních bezpečnostních opatření, snižujících riziko kybernetické kriminality. In J. Ušiak, D. Kollár, J. Melková. Bezpečnostné fórum 2017. první. Banská Bystrica: Fakulta politických a medzinárodných vzťahov UMB v B. Bystrici, 2017. s. 448-456, 8 s. ISBN 978-80-972673-1-5.
 348. KOLITSCHOVÁ, Petra a Roman RAK. Možnosti současných technických prostředků pro zkoumání platidel, dokladů, listin, ručního písma, podpisů a dalších podobných objektů. In BRUNA, E. a V. PORADA. Sborník sdělení z 3. ročníku mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2017. s. 256-270. ISBN 978-80-7408-153-8.
 349. MATES, Pavel. Nad kodexem správního práva trestního. In Soňa Košičiarová, Denis Bede. Zásady zákona o správnom trestaní. první. Bratislava: Právnická fakulta Travskej univerzity v Trnave, 2017. s. 280-305. ISBN 978-80-568-0027-0.
 350. ČECHÁK, Vladimír. NEW CHALLENGES IN THE FIELD OF (VOCATIONAL) EDUCATION. In Ladislav Várkoly, Michal Zábovský, Ryszard Szczebiot. Present Day Trends of Innovations 7. první. Łomża: Printing House of Lomza State University of Applied Sciences, 2017. s. 18-33. ISBN 978-83-60571-49-1.
 351. MAREK, Karel. Nová úprava zadávání veřejných zakázek. In Kristina Králiková, Juraj Varga. Slovensko a EU: poučenia a možnosti. 1. vyd. Brno/Sládkovičovo: Vysoká škola Danubius v nakladatelství MSD Brno, 2017. s. 29-50. ISBN 978-80-7392-280-1.
 352. STRAUS, Jiří. Ohledání místa činu při biomechanickém hodnocení úderu do hlavy. In Viktoryová Jana, Blatnický Jaroslav. KREJČÍ, Zdeněk. Téria a prax vyšetrovania - interdisciplinárne aspekty. první. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2017. s. 226-242. ISBN 978-80-8054-709-7.
 353. JINDŘICHOVSKÁ, Irena a Dana KUBÍČKOVÁ. Perception of Accountants and Accounting Profession in two Countries Different Terms of Economy and Culture. In University of National and World Economy, Sofia. Proceedings of the International Conference on Applied Business and Economics (ICABE 2017). 2017. vyd. Sofia: University of National and World Economy, Sofia, 2017. s. 150-163. ISBN 978-80-87990-12-4.
 354. STRAUS, Jiří a Viktor PORADA. Počítačové modelování a kriminalistický experiment v praxi. In Vysoká škola bezpečnostného managementu v Košicích. článek ve sborníku z mezinárodní konference Bezpečné Slovensko a Európská únia. první. Košice: Vysoká škola bezpečnostného managementu v Košicích, 2017. s. 550-564. ISBN 978-80-8185-025-7.
 355. STRAUS, Jiří a Viktor PORADA. Počítačové modelování a kriminalistický experiment v praxi. In Martina Vachová. Recenzovaný zborník príspevkov z XI. medzinárodnej vedeckej konferencie "Bezpečné Slovensko a Európska únia". první. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Slovensko, 2017. s. 550-564. ISBN 978-80-8185-025-7.
 356. MERTL, Jan. Prepaid Schemes in Czech Health Care System. In Finardi Savina. 22nd International Conference on Theoretical and Practical Aspects of Public Finance. Praha: Vysoká škole ekonomická, 2017. s. 140-146. ISBN 978-80-245-2242-5.
 357. MERTL, Jan. Private prepaid health financing schemes' role in health system. In Vrabcová, J. The 10th International Scientific Conference Relik 2017. Praha: VŠE, 2017. s. 297-304. ISBN 978-80-245-2238-8.
 358. PORADA, Viktor a Květoň HOLCR. Problémy a náměty na konstituování a rozvoj bezpečnostních věd. In J. Ušiak, D. Kollár, J. Melková. Bezpečnostní fórum 2017. první. Banská Bystrica: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v B. Bystrici, 2017. s. 387-398, 11 s. ISBN 978-80-972673-1-5.
 359. PORADA, Viktor a Vladimír SMEJKAL. Proces odhalování, vyšetřování a prokazování počítačových trestných činů. In J. Zimmermannova. Procedings of the International Scientific Coinference, Moravian University College, Olomouc. první. Olomouc: Moravian University Collega, Olomouc, 2017. s. 192-199. ISBN 978-80-7455-060-7.
 360. NOVÁK, Josef. Průmysl 4.0 – vliv na odvětví textilní výroby. In Autorský kolektiv. NEW TRENDS 2017. 1. vyd. Znojmo: Private College of Economic Studies Znojmo, 2017. s. 283-290. ISBN 978-80-87314-90-6.
 361. BOCK, Michal. P2P půjčky jako součást sdílené ekonomiky. In prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc. Rozvoj ekonomie – výsledky výzkumu doktorandů: recenzovaný sborník příspěvků z konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní (2017). Praha: Nakladatelství EUPRESS VŠFS, 2017. s. 1-9, 250 s. ISBN 978-80-7408-156-9.
 362. ZÁMEK, David, Jana FIRSTOVÁ a Eduard BRUNA. Quo Vadis, sociální práce v ČR? In Zámek, Firstová. Quo Vadis, sociální práce v ČR? první. Praha: Institut pro veřejnou správu Praha, 2017. s. 14-18. ISBN 978-80-86976-46-4.
 363. LACINA, Karel. Remarks to principles of leadership implementation. In Králiková K., Varga J. Možné vývojové tendencie politických, ekonomických, právnych a sociálnych vzťahov v európskej únii. 1. vyd. Slovensko: Vysoká škola Danubius, 2017. s. 228-240. ISBN 978-80-7392-274-0.
 364. LACINA, Karel. Remarks to strategic and quality management application in local government. In Králiková K., Varga J. Možné vývojové tendencie politických, ekonomických, právnych a sociálnych vzťahov v európskej únii. 1. vyd. Slovensko: Vysoká škola Danubius, 2017. s. 163-174. ISBN 978-80-7392-274-0.
 365. MAREŠ, David a Gabriela DLASKOVÁ. Research of the socio–economic situation of the population of the Czech republic by way of macroeconomic factors. In Tomáš Löster, Tomáš Pavelka. International Days of Statistics and Economics. 2017. vyd. Praha: Melandrium, 2017. s. 970-980. ISBN 978-80-87990-12-4.
 366. SCHLOSSBERGER, Otakar. SEPA influence on the czech banking market. In Jedlička P., Marešová, P. a Ivan Soukal. Hradec Economics Days 2017. Hradec Králové: Gaudeamus Publishing, University of Hradec Králové, 2017. s. 750-759. ISBN 978-80-7435-664-3.
 367. SMEJKAL, Vladimír, Jindřich KODL, Ladislav SIEGER, František HORTAI a Petr TESAŘ. Stability of a dynamic biometric signature created on various devices. In Aythami Morales, Ruben Vera-Rodriguez, Riccardo Lazzeretti,Julian Fierrez,Javier Ortega-Garcia. KODL, Jindřich a Ladislav SIEGER. Proceedings of 51th Annual 2017 International Carnahan Conference on Security Technology. 2017. vyd. Madrid, Spain: Universidad Autonoma de Madrid, 2017. s. 148-152. ISBN 978-1-5386-1585-0. doi:10.1109/CCST.2017.8167814.
 368. HRONOVÁ, Štěpánka. State-of-the-art Instructional Design and Global Reach of Online Education with Focus on ELT. In Miroslav Hrubý. DISTANCE LEARNING, SIMULATION AND COMMUNICATION 2017 CD. 1. vyd. Brno: University of Defence, 2017. s. 106-114. ISBN 978-80-7231-416-4.
 369. PETRŮ, Naděžda. Strategické řízení rodinného podnikání i prostřednictvím dynamického lidského kapitálu. In Radim Valenčík. LIDSKÝ KAPITÁL A INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ. 1. vyd. Praha: VŠFS, a.s., Edice EUPRESS, 2017. s. 99 - 111. ISBN 978-80-7408-148-4.
 370. LEGIERSKÁ, Yvona. TAXATION OF FINANCIAL INSTITUTIONS IN THE CZECH REPUBLIC. In PAVLÁT, V. – SCHLOSSBERGER, O. (ed.). Proceedings of the 8th International Conference on Financial Markets: Current State & Future Perspectives. First. Prague: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2017. s. 89-97. ISBN 978-80-7408-160-6.
 371. POTOCKÝ, Tomislav. TEMATICKÉ LEXIKÁLNÍ OKRUHY PRO VÝUKU NĚMECKÉHO JAZYKA PRO PODNIKOVOU SFÉRU. In MAGNANIMITAS. Sapere Aude 2017 SCOPE OF PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY - vol. VII. 1. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2017. s. 9-14. ISBN 978-80-87952-19-1.
 372. KUBÍČKOVÁ, Dana, Vladimír NULÍČEK a Irena JINDŘICHOVSKÁ. The Accounting Profession in Different Backgrounds: Comparison of the Czech Republic and China. In Kubíčková Dana, Jindřichovská Irena. IFRS: GLOBAL RULES & LOCAL USE. Prague: Anglo-American University, 2017. s. 207-221. ISBN 978-80-906585-3-0.
 373. KNIHOVÁ, Ladislava. The Art of Teaching with Mobile Applications. In Miroslav Hrubý. Distance Learning, Simulation and Communication 2017. 1. vyd. Brno: University of Defence, 2017. s. 147-153. ISBN 978-80-7231-416-4.
 374. MERTL, Jan. The earmarked health tax as a resource for financing universal health care in Czechia. In Nálepová, V. Conference proceedings Economic Policy in Global Environment. Havířov: Vysoká škola sociálně správní, 2017. s. 207-218, 11 s. ISBN 978-80-87291-20-7.
 375. MAREŠ, David a Jana KOTĚŠOVCOVÁ. The impact of macroeconomic indicators on sovereign rating. In Miroslav Čulík. Financial management of firms and financial institutions 2017, VŠB - Technical University of Ostrava s. 538 - 542. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2017. s. 538 - 542. ISBN 978-80-248-4138-0.
 376. NOVÁK, Josef a Naděžda PETRŮ. Tradice a trendy v české výrobě textilu – perspektivní oblasti pro podnikání. In prof. František Ochrana a Ing. Věra Plhoňová, Ph.D. Sborník příspěvků z 11. ročníku mezinárodní vědecké konference Nové trendy New Trends 2016. 1. vyd. Znojmo: SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o, 2017. s. 371 - 380. ISBN 978-80-87314-85-2.
 377. NOVAK, Jan. Trestné činy z nenávisti. In Jiří Straus, Eduard Bruna. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. Sborník vědeckých sdělení z 3. ročníku mezinárodní vědecké konference. 2017. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2017. s. 154-159, 5 s. ISBN 978-80-7408-153-8.
 378. JEŘÁBEK, Tomáš. Using Asymmetric Copulas in Risk Management. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 30th International Business Information Management Association Conference: Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth. USA: International Business Information Management Association (IBIMA), 2017. s. 4413-4423. ISBN 978-0-9860419-9-0.
 379. KUČERA, Václav, Viktor PORADA a Eduard BRUNA. Výzkum možností využití video interakce v trestním řízení. In J. Viktoryová, J. Blatnický. Teória a prax vyšetrovania - interdisciplináre aspekty. první. Bratislava: Akadémia Policajného Zboru v Bratislave, 2017. s. 92-106, 14 s. ISBN 978-80-8054-709-7.
 380. KUČERA, Václav, Viktor PORADA a Eduard BRUNA. Výzkum možností využití videointerakce při vyšetřování trestných činů. In Jana Viktoryová. Teória a prax vyšetrovania-interdisciplinárne aspekty. první. Bratislava: Akadémia policajného zboru Bratislava, 2017. s. 92-108. ISBN 978-80-8054-709-7.
 381. ZOUBEK, Vladimír. Zoufalci, vyžírky, pozvaná levná pracovní síla, nebo přízpůsobiví teroristé? (k lidskoprávním a ústavním aspektům globální migrace). In Ústav štátu a práva Slovenskéj Akademie Vied. Právny pluralizmus a pojem práva. 2017. vyd. Bratislava: Slovak Academic Press, 2017. s. 143-149, 6 s. ISBN 978-80-89607-57-0.
 382. 2016

 383. PROROK, Vladimír. Религиозные ценности западной Европы и их проявление в политике и государственном управлении. In Savinov L. V. Государство, ообщество и церковь: укрепление межнационального и межрелигиозного согласия. I. Novosibirsk: Sibiřský institut řízení - RANChIGS, 2016. s. 24-32. ISBN 978-5-8036-0757-1.
 384. MERTL, Jan. A misunderstanding? The difficulties with non-profit sector utilization in Czechia. In Tomáš Löster, Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová. Sborník z konference RELIK 2016. Praha: VŠE, 2016. s. 408-417. ISBN 978-80-245-2166-4.
 385. BŘEČKOVÁ, Pavla a Karel LACINA. Administrative Burden and Entrepreneurship in the Czech Republic. In Hradec Economic Days, February 2-3, 2016. Conference proceedings: print version. Česká republika: University of Hradec Kralove, 2016. s. 106-113. ISBN 978-80-7435-636-0.
 386. POTOCKÝ, Tomislav. Analýza vybraných aspektů podmiňujících podobu vysokoškolského jazykového vzdělávání. In Sapere Aude 2016. Nové výzvy pedagogiky a psychologie. Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinarodni účastí. Hradec Králové: Magnanimitas, 2016. s. 116-122. ISBN 978-80-87952-14-6.
 387. STRAUS, Jiří. Biomechanická analýza pádu z výšky. In Jiří Straus, Eduard Bruna. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. Vysoká škola finanční a správní, 2016. s. 229-239. ISBN 978-80-7408-134-7.
 388. MAREŠ, David. Business efficiency and sustainability in tourism. In Hradec Economic Days. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2016. s. 134 – 144. ISBN 978-80-7435-634-6.
 389. KAJZAR, Patrik a Radim VALENČÍK. CESTOVNÍ RUCH A LIDSKÝ KAPITÁL: PERSPEKTIVY ODVĚTVÍ PRODUKTIVNÍCH SLUŽEB. In Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu. Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit. Slezská univerzita v Opavě, 2016. ISBN 978-80-7510-203-4.
 390. KUBÍČKOVÁ, Dana, Eva SKŘIVÁČKOVÁ a K. HOFREITEROVÁ. Comparison of prediction ability of bankruptcy models in condition of the Czech Republic. In Hradecké ekonomické dny 2016“ 2. - 3. 2. 2016, II. díl. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2016. s. 9-19. ISBN 978-80-7435-634-6.
 391. SOUČEK, Jiří a Dana KUBÍČKOVÁ. Costs of ensuring and recovery of claims. In Proceedings of 8th International Scientific Conference Managing and Modelling of Financial Risks. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Faculty of Economics, 2016. 8 s. ISSN 2464-6970.
 392. BŘEČKOVÁ, Pavla. Crafts’ Attractiveness and Future Entrepreneurship. In Tomáš Löster, Tomáš Pavelka. The 10th International Days of Statistics and Economics. Conference proceedings. Prague: University of Economics, 2016. s. 225-237. ISBN 978-80-87990-10-0.
 393. KNIHOVÁ, Ladislava. Creating Lovemarks Through Mobile Applications. In Dana Petranová, Jozef Matúš, Dáša Mendelová. MARKETING IDENTITY Brands we love - part I. 1. vydání. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda, 2016. s. 144-154. ISBN 978-80-8105-840-0.
 394. KUNZ, Vilém. CSR v corporate publishingu podniků v České republice. Sborník ske konferenci Marketingová komunikace a společnost, 2016. Praha:: VŠFS, 2016.
 395. VOSTATEK, Jaroslav. České důchodové reformy: ekonomika, zájmy, politika. In Barák, V., Krebs, V. Sociální politika 2016 – Nové výzvy v nejisté době. 1. vyd. Praha: Nakl. Oeconomica, 2016. s. 149-159. ISBN 978-80-245-2172-5.
 396. NEČAS, Stanislav, Eduard BRUNA a Viktor PORADA. Člověk v bezpečnostním systému a vymezení pojmu komplexní bezpečnosti. In Lisník, A. – Katolícka univerzita v Ružomberku, PF Poprad, PhDr. Katarína Greňová – UPJŠ v Košiciach, Filozofická fakulta Košice. Posolstvo Jána Pavla II. 2016 „Súčasné výzvy a trendy v...“. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Poprade. Slovensko: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2016. s. 735-746. ISBN 978-80-561-0369-2.
 397. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana, Gabriela DLASKOVÁ a M GHIURI. Du Pont Analysis of Selected Automobile Companies. In Hradec Economic Days. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2016. s. 379 – 390. ISBN 978-80-7435-634-6.
 398. WAWROSZ, Petr a Jiří MIHOLA. Dynamic parameters of intensity and extensity as alternative methods to growth accounting. In Double-blind peer reviewed proceedings of the international scientific conference Hradec Economic Days 2016. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2016. s. 180 - 187. ISBN 978-80-7435-634-6.
 399. SCHLOSSBERGER, Otakar. Elektronické peníze a bezhotovostní peníze v právním kontextu. In Suchoža, J., Husár, J., Hučková, R. Právo, obchod, ekonomika VI. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016. s. 450-460, 647 s. ISBN 978-80-8152-443-1.
 400. KUBÍČKOVÁ, Dana a Irena JINDŘICHOVSKÁ. ERP in condition of Czech SMEs. In Majtán Š. a kol. Aktualne problémy podnikovej sféry 2016. Bratislava: Ekonomická Universita, Bratislava (Slovensko), 2016. s. 619-628. ISBN 978-80-225-4245-6.
 401. LACINA, Karel. Esence of Destination Management and Its Principles Implementation. In Európska spoločnostˇ a jej kultúra. Zborník z medzinárodnej konferencie. Sladkovičovo: Vysoká škola Danubius - fakulta práva, 2016. s. 222-234. ISBN 978-83-87897-16-1.
 402. LACINA, Karel. Essence of Destination Management and Its Principles Implementation. In PhDr.Mgr.Janka Bursová,PhD., prof.PhDr.Miroslava Szarková, CSc. Európska spoločnost a jej kultura. první. Sladkovičovo: Szkola Wyzsza im.Bogdana Janskiego, 2016. s. 222-233. ISBN 978-83-87897-16-1.
 403. TICHÝ, Jaromír a Pavel ROSENLACHER. Eye Tracking as Part of Applied Neuromarketing. In The 4 st International Global Virtual Conference - GV 2016. Žilina, Slovakia: Publishing Society, 2016. s. 27-30. ISBN 978-80-554-1197-2. doi:10.18638/gv.2016.4.1.
 404. BOCK, Michal a Jaromír TICHÝ. FAILURE OF THE CONTROL MECHANISMS IN US BANKS DURING THE CRISIS AND SPREAD OF THE FINANCIAL CRISIS INTO THE WORLD THROUGHT STRUCTURED PRODUCTS. In MAGNANIMITAS, Hradec Králové. Sborník konference: Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUARE 2016. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, Hradec Králové, 2016. s. 312-318, 715 s. ISBN 978-80-87952-15-3.
 405. VOSTATEK, Jaroslav. Financial (Il)Literacy and Czech Retirement Policy. In Hamerníková, B. Proceedings of the 2nd International Conference European Fiscal Dialog 2016. Fiscal and Monetary Policy: between Skylla and Charybdis? 1. vyd. Prague: Newton Books, 2016. s. 183-195. ISBN 978-80-87325-09-4.
 406. BUDÍK, Josef, Otakar SCHLOSSBERGER a Vladimír EZR. FINANCIAL INVESTIGATION TRAINING AS AN ANTI-CORRUPTION ACTIVITY. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. 10th International Technology, Education and Development Conference. Valencia, Spain: IATED Academy, 2016. s. 7570-7573. ISBN 978-84-608-5617-7.
 407. LEGIERSKÁ, Yvona. Finanční instituce a zdaňování jejich služeb. In Soukromá vysoká škola Akademie Sting o.p.s. XIX. ročník mezinárodní odborné konference DANĚ – TEORIE A PRAXE 2016. Brno: Akademie Sting o.p.s., 2016. s. 134-141. ISBN 978-80-87482-42-1.
 408. MERTL, Jan. Fiskální dimenze zdravotní politiky a správy. In doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D., doc. Ing. Jiří Křupka, PhD. Sborník příspěvků z 11. mezinárodní vědecké konference “Veřejná správa 2016”. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 79-87. ISBN 978-80-7560-041-7.
 409. BŘEČKOVÁ, Pavla. General Approach to Innovations in SMEs: the Case of the Czech Republic. In 21st International Scientific Conference, Economics and Management 2016 (ICEM 2016), Conference proceedings. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2016.
 410. KLIČKA, Pavel. Harmonizace ekonomiky České republiky s eurozónou v souvislosti s přijetím společné měny. In MAGNANIMITAS, Hradec Králové. QUAREE. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, Hradec Králové, 2016. s. 293 - 301. ISBN 978-80-87952-15-3.
 411. KNIHOVÁ, Ladislava. HC strategie pro období turbulentních změn. In doc. Radim Valenčík, CSc. Sborník k 18. ročníku vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání. První vydání, Praha 2015. Praha: Vysoká škola finanční a správní, z.ú., 2016. s. 82-89. ISBN 978-80-7408-127-9.
 412. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana, Jiří MIHOLA a Petr WAWROSZ. HOW TO EVALUATE INTENSITY AND EXTENSITY OF COMPANY DEVELOPMENT. In Ekonomická univerzita v Bratislavě. AKTUÁLNE PROBLÉMY PODNIKOVEJ SFÉRY 2016. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. s. 501 - 516. ISBN 978-80-225-4245-6.
 413. MERTL, Jan. How to pay for health: selected macroeconomic aspects of health budgets. In Lucie Sedmihradská. Proceedings of the 21th International Conference. Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2016. Praha: VŠE: Oeconomica, 2016. s. 274-281. ISBN 978-80-245-2155-8. doi:10.18267/pr.2016.sed.2155.8.
 414. SCHLOSSBERGER, Otakar. Imact of the SEPA project on the implementation of cross-border payments against the european regulátory background. In Jedlička. P. (ed). Hradec Economic Days – Double-blind peer reviewed proceedings of the international scientific conference Hradec Economic Days 2016, February 2nd and 3rd. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2016. s. 8-85. ISBN 978-80-7435-635-3.
 415. DUBCOVÁ, Gabriela a Vilém KUNZ. INDICES OF THE CORPORATE RESPONSIBILITY –THE FORM OF ALTERNATIVE METHODS IN THE MANAGERIAL ACCOUNTING OF THE CORPORATE RESPONSIBILITY. In Štefan Majtán. AKTUÁLNE PROBLÉMY PODNIKOVEJ SFÉRY 2016. Bratislava: EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE, 2016. s. 187-195, 1119 s. ISBN 978-80-225-4245-6.
 416. KNIHOVÁ, Ladislava. Inovativní strategie učení s moderními technologiemi. In PaedDr. Darina Veverková at al. Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte III. 1. vydání. Zvolen: Ústav cudzích jazykov Technická univerzita Zvolen, 2016. s. 123-133, 10 s. ISBN 978-80-228-2895-6.
 417. KUBÍČKOVÁ, Dana a Jiří SOUČEK. Jak (ne)vymáhat pohledávky. In Majtán Š. a kol. Proceedings of the 10th international conference „Aktualne problémy podnikovej sféry 2016“. Bratislava (Slovensko): Ekonomická Universita, Bratislava, 2016. s. 915-923. ISBN 978-80-225-4245-6.
 418. VOSTATEK, Jaroslav. Jakou státní podporu pro rodiny s vyššími příjmy? In Valenčík, R. Sborník z pracovní části 18. ročníku mezinárodní vědecké konference „Lidský kapitál a investice do vzdělání“. 1. vyd. Praha: VŠFS, 2016. s. 16-23. ISBN 978-80-7408-127-9.
 419. MAREK, Karel a Martin JANKŮ. K některým otázkám nové právní úpravy zadávání veřejných zakázek v ČR ve světle judikatury ESD. In Autoři Marek,K.,Janků, M. v rámci autorkého kolektivu, eds. Sabayová , M.,Králiková,K. Recenzovaný sborník vědeckých prací z mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Bratislava: Akadémia policajného sboru Bratislava, 2016. s. 215- 226. ISBN 978-80-8054-670-0.
 420. ČECHÁK, Vladimír. K PROBLEMATICE LOGICKO-METODOLOGICKÝCH ASPEKTŮ „DŮKAZU“ A DOKAZOVÁNÍ V OBLASTI PRÁVA. In Straus, J., Bruna, E. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. Sborník vědeckých sdělení z 2. ročníku mezinárodní vědecké konference. Praha: Vydala Vysoká škola finanční a správní, z.ú., 2016. s. 14-21. ISBN 978-80-7408-134-7.
 421. NOVAK, Jan. KOMPARACE INTERETNICKÝCH NEPOKOJŮ V ÚSTECKÉM KRAJI LITVÍNOVSKO 2008 - ŠLUKNOVSKO 2011. In Straus, J., Bruna, E. Straus, J., Bruna, E. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. Sborník vědeckých sdělení z 2. ročníku mezinárodní vědecké konference. Praha: Vydala Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2016. s. 152-160, 13 s. ISBN 978-80-7408-134-7.
 422. PROROK, Vladimír. Koncept nové pravice a volby v USA. In autorský kolektiv. USA po volbách 2016. I. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2016. s. 147-160. ISBN 978-80-7452-126-3.
 423. ZOUBEK, Vladimír. KONSTITUCIONALISTIKA O PRÁVU NA AZYL – JUSNATURÁLNÍ ČI POZITIVNÍ PRÁVO? In Straus Jiří, Eduard Bruna. Straus, J., Bruna, E. Trestně právní a kriminalistické aspekty. Sborník vědeckých sdělení z 2. ročníku mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, z. ú., 2016. s. 309-316. ISBN 978-80-7408-134-7.
 424. BRUNA, Eduard. Kontradiktornost v našem trestním řízení. In Straus, J., Braun, E. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. Sborník vědeckých sdělení z 2. ročníku mezinárodní vědecké konference. Praha: Vysoká škola finanční a správní, z.ú, 2016. s. 8-13. ISBN 978-80-7408-134-7.
 425. MAREK, Karel. Koupě-Kupní smlouva. In J.Suchoža , J.Husár , R. Hučková. PRÁVO, OBCHOD, EKONOMIKA V. 1. vyd. Košice: UPJŠ Košice, 2016. s. 370-384. ISBN 978-80-8152-443-1.
 426. MAREK, Karel. Licenční smlouva. In Sborník z vědecké mezinárodní konference Daně -teorie a praxe 2016. 1. vyd. Brno: Akademie Sting Brno-Jundrov, 2016. s. 142-151. ISBN 978-80-87482-42-1.
 427. BRUNA, Eduard a Viktor PORADA. Lidský potenciál potřeb a transferu vědeckých poznatků do bezpečnostní praxe. In Vlastimil Vicen. Medunarodni naučni zbornik Pravo, Ekonomija, Menadžment I. První. Bački Petrovac, Srbija: Srpsko razvojno udruženije, Baški Petrovac, Srbija, 2016. s. 32 - 45. ISBN 978-86-80394-06-0.
 428. KUPEC, Václav. Marketing Communication and Auditor´s Brand. In PETRANOVÁ, D., J. MATÚŠ a D. MENDELOVÁ. MARKETING IDENTITY: Brands we love – part I. Trnava: UCM v Trnave, 2016. s. 445-453. ISBN 978-80-8105-840-0.
 429. KNIHOVÁ, Ladislava. Marketing mobilních aplikací. Sborník se připravuje. Praha: VŠFS - Konference Marketingová komunikace a společnost, 2016.
 430. BOCK, Michal a Jaromír TICHÝ. Moral hazard on the financial markets caused by application of advanced risk-management model VAR. In MAGNANIMITAS. Sborník konference. 7. vyd. Hradec Králové: International Masaryk Conference for Ph.D for students and young researchers, 2016. s. 293-301, 400 s. ISBN 978-80-87952-17-7.
 431. KUČERA, Václav a Viktor PORADA. Možností a perspektivy využití videointerakce při vyšetřování trestných činů. In Záhora Jozef. Prípravné konanie-možnosti a perspektivy. Praha: Paneurópska vysoká škola v Bratislave, 2016. s. 223-241, 18 s. ISBN 978-80-7502-153-3.
 432. KUŽELÍKOVÁ, Ivona. Multikulturální diference při výuce, testování a evaluaci čínských studentů, se zaměřením na výuku angličtiny jako cizího jazyka. In Veverková Darina, Danihelová Zuzana, Lupták Marek. Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte III. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2016. s. 134-138. ISBN 978-80-228-2895-6.
 433. JANKŮ, Martin. Nařízení Brusel IV a přeshraniční dědické právo ve světle českého zákona o mezinárodním právu soukromém. In Jotef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková. Právo Obchod Ekonomika VI. Košice: Univerzita Pavla Jizefa Šafárika v Košiciach, 2016. s. 276-285. ISBN 978-80-8152-443-1.
 434. ČECHÁK, Vladimír. Několik poznámek k práci J. Prušáka "Kriminelní noetika". In Jiří Straus a Eduard Bruna. Dějiny kriminalistiky. 1. vyd. Praha: EUPRESS VŠFS, 2016. s. 6-15. ISBN 978-80-7408-143-9.
 435. STRAUS, Jiří a Zdeněk KREJČÍ. Ohledání místa činu a znalecké zkoumání. In prof. JUDr. Jana Viktoryová, PhD. Dokazovanie a vyšetrovanie trestných činov - národné a svetové trendy. 1. vyd. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2016. s. 185-201. ISBN 978-80-8054-627-4.
 436. STRAUS, Jiří. Omyly Alphonse Bertillona. In Jiří Straus a Eduard Bruna. Dějiny kriminalistiky. první. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., Edice EUPRESS, 2016. s. 53-60. ISBN 978-80-7408-143-9.
 437. PAVLÁT, Vladislav. On Pitfalls of Standard-Setting. In Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková. Proceedings of the 4th International Scientiffic Conference IFRS: Global Rules and Local Use. Praha: Anglo-American University / Anglo-americká vysoká škola, o.p.s., 2016. s. 97-104. ISBN 978-80-906585-0-9.
 438. MERTL, Jan, Jiří MIHOLA, Radim VALENČÍK a Petr WAWROSZ. Postgraduální nadstavba současného systému penzijního pojištění. In Sborník z pracovní konference Odborné komise pro důchodovou reformu. Praha: Odborná komise pro důchodovou reformu, 2016. s. 19-31.
 439. VALENČÍK, Radim, Jana KOTĚŠOVCOVÁ a Jan MERTL. Postgraduate Merit-Based Pension System Extension and Macroeconomic Factors of Regional Development. In Hradec Economic Days. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2016. s. 391 – 399. ISBN 978-80-7435-634-6.
 440. PAVLÁT, Vladislav. Potential Risks of Functioning of European Derivatives. In 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CURRENCY, BANKING AND INTERNATIONAL FINANCE. Challenges for Financial Sector of CEE Countries in Overcoming Problems of Economic Integration in the EU. Bratislava (Slovak republic): EKONÓM, University of Economics in Bratislava, 2016. 8 s. ISBN 978-80-225-4284-5.
 441. MERTL, Jan. Pozice sociálních služeb v současném systému sociálně-zdravotní péče. In Krebs, V. Sociální politika 2016 - Nové výzvy v nejisté době. Praha: VŠE - Oeconomica, 2016. s. 97-105, 8 s. ISBN 978-80-245-2172-5.
 442. NOVAK, Jan. PRAVICOVÝ EXTREMISMUS V ÚSTECKÉM KRAJI A PERSPEKTIVY JEHO VÝVOJE. In Jiří Straus, Eduard Bruna. Straus, J., Bruna, E. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. Sborník vědeckých sdělení z 2. ročníku mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, z. ú., 2016. s. 161-172. ISBN 978-80-7408-134-7.
 443. KUBÍČKOVÁ, Dana a Vladimír NULÍČEK. Predictors of financial distress and bankruptcy model construction. In Ing. Pavel Jedlička, CSc. Hradec Economic Days. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2016. s. 476-485. ISBN 978-80-7435-636-0.
 444. BUDÍK, Josef. Preferované podoby studijních materiálů. In Hlaďo Petr. Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2016. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. s. 47 - 53. ISBN 978-80-7509-426-1.
 445. POTOCKÝ, Tomislav. PROBLEMATIKA KURIKULÍ A STANDARDŮ VYSOKOŠKOLSKÉ JAZYKOVÉ VÝUKY S OHLEDEM NA NĚMECKÝ JAZYK. In Jan Cach. EVROPSKÉ PEDAGOGICKÉ FÓRUM 2016. 1. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS Assn., 2016. s. 352-359. ISBN 978-80-87952-16-0.
 446. ČECHÁK, Vladimír. Professional-Technical Education and Current Requirements of the Labour Market. In Ladislav Várkoly, Ryszard Szczebiot, Michal Zábovský. Present Day Trends of Innovations 6. The first edition. Łomża: Printing House of Lomza State University of Applied Sciences, 2016. s. 28-39. ISBN 978-83-60571-43-9.
 447. STRAUS, Jiří. Reakční doba a faktory ovlivňující reakční čas. první. Vyškov: Velitelství výciiku-Vojenská akademie Vyškov, 2016. s. 5-17. ISBN 978-80-904625-8-8.
 448. LACINA, Karel. Remarks to Management Role in Contemporary Public Administration. In PhDr.Mgr.Janka Bursová, Ph.D,Ing.Kristína Králiková, Ph.D, MBA. Value Contemporary Europe Today and Tomorrow. Varšava: Szkola Wyžsza im.Bogdana Janskiego, 2016. s. 186-195. ISBN 978-83-87897-92-5.
 449. LACINA, Karel a H. MATOUŠKOVÁ. Remarks to principles of employment and education. In Jiri Vopava, Vladimir Douda, Radek Kratochvil,Mario Konecki. Proceedings of MAC-ETL 2016. Prague: MAC Prague consulting Ltd., 2016. s. 164-169. ISBN 978-80-88085-11-9.
 450. LACINA, Karel. Remarks to Regional Policy Role in European Countries and its Management. In PhDr.Mgr.Janka Bursová, Ph.D,Ing.Kristína Králiková, Ph.D, MBA. Value Contemporary Europe Today and Tomorrow. Varšava: Szkola Wyžsza im.Bogdana Janskiego, 2016. s. 163-175. ISBN 978-83-87897-92-5.
 451. MAREŠ, David. Retail Trade Sustainability and Performance. In Hradec Economic Days. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2016. s. 145-151, 11 s. ISBN 978-80-7435-634-6.
 452. LACINA, Karel. Some Remarks to Theory of Governance and its Practical Implementation. In Racionalizacia verejnej správy. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Akadémia Policajného zboru , Bratislava, 2016. s. 196-201. ISBN 978-80-8054-670-0.
 453. PAVLÁT, Vladislav. Současné problémy agendy globálnich finančnich subjektů (LEI). In doc.JUDr.Ing. Otakar Schlossberger,PhD. Poznej svého klienta III. první. Praha: EUPRESS VŠFS, 2016. s. 60-71. ISBN 978-80-7408-123-1.
 454. MERTL, Jan. Speciální penzijní schémata v českém sociálním zabezpečení. In Sborník z pracovní konference Odborné komise pro důchodovou reformu. Praha: Odborná komise pro důchodovou reformu, 2016. s. 7-18.
 455. KUBÁTOVÁ, Martina. Specifika elektronického testování se zaměřením na češtinu jako cizí jazyk. In Mgr. Martina Švrčinová, PhDr. Zuzana Vlasáková. Metody výuky a testování cizích jazyků (včetně češtiny pro cizince). Univerzita Karlova. Praha: Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy, 2016. s. 139 - 145. ISBN 978-80-87238-12-7.
 456. NULÍČEK, Vladimír. Specifika výuky informatiky na středních a vysokých školách s neinformatickým zaměřením. In Petr Hlaďo. Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2016. 2016. vyd. Brno: Mendelova univerzita, 2016. s. 317-324, 526 s. ISBN 978-80-7509-426-1.
 457. PORADA, Viktor. Teorie, metodologie a systém metod vědeckého poznání v kriminalistice. In Lisník Anton, Katarína Greňová. Posolstvo Jána Pavla II. 2016. Pedagogická fakulta Poprad: Katolická univerzita v Ružomberku, 2016. s. 146-157. ISBN 978-80-561-0369-2.
 458. KUBÍČKOVÁ, Dana. The concept and content of education for the accounting profession at universities in selected European countries. In Chova, LG; Martinez, AL; Torres, IC. INTED2016: 10TH INTERNATIONAL TECHNOLOGY, EDUCATION AND DEVELOPMENT CONFERENCE. Valencia (Spain): IATED, 2016. s. 2398-2405. ISBN 978-84-608-5617-7. doi:10.21125/inted.2016.1505.
 459. KUBÍČKOVÁ, Dana a Jitka MOJŽÍŠOVÁ. The Financial Stability of Agricultural Firms and the Operating Subsidies. VSB-TU Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Faculty of Economics, 2016. s. není stanovena, 8 s. ISSN 2464-6989.
 460. VOSTATEK, Jaroslav. The Fiscalization of Child Benefits. In Sedmihradská, L. Proceedings of the 21th International Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2016. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2016. s. 326-331. ISBN 978-80-245-2155-8. doi:10.18267/pr.2016.sed.2155.8.
 461. KNIHOVÁ, Ladislava a Štěpánka HRONOVÁ. The Role of Cognition and Human Capital in Organizations. In Radim Valenčík. Lidský kapitál a investice do vzdělání. 1. vyd. Praha: Vydala Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2016. s. 33-42. ISBN 978-80-7408-148-4.
 462. MERTL, Jan. To the fiscal dimension of health care financing. In Bojka Hamerníková. Proceedings of the 2nd International Conference European Fiscal Dialog 2016. Praha: Newton College, 2016. s. 95-104. ISBN 978-80-87325-09-4.
 463. ZOUBEK, Vladimír. ÚSTAVNÍ POHLED NA PRÁVO AZYLU – NEJDE O SEBEVRAŽDU KŘESŤANSKÉ EVROPY, NEBO JEN O ŘEŠENÍ HUMANITÁRNÍ KATASTROFY V BÝVALÉ OSMANSKÉ ŘÍŠI? In Katolická univerzita v Ružomberoku-Pedagogická fakulta. IX. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Posolstvo Jána Pavla II. 2016. první. Ružomberok: Katolická univerzita Ružomberok, 2016. s. 962-967, 5 s. ISBN 978-80-561-0369-2.
 464. BOCK, Michal a Jaromír TICHÝ. Verification of the theory of permanent income in Czech republic and distribution of total savings of czech households. In konference. 2016. vyd. Londýn, Velká Británie: Sciemcee Publishing, London., 2016. s. 57-59, 192 s. ISBN 978-0-9928772-9-3.
 465. KUČERA, Václav a Viktor PORADA. Videografie, videodokumentace a videointerakce v trestním řízení. In Straus Jiří, Bruna Eduard. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. Praha: EUPRESS VŠFS, 2016. s. 105-113. ISBN 978-80-7408-134-7.
 466. PORADA, Viktor a Sergej ROMŽA. Vybrané aspekty struktury metodiky odhalování a vyšetřování terorismu. In Vlastimil Vicen. Medunarodni naučni zbornik Právo, Ekonomija, Menedžment I. první. Bački Petrovec, Srbija: Medunarodni naučni zbornik Pravo, Ekonomija, Menedžment I, 2016. s. 215-227, 14 s. ISBN 978-86-80394-06-0.
 467. STRAUS, Jiří a Z. KREJČÍ. Význam ohledání místa činu pro forenzně biomechanické zkoumání. In Jiří Straus, Eduard Bruna. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2016. s. 240-254. ISBN 978-80-7408-134-7.
 468. BÍLKOVÁ, Diana. Wages in the Czech Agricultural Sector: Comparison with Industrial and Construction Sector. Praha, Česká republika: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016. s. 50-69. ISBN 978-80-245-2166-4.
 469. VOSTATEK, Jaroslav. Zvyšování českých starobních důchodů: Jak dál? In Havelková, M. Sborník z pracovní konference Odborné komise pro důchodovou reformu. 1. vyd. Praha: MPSV, 2016. s. 34-44. ISBN 978-80-7408-127-9.
 470. 2015

 471. BEDRETDINOV, Rafik a Štěpánka HRONOVÁ. A New Paradigm. In Proceedings of the 7th International Conference - Financial Markets with the Globalization of World Economy. Praha: VŠFS, 2015. ISBN 978-80-7408-124-8.
 472. TICHÝ, Jaromír, Pavel ROSENLACHER a Petra HOSPODKOVÁ. Advertising Spots and Influence of Emotion on their Memorization. In Proceedings of the 4th CER Comparative European Research Conference - International Scientific Conference for PhD Students of EU Countries. London: Sciemcee Publishing, 2015. ISBN 978-0-9928772-8-6.
 473. VALENČÍK, Radim, Petr WAWROSZ a Ondřej ČERNÍK. Analysis in Social Networks with Usage of Modified Raiffa Solution for Cooperative Games. In Contributions to Game Theory and Management, Saint Petersburg. Saint Petersburg: Saint Petersburg State University, 2015. s. 8-20. ISSN 2310-2608.
 474. TICHÝ, Jaromír. Analysis of Development of Selected Indicators of Major Banks in the Czech Republic. In In: Pavlát, V., Schlossberger, O. (ed.). Proceedings of the 7th International Conference on “Financial Markets within the Globalization of World Economy”. Praha: Vysoká škola finanční a správní, z.ú., 2015. s. 217-227. ISBN 978-80-7408-124-8.
 475. ČERVENKA, Miroslav, O ČERNÍK, Jiří MIHOLA a Radim VALENČÍK. Analysis of Financial Markets Evolution by Utilizing the Theory of Cooperative Games I. In Vladislav Pavlát, Otakar Schlossberger et al. Proceedings of the 7th International Conference on “Financial Markets within the Globalization of World Economy”. Praha: Vysoká škola finanční a správní, z.ú., 2015. s. 36-46. ISBN 978-80-7408-124-8.
 476. JEŘÁBEK, Tomáš. Aplikace GARCH přístupu při modelování volatility měnového kurzu. In mmk. Mezinárodní masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové: Magnimatas, 2015. s. 849-859. ISBN 978-80-87952-10-8.
 477. SIEGLOVÁ, Dagmar. Applied Critical Thinking Methods in the Tertiary Language Teaching: An automotive industry model lesson. Mladá Boleslav: Vysoká škola Škoda Auto, 2015.
 478. KLESLA, Arnošt. Behavioral Finance a Markets Stability. In Pavlát, V., Schlossberger, O. (ed.). Proceedings of the 7th International Conference on “Financial Markets within the Globalization of World Economy”. Praha: Vysoká škola finanční a správní, z.ú., 2015. s. 114-129. ISBN 978-80-7408-124-8.
 479. EZR, Vladimír. Bitcoin, what to do with it? In Pavlát, V., Schlossberger, O. (ed.) [CD] Financial Markets within the Globalization of World Economy. Praha: VŠFS, EUPRESS, 2015. s. 76 – 81. ISBN 978-80-7408-124-8.
 480. LACINA, Karel. Cestovní ruch a regionální rozvoj. In Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu. Tábor: Ústav lázeňství, gastronomie a turismu, 2015. s. 175-183. ISBN 978-80-7510-140-2.
 481. VALENČÍK, Radim a Petr WAWROSZ. Co by měla řešit angažovaná společenská věda. In Nové Trendy 2015. 10. ročník mezinárodní vědecké konference. Znojmo: Vysoká Škola Ekonomická Znojmo s.r.o., 2015. s. 107 – 118. ISBN 978-80-87314-76-0.
 482. BUDÍK, Josef a Vladimír EZR. Corruption Perceptions Index, Credit Rating and Global Competitiveness of Selected Countries. In International Conference on Applied Business and Economics. Piraeus: University of Piraeus, 2015. s. 1-9, 10 s. ISSN 1108-2976.
 483. DAŇHEL, Jaroslav a Josef BUDÍK. Dealing with current economics challenges lacks necessary of theoretical support. In Pavlát, V., Schlossberger, O. (ed.) Financial Markets within the Globalization of World Economy. Praha: VŠFS EUPRESS, 2015. s. 52-59. ISBN 978-80-7408-124-8.
 484. HELÍSEK, Mojmír. Debt Crises in the Euro Area and its Impacts on the Prospects of the Euro – Economic Policy Context. In Machová, Z., Tichá, M. (eds.). Proceedings of the 13th International Conference „Economic Policy in the European Union Member Countries“. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2015. s. 184-193. ISBN 978-80-248-3796-3.
 485. LEGIERSKÁ, Yvona. DPH a reverse charge. In DANĚ – TEORIE A PRAXE 2015. Brno: Akademie Sting, o.p.s., 2015. s. 82 – 90. ISBN 978-80-87482-32-2.
 486. STARÝ, Marek. Dva reverzy hraběte Fürstenberka. In Bibliotheca Antiqua 2015. Sborník z 24. konference 4.–5. listopadu 2015. Brno: Vědecká knihovna v Olomouci, Sdružení knihoven ČR, 2015. s. 36-40. ISBN 978-80-7053-309-3.
 487. PAVLÁT, Vladislav. Economic entities identification and the role of IFRS. In Proceedings of the 3rd International Conference. Prague: Anglo-American University, 2015. s. 106-113. ISBN 978-83-65173-24-9.
 488. HELÍSEK, Mojmír a Roman MENTLÍK. Expected Inflationary Effects as a Barrier to the Euro Introduction in the Czech Republic. In 17th EBES Conference – Venice. Proceedings CD. Published by EBES, 2015. s. 1835-1852.
 489. ROSENLACHER, Pavel a Jaromír TICHÝ. Eye tracking as a method of getting feedback in Neuromarketing. In Proceedings of the 3rd CER Comparative European Research Conference - International Scientific Conference for PhD Students of EU Countries. London: Sciemcee Publishing, 2015. ISBN 978-0-9928772-6-2.
 490. KOMÁREK, Luboš a Zlatuše KOMÁRKOVÁ. Financial Stability and the Sovereign Default Risk. In In Proceedings of the International Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences (GB15_Thai Conference). Bangkok, Thailand, 2015. ISBN 978-1-941505-22-9.
 491. PROROK, Vladimír. Globalizacija i cenosti civilizacii. In Političeskaya nauka pered vyzovami sovremenoj politiky. Moskva, 2015. s. 485-486.
 492. VOSTATEK, Jaroslav. Child pension and free-rider taxation. In In Szczepański, M. (ed.). Social Security Systems in the Light of Demographic, Economic and Technological Challenges. Poznan: Publishing House of Poznan University of Technology, 2015. s. 73-82. ISBN 978-83-7775-391-0.
 493. KUBÍČKOVÁ, Dana a Irena JINDŘICHOVSKÁ. IFRS Adoption in Conditions of Czech SMES – Insight into the Accounting Practice. In Doc. Ing. Irena Jindřichovská, CSc., Anglo-American University, Prague Ing. Dana Kubíčková, CSc., University of Finance and Administration, Prague. IFRS-global rules and local use 2015. Praha: Anglo-American University, 2015. s. 6-20. ISBN 978-80-260-8676-5.
 494. KUBÍČKOVÁ, Dana. IFRS and Regulation of Accountancy in teh Czech Republic. In : Pavlát, V., Schlossberger, O. (ed.). Proceedings of the 7th International Conference on “Financial Markets within the Globalization of World Economy”. Praha: Vysoká škola finanční a správní, z.ú, 2015. s. 141-151. ISBN 978-80-7408-124-8.
 495. PAVLÁT, Vladislav. Institutional Basis of Financial Markets Infrastructures. In Pavlát, V., Schlossberger, O. (ed.). Proceedings of the 7th International Conference on “Financial Markets within the Globalization of World Economy”. Praha: Vysoká škola finanční a správní, z.ú, 2015. s. 164-173. ISBN 978-80-7408-124-8.
 496. POTOCKÝ, Tomislav. Jazyková situace v nadnárodních firmách v ČR z pohledu aplikovaně lingvistického výzkumu. In Od textu k prekladu X. Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů, 2015. s. 47-62. ISBN 978-80-7374-121-1.
 497. MAREŠ, David a Gabriela DLASKOVÁ. Kalkulace zdravotní služby. In Preuss, K., Pavelková, J. Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných. Příbram: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, 2015. s. 214-219. ISBN 978-80-905973-9-6.
 498. KUBÍČKOVÁ, Dana. Komparace hodnocení finanční stability firem v segmentu zpracovatelského průmyslu na základě Ohlsonova modelu, modelu Z-score a modelu IN05. In Hradecké ekonomické dny 2015, díl II. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. s. 70-83. ISBN 978-80-7435-547-9.
 499. NOVÁK, Josef. Konkurenceschopnost Evropské unie 2015. In Nové Trendy 2015. Sborník příspěvků z 10. ročníku mezinárodní vědecké konference. Znojmo: Soukromá Vysoká Škola Ekonomická Znojmo s.r.o, 2015. s. 197 – 206. ISBN 978-80-87314-76-0.
 500. STRAUS, Jiří. Kriminalistický experiment – využití ve znaleckém hodnocení. In 20 rokov katedry vyšetrovania dokaznie prostriedky vo vyšetrovaní. Zborník z medzinarodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2015. s. 164 - 173. ISBN 978-80-8054-635-9.
 501. MIHOLA, Jiří a Petr WAWROSZ. Manažerská dynamická produkční funkce. In Hradecké ekonomické dny 2015, díl II. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. s. 267-273. ISBN 978-80-7435-547-9.
 502. MIHOLA, Jiří a Jana KOTĚŠOVCOVÁ. Metodika analýzy vývoje tržeb produkce. In Hradecké ekonomické dny 2015, díl II. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. s. 258-266, 7 s. ISBN 978-80-7435-547-9.
 503. KOMÁREK, Luboš a M. MOTL. Monetary Policy and Oil Prices in a Small Open Economy. In Proceedings of the International Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences (GB15_Thai Conference). Bangkok, Thailand, 2015. ISBN 978-1-941505-22-9.
 504. KNIHOVÁ, Ladislava a Štěpánka HRONOVÁ. Motivace ke studiu cizího jazyka a výuka angličtiny pro specifické účely v terciálním vzdělávání. In Evropské pedagogické fórum 2015. Přínosy, výzvy, očekávání. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2015. ISBN 978-80-87952-11-5.
 505. BUDÍK, Josef. Motivace pro vznik vzdělávacího programu. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. s. 73 - 81. ISBN 978-80-7509-287-8.
 506. STRAUS, Jiří. Možnosti počítačové simulace v kriminalistickém experimentu ve znaleckém zkoumání. In Bruna, E., Straus, J. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2015. s. 189-203. ISBN 978-80-7408-112-5.
 507. BOCK, Michal. MOŽNÝ DOPAD AFÉRY DIESELGATE NA SPOLEČNOST ŠKODA AUTO A.S. In prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc. Sborník. Praha: Nakladatelství EUPRESS VŠFS, 2015. s. 1-8, 218 s. ISBN 978-80-7408-128-6.
 508. KNIHOVÁ, Ladislava. Multimediální obsah a jeho integrace do výuky ESP. In VEVERKOVÁ, Darina, Zuzana DANIHELOVÁ a Marek ĽUPTÁK. Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte – elektronická podpora vzdelávania: Recenzovaný vedecký zborník. Zvolen: TU Zvolen, 2015. s. 55-66, 11 s. ISBN 978-80-228-2797-3.
 509. KNIHOVÁ, Ladislava. Multimedia-Rich Content Integration into ESP Instruction. In Opportunities and Challenges in Language Teaching and Learning. Mladá Boleslav: ŠKODA AUTO Vysoká škola o.p.s., 2015. s. 42-50. ISBN 978-80-87042-61-8.
 510. BUDÍK, Josef a Jaroslav DAŇHEL. Nákladové položky bankových úverov vynucujú zmeny výučby. In Zaťková Šeben Tímea (ed.) Vysokoškolská pedagogika a vysokoškolské vzdělávanie - 50 rokov pedagogického vzdělávania na Slovenskej poľnohospodárskej univerzitě v Nitre. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2015. ISBN 978-80-552-1376-7.
 511. PORADA, V., R. RAK a Eduard BRUNA. Některé negativní aspekty globalizace ovlivňující fenomén národní kultury. In Svoráková, S., Greňová, K. Globalizácia a fenomén národnej kultúry. Podhájska: Východoeurópska agentura pre rozvoj, 2015. 189 s. ISBN 978-80-89608-17-1.
 512. JURÁSEK, Miroslav. Nové důkazy Huntingtonovy Teorie Střet Civilizací. In MMK 2015, Mezinárodní Masarykova Konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2015. s. 1899-1905. ISBN 978-80-87952-12-2.
 513. STRAUS, Jiří. Ohledání místa činu při dopravní nehodě. Sborník příspěvků z odborné konference. In Zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil. Vyškov. Velitelství výcviku-Vojenská akademie, 2015. s. 17-25. ISBN 978-80-904625-7-1.
 514. SCHLOSSBERGER, Otakar. Ochrana spotřebitele v bankovnictví. In Hradecké ekonomické dny 2015, díl III. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. s. 40-49. ISBN 978-80-7435-548-6.
 515. PAVLÁT, Vladislav. On Financial Market and Financial Infrastructures Growth. In Hesková, M. a kol. Konkurenceschopnost regionů a firem ve sjednocující se Evropě. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2015. s. 138-145. ISBN 978-80-87472-84-2.
 516. ČECHÁK, Vladimír. On the Enhancement of Efficiency and Quality of Profesional-Technical Education. In Present Day of Innovations 5. Lomza: Printing House of Lomza State University of Applied Sciences, 2015. s. 82-95. ISBN 978-83-60571-35-4.
 517. BUDINSKÝ, Petr. On the Present Situation on Long-Term Bond Markets. In Pavlát, V., Schlossberger, O. (ed.). Proceedings of the 7th International Conference on “Financial Markets within the Globalization of World Economy”. Praha: Vysoká škola finanční a správní, z.ú, 2015. s. 24-35. ISBN 978-80-7408-124-8.
 518. VOSTATEK, Jaroslav. Otto von Bismarck a sociální modely. In In Loužek, M. (ed.). Otto von Bismarck. 200 let od narození. Praha: Institut Václava Klause, 2015. s. 35-58. ISBN 978-80-7542-001-5.
 519. NĚMEC, Otakar. Ověřování manažerského potenciálu studentů vysokých škol. In Valenčík R. (ed.) „Lidský kapitál a investice do vzdělání“. Praha: EUPRESS VŠFS, 2015. s. 125-128. ISBN 978-80-7408-127-9.
 520. HELÍSEK, Mojmír. Political Economy of the Euro Introduction in the Czech Republic. In Pavlát, V., Schlossberger, O. (ed.). Financial Markets within the Globalization of World Economy. Proceedings of the 7th International Conference. Praha: VŠFS, EUPRESS, 2015. s. 82-93. ISBN 978-80-7408-135-4.
 521. SIEGLOVÁ, Dagmar. Potenciály: Kritické myšlení a jazykové vzdělávání. In Sborník k 18. ročníku vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání. 2015. ISBN 978-80-7408-127-9.
 522. VESECKÁ, Renata. Problematika aplikace institutu utajovaného svědka v trestním řádu. In In Bruna, E., Straus, J. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s, 2015. s. 234-239. ISBN 978-80-7408-112-5.
 523. BUDÍK, Josef a Otakar SCHLOSSBERGER. Problematika převzaté identifikace a identifikace provedené distančním způsobem. In Stieranka J. a Michal Marko (eds). Ochrana před praním špinavých peňazí v kontexte novej právnej úpravy v Európskej únii. Bratislava: Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v SR, 2015. 15 s. ISBN 978-80-89149-48-3.
 524. MERTL, Jan. Productive employment and career pathways in current pension schemes. In Sborník z konference RELIK 2015. Praha: VŠE, 2015. s. 183-193. ISBN 978-80-245-2112-1.
 525. VESECKÁ, Renata. Prohlídka jiných prostor a pozemků v kontextu zásad trestního řízení. In Sborník -konference Dokazování v trestním procesu. 2015.
 526. PETRŮ, Naděžda. Předávání znalostí jako cesta úspěšné nástupnické strategie v rodinných firmách. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání. Praha: VŠFS, o.p.s, Edice EUPRESS, 2015. 21 s. ISBN 978-80-7408-127-9.
 527. ČERVENKA, Miroslav. Reflection above some Problems of the Amendment of the Act on Insurance Intermediaries. In Pavlát, V., Schlossberger, O. (ed.) [CD] Financial Markets within the Globalization of World Economy. Praha: EUPRESS VŠFS, 2015. 6 s. ISBN 978-80-7408-124-8.
 528. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana. Regulace ratingových agentur. In 7. mezinárodní konferenci VŠFS Finanční trhy v procesu globalizace světové ekonomiky. Praha: VŠFS, 2015. s. 135 – 140. ISBN 978-80-7408-135-4.
 529. BUDINSKÝ, Petr. Relationship between Sovereign Ratings and CDS Prices. In Dyczkowska, Kuźdowicz. Controlling and Knowledge. Wroclaw: Publishing House of Wroclaw University of Economics, 2015. ISBN 978-83-7695-414-1.
 530. VOSTATEK, Jaroslav. Review of the Czech Social Security Contributions. In Machová, Z., Tichá, M. (eds.): Proceedings of the 13th International Conference „Economic Policy in the European Union Member Countries“. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 2015. s. 729-740. ISBN 978-80-248-3796-3.
 531. POTOCKÝ, Tomislav. Schmittovský antagonismus jako zdroj inspirace pro soudobé politické myšlení. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. MMK 2015. Hradec Králové: Magnanimitas, 2015. s. 1697-1705. ISBN 978-80-87952-12-2.
 532. MERTL, Jan. Sociální modely, kooperativnost a rozvoj lidského kapitálu. In Sborník z konference Lidský kapitál a investice do vzdělání 2015. Praha: VŠFS, 2015. s. 102 – 108. ISBN 978-80-7408-127-9.
 533. JÍLKOVÁ, Petra. Soukromá návratnost investice studenta do vysokoškolského vzdělání. In Valenčík Radim (ed.) „Lidský kapitál a investice do vzdělání“. Praha: EUPRESS VŠFS, 2015. s. 63 – 73. ISBN 978-80-7408-127-9.
 534. NULÍČEK, Vladimír. Srovnání různých metod testování studentů na vysoké škole. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. s. 365-373. ISBN 978-80-7509-287-8.
 535. LÁNSKÝ, Jan a D. MAREŠ. Struktura likvidních položek oběžných aktiv v odvětví těžba a dobývání. In Jedlička, P. Hradecké ekonomické dny 2015, díl II. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. s. 123-128. ISBN 978-80-7435-547-9.
 536. POTOCKÝ, Tomislav. Systémové determinanty jazykového vzdělávání na vysokých školách nefilologického zaměření v ČR. In European Pedagogy Forum 2015. Hradec Králové: Magnanimitas, 2015. s. 300-309. ISBN 978-80-87952-11-5.
 537. KOLÁŘ, M a Otakar NĚMEC. Talent Management in Hedge Funds. In Pavlát, V., Schlossberger, O. (ed.) Proceedings of the 7th International Conference on “Financial Markets within the Globalization of World Economy”. Prague: VŠFS EUPRESS, 2015. s. 130-134. ISBN 978-80-7408-124-8.
 538. LEGIERSKÁ, Yvona a Otakar SCHLOSSBERGER. Tax Evasion in the Czech Republic. první. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. 430 s. Tax Law vs Tax Frauds. ISBN 978-80-8152-304-5.
 539. HAVLOVÁ, Jitka. TEORIE MĚNOVÉ INTEGRACE S APLIKACÍ NA EVROPSKOU HOSPODÁŘSKOU A MĚNOVOU UNII. In Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky - recenzovaný sborník. 6. vyd. VI. Hradec Králové: MAGNANIMITAS Assn., 2015. s. 669-680. ISBN 978-80-87952-12-2.
 540. TICHÝ, Jaromír, Pavel ROSENLACHER a Kamila JÁNSKÁ. The influence of emotionality of advertising spots on their memorization. In EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina. The 4th International Virtual Conference 2015 (ICTIC 2015). Zilina: Thomson Ltd, Slovakia, 2015. ISBN 978-80-554-1002-9.
 541. DAŇHEL, Jaroslav a Eva DUCHÁČKOVÁ. The new environment for financial markets. In Pavlát, V., Schlossberger, O. (ed.) Financial Markets within the Globalization of World Economy. Praha: VŠFS EUPRESS, 2015. s. 60-65. ISBN 978-80-7408-124-8.
 542. JÍLKOVÁ, Petra. The New Retail Banks in the Czech Republic. In Pavlát, V., Schlossberger, O. (ed.) „Proceedings of the 7th. International Conference on "Financial Markets within the Globalization of World Economy.". Praha: EUPRESS VŠFS, 2015. s. 102 – 111. ISBN 978-80-7408-127-9.
 543. SCHLOSSBERGER, Otakar. The regulation of payment services in Europe. In Pavlát, V., Otakar Schlossberger (ed). Financial Markets within the Globalization of World Economy. Praha: VŠFS, 2015. s. 191-202. ISBN 978-80-7408-124-8.
 544. VOSTATEK, Jaroslav. The Social and Sales Models of the Pension Savings and Insurance. In Pavlát, V. - Schlossberger, O. Pavlát, V., Schlossberger, O. (ed.). Proceedings of the 7th International Conference on “Financial Markets within the Globalization of World Economy”. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, z.ú., 2015. s. 246-251. ISBN 978-80-7408-124-8.
 545. TICHÝ, Jaromír. The social benefits of financing production and consumption of education and the impact of economic recession. In The 3 st Global Virtual Conference 2015 (GV-CONF 2015) Slovakia. Zilina: EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina, 2015. s. 23-27. ISBN 978-80-554-0866-8.
 546. MAREK, Karel a Sergej KIRSANOV. Veřejné zakázky v ČR. In J.Suchoža , J.Husár , R. Hučková. PRÁVO, OBCHOD, EKONOMIKA V. 1. vyd. Košice: UPJŠ Košice, 2015. s. 273-291. ISBN 978-80-8152-315-1.
 547. JANKŮ, Martin. VOLNÝ POHYB DŮKAZŮ V TRESTNÍCH VĚCECH V RÁMCI EU. In Eduard Bruna, Jiří Straus. TRESTNĚ PRÁVNÍ A KRIMINALISTICKÉ ASPEKTY DOKAZOVÁNÍ. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2015. s. 64-71. ISBN 978-80-7408-112-5.
 548. KLIČKA, Pavel. Výhody a nevýhody vlastní měnové politiky. In MAGNANIMITAS, Hradec Králové. Mezinárodní věděcká konference pro mladé doktorandy. Hradec Králové: Magnanimitas, Hradec Králové, 2015. s. 442-450. ISBN 978-80-87952-12-2.
 549. LÁNSKÝ, Jan, Jana KOTĚŠOVCOVÁ a Gabriela DLASKOVÁ. Vyplněnost položek účetních závěrek u akciových společností podle odvětví CZ-Nace. In Hradecké ekonomické dny 2015, díl II. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. s. 114-122. ISBN 978-80-7435-547-9.
 550. BUDÍK, Josef. Vyšetřování finanční kriminality s počítačovou podporou. In Schlossberger, O.(ed.). Sborník z III. ročníku mezinárodního vědeckého symposia Poznej svého klienta III. Prague. Praha: EUPRESS VŠFS, 2015. s. 11-18. ISBN 978-80-7408-123-1.
 551. PETRŮ, Naděžda a Milan KAŠÍK. Využití internetu a nových médií v marketingu vysoké školy. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická ve Znojmě, 2015. s. 219 - 227. ISBN 978-80-87314-76-0.
 552. STRAUS, Jiří a Eduard BRUNA. Využití kriminalistického experimentu v dokazování. In Sborník příspěvků z odborné konference. Zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil. Vyškov: Velitelství výcviku-Vojenská akademie, 2015. s. 47 - 57. ISBN 978-80-904625-7-1.
 553. BUDÍK, Josef. Vývoj kapitálových trhů, možná před novou krizí. In Hradecké ekonomické dny 2015. Díl I. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. s. 119-123. ISBN 978-80-7435-546-2.
 554. LEGIERSKÁ, Yvona a Otakar SCHLOSSBERGER. Z historie daňových úniků v České republice. In Poznej svého klienta III. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2015. s. 39-52, 13 s. ISBN 978-80-7408-117-0.
 555. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana a D ARESU. Závislost vybraných ukazatelů při hodnocení ratingu státu. In Konference doktorandů Výsledky ekonomického výzkumu 2015. Praha: VŠFS, 2015. 9 s. ISBN 978-80-7408-128-6.
 556. 2014

 557. WAWROSZ, Petr a Jiří MIHOLA. ИНСТРУМЕНТЫ КОНТРОЛЛИНГА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ ПОЗВОЛЯЮТ СОЗДАВАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ ВХОДНЫХ ВЕЛИЧИН (Controlling tools for measurement of innovative company development enabling effective allocation of inputs). In Kubíčková, D., Mazurin, E. Controlling in SME´s: Beyond Numbers. (Контроллинг на малых и средних предприятиях). Moscow: NP - Association of Controlling, 2014. s. 44-55. ISBN 978-5-906526-03-8.
 558. PAVLÁT, Vladislav. A Few Remarks on the Quality of University Education. In Procházka, P., Záškodný, P. The Proceedings of 3rd International e-Conference on Optimization, Education and Data Mining in Science, Engineering and Risk Management 2013/2014 (OEDM SERM 2013/2014). Praha: Curriculum, 2014. s. 20-29. ISBN 978-80-87894-01-9.
 559. NĚMEC, Otakar a Alois SURYNEK. Age Management and Population Aging. In Procházka, P., Záškodný, P. The Proceedings of 3rd International e-Conference on Optimalazation, Education and Mining in Science, Engineering and Risk Management 2013/2014 (OEDM SERM 2013/2014). Praha: Curriculum, 2014. s. 243-247. ISBN 978-80-87894-01-9.
 560. POTOCKÝ, Tomislav. Analýza systémových faktorů vysokoškolského jazykového vzdělávání se zvláštním přihlédnutím k německému jazyku. In Sapere Aude 2014 - Pedagogika, psychologie a dnešní společnost. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 292-300. ISBN 978-80-87952-03-0.
 561. MIHOLA, Jiří, Petr WAWROSZ a Jana KOTĚŠOVCOVÁ. Are System Approaches Still Based on Mathematical Models. In Böhmová, L., Pavlíček, A. Systém approaches´14 – Systems thinking and global problems of the world. Praha: Publishing Oeconomica, 2014. s. 12-16. ISBN 978-80-245-2074-2.
 562. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana, Václav LEINWEBER a Ivana TURKOVÁ. Bankruptcy prediction models in assessing the corporate bankruptcy. In Kubíčková, D., Mazurin, E. Controlling in SME´s: Beyond Numbers. (Контроллинг на малых и средних предприятиях). Moscow: NP - Association of Controlling, 2014. s. 116-124. ISBN 978-5-906526-03-8.
 563. PAVLÁT, Vladislav. Burzy a sociální média. In Pavlů, D. Marketingová komunikace a společnost. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 369-375. ISBN 978-80-7408-097-5.
 564. BUDÍK, Josef a Otakar SCHLOSSBERGER. Continuous educationon against mony loundring int the Czech Republic. In 8th International Technology, Education and Development Conference - INTED 2014. Valencia: IATED Academy, 2014. s. 246-251. ISBN 978-84-616-8412-0.
 565. ZÁŠKODNÝ, Přemysl a V. ADAMČÍKOVÁ. Contributions of Educational and Didactic Communication for Educational Data Mining Cycle. In Procházka, P., Záškodný, P. The Proceedings of 3rd International e-Conference on Optimization, Education and Data Mining in Science, Engineering and Risk Management 2013/2014 (OEDM SERM 2013/2014). Praha: Curriculum, 2014. s. 96-104. ISBN 978-80-87894-01-9.
 566. WAWROSZ, Petr a Jiří MIHOLA. Controlling tools for measurement of innovative company development enabling effective allocation of inputs. In Kubíčková, D. Controlling in SME´s: Beyond Numbers. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 438-450. ISBN 978-5-906526-03-8.
 567. WAWROSZ, Petr a Herbert HEISSLER. Could Deferred Tuition Solve the Problem of Financing University Education: Case of Czech Republic. In Procházka, P., Záškodný, P. The Proceedings of 3rd International e-Conference on Optimalazation, Education and Mining in Science, Engineering and Risk Management 2013/2014 (OEDM SERM 2013/2014). Praha: Curriculum, 2014. s. 174-190. ISBN 978-80-87894-01-9.
 568. SIEGLOVÁ, Dagmar. Critical thinking methods as a powerful tool for teaching and learning english on an academic level. In UNICOM 2014. Pardubice: Univerzita Pardubice, Jazykové centrum, 2014. s. 62-67. ISBN 978-80-7395-862-6.
 569. KUNZ, Vilém a J. MÍSAŘ. CSR – ve vzdělávání budoucích manažerů na VŠ s ekonomickým zaměřením v ČR. In Tej, J., Ferencová, M. Sieťovanie vybraných prvkov fakultných štruktúr – interakcia teórie a praxe. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2014. 8 s. ISBN 978-80-8165-046-8.
 570. DAŇHEL, Jaroslav a DUCHÁČKOVÁ. Current Aspects of Viewing the Economic Decision Making in Situations with Ambiguous Results. In Procházka, P., Záškodný, P. The Proceedings of 3rd International e-Conference on Optimalazation, Education and Mining in Science, Engineering and Risk Management 2013/2014 (OEDM SERM 2013/2014). Praha: Curriculum, 2014. s. 144-149. ISBN 978-80-87894-01-9.
 571. VOSTATEK, Jaroslav. České doplňkové penzijní spoření: ukázka vládního selhání, dobývání renty a fiskální iluze. In Valenčík, R. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z pracovní části 17. ročníku mezinárodní vědecké konference. Edice EUPRESS, číslo 206. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 132-144. ISBN 978-80-7408-105-7.
 572. NEČAS, S., V. PORADA, Eduard BRUNA a P. IBL. Člověk a jeho role v bezpečnostním systému organizace. In Význam ľudského potenciálu v regionálním rozvoji. Podhájska: Východoeurópska agentura pre rozvoj, 2014. s. 95-108. ISBN 978-80-89608-19-5.
 573. STARÝ, Marek. Decline of Nobleman from the Perspective of Bohemian Land Law in the early modern times. Indirect Reflection of the social Perspection? In Vymětalová, K., Jirásek, Z. Historisation of Central Europe. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav historických věd, 2014. s. 215-234. ISBN 978-80-7510-098-6.
 574. KLIČKA, Pavel. Development of Macroeconomic Index Numbers in the Czech Economy after 1989. In QUAERE 2014. 2014. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 411-423. ISBN 978-80-87952-04-7.
 575. PORADA, V, R RAK a Eduard BRUNA. Digitální stopy, charakteristické vlastnosti a specifika jejich využití. In Romža, S., Ferenčíková, S., Michal´ov, L. Počítačová kriminalita – juristické, kriminalistické a kriminologické aspekty. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2014. s. 124-142. ISBN 978-80-8152-146-1.
 576. ČECHÁK, Vladimír. Diversofication of University Education (Institutions, Programmes). Seen from the Perspective of the Intended Amendment of the University Law. In Valenčík, R. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 30-42. ISBN 978-80-7408-084-5.
 577. ŠNAJDAR, Jiří. Dokáže naše euroatlantická civilizace působit silou pozitivního příkladu? In In Valenčík, R.. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z pracovní části 17. ročníku mezinárodní vědecké konference. Praha: EUPRESS, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s, 2014. s. 174-176. ISBN 978-80-7408-105-7.
 578. NOVÁK, Josef. Dopravní logistika v malých a středních podnicích. In Nové trendy 2014. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2014. s. 164-170. ISBN 978-80-87314-67-8.
 579. VOSTATEK, Jaroslav. Důchodové spoření: fiskální & investiční iluze & lži. In Valenčík, R. Proceedings of the XVIth International Scientific Conference on Human Capital and Investment in Education. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 172-178. ISBN 978-80-7408-084-5.
 580. MATES, Pavel. Dva judikáty, které přežily. In Sborník ze vzpomínkové konference k 20. výročí Ústavního soudu České republiky. Brno: Ústavní soud, 2014. s. 25-28. ISBN 978-80-87687-04-8.
 581. MIHOLA, Jiří a Petr WAWROSZ. Dynamická produkční funkce jako nástroj řízení firmy. In Nové trendy 2014. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2014. s. 148-155, 7 s. ISBN 978-80-87314-67-8.
 582. FREUND, Zdeněk a Jan LÁNSKÝ. Dynamický marketing: Principy fungování a bezpečnost. In Pavlů, D. Marketingová komunikace a společnost. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 358-369, 11 s. ISBN 978-80-7408-097-5.
 583. FREUND, Zdeněk a Jan LÁNSKÝ. Dynamický marketing: Principy fungování a bezpečnost. In Rybanský, R., Zaušková, A. Marketing Identity - Dizajn, ktorý predáva. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoděje Trnava, 2014. s. 26-42. ISBN 978-80-8105-554-6.
 584. ČECHÁK, Vladimír. Education in (for) knowledge Society. In Várkoly. Present day Trends of Innovations. 2014. s. 48-59. ISBN 978-80-260-6150-2.
 585. BUDÍK, Josef. Efektivnost vzdělávání v MSP. In Kubíčková, D. Controlling in SME´s: Beyond Numbers. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 62-66. ISBN 978-80-7408-086-9.
 586. LACINA, Karel. Essence of Destination Management. In Hotelnictví, Turismus a Vzdělávání. Praha: Vysoká škola hotelová, 2014. ISBN 978-80-87411-60-5.
 587. PAVLÁT, Vladislav. Financial Market, Financial Infrastructures, and Media. In Procházka, P., Záškodný, P. The Proceedings of 3rd International e-Conference on Optimization, Education and Data Mining in Science, Engineering and Risk Management 2013/2014 (OEDM SERM 2013/2014). Praha: Curriculum, 2014. s. 251-259. ISBN 978-80-87894-01-9.
 588. PAVLÁT, Vladislav. Financial Market, Financial Infrastructures, and Media. In Záškodný, P. The Proceedings of 3rd International e-Conference on Optimization, Education and Data Mining in Science, Engineering and Risk Management 2013/2014 (OEDM SERM 2013/2014). Praha: Curriculum, 2014. s. 251-259. ISBN 978-80-87894-01-9.
 589. PROROK, Vladimír a I. ŠVIHLÍKOVÁ. Globalnaja ekonomika: pesrspektivy, dinamika, problémy. In Aktualnije problémy ekonomiky v uslovijach reformirovania sovremenogo obšestva. Marialy III. meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, Belgorod, 2014. s. 30-36. ISBN 978-5-9571-1047-7.
 590. BŘEČKOVÁ, Pavla. High performance work system in companies. In Valenčík, R. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z pracovní části 17. ročníku mezinárodní vědecké konference. Edice EUPRESS, číslo 206. Praha: Vydala Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 2-8. ISBN 978-80-7408-105-7.
 591. KUNZ, Vilém. Hledání cest k dalšímu rozšiřování CSR v ČR a vytváření efektivní národní strategie CSR v ČR. In Pavlů, D. Marketingová komunikace a společnost. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 265-279. ISBN 978-80-7408-097-5.
 592. MIHOLA, Jiří a Jana KOTĚŠOVCOVÁ. Hodnocení vývoje extenzivních a intenzivních faktorů inovací ve společnosti Olma a.s. In Majtán, Š. a kol. Aktuálne problémy podnikovej sféry. Bratislava: Ekonóm, 2014. s. 226-231. ISBN 978-80-225-3867-1.
 593. POTOCKÝ, Tomislav. Hospodářská lingvistika v proměnách paradigmatu. In Jazyk – kultúra- spoločnosť 2. Nitra: Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2014. s. 105-110. ISBN 978-80-558-0698-3.
 594. MIHOLA, Jiří a Petr WAWROSZ. How to indicate firm´s intensive and extensive development. In Economics and Business Management in the 21st Century. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. s. 99-109. ISBN 978-80-248-3520-4.
 595. VALOUŠEK, Tomáš, Jan LÁNSKÝ a Karel HAVLÍČEK. Human Resources Utilization as Part of the Personnel Controlling. In Kubíčková, D. Controlling in SME´s: Beyond Numbers. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 508-515. ISBN 978-80-7408-086-9.
 596. VALOUŠEK, Tomáš, Jan LÁNSKÝ a Karel HAVLÍČEK. Human Resources Utilization as Part of the Personnel Controlling. In Kubíčková, D., Mazurin, E. Controlling in SME´s: Beyond Numbers. (Контроллинг на малых и средних предприятиях). Moscow: NP Association of Controlling, 2014. s. 56-62. ISBN 978-5-906526-03-8.
 597. KUBÍČKOVÁ, Dana. IFRS a jejich místo v současné praxi MSP v České republice. In Hradecké ekonomické dny (díl II.). Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2014. s. 106-115. ISBN 978-80-7435-367-3.
 598. JINDŘICHOVSKÁ, Irena, Dana KUBÍČKOVÁ a Šárka KOCMANOVÁ. IFRS, Accounting Classification and Cultural Differences. In Conference abstract proceedings Enterprise and Competitive Environment. 2014. ISBN 978-80-87106-74-7.
 599. KUBÍČKOVÁ, Dana a Irena JINDŘICHOVSKÁ. Impact of Changes in Financial Reporting Environment on Controlling Process and Results. In Kubíčková, D. Controlling in SME´s: Beyond Numbers. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 196-205. ISBN 978-80-7408-086-9.
 600. BUDINSKÝ, Petr a V. SVOBODA. Impact of the Latest Financial Crisis on the Telecommunications Sector. In Financie a riziko 2014, časť 2. Bratislava: Ekonóm, 2014. s. 60-68. ISBN 978-80-225-3992-0.
 601. KUČERA, Miroslav, Jan LÁNSKÝ a Zuzana ŠIMONOVÁ. Implementation of ECTS LABEL at the University of Finance and Administration, Experience from the Department of Computer Science and Mathematics. In Procházka, P., Záškodný, P. The Proceedings of 3rd International e-Conference on Optimalazation, Education and Mining in Science, Engineering and Risk Management 2013/2014 (OEDM SERM 2013/2014). Praha: Curriculum, 2014. s. 361-368. ISBN 978-80-87894-01-9.
 602. MIHOLA, Jiří, Ivana TURKOVÁ a Tomáš LISTOPAD. Intenzita a extenzita vývoje vybraných zemí EU. In Valenčík, R. Proceedings of the XVIth International Scientific Conference on Human Capital and Investment in Education. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 160-167. ISBN 978-80-7408-084-5.
 603. CECAVA, Zdeněk, Jan LÁNSKÝ a Jindra HORYNOVÁ. Is SEPA CT a Suitable and Safe Layout for the Czech Republic? In Procházka, P., Záškodný, P. The Proceedings of 3rd International e-Conference on Optimalazation, Education and Mining in Science, Engineering and Risk Management 2013/2014 (OEDM SERM 2013/2014). Praha: Curriculum, 2014. s. 120-126. ISBN 978-80-87894-01-9.
 604. KUBÍČKOVÁ, Dana a I. JINDŘICHOVSKÁ. Is there a lack of economic theory in economic education? A pilot study in the englishspeaking world and the CEE. In IFRS-global rules and local use. Praha: Anglo-American University, 2014. s. 103-112. ISBN 978-80-87658-12-3.
 605. WAWROSZ, Petr, V. PROCHÁZKA a Veronika CAHOVÁ. Je nejvíce inovativní firma USA vskutku procesně inovativní? In Valenčík, R. Proceedings of the XVIth International Scientific Conference on Human Capital and Investment in Education. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 103-110. ISBN 978-80-7408-084-5.
 606. HELÍSEK, Mojmír. Jsou záchranné mechanismy eurozóny v rozporu s principy měnové unie? In 10 let od východního rozšíření EU. Mladá Boleslav: Škoda Auto Vysoká škola, 2014. s. 24-31. ISBN 978-80-87042-58-8.
 607. TICHÝ, Jaromír. K otázce financování vzdělání. In Valenčík, R. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z pracovní části 17. ročníku mezinárodní vědecké konference. Edice EUPRESS, číslo 206. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 96-99. ISBN 978-80-7408-105-7.
 608. TICHÝ, Jaromír. K otázce financování vzdělání. In VALENČÍK, Radim. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Praha: VŠFS, 2014. s. 96-99, 189 s. ISBN 978-80-7408-106-4.
 609. KLESLA, Arnošt. K problému podpory zdraví jako faktoru využití lidského kapitálu. In Valenčík, R. Proceedings of the XVIth International Scientific Conference on Human Capital and Investment in Education. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 179-186. ISBN 978-80-7408-084-5.
 610. PAVLÁT, Vladislav. Ke kvalitě vysokoškolského vzdělávání. In Valenčík, R. Proceedings of the XVIth International Scientific Conference on Human Capital and Investment in Education. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 132-140. ISBN 978-80-7408-084-5.
 611. MERTL, Jan. Ke vztahům mezi penzijním a zdravotnickým systémem. In Valenčík, R. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Praha: EUPRESS, 2014. s. 119-125. ISBN 978-80-7408-105-7.
 612. MERTL, Jan. Ke vztahům mezi penzijním a zdravotnickým systémem. In Valenčík, R. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z pracovní části 17. ročníku mezinárodní vědecké konference. Edice EUPRESS, číslo 206. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 119-125. ISBN 978-80-7408-105-7.
 613. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana. Komparace finanční výkonnosti penzijních fondů ve světě a problémy s tím spojené. In Valenčík, R. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z pracovní části 17. ročníku mezinárodní vědecké konference. Edice EUPRESS, číslo 206. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 116-118. ISBN 978-80-7408-105-7.
 614. PETRŮ, Naděžda a Maroš MAREJKA. Komunikace při rozvoji kvalitního vysokoškolského vzdělávání. In Evropské pedagogické forum 2014. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 379-387. ISBN 978-80-87952-05-4.
 615. PETRŮ, Naděžda a Maroš MAREJKA. Komunikační potenciál médií, možnosti jejich využití v komunikaci vysoké školy s veřejností. In Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. roč. V. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 495–504. ISBN 978-80-87952-07-8.
 616. KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Zuzana a M. JELÍNKOVÁ. Komunitní přístupy k rozvoji venkova: účinný nástroj regionální politiky po roce 2014? In Veřejná správa 2014. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 119-129. ISBN 978-80-7395-828-2.
 617. ČECHÁK, Petr. Koncept „rozfázování“ odchodu do starobního důchodu – nastínění základních tezí. In Valenčík, R. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z pracovní části 17. ročníku mezinárodní vědecké konference. Edice EUPRESS, číslo 206. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 102-108. ISBN 978-80-7408-105-7.
 618. MERTL, Jan. Koncepty Stewardship a Governance ve zdravotnictví. In Valenčík, R. Proceedings of the XVIth International Scientific Conference on Human Capital and Investment in Education. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 148-159. ISBN 978-80-7408-084-5.
 619. PORADA, V., Eduard BRUNA a Jiří STRAUS. Kriminalistická metodika vyšetřování dopravních nehod. In Zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil. Vyškov: Velitelství výcviku-Vojenská akademie, 2014. s. 31-44. ISBN 978-80-904625-6-4.
 620. STROUKAL, D., M. BLAHOUT a Herbert HEISSLER. Kryptoměry jako marketingový nástroj. In Nové trendy 2014. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2014. s. 219-226. ISBN 978-80-87314-67-8.
 621. BERANOVÁ, H. a Otakar NĚMEC. Kvalita pracovního života v evropském a celosvětovém kontextu. In Valenčík, R. Proceedings of the XVIth International Scientific Conference on Human Capital and Investment in Education. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 111-121. ISBN 978-80-7408-084-5.
 622. MIHOLA, Jiří a Jana KOTĚŠOVCOVÁ. Kvalita trajektorie vývoje podniků ve znalostní ekonomice. In Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2014. s. s. 252-260. ISBN 978-80-7435-367-3.
 623. MIHOLA, Jiří a M. VLACH. Kvantová ekonomie. In Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Úpice: Hvězdárna v Úpici, 2014. s. 122-127. ISBN 978-80-86303-38-3.
 624. VALENČÍK, Radim a Jiří MIHOLA. LIDSKÝ KAPITÁL A INTENZIVNÍ EKONOMICKÝ RŮST. In Ing. Tomáš Löster, Ph.D., doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc. Reprodukce lidského kapitálu – vzájemné vazby a souvislosti. 24. – 25. listopadu 2014. Slaný: Libuše Macáková, MELANDRIUM, 2014. s. 551-563. ISBN 978-80-87990-03-2.
 625. PETRŮ, Naděžda a Miloš KREJČÍ. Management rozvoje talentů ve vysokoškolském prostředí a v rámci výuky oboru marketing. In Pavlů, D. Marketingová komunikace a společnost. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 196-209, 15 s. ISBN 978-80-7408-097-5.
 626. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana. Mezinárodní ratingové agentury a jejich význam v současné době. In In. Helísek, M. Výsledky ekonomického výzkumu: sborník z konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní. EUPRESS, 2014. s. 13. ISBN 978-80-7408-107-1.
 627. KLESLA, Arnošt. Model synergického uspořádání programů prevence a podpory zdraví jako aplikace efektu Human Capital Contracts (HCC) v rámci strategie Zdraví 2020. In Valenčík, R. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z pracovní části 17. ročníku mezinárodní vědecké konference. Edice EUPRESS, číslo 206. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 110-115. ISBN 978-80-7408-105-7.
 628. PETRŮ, Naděžda a Josef NOVÁK. Motivace jako předpoklad úspěšného vysokoškolského studia. In Sapere Aude 2014 - Pedagogika, psychologie a dnešní společnost. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. 8 s. ISBN 978-80-87952-03-0.
 629. MATES, Pavel. NE BIS IN IDEM A UNIJNÍ PRÁVO. In Trestnoprávnna a administratívoprávna zodpovednosť. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2014. s. 183-188. ISBN 978-80-8082-777-9.
 630. BŘEČKOVÁ, Pavla a Endre TÓTH. Nové perspektivy řízení – holistický koncept. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2014. s. 24-32. ISBN 978-80-87314-67-8.
 631. MATES, Pavel. Odvolání podle správního řádu. In Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě. Brno: Masarykova Univerzita, Právnická fakulta, 2014. s. 67-84. ISBN 978-80-210-7537-5.
 632. HRADEC, Milan. On Implementation of New Insurance Regulations in the Czech Republic. In Procházka, P., Záškodný, P. The Proceedings of 3rd International e-Conference on Optimalazation, Education and Mining in Science, Engineering and Risk Management 2013/2014 (OEDM SERM 2013/2014). Praha: Curriculum, 2014. s. 191-197. ISBN 978-80-87894-01-9.
 633. ULRYCHOVÁ, Eva. Parameterized Tasks – Functions of Several Variables. In Procházka, P., Záškodný, P. The Proceedings of 3rd International e-Conference on Optimization, Education and Data Mining in Science, Engineering and Risk Management 2013/2014 (OEDM SERM 2013/2014). Praha: Curriculum, 2014. s. 80-90. ISBN 978-80-87894-01-9.
 634. BŘEČKOVÁ, Pavla. Pareto principle in controlling of purchase operations. In Kubíčková, D. Controlling in SME´s: Beyond Numbers. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 56-61. ISBN 978-80-7408-086-9.
 635. BŘEČKOVÁ, Pavla. Pareto principle in controlling of purchase operations. In Kubíčková, D., Mazurin, E. Controlling in SME´s: Beyond Numbers. (Контроллинг на малых и средних предприятиях). Moscow: NP Association of Controlling, 2014. s. 30-35. ISBN 978-5-906526-03-8.
 636. LEGIERSKÁ, Yvona. Podpora bydlení a finanční krize. In 16th International Conference MEKON. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2014. s. 400-410. ISBN 978-80-248-3316-3.
 637. BUDÍK, Josef a Vladimír NULÍČEK. Porovnání výsledků testů hodnocených člověkem a hodnocených počítačem. In Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. s. 22-27. ISBN 978-80-7509-001-0.
 638. LACINA, Karel. Poznámky ke controllingu v malých a ve středních podnicích a k jeho legislativnímu zabezpečení. In Kubíčková, D. Controlling in SME´s: Beyond Numbers. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 230-235. ISBN 978-80-7408-086-9.
 639. NĚMEC, Otakar a Alois SURYNEK. Pracovní spokojenost a personální controlling. In Kubíčková, D. Controlling in SME´s: Beyond Numbers. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 307-314. ISBN 978-80-7408-086-9.
 640. HELÍSEK, Mojmír a Roman MENTLÍK. Price Convergence to the Euro Area and Preparedness of the Czech Republic for the Adoption of the Euro. In Second International Conference on Advances in Social Science, Management and Human Behaviour. Zürich: Institute of Research Engineers and Doctors, 2014. s. 34-38. ISBN 978-1-63248-032-3.
 641. POTOCKÝ, Tomislav. Problematika standardizace profesně zaměřené výuky německého jazyka na vysokých školách ekonomického zaměření. In Ľupták, M., Štefková, J. Aplikované jazyky v univerzitním kontexte – didaktika, terminológia, preklad. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2014. s. 102-109. ISBN 978-80-228-2680-8.
 642. WAWROSZ, Petr a Michal BLAHOUT. Problematika vysokého školství. In Valenčík, R. Proceedings of the XVIth International Scientific Conference on Human Capital and Investment in Education. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 122-131. ISBN 978-80-7408-084-5.
 643. POTOCKÝ, Tomislav. Profesní německý jazyk hospodářské sféry z pohledu aplikované lingvistiky. In In Ďuricová, A. (ed). Od textu k překladu IX. Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů, 2014. s. 121-127. ISBN 978-80-7374-119-8.
 644. NULÍČEK, Vladimír, Anna NOVÁKOVÁ a Jan LÁNSKÝ. Program na automatické generování a vyhodnocování testů znalostí aplikace MS Word. In eLearnimg 2014. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. 7 s. ISBN 978-80-7435-481-6.
 645. NOVÁK, Josef. Projekt Dunaj-Odra-Labe – vliv na rozvoj regionu. In Mendel Univ Brno. Region v rozvoji společnosti 2014. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. s. 629-639. ISBN 978-80-7509-139-0.
 646. PETRŮ, Naděžda. Provázanost aktivit souvisejících s financováním a úspěchem vysokých škol. In Valenčík, R. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z pracovní části 17. ročníku mezinárodní vědecké konference. Edice EUPRESS, číslo 206. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 80-91. ISBN 978-80-7408-105-7.
 647. HRONOVÁ, Štěpánka a Ladislava KNIHOVÁ. QR kódy v mobilním marketingu. In Pavlů, D. Marketingová komunikace a společnost. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 329-341. ISBN 978-80-7408-097-5.
 648. TÓTH, Endre. Quo vadis Controlling? In Kubíčková, D. Controlling in SME´s: Beyond Numbers. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 406-422. ISBN 978-80-7408-086-9.
 649. JINDŘICHOVSKÁ, Irena, Dana KUBÍČKOVÁ a Šárka KOCMANOVÁ. Recent History of Czech Accounting and Spontaneous Harmonization in the Age of IRFS. In Procházka, P., Záškodný, P. The Proceedings of 3rd International e-Conference on Optimalazation, Education and Mining in Science, Engineering and Risk Management 2013/2014 (OEDM SERM 2013/2014). Praha: Curriculum, 2014. s. 198-211. ISBN 978-80-87894-01-9.
 650. KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Zuzana a Pavla VARVAŽOVSKÁ. Regionální potravina jako jeden z protipólů globalizace. In Zvaríková K. Kočišová K., Mišanková M. Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´14. Žilinská univerzita, 2014. s. 338-378. ISBN 978-80-554-0927-6.
 651. SCHLOSSBERGER, Otakar. Regulation of electronic payment services. In Procházka, P., Záškodný, P. The Proceedings of 3rd International e-Conference on Optimization, Education and Data Mining in Science, Engineering and Risk Management 2013/2014 (OEDM SERM 2013/2014). Praha: Curriculum, 2014. s. 260-269. ISBN 978-80-87894-01-9.
 652. LACINA, Karel. Remarks to Controlling in Small and Medium-sized Enterprises and its Legislative Laing Down. In Kubíčková, D. Controlling in SME´s: Beyond Numbers. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 224-229. ISBN 978-80-7408-086-9.
 653. BERKA, Petr. Rule-Based Prediction of Short Term Electric Load. In 2nd Annual International Interdisciplinary Conference AIIC 2014 Proceedings. Azores Islands: ESI Publishing, 2014. s. 325-329. ISBN 978-608-4642-26-8.
 654. PRŮŠA, Ladislav. Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb. In Ľapinová, E., Gubalová, V. Determinanty využívania flexibilizácie práce v SR z pohľadu rodiny a ich implementácia do sociálního systému. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta UMB, Inštitút ekonomických vied EF UMB, 2014. 8 s. ISBN 978-80-557-0696-2.
 655. PETRŮ, Naděžda a Milan KAŠÍK. Směry a determinanty trendů v marketingové komunikaci. In Nové trendy 2014. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2014. s. 86-92. ISBN 978-80-87314-67-8.
 656. JINDŘICHOVSKÁ, Irena, Šárka KOCMANOVÁ a Dana KUBÍČKOVÁ. Social Responsibilities of the Businessman: 60 years after. In Valenčík, R. Proceedings of the XVIth International Scientific Conference on Human Capital and Investment in Education. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 11-18. ISBN 978-80-7408-084-5.
 657. TURKOVÁ, Ivana. Sociální transfery v České republice. In In. Helísek, M. Výsledky ekonomického výzkumu: sborník z konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., edice EUPRESS, 2014. 21 s. ISBN 978-80-7408-107-1.
 658. MATĚJŮ, Petr. Sociologická reflexe současné české společnosti. In Pavlů, D. Marketingová komunikace a společnost. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014. s. 38-52. ISBN 978-80-7408-097-5.
 659. ROUBAL, Ondřej. Sociologie a marketingová komunikace – partneři nebo soupeři? In Pavlů, D. Marketingová komunikace a společnost. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 313-319. ISBN 978-80-7408-097-5.
 660. ULRYCHOVÁ, Eva. Some Remarks on Teaching (not only) Linear Algebra. In Procházka, P., Záškodný, P. The Proceedings of 3rd International e-Conference on Optimization, Education and Data Mining in Science, Engineering and Risk Management 2013/2014 (OEDM SERM 2013/2014). Praha: Curriculum, 2014. s. 71-79. ISBN 978-80-87894-01-9.
 661. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana. Sovereign Ratings and their Methodology. In Procházka, P., Záškodný, P. The Proceedings of 3rd International e-Conference on Optimalazation, Education and Mining in Science, Engineering and Risk Management 2013/2014 (OEDM SERM 2013/2014. Praha: Curriculum, 2014. s. 222-228. ISBN 978-80-87894-01-9.
 662. ZICH, František. Specyfika czesko-polskiego pogranicza na ziemi hluczyńskiej. In pod red. Zbigniewa Kurcza. Polskie pogranicza w procesie przemian, t. III. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. s. 67–79. ISBN 978-83-229-3430-2.
 663. KLIČKA, Pavel. Sportovní marketing. In Pavlů, D. Marketingová komunikace a společnost. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 342-357. ISBN 978-80-7408-097-5.
 664. KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Zuzana a Marek STARÝ. Svazkové školy: perspektiva k zachování venkovských škol? In Klímová. V., Žítek, V. XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 293-298. ISBN 978-80-210-6840-7.
 665. ROUBAL, Ondřej. Štěstí nejsou jen peníze. In Pavlů, D. Marketingová komunikace a společnost. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 136-150. ISBN 978-80-7408-097-5.
 666. LÁNSKÝ, Jan, Anna NOVÁKOVÁ a Jindra HORYNOVÁ. Teaching Application Software at the University of Finance and Administration. In Procházka, P., Záškodný, P. The Proceedings of 3rd International e-Conference on Optimalazation, Education and Mining in Science, Engineering and Risk Management 2013/2014 (OEDM SERM 2013/2014). Praha: Curriculum, 2014. s. 11-19. ISBN 978-80-87894-01-9.
 667. PORADA, V., Jiří STRAUS a Eduard BRUNA. Teorie kriminalistické identifikace (objektová, systémů, biometrická) a systémový přístup v procesu kriminalistické identifikace. In Bezpečné Slovensko a Evropská unie. Košice: VŠBM, 2014. s. 306–314. ISBN 978-80-89282-95-1.
 668. VALENČÍK, Radim a Arnošt KLESLA. Teorie produktivních služeb: Klíč k ocenění efektů lázeňských služeb. In 3. mezinárodní vědecká konference Cestovní ruch, hotelnictví a lázeňství ve světle vědeckého výzkumu a praxe. 1. vyd. Opava: Slezská univerzota Opava, 2014. s. 366-372, 12 s. ISBN 978-80-7248-955-8.
 669. PROROK, Vladimír a T. ŠVIHLÍKOVÁ. Teorija cyklov Kondrateva i modernizacija sovremennovo obšestva. In Sovremenoje razvitie slavjanskich gosudarstv: vozmožnosti, ograničenija i strategičeskije iniciativy. Orel: Slavjanskovo foruma, 2014. s. 26-36. ISBN 978-5-93179-376-4.
 670. TURKOVÁ, Ivana. The dependence of selected types of public revenues and expenditures on GDP development in the Czech republic. In DOKBAT 2014. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. 11 s. ISBN 978-80-7454-339-5.
 671. BEDRETDINOV, Rafik a Štěpánka HRONOVÁ. The End of History? In Procházka, P., Záškodný, P. The Proceedings of 3rd International e-Conference on Optimalazation, Education and Mining in Science, Engineering and Risk Management 2013/2014 (OEDM SERM 2013/2014). Praha: Curriculum, 2014. s. 106-111. ISBN 978-80-87894-01-9.
 672. MIHOLA, Jiří a Radim VALENČÍK. The financing of the productive service through HCC. In Valenčík, R. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z pracovní části 17. ročníku mezinárodní vědecké konference. Edice EUPRESS, číslo 206. Praha: Vydala Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 9-20. ISBN 978-80-7408-105-7.
 673. VALENČÍK, Radim a Jiří MIHOLA. THE FINANCING OF THE PRODUCTIVE SERVICE THROUGH HCC. 2014.
 674. PETRŮ, Naděžda. The possibilities of the use of modern technologies for the innovation of marketing communication activities of universities. In Nové trendy 2014. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2014. s. 186-193. ISBN 978-80-87314-67-8.
 675. PETRŮ, Naděžda a Miloš KREJČÍ. The Quality of Higher Education as a Prerequisite for a Successful Career Start. In Valenčík, R. Proceedings of the XVIth International Scientific Conference on Human Capital and Investment in Education. Praha: Vysoká škola finanční a srpávní, o.p.s., 2014. s. 43-56. ISBN 978-80-7408-084-5.
 676. ZÁŠKODNÝ, Přemysl a Ivan HAVLÍČEK. The Way of Modeling in Area of Option Portfolio Hedging. In Procházka, P., Záškodný, P. The Proceedings of 3rd International e-Conference on Optimalazation, Education and Mining in Science, Engineering and Risk Management 2013/2014 (OEDM SERM 2013/2014). Praha: Curriculum, 2014. s. 387-394. ISBN 978-80-87894-01-9.
 677. ZÁŠKODNÝ, Přemysl a Ivan HAVLÍČEK. The Way of Modeling in Area of Statistics. In Procházka, P., Záškodný, P. The Proceedings of 3rd International e-Conference on Optimalazation, Education and Mining in Science, Engineering and Risk Management 2013/2014 (OEDM SERM 2013/2014). Praha: Curriculum, 2014. s. 395-406. ISBN 978-80-87894-01-9.
 678. LACINA, Karel a H. MATOUŠKOVÁ. Tourism Industry Position in National and Global Economy. In SCIENTIA IUVENTA 2014. Banská Bystrica: Belianum, 2014. s. 229-238. ISBN 978-80-557-0700-6.
 679. PROROK, Vladimír. Tradicii, globalizacija, politika. Rossijskaja političeskaja nauka: istoki, tradicii, perspektivy. In Materialy Vserossijskoj naučnoj konferencii. Moskva: Moskovskij gosudarstvennyj gumanytarnyj universitet, 2014. s. 400-402.
 680. BUDÍK, Josef. Traditional and Alternative Forms of Financial Education. In Procházka, P., Záškodný, P. The Proceedings of 3rd International e-Conference on Optimization, Education and Data Mining in Science, Engineering and Risk Management 2013/2014 (OEDM SERM 2013/2014). Praha: Curriculum, 2014. s. 112-119. ISBN 978-80-87894-01-9.
 681. WAWROSZ, Petr. Transferred price and the sector of productive services as the key preconditions to smart, sustainable, and inclusive growth. In Valenčík, R. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z pracovní části 17. ročníku mezinárodní vědecké konference. Edice EUPRESS, číslo 206. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 21-37. ISBN 978-80-7408-105-7.
 682. PETRŮ, Naděžda a Maroš MAREJKA. Trendy marketingové komunikace ve vysokoškolském prostředí. In QUAERE 2014. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 232-241. ISBN 978-80-87952-04-7.
 683. KUBÍČKOVÁ, Dana a Patrik PAKANDL. Universitní příprava pro účetní profesi v zemích V4. In Nové trendy 2014. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2014. s. 385-393. ISBN 978-80-87314-67-8.
 684. STRAUS, Jiří a V. PORADA. Use of Criminalistics and Forensic Sciences of Ensuring the Population Security. In Forensic Sciences & Criminalistics Research (FSCR 2014). Singapore. Global Sciences & Criminalistics Research FSCR, 2014. s. 54-58. ISSN 2382-5642.
 685. HRONOVÁ, Štěpánka. Utilization of Quick Response Codes in Education. In DisCo 2014: Media literacy education from pupils to lifelong learning. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, 2014. 9 s. ISBN 978-80-86302-45-4.
 686. PAVLÁT, Vladislav. Úvahy o souvislostech mezi globalizací, transnacionálními korporacemi a vzděláním. In EUPRESS. In Valenčík, R. In Valenčík, R. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z pracovní části 17. ročníku mezinárodní vědecké konference. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 162-169. ISBN 978-80-7408-105-7.
 687. PAVLÁT, Vladislav. Úvahy o souvislostech mezi globalizací, transnacionálními korporacemi a vzděláním. In Valenčík, R. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z pracovní části 17. ročníku mezinárodní vědecké konference. Edice EUPRESS, číslo 206. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 162-169. ISBN 978-80-7408-105-7.
 688. ZICH, František. Vliv ekonomické situace na pocit jistoty a sebevědomí příslušníků střední vrstvy. In Pavlů, D. Marketingová komunikace a společnost. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 170-177. ISBN 978-80-7408-097-5.
 689. TURKOVÁ, Ivana. Vliv nezaměstnanosti na příjmy a výdaje státního rozpočtu ČR v letech 2001-2012. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 1291-1302. ISBN 978-80-87952-07-8.
 690. NĚMEC, Otakar. Vstupní brána ke kvalitě lidského kapitálu. In Valenčík, R. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z pracovní části 17. ročníku mezinárodní vědecké konference. Edice EUPRESS, číslo 206. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 77-79. ISBN 978-80-7408-105-7.
 691. ŠAŠEK, Miloslav. Vybrané aktivity z řízení vztahů se zákazníky. In Trendy v podnikání. Plzeň: ZČU, 2014. 8 s. ISBN 978-80-261-0444-5.
 692. MERTL, Jan. Vybrané souvislosti ekonomického růstu a zaměstnanosti ve zdravotnictví. In Tkáč, M. Zamestnanosť a jej sociálno – ekonomické súvislosti v európskom priestor. Bratislava: Ekonomická univerzita Bratislava, 2014. ISBN 978-80-225-3873-2.
 693. VACÍNOVÁ, Tereza. Vysokoškolská přednáška v pedagogicko-psychologických souvislostech. In Prusáková. Osobnosť lektora vo vzdelávaní dospelých. Banská Bystrica: PF UMB, Belianum, 2014. 13 s. ISBN 978-80-557-0801-0.
 694. KLIČKA, Pavel. Vývoj a příčiny nezaměstnanosti v České republice od roku 1993. In Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. V. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. s. 2767-2775. ISBN 978-80-87952-07-8.
 695. TURKOVÁ, Ivana. Vývoj nezaměstnanosti v České republice. In QUAERE 2014. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 492-500. ISBN 978-80-87952-04-7.
 696. HES, Aleš. Vývojové tendence interkulturní komunikace v moderní společnosti. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dósledky. Žilina: EDIS – Žilinská univerzita, 2014. s. 152-158. ISBN 978-80-554-0927-6.
 697. ŠAŠEK, Miloslav. Výzkum hodnototvorného procesu – zdroj konkurenční výhody. In Pavlů, D. Marketingová komunikace a společnost. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 244-251. ISBN 978-80-7408-097-5.
 698. HES, Aleš a M. KOUBOVÁ. Význam komunikačních technik při prodeji potravin. In Čábyová, Ľ., Kusá, A. Marketing identity 2013: Design Identity & Generation Identity. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. s. 50-66. ISBN 978-80-8105-553-9.
 699. PORADA, V., Jiří STRAUS a Eduard BRUNA. Význam paměťové stropy v kriminalistice a forenzních vědách. In Zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil. Vyškov: Velitelství výcviku-Vojenská akademie, 2014. s. 60-74. ISBN 978-80-904625-6-4.
 700. DLASKOVÁ, Gabriela. Význam zdrojů účetních dat při stanovování bonity. In Helísek, M. Výsledky ekonomického výzkumu: sborník z konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní. Edice EUPRESS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014. 7 s. ISBN 978-80-7408-107-1.
 701. POTOCKÝ, Tomislav. Vzdělávací standard vysokoškolské výuky německého jazyka pro hospodářskou sféru. In In Šajgalíková, H., Šimková, S. (eds). Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe V. Bratislava: Ekonóm, 2014. s. 114-121. ISBN 978-80-225-3984-5.
 702. MAIELLO, Giuseppe. Vzestup italské folkloristiky po první světové válce. In Libor Pavera - Ivo Pospíšil - Marie Sobotková. Literární věděc, historik, folklorista. Sborník k 70. narozeninám Jiřího Fialy. Praha: Verbum, 2014. s. 154-162. ISBN 978-80-87800-05-8.
 703. UGURLU, E., I. JINDŘICHOVSKÁ a Dana KUBÍČKOVÁ. Working Capital Management Czech SMEs: An Econometric Approach. In Procedia of Economis and Bussiness Administration. Bukurešť: ICESBA, 2014. s. 311-317. ISSN 2392-8174.
 704. EZR, Vladimír. Zkušenosti s virtuálními měnami – Bitcoin měna budoucnosti?, 2014,. In konference VŠMI Praha, sborník. 2014.
 705. KUNZ, Vilém. Způsoby podpory work life balance v ČR. In Ľapinová, E., Gubalová, V. Determinanty využívania flexibilizácie práce v SR z pohľadu rodiny a ich implementácia do sociálního systému. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta UMB, Inštitút ekonomických vied EF UMB, 2014. 8 s. ISBN 978-80-557-0696-2.
 706. 2013

 707. PAVLÁT, Vladislav. Aktuální problémy obchodování na světových burzách. In Pavlát, V. (ed). Finanční trhy v roce 2013 a klíčové problémy jejich dalšího vývoje. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 10 s. ISBN 978-80-7408-081-4.
 708. TURKOVÁ, Ivana a Petr WAWROSZ. Analýza intenzity vývoje společnosti Nu Skin. In Trendy v podnikání 2013. Plzeň: ZČU Plzeň, 2013. 6 s. ISBN 978-80-261-0321-9.
 709. PEŠEK, O., J. MÍSAŘ a Vilém KUNZ. Analýza přístupu českých podniků v oblasti kultury a umění k CSR. In QUAERE 2013, vol. III. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. s. s. 645-654. ISBN 978-80-905243-7-8.
 710. WAWROSZ, Petr a Jiří MIHOLA. Are US innovative companies really process innovative? In Hvorecký, J., Kelemen, J., Stropková, A. (eds.). Proceedings of 8th Workshop on Knowledge Management. Bratislava: Vysoká škola manažmentu, 2013. 8 s. ISBN 978-80-89306-23-7.
 711. BUDINSKÝ, Petr. Ceny CDS ve vybraných státech ve vazbě na rating těchto států. In Finance a riziko 2013. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2013. s. 38-45. ISBN 978-80-225-3765-0.
 712. FRAIT, Jan a Zlatuše KOMÁRKOVÁ. Credit Risk and the Paradox of Financial Stability. In Jirčíková, E. 6th International Scientific Conference on Finance and the Performance of Firms in Science, Education, and Practice (25-26 April 2014). UTB Zlín, 2013. s. pp. 234-242. ISBN 978-80-7454-246-6.
 713. VOSTATEK, Jaroslav. Česká penzijní politika: čím hůře, tím lépe. In Pavlát, V. (ed). Finanční trhy v roce 2013 a klíčové problémy jejich dalšího vývoje. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 7 s. ISBN 978-80-7408-081-4.
 714. NEČAS, Stanislav, Viktor PORADA, Petr IBL a Eduard BRUNA. Člověk a jeho role v bezpečnostním systému organizace. In Porada, V. Identifikace potřeb právní praxe jako teoretický základ pro rozvoj kriminalistických a právních specializací. Karlovy Vary: Vysoká škola Karlovy Vary, 2013. s. 253-265. ISBN 978-80-87236-21-5.
 715. PRŮŠA, Ladislav. Determinanty efektivního využívání příspěvku na péči. In Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce. Bratislava: Ekonomická univerzita, Ekonóm, 2013. 10 s. ISBN 978-80-225-3637-0.
 716. BEDRETDINOV, Rafik. Die Deutsche Wirtschafts Idee. In European Science and Technology, 3.- 4.10.2013. Mnichov, Německo: Vela Verlag Waldkraiburg, 2013. s. pp. 89-91. ISBN 978-3-941352-90-2.
 717. NULÍČEK, Vladimír, Anna NOVÁKOVÁ a Jan LÁNSKÝ. Distanční studijní opora předmětu Aplikační software na Vysoké škole finanční a správní. In Paulová, P. Sborník příspěvků z konfernece a soutěže eLearning 2013. Hradec Králové: Gaudeamus, UHK, 2013. s. s. 14-20. ISBN 978-80-7435-327-7.
 718. SCHLOSSBERGER, Otakar. Dopad aktuální evropské regulace na poskytování platebních služeb v České republice. In Pavlát, V. (ed). Finanční trhy v roce 2013 a klíčové problémy jejich dalšího vývoje. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 11 s. ISBN 978-80-7408-081-4.
 719. BUDÍK, Josef. Efekty pro zahraniční vlastníky finančních institucí v ČR. In Pavlát, V. (ed). Finanční trhy v roce 2013 a klíčové problémy jejich dalšího vývoje. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 6 s. ISBN 978-80-7408-081-4.
 720. WAWROSZ, Petr a Herbert HEISSLER. Euro Acceptation as the First Step of Present Cyprus Problems. In Pavlát, V. (ed). Finanční trhy v roce 2013 a klíčové problémy jejich dalšího vývoje. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 7 s. ISBN 978-80-7408-081-4.
 721. LEGIERSKÁ, Yvona. Finanční činnosti a DPH. In Pavlát, V. (ed). Finanční trhy v roce 2013 a klíčové problémy jejich dalšího vývoje. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 8 s. ISBN 978-80-7408-081-4.
 722. TURKOVÁ, Ivana. Finanční represe. In Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2013. s. s. 1013-1020. ISBN 978-80-87952-00-9.
 723. TURKOVÁ, Ivana. Finanční rizika plynoucí z daně z příjmů fyzických a právnických osob. In Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2013. s. s.330-339. ISBN 978-80-87952-00-9.
 724. LEGIERSKÁ, Yvona. Finanční rizika plynoucí ze zákona o DPH. In Prezentace výsledků ekonomického výzkumu: sborník z konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 25 s. ISBN 978-80-7408-091-3.
 725. DAŇHEL, Jaroslav a Eva DUCHÁČKOVÁ. Finanční trhy stále nestabilní. In Pavlát, V. (ed). Finanční trhy v roce 2013 a klíčové problémy jejich dalšího vývoje. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 6 s. ISBN 978-80-7408-081-4.
 726. KUBÍČKOVÁ, Dana a Irena JINDŘICHOVSKÁ. Finanční výkazy – nejen o číslech. In Pavlát, V. (ed). Finanční trhy v roce 2013 a klíčové problémy jejich dalšího vývoje. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 9 s. ISBN 978-80-7408-081-4.
 727. JINDŘICHOVSKÁ, Irena, Dana KUBÍČKOVÁ a Š. KOCMANOVÁ. Goals of accounting harmonization and impact of cultural differences. In Jindrichovska I., Kubickova D (eds.). Proceedings of the 1st International Scientific Conference IFRS: Global Rules and Local Use. Praha: Anglo-American University Prague, 2013. s. pp. 62-82. ISBN 978-80-87658-07-9.
 728. WAWROSZ, Petr. Instituce, redistribuce a korupce. In Organizovaná kriminalita a korupce: platforma stínové ekonomiky státu. Ostrava: Key Publishing, 2013. s. s. 298-327. ISBN 978-80-7418-182-5.
 729. ROUBAL, Ondřej. Invaze rychlého času a kultura okamžiku – „od dýmky a dopisů k časům cigaret a emailů“. In Petranová, D., Matúš, J., Čábyová, Ľ. (eds.) Megatrendy a média. Zväčšenina: Médiá jako komodita. Trnava: UCM FMK, 2013. s. s. 237-247. ISBN 978-80-8105-479-2.
 730. BRADA, Jaroslav. Islandská bankovní krize 2008 – metodologické problémy odhadu budoucnosti. In Pavlát, V. (ed). Finanční trhy v roce 2013 a klíčové problémy jejich dalšího vývoje. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 9 s. ISBN 978-80-7408-081-4.
 731. HELÍSEK, Mojmír. Krize eura – teorie a empirie. In Vladislav Pavlát. Finanční trhy v roce 2013 a klíčové problémy jejich dalšího vývoje. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. s. 1 - 7. ISBN 978-80-7408-081-4.
 732. WAWROSZ, Petr a Jiří MIHOLA. Kvalita trajektorie vývoje vybraných zemí EU (Analýza dvacetiletých trajektorií vývoje deseti vybraných zemí EU). In Economic Policy in the European Union Member Countries. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. s. s. 329-336. ISBN 978-80-7248-788-2.
 733. KLESLA, Arnošt. Lidský faktor na finančních trzích z hlediska efektu sentimentu investorů. In Pavlát, V. (ed). Finanční trhy v roce 2013 a klíčové problémy jejich dalšího vývoje. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 11 s. ISBN 978-80-7408-081-4.
 734. POTOCKÝ, Tomislav. Lingvistická hlediska interkulturní komunikace s ohledem na německý jazyk firemní sféry. In Ďuricová, A. Od textu k prekladu VIII. Praha: JTP, 2013. s. 88-95. ISBN 978-80-7374-095-5.
 735. VOSTATEK, Jaroslav. Penzijní finance: mýty a realita (dluhy a náklady). In Finance a riziko. Bratislava: Vyd. Ekonóm, 2013. s. s. 223-232. ISBN 978-80-225-3765-0.
 736. HRADEC, Milan. Pojistný trh POV. In Pavlát, V. (ed). Finanční trhy v roce 2013 a klíčové problémy jejich dalšího vývoje. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 11 s. ISBN 978-80-7408-081-4.
 737. PROROK, Vladimír. Političeskaja kultura i ee značenije dlja analyza obščestva. In Kultura, civilizacija, postmodern. Kraganda, 2013. s. pp. 306-320. ISBN 978-9965-39-412-6.
 738. PETRŮ, Naděžda, Miloš KREJČÍ a M. HLAVNIČKA. Pursuing Talents in Czech Higher Education Based on Analysis Of Functional Model in Germany. In Evropské pedagogické forum 2013, aktuální požadavky pedagogiky a psychologie. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. s. s. 175-185. ISBN 978-80-905243-9-2.
 739. MATES, Pavel. Rada Českého telekomunikačního úřadu. In Zdražilová, P., Kliková, A. (eds.). Kolegiální orgány ve veřejné správě. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 2013. s. s. 112-116. ISBN 978-80-904579-9-7.
 740. ČECHÁK, Petr. Regulace fungování velkých hráčů na finančních trzích a rizika spojená s jejich fungováním. In Pavlát, V. (ed). Finanční trhy v roce 2013 a klíčové problémy jejich dalšího vývoje. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 9 s. ISBN 978-80-7408-081-4.
 741. DLASKOVÁ, Gabriela. Role opravných položek v řízení rizik. In Prezentace výsledků ekonomického výzkumu: sborník z konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 8 s. ISBN 978-80-7408-091-3.
 742. LACINA, Karel a H. MATOUŠKOVÁ. Rozvoj infrastruktury komunálního podnikání s důrazem na cestovní ruch. In INPROFORUM 2013, sborník z mezinárodní konference Zdroje a limity ekonomického růstu a předpoklady vývoje české ekonomiky. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013. s. s. 157-161. ISBN 978-80-7394-440-7.
 743. KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Zuzana. Řízení rozvojových procesů na úrovni obcí a měst v ČR: vybrané finanční aspekty. In Právne, ekonomické, manažérske a environmentálne aspekty výkonu kompetencií miestnymi samosprávami. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2013. 3 s. ISBN 978-80-522-1112-4.
 744. LACINA, Karel. Segmentace trhu a marketingový mix v cestovním ruchu. In 4. mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu, sborník abstraktů. 2013.
 745. LACINA, Karel a H. MATOUŠKOVÁ. Services and Tourism Industry in Global Environment. In MERKÚR 2013. Bratislava, 2013. s. s. 277-283. ISBN 978-80-225-3764-3.
 746. BRUNA, Eduard a Jaroslava VÍTOVÁ. Sociální péče o seniory v ČR. In Porada, V. Identifikace potřeb právní praxe jako teoretický základ pro rozvoj kriminalistických a právních specializací. Karlovy Vary: Vysoká škola Karlovy Vary, 2013. s. 155-164. ISBN 978-80-87236-21-5.
 747. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana. Sovereign Rating a jeho metodologie. In Prezentace výsledků ekonomického výzkumu: sborník z konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 11 s. ISBN 978-80-7408-091-3.
 748. PAVLÁT, Vladislav. Stínová ekonomika a infrastruktura finančních trhů. In ETER 2013. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2013. 10 s. ISBN 978-80-225-3712-4.
 749. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana. Suverénní rating a jeho věrohodnost. In Pavlát, V. (ed). Finanční trhy v roce 2013 a klíčové problémy jejich dalšího vývoje. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 10 s. ISBN 978-80-7408-081-4.
 750. VOSTATEK, Jaroslav. Taxing and Subsidizing Pensions. In Machová, Z., Uhrová, N. Proceedings of the 11th International Scientific Conference Economic Policy in the European Union Member Countries: Selected Papers. Ostrava: VSB - Technical University Ostrava, 2013. s. s. 395-411. ISBN 978-80-248-3095-7.
 751. HELÍSEK, Mojmír a R. MENTLÍK. The Debt Crisis in the Euro Area and Change the Operating Conditions of Monetary Union. In Economic Policy in the European Union Member Countries. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. s. s. 116-122. ISBN 978-80-7248-788-2.
 752. MIHOLA, Jiří a Jana KOTĚŠOVCOVÁ. The Parameters of the Intensive Development of the Trajectories of the Knowledge Society (Analysis of Innovative Companies in the Usa Using a Dynamic Parameter, Intensity). In Böhmová, L., Pavlíček, A. (ed.). System approaches’13. Praha: VŠE, 2013. s. s. 35-40. ISBN 978-80-245-1982-1.
 753. ČECHÁK, Vladimír. Theoretical Basis of Comparison of Models of Public Administration. In Rozvoj institutu hospodářské služby v regionech: mezinárodní a ruská zkušenost. Orlovské pobočky RANCHiGS (Ruské akademie národního hospodářství a státní služby při prezidiu Ruské federace). Orel, 2013. s. pp. 273-282. ISBN 978-5-93179-348-1.
 754. BUDINSKÝ, Petr. Vliv evropské centrální banky na finanční trhy. In Pavlát, V. (ed). Finanční trhy v roce 2013 a klíčové problémy jejich dalšího vývoje. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 11 s. ISBN 978-80-7408-081-4.
 755. POTOCKÝ, Tomislav. Výsledky empirického výzkumu jazykových potřeb studentů na fakultách s podnikohospodářskou profilací. In Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2013. s. s. 1779-1784. ISBN 978-80-87952-00-9.
 756. ČECHÁK, Vladimír. Vysoké školy – vzdělání a profesní příprava. In Nová ekonomická situace: výzva ke vzdělávání. Praha: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s., 2013. s. s. 29-37. ISBN 978-80-904531-6-6.
 757. ROSENLACHER, Pavel. Využití zdravotnické techniky v neuromarketingu. 3. vyd. Praha: ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství, 2013. s. 82-86, 236 s. ISBN 978-80-01-05277-8.
 758. LEGIERSKÁ, Yvona. Vývoj daňových výnosů v letech 2000 až 2012 v České republice. In Daně - teorie a praxe 2013. Brno: Akademie Sting v Brně, 2013. s. s. 54-61. ISBN 978-80-87482-14-8.
 759. TURKOVÁ, Ivana. Vývoj příjmů a výdajů státního rozpočtu ČR. In Prezentace výsledků ekonomického výzkumu: sborník z konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 19 s. ISBN 978-80-7408-091-3.
 760. ŠAŠEK, Miloslav. Výzkum hodnototvorného procesu v prostředí B2B – důvody a přínosy. In Trendy v podnikání. Plzeň: ZČU Plzeň, 2013. 7 s. ISBN 978-80-261-0321-9.
 761. POTOCKÝ, Tomislav. Výzkum za účelem vytvoření vzdělávacího standardu pro profesně zaměřenou výuku německého jazyka na vysokých školách s ekonomickou profilací. In Neumannová, H., Vlčková, I. (eds.). Podpora a standardizace jazykového vzdělávání na vysokých školách v ČR. Vydání první. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013. 6 s. ISBN 978-80-7494-004-0.
 762. KUNZ, Vilém. Vzdělávání v oblasti CSR jako dna z cest k dalšímu zšiřování CSR v ČR. In Ekonomika v pohybu, sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané u příležitosti šedesátého výročí VŠE a fakulty. Praha: Fakulta podnikohospodářská VŠE, 2013. s. s. 130-136. ISBN 978-80-245-1943-2.
 763. LEGIERSKÁ, Yvona. Zdaňování spotřeby a jeho vliv na vývoj HDP. In Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2013. s. s. 1327-1338. ISBN 978-80-87952-00-9.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 7. 2022 00:05