Řízení podniku a podnikové finance (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
VSFS:B_AUD Auditing • 60 %
VSFS:B_BPEM_1 Bakalářský projekt EM 1 • 60 %
VSFS:B_RLZ Řízení lidských zdrojů • 60 %
VSFS:B_ZFP Zdroje financování podniku • 60 %
VSFS:B_AJ_5 Anglický jazyk 5 • 20 %
VSFS:B_BAPO Bankovnictví a pojišťovnictví • 20 %
VSFS:B_DZD Dobývání znalostí z databází • 20 %
VSFS:B_RM_B Retail Management B • 20 %
VSFS:B_RP_1 Řízení podniku 1 • 20 %
6. semestr
VSFS:B_BPRP_2 Bakalářský projekt ŘP 2 • 100 %
VSFS:B_AJ_6 Anglický jazyk 6 • 79 %
VSFS:B_AUD Auditing • 79 %
VSFS:B_RLZ Řízení lidských zdrojů • 79 %
VSFS:B_IR Investiční rozhodování • 57 %
VSFS:B_BM Business model • 32 %

Údaje byly předpočítány: 28. 1. 2023 11:55

Všechny obory fakulty