Full-text search

x   Help
browse graduates | view graduates | list of graduates, list of alumni | lists of graduates, lists of alumni | alumni list, graduate list, graduation list | Graduates | dissertations, doctoral theses | Bachelors | Theses | Thesis/Dissertation | Bachelor's thesis | Bachelor's theses | MA thesis | Master's thesis | Master's theses | MA theses | PhD thesis | PhD theses | graduated | Master, Masters | Bachelor | doctoral students, PhD students | doctoral theses, dissertations | Doctoral theses, Dissertations | Advanced Master's thesis |

1251.
Šlamborová, Veronika
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Významné proměny Kladenska na přelomu tisíciletí a perspektivy dnešního rozvoje

1252.
Šlégrová, Michaela
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Komunitní plánování sociálních služeb ve Statutárním městě Kladně (Občané a skupiny občanů ohrožené sociální exkluzí)

1253.
Šlerková, Eva
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Správní proces v daňovém právu

1254.
Šlosárková, Kristýna
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration (combination/specialization: Public Administration in Czech Republic)
Master's thesis defence: Výkon samosprávy a státní správy obcí

1255.
Šmatláková, Pavla maiden name: Jiskrová
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Sociální dávky a problematika jejich efektivního uplatnění v městě Kladně

1256.
Šmejkalová, Pavla maiden name: Koktanová
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration (combination/specialization: Public Administration in Czech Republic)
Master's thesis defence: Systém státní sociální podpory v ČR

1257.
Šmerdová, Jitka maiden name: Špičková
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Právní úprava živnostenského podnikání po aplikaci nového správního řádu

1258.
Šmíd, Marek
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration (combination/specialization: Public Administration in Czech Republic)
Master's thesis defence: Zavádění prvků eGovernmentu do praxe úřadů

1259.
Šmídková, Lenka
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Předsednictví České republiky v Radě EU

1260.
Šmídl, Radovan
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Zavedení prvků SMART Administration a eGovernmentu v rámci Celní správy ČR

1261.
Šmrhová, Lucie
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Hypoteční úvěry

1262.
Šoba, Přemysl
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Optimální právní forma subjektu poskytujícího veřejné služby v oblasti kultury

1263.
Šolc, Václav
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Možnosti zajištění rizika využitím produktů Trade Finance

1264.
Šoltésová, Jana
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Ústava ČSR z roku 1948 a okolnosti jejího vzniku

1265.
Šotková, Marie
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Perspektivy aplikace PPP ve veřejné správě

1266.
Šotter, Petr
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration (combination/specialization: Public Administration EU)
Master's thesis defence: Veřejná správa na území připojeném k "Říši" v říjnu 1938

1267.
Špaldoňová, Michaela maiden name: Navrátilová
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Proces posuzování vlivů na životní prostředí

1268.
Špátová, Naďa
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Správa dokumentů - Národní bezpečnostní úřad Elektronizace dokumentů s utajovanými informacemi

1269.
Špinková, Jana
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Nekalé soutěžní jednání v rámci hospodářské soutěže
Master's thesis defence: Nekalé soutěžní jednání v rámci hospodářské soutěže

1270.
Špinková, Martina
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Ústava ČSR z roku 1920 a okolnosti jejího vzniku

1271.
Špitálská, Veronika
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Penzijní připojištění

1272.
Šprinc, Radek
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration (combination/specialization: Public Administration EU, Public Administration EU, Public Administration EU)
Master's thesis defence: Odpisování dlouhodobého majetku ÚSC

1273.
Šrámek, Jiří
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Vznik a zánik politických stran a hnutí

1274.
Šreiberová, Věra maiden name: Hoffmannová
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Přínos aktivit z oblasti cestovního ruchu k rozvoji regionů

1275.
Šroubková, Marcela maiden name: Pertlová
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration

1276.
Šrumová, Tereza
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Kulturní politika jako součást přeshraniční spolupráce

1277.
Štáhl, Jiří
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Správní proces a jeho aplikace v oblasti správního trestání v působnosti Celní správy České republiky

1278.
Štangová, Adriána maiden name: Laurincová
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Vývoj české báňské správy od roku 1919 do současnosti

1279.
Štantejský, Michal
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Bezpečnostní ochrana Veřejné správy

1280.
Šťastná, Ivana
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration (combination/specialization: Public Administration EU, Public Administration EU, Public Administration EU)
Master's thesis defence: Nezaměstnanost a její vliv na hospodářskou situaci země

1281.
Štefko, Jan
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Veřejné rozpočty a financování neprofesionálních sportovních aktivit

1282.
Štejnar, Radek
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Posouzení vlivu hospodářské krize na rozvoj města Jirkov

1283.
Štěpánek, Martin
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Postihy dopravních deliktů z pohledu přestupkového a trestního práva

1284.
Štěpánek, Vítězslav
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Strategický plán městského obvodu obce jako nástroj pro posílení podílu občanů na řízení věcí veřejných

1285.
Štěpková, Ludmila maiden name: Vanišová
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Zákon o konkursu a vyrovnání a insolvenční zákon v souhrnu pohledů na postavení a úlohu správce konkursní podstaty a insolvenční správce

1286.
Štětinová, Jarmila maiden name: Bečvářová
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Kvalita výkonu veřejné správy a její hodnocení

1287.
Štětinová, Michala maiden name: Součková
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration (combination/specialization: Public Administration in Czech Republic)
Master's thesis defence: Dopady nového občanského zákoníku do postavení obcí při nakládání s jejich majetkem

1288.
Štiborová, Kateřina
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Územně členěná statutární města (kritéria, způsoby a funkce členění)

1289.
Štolc, Filip
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Postavení zdravotnické záchranné služby v integrovaném záchranném systému

1290.
Štrejnová, Jana maiden name: Kasalová
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Zásady regionální politiky Evropské unie a způsoby financování jejích aktivit v oblasti dopravy ze strukturálních fondů

1291.
Štrof, Jan
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Financování vzdělávání, vzdělávací soustava a správa školství ve vybraných zemích

1292.
Šubrt, Martin
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration (combination/specialization: Public Administration EU, Public Administration EU, Public Administration EU)
Master's thesis defence: Daň z přidané hodnoty - pojem, funkce, vývoj

1293.
Šulc, Vít
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Organizační a technické zabezpečení veřejného pořádku ve statutárním městě Chomutov

1294.
Šulcová, Hana maiden name: Rejnová
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Národní politika kvality a její vliv na zavedení norem ISO 9001 a 14001 ve společnosti Hermes Services, s. r. o.

1295.
Šulcová, Jana maiden name: Fousková
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Srovnávací studie daňových soustav České republiky a Spolkové republiky Německo

1296.
Šulcová, Lenka maiden name: Hlavatá
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Živnostenské podnikání v ČR v kontextu přistoupení ČR k Evropské unii: Snižování administrativní zátěže podnikatelů

1297.
Šum, Tomáš
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration (combination/specialization: Public Administration EU, Public Administration EU, Public Administration EU)
Master's thesis defence: Bezpečnostní složky v okrese Most

1298.
Šuster, Eduard
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Smlouva o ústavě pro Evropu - minulost nebo budoucnost?

1299.
Šušotová, Helena maiden name: Schejbalová
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration (combination/specialization: Public Administration EU, Public Administration EU, Public Administration EU)
Master's thesis defence: Komparace financování zařízení poskytujících sociální péči v Ústeckém kraji

1300.
Šuttýová, Lenka
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Mezinárodní boj proti korupci

Search for a graduate and thesis:

University of Finance and Administration
 
Faculty
Surname
Year*
Degree
Department under which the thesis has been written
Select at least one of the filters and click on 'Find'.
The surname menu only lists the initial letters of existent surnames.

Programme/field:

A B C E F I J L M P S    expand all* Current legal situation allows us to publicly write about alumni who have graduated since 2006.

Keywords

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate