Full-text search

x   Help
browse graduates | view graduates | list of graduates, list of alumni | lists of graduates, lists of alumni | alumni list, graduate list, graduation list | Graduates | dissertations, doctoral theses | Bachelors | Theses | Thesis/Dissertation | Bachelor's thesis | Bachelor's theses | MA thesis | Master's thesis | Master's theses | MA theses | PhD thesis | PhD theses | graduated | Master, Masters | Bachelor | doctoral students, PhD students | doctoral theses, dissertations | Doctoral theses, Dissertations | Advanced Master's thesis |

701.
Kunešová, Renata maiden name: Lorenzová
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Důsledky domácího násilí

702.
Kunrtová, Michaela
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Podpora venkova z národních a evropských fondů v oblasti cestovního ruchu na území Ústeckého kraje

703.
Kunst, Ladislav
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2013, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Sociální dávky a problematika jejich efektivního uplatnění

704.
Kuntová, Lenka maiden name: Procházková
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration (combination/specialization: Public Administration in Czech Republic)
Master's thesis defence: Projekt správy dokumentů v podmínkách Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj

705.
Kunzmann, Egon
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Implementace práva Evropských společenství do českého právního řádu v oblasti kvality vody

706.
Kupka, Miroslav
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration (combination/specialization: Public Administration in Czech Republic)
Master's thesis defence: První přímá volba prezidenta České republiky

707.
Kupková, Andrea
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Ochrana menšin v právu Evropské unie

708.
Kuranda, Michal
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Informační možnosti internetu ve veřejné správě

709.
Kurfürst, Michal
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Současnost a budoucnost zdravotního pojištění v České republice

710.
Kůrková, Lenka
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration (combination/specialization: Public Administration in Czech Republic)
Master's thesis defence: Srovnání zákona o správě daní a poplatků a nového daňového řádu

711.
Kuře, Martin
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration (combination/specialization: Public Administration in Czech Republic)
Master's thesis defence: Náhrada škody z titulu pracovních úrazů podle zákoníku práce nebo úrazové pojištění (úvaha nad připravovanou právní úpravou)

712.
Kuříková, Barbora
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Zákon o úřednících, jeho vztah k zákoníku práce a k dalším předpisům v oblasti veřejné správy

713.
Kusková, Petra
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Role a význam krajské samosprávy v Ústí nad Labem z hlediska rozvojových šancí

714.
Kutílková, Lucie
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Mezinárodní a evropský boj proti terorismu

715.
Kvapilová, Hana
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Participace občanů při ovlivňování veřejné politiky v obci

716.
Kylar, David
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Spolupráce veřejného a soukromého sektoru - Integrovaný systém veřejného parkování v Hradci Králové

717.
Kynclová, Marcela maiden name: Kožená
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Firemní kultura v oblasti školství, komparace s podnikatelským sektorem

718.
Kynclová, Vladimíra maiden name: Dražná
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration (combination/specialization: Public Administration EU)
Master's thesis defence: Správa vykonatelných daňových pohledávek v ČR

719.
Kynčlová, Helena
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration (combination/specialization: Public Administration in Czech Republic)
Master's thesis defence: Okolnosti vylučující protiprávnost

720.
Kyptová, Jana maiden name: Košová
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration (combination/specialization: Public Administration in Czech Republic)
Master's thesis defence: Důchodová reforma v České republice

721.
Kyseláková, Eva maiden name: Pokorná
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Společně proti korupci v Evropě

722.
Labaštová, Veronika
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Perspektiva financování politických stran

723.
Lacmanová, Dagmar
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Přínos revitalizace a rekonverze brownfildů k uskutečňování cílů regionálního rozvoje v České republice

724.
Lačíková, Kateřina
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Postavení a fungování neziskové organizace

725.
Lamačová, Romana
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Ratifikace Smlouvy o Ústavě pro Evropu

726.
Landa, Miloš
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Vývoj a struktura veřejné správy v Československu a České republice v letech 1945 - 2004

727.
Landová, Jitka maiden name: Kirpalová
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Náhrada škody se zvláštním přihlédnutím k odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem ve smyslu zák. č. 82/1998 Sb.

728.
Landová, Kateřina
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration (combination/specialization: Law in Public Administration)
Master's thesis defence: Reforma sociálních služeb a dopad zákonného ukotvení kvality na poskytovatele

729.
Langmajer, Martin
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Participace veřejného zájmu v rozhodovacím procesu veřejné správy

730.
Laňková, Klára
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Uplatnění modelu benchmarking v institucích veřejné správy České republiky

731.
Lanková, Pavlína
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration (combination/specialization: Public Administration EU)
Master's thesis defence: Úkoly a kompetence dozorových orgánů v oblasti podnikatelské činnosti cizinců

732.
Laštovková, Martina maiden name: Buřtová
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Marketingová strategie vybraných lokalit regionu Jižní Čechy

733.
Laubeová, Květoslava maiden name: Kubešová
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration (combination/specialization: Public Administration EU, Public Administration EU, Public Administration EU)
Master's thesis defence: Projektová činnost Úřadu práce

734.
Lazar Žižka, Jiří maiden name: Žižka
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Aplikace manažerských přístupů ve veřejné správě

735.
Leffler, Josef
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Ústavní pořádek v ČR a jeho význam pro posilování demokracie v ČR

736.
Lehká, Alena
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Základní vývojové etapy regionální politiky Evropských společenství a Evropské unie

737.
Lehká, Věra maiden name: Čablová
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Ústavní systém ČR v mezinárodním srovnání "realizace principu dělby moci"

738.
Leitnerová, Eva
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration (combination/specialization: Public Administration EU, Public Administration EU, Public Administration EU)
Master's thesis defence: Vztah mezi německou a autonomní správou v protektorátě

739.
Lejnar, Martin
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Vývoj výdajů na zbrojení a jejich důsledky ve světě

740.
Lerch, Tomáš
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Projekt racionalizace řízení Okresního ředitelství Policie České republiky Mělník

741.
Lešánková, Aranka
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Základní vývojové etapy regionální politiky Evropských společenství a Evropské unie

742.
Lešánková, Hana
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration (combination/specialization: Public Administration in Czech Republic)
Master's thesis defence: Proces globalizace a jeho interpretace na populačním problému

743.
Libánský, David
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Městská policie Teplice jako orgán obce a její činnost v rámci veřejné správy

744.
Libánský, Ondřej
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Právní postavení a činnost České národní banky

745.
Lichterová, Taťana maiden name: Hornychová
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration (combination/specialization: Public Administration in Czech Republic)
Master's thesis defence: Realizace rozpočtu v systému Státní pokladny

746.
Lišková, Daniela maiden name: Davídková
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration (combination/specialization: Public Administration in Czech Republic)
Master's thesis defence: Význam partnerství v rozvoji obcí, měst a regionů

747.
Lišková, Lenka
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Systém výkunu ústavní a ochranné výchovy ve školských zařízeních

748.
Lišková, Magda
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Principy správního trestání

749.
Liznová, Leona
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration
Master's thesis defence: Marketing cestovního ruchu v hlavním městě Praze

750.
Ljapin, Ladislav
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Economic Policy and Administration
Field of Study: Public Administration (combination/specialization: Public Administration EU, Public Administration EU, Public Administration EU)
Master's thesis defence: Výkon státní správy a samosprávy na municipální úrovni jako veřejná služba občanům

Search for a graduate and thesis:

University of Finance and Administration
 
Faculty
Surname
Year*
Degree
Department under which the thesis has been written
Select at least one of the filters and click on 'Find'.
The surname menu only lists the initial letters of existent surnames.

Programme/field:

A B C E F I J L M P S    expand all* Current legal situation allows us to publicly write about alumni who have graduated since 2006.

Keywords

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate