Počet výsledků: 1480

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Obor/plán
VSFS - Hospodářská politika a správa: Veřejná správa
zahrnout jen obhájené práce

Bednář, Jan

(udělen titul Ing.)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2009

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Postup správního orgánu při řízení o přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikací a řízení související

Bednář, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2014

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Udržitelnost rozvojových projektů financovaných ze strukturálních fondů

Bedrna, Radek

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2012

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Mandatorní výdaje v ČR, jejich struktura a vývoj v období 2005-2009

Bedrnová, Kamila

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2012

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Volby roku 2010 v Ústeckém kraji

Bechyňová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2008

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Česká republika a Společná zahraniční a bezpečnostní politika Evropské unie

Bejblová, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2007

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Investice do vzdělávání a lidský kapitál

Bejsta, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2016

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Vztah trestného činu a přestupku (hmotně právní a procesně právní aspekty)

Bělohoubek, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2010

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Jednotný vnitřní trh současný stav a perspektivy

Bělohradská, Ivana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2017

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Vývoj územně-právního členění státu (ČR - ČSR) v letech 1945 - dnes

Benátský, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2008

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: „Rekonstrukce“ veřejné správy v ČSFR v letech 1990-1993

Bencková, Šárka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2006

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Hlavní priority reformy veřejné správy na počátku 21. století v členských státech Evropské unie

Benda, David

(udělen titul Ing.)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2010

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Proces zkvalitňování legislativy EIA – zákona o posuzování vlivů na životní prostředí v České republice

Beneš, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2007

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Zkrácené přípravné řízení

Benešová, Eva

(udělen titul Ing.)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2010

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Komparace Integrovaných plánů rozvoje statutárních měst v Regionu soudržnosti Severozápad

Benešová, Patricie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2021

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Teritoriální marketing významných turistických destinací Ústeckého kraje

Benešová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2008

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Vnitřní trh EU: volný pohyb osob - vývoj, překážky a perspektivy

Beníčková, Margit

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2008

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Propagace České republiky jako destinace cestovního ruchu

Beran, Filip

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2009

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Česká republika a její předsednictví Evropské Unie v roce 2009

Beránková, Jitka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2013

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Probační a mediační služba

Beránková, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola finanční a správní, 2018

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná správa
Diplomová práce: Vybrané determinanty pozice Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR