Theses on a related topic (having the same keywords):

trestni postihy, prihlaska, pripominky, prava majitele, druhy ochrannych znamek, vzdani se, namitkove rizeni, prevod a prechod, registrace, namitky, licence, chranene oznaceni, urad prumysloveho vlastnictvi, neplatnost, ochranna znamka, pojem, pravni uprava, reserse, patentovy zastupce., doba platnosti

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Goranov, Adam
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication
Bachelor's thesis defence: Provozování rozhlasového a televizního vysílání | Theses on a related topic Display description

2.
Ludvíková, Veronika
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication
Master's thesis defence: Aktuální právní rámec pro podnikatele v oblasti televizního vysílání | Theses on a related topic

3.
Nürmberger, Veronika
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Law / Law and Business
Bachelor's thesis defence: Ochranné známky (pojem, druhy, tvorba, zápisné řízení, ochrana) | Theses on a related topic

4.
Šrámová, Petra
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Law / Social and Legal Administration
Bachelor's thesis defence: Ochranná známka (pojem, druhy, tvorba, zápisné řízení, ochrana) | Theses on a related topic

5.
Bartková, Hana
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication
Master's thesis defence: Porušování autorských práv k dílu Alfonse Muchy | Theses on a related topic

6.
Bendlová, Lamberta
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Banking
Bachelor's thesis defence: Bankovnictví ve vybraných zemích Afriky | Theses on a related topic

7.
Beneš, Petr
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Master's thesis defence: Systémové pojetí informačního zabezpečení insolvenčního správce | Theses on a related topic

8.
Benešová, Ivana
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Master's thesis defence: Základy ekonomického pojetí úpadku | Theses on a related topic

9.
Bílek, Petr
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration (combination/specialization: Veřejná správa v ČR)
Bachelor's thesis defence: Dopravní nehody na pozemních komunikacích České republiky | Theses on a related topic

10.
Bočková, Denisa
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication (combination/specialization: Mediarelations)
Master's thesis defence: Regulace reklamy v rozhlasovém a televizním vysílání | Theses on a related topic

11.
Bohdalová, Kristýna
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Účetnictví a audit)
Bachelor's thesis defence: Franchising v České republice | Theses on a related topic

12.
Brádler, Ferdinand
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Insurance Industry
Master's thesis defence: Technické a právní normy uplatňované při vypracovávání znaleckých posudků vozidel, jejich význam pro pojistníka a pojistitele | Theses on a related topic

13.
Brunclíková, Ema
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication
Master's thesis defence: Užití cizího autorského díla, porušování autorských práv | Theses on a related topic

14.
Bulířová, Ludmila
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Management & Marketing)
Bachelor's thesis defence: Založení malého podniku v rámci EU - Německo | Theses on a related topic

15.
Buriánková, Petra maiden name: Jelínková
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Banking
Bachelor's thesis defence: Role České národní banky na finančním trhu | Theses on a related topic

16.
Candráková, Lucia
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication
Master's thesis defence: Klamavá reklama
Master's thesis defence: Klamavá reklama | Theses on a related topic

17.
Čepeláková, Lucie maiden name: Táborská
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Law / Law and Business
Bachelor's thesis defence: Právní úprava ochrany spotřebitele v českém právu | Theses on a related topic

18.
Čontofalská Hřebíková, Žaneta maiden name: Hřebíková
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Law / Law and Business
Bachelor's thesis defence: Právní a etické aspekty asistované reprodukce | Theses on a related topic

19.
Dibitanzlová, Eva
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication
Bachelor's thesis defence: Komunikace jako klíčová aktivita a nástroj rozvoje vztahů se zákazníky | Theses on a related topic

20.
Dolejšová, Lucie
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Insurance Industry
Bachelor's thesis defence: Historie světového pojišťovnictví | Theses on a related topic

21.
Dvořák, Miroslav
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication
Bachelor's thesis defence: Autor a dílo - pojem a funkce v autorském zákoně | Theses on a related topic

22.
Evseev, Georgy
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Banking
Bachelor's thesis defence: Bankovní regulace a dohled v Ruské Federaci | Theses on a related topic

23.
Formánek, Jiří
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication
Bachelor's thesis defence: Provozování rozhlasového vysílání | Theses on a related topic

24.
Gavdunová, Pavlína
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration
Master's thesis defence: Eutanásie | Theses on a related topic

25.
Golenev, Nikita
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specialization in Law / Legal Aspects in Business
Master's thesis defence: Smlouvy o účtech | Theses on a related topic

26.
Golub, Yaroslav
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Banking
Bachelor's thesis defence: Analýza operací a postavení "Sberbank" | Theses on a related topic

27.
Gudkova, Ianina
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Banking
Bachelor's thesis defence: Bankovní regulace a dohled v Rusku | Theses on a related topic

28.
Háčková, Petra
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication
Bachelor's thesis defence: Nezávislé finanční poradenství a psychologické aspekty prodeje a nabídky finančních produktů | Theses on a related topic

29.
Hauerová, Dagmar
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Management & Marketing)
Bachelor's thesis defence: Franchising - vývoj, zkušenosti, trendy | Theses on a related topic

30.
Hilbert, Radim
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Business Management)
Master's thesis defence: Transfer technologií | Theses on a related topic

31.
Holubová, Monika
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration (combination/specialization: Veřejná správa v EU)
Bachelor's thesis defence: Problematika ochrany autorských práv v hudebním průmyslu | Theses on a related topic

32.
Hrochová, Lenka
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Law / Law and Business
Bachelor's thesis defence: Organizační uspořádání Policie ČR | Theses on a related topic

33.
Ignaťuková, Lýdie
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specialization in Law / Legal Aspects in Business
Master's thesis defence: Odměňování závislé práce v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

34.
Kajnar, Pavel
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration
Master's thesis defence: Kompetence celní správy v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví se zaměřením na trestní řízení | Theses on a related topic

35.
Kanaeva, Aysa
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Law / Law and Public Administration
Bachelor's thesis defence: Náboženství a právní úprava veřejné správy | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Náboženství a právní úprava veřejné správy | Theses on a related topic

36.
Karapetian, Davyd
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specialization in Law / Legal Aspects in Business
Master's thesis defence: Licenční smlouva | Theses on a related topic

37.
Klíma, David
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration
Master's thesis defence: Pracovněprávní vztahy a jejich proměny v průběhu doby | Theses on a related topic

38.
Kňažko, Jana maiden name: Schrutová
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication
Bachelor's thesis defence: Využití Product placementu v integrované marketingové komunikaci | Theses on a related topic

39.
Kocurková, Barbora
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Management & Marketing)
Bachelor's thesis defence: Příčiny a důsledky úpadku | Theses on a related topic

40.
Kosternová, Michaela maiden name: Dworoková
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Management & Marketing)
Bachelor's thesis defence: Léková politika produktu a marketing | Theses on a related topic

41.
Kotova, Tatyana
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Law / Law and Business
Bachelor's thesis defence: Trestná odpovědnost nezletilých a mladistvých | Theses on a related topic

42.
Králová, Kateřina
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration (combination/specialization: Public Administration in Czech Republic)
Master's thesis defence: Náprava vadných správních aktů | Theses on a related topic

43.
Krbcová, Eva
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration (combination/specialization: Public Administration EU, Public Administration EU, Public Administration EU)
Master's thesis defence: Právo na informace ve veřejné správě | Theses on a related topic

44.
Kropíková, Markéta
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Bachelor's thesis defence: Povinnosti plátce daně z přidané hodnoty | Theses on a related topic

45.
Levanova, Valeriia
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Bachelor's thesis defence: Založení a rozvoj podniku | Theses on a related topic

46.
Lhotka, Jiří
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Bachelor's thesis defence: Franšízing jako forma podnikání | Theses on a related topic

47.
Lisicyna, Jekatěrina
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Law / Judical and Notary Administration
Bachelor's thesis defence: Právní úprava podpory v nezaměstnanosti | Theses on a related topic

48.
Manda, Luboš
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration (combination/specialization: Politický management)
Bachelor's thesis defence: Obce a ochrana ovzduší | Theses on a related topic

49.
Mansfeldová, Zuzana maiden name: Hazmuková
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration (combination/specialization: Veřejná správa v ČR)
Bachelor's thesis defence: Právo na náboženskou svobodu a autonomie církví | Theses on a related topic

50.
Marinčáková, Helena maiden name: Mišejková
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration (combination/specialization: Veřejná správa v EU)
Bachelor's thesis defence: Potřeby seniorů v mikroregionu Bílina | Theses on a related topic