Theses on a related topic (having the same keywords):

framework, android os, xml, benchmarking, apache cordova, mobilni zarizeni, ide pro vyvoj mobilni aplikace, srovnani hybridnich frameworku, xamarin

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Prix, Tomáš
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defence: Herní framework pro Android | Theses on a related topic Display description

2.
Tauš, Martin
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Informatics / Applied Informatics
Master's thesis defence: PDF Note mobilní aplikace pro OS Android | Theses on a related topic

3.
Ageev, Yaroslav
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Master's thesis defence: Financial Inter-Company Comparison of Top US Pharmaceutical Leaders | Theses on a related topic

4.
Babický, Jan
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Informatics / Applied Informatics
Master's thesis defence: Elektronická komunikakce Úřadu státní správy a veřejnosti | Theses on a related topic

5.
Bartůňková, Markéta maiden name: Dvořáková
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Control and Audit, Control and Audit, Control and Audit)
Master's thesis defence: Modelování ukazatelů produkce zdravotnického zařízení vzhledem k úhradovým vyhláškám | Theses on a related topic

6.
Beránek, Michal
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defence: Informační systém reklamní agentury | Theses on a related topic

7.
Beranová, Jana
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Corporate Finance)
Master's thesis defence: Finanční stabilita a výkonnost podniku z pohledu moderních metod měření efektivity | Theses on a related topic

8.
Brabec, Jan
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance & Master of Business Administration
Master's thesis defence: Finanční stabilita a výkonnost firmy z pohledu moderních metod jejich hodnocení | Theses on a related topic

9.
Brumovská, Pavlína
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Management & Marketing)
Bachelor's thesis defence: Vklad části podniku | Theses on a related topic

10.
Bulatnikov, Oleksandr
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance / Finance
Master's thesis defence: Benchmarkingový diagnostický systém finančních indikátorů INFA a testování finančního zdraví MSP | Theses on a related topic

11.
Butyrskaya, Yulia
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defence: Winform aplikace s generickým ovládacím prvkem DataGrid | Theses on a related topic

12.
Čapoun, Petr
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Control and Audit)
Master's thesis defence: Benchmarking při hodnocení výkonnosti podniku | Theses on a related topic

13.
Čermák, Michal
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defence: Webový projekt - portál česko-norského fóra | Theses on a related topic

14.
Černá, Gabriela
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Trade and Marketing)
Master's thesis defence: Oborová analýza polygrafického průmyslu | Theses on a related topic

15.
Dlouhý, Jiří
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Master's thesis defence: Interní audit, kontrola a controlling v řízení podniku | Theses on a related topic

16.
Dohnal, David
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication
Bachelor's thesis defence: Metodiky analýzy prostředí a jejich význam v návaznosti na řízení vztahů se zákazníky | Theses on a related topic

17.
Fesl, Jana
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Bachelor's thesis defence: Ukazatele ekonomické výkonnosti firem | Theses on a related topic

18.
Garai, Martin
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Master's thesis defence: Benchmarking při hodnocení výkonnosti podniků | Theses on a related topic

19.
Gerasimchuk, Oxana
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Corporate Finance)
Master's thesis defence: Mezipodnikové srovnání finanční situace podniků | Theses on a related topic

20.
Gladchenko, Oleksandra
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication
Master's thesis defence: Marketing Approaches Implementation in Contemporary Tourism Industry | Theses on a related topic

21.
Gubániová, Nikola
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Business Management)
Master's thesis defence: Benchmarking při hodnocení výkonnosti podniku | Theses on a related topic

22.
Gulánová, Tereza
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Master's thesis defence: Porovnání IAS/IFRS s ČÚL a První přijetí IFRS | Theses on a related topic

23.
Haken, Tomáš
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Master's thesis defence: Hodnocení finanční situace firmy v podmínkách účetních výkazů sestavenýchdle IAS/IFRS | Theses on a related topic

24.
Hanc, Martin
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Master's thesis defence: Organizování a koordinace projektů ve firmě, včetně návrhu a doporučení | Theses on a related topic

25.
Hauerová, Dagmar
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Management & Marketing)
Bachelor's thesis defence: Franchising - vývoj, zkušenosti, trendy | Theses on a related topic

26.
Hausdorf, Petr
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication
Bachelor's thesis defence: Analýza silných a slabých stránek prodejní činnosti společnosti TESCO Stores ČR a.s. | Theses on a related topic

27.
Hrabáková, Anna maiden name: Šůrová
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration (combination/specialization: Veřejná správa v ČR)
Bachelor's thesis defence: Metody kvality ve veřejné správě | Theses on a related topic

28.
Hrdlička, Tomáš
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration (combination/specialization: Veřejná správa v ČR)
Bachelor's thesis defence: Systémy řízení kvality ve veřejné správě | Theses on a related topic

29.
Hronec, Lukáš
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Informatics / Applied Informatics
Master's thesis defence: Služba automatizovaného generování elektrického obchodu | Theses on a related topic

30.
Hypš, Vladislav
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Master's thesis defence: Strategie retailové značky | Theses on a related topic

31.
Chaloupka, Tomáš
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defence: Systém evidence chyb | Theses on a related topic

32.
Janderová, Martina
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Master's thesis defence: Personální marketing v prostředí agentury evropské unie | Theses on a related topic

33.
Janík, Adam
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration
Master's thesis defence: E-government v České republice a jeho komparace s vybranými zeměmi EU | Theses on a related topic

34.
Jílková, Marcela
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Trade and Marketing)
Master's thesis defence: Interní audit a kontrola jakosti produktů | Theses on a related topic

35.
Kadlecová, Eva
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication
Bachelor's thesis defence: Analýza produktu - zdroj konkurenční výhody | Theses on a related topic

36.
Kalaš, David
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defence: Internetový obchod - tvorba, údržba, rozvoj | Theses on a related topic

37.
Kalaš, David
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Informatics / Applied Informatics
Master's thesis defence: Architektura oplikací středně velké firmy za použití principů SOA | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Architektura oplikací středně velké firmy za použití principů SOA | Theses on a related topic

38.
Klinská, Šárka maiden name: Novotná
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration (combination/specialization: Veřejná správa v ČR)
Bachelor's thesis defence: Návrh indikátorů, které by se mohli použít pro benchmarkingové porovnávání mezi Finančními úřady v ČR | Theses on a related topic

39.
Klinská, Šárka maiden name: Novotná
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration
Master's thesis defence: Uplatnění prvků Smart Administration v rámci Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu | Theses on a related topic

40.
Knapová, Barbora
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Bachelor's thesis defence: Řízení jakostí ve veřejné správě | Theses on a related topic

41.
Kočí, Antonín
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defence: Import strukturovaných dat do relační DB | Theses on a related topic

42.
Kočmídová, Soňa maiden name: Korbová
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Bachelor's thesis defence: Postupné pronikání Mezinárodních účetních standardů do českého účetnictví | Theses on a related topic

43.
Kočmídová, Soňa maiden name: Korbová
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Trade and Marketing)
Master's thesis defence: Benchmarking při hodnocení výkonnosti podniku | Theses on a related topic

44.
Korousová, Kateřina
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication
Bachelor's thesis defence: Analýza marketingové komunikace vybrané společnosti / produktu | Theses on a related topic

45.
Kosse, Daryna
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication
Master's thesis defence: Integrated Marketing Communication within the Events Industry | Theses on a related topic

46.
Krejčí, Jan
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication
Bachelor's thesis defence: Vliv změn komunikační strategie na vývoj prodeje | Theses on a related topic

47.
Kříž, Radek
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration
Master's thesis defence: "Kvalita" výkonu veřejné správy a její hodnocení metodou benchmarking | Theses on a related topic

48.
Kubín, Robert
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Master's thesis defence: Mezipodnikové srovnání podniků na bázi finanční analýzy | Theses on a related topic

49.
Kýček, Tomáš
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Master's thesis defence: Benchmarking při hodnocení výkonnosti podniků | Theses on a related topic

50.
Laciak, Martin
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Master's thesis defence: Reengineering - strategický systém přípravy a realizace tvůrčích změn vytvářejících zvýšení tvorby přidané hodnoty | Theses on a related topic