Theses on a related topic (having the same keywords):

integrated rescue system, velitel zasahu, hasici, policie, krizova situace, fire brigade, police, obet, crime scene, integrovany zachranny system, mimoradna udalost, emergency, misto cinu, intervence intelligence commander, victim, intervention

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Pěnčík, Tomáš
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security and Law Studies / Security and Law Studies
Bachelor's thesis defence: Historie a vývoj složek IZS a jejich úloha v krizovém řízení | Theses on a related topic Display description

2.
Vlnasová, Renáta
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration (combination/specialization: Veřejná správa v ČR)
Bachelor's thesis defence: Integrovaný záchranný systém v České republice | Theses on a related topic

3.
Špinarová, Lenka maiden name: Veselá
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2024, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Security and Law Studies / Security and Law Studies
Master's thesis defence: Příprava obcí I. stupně na krizové situace | Theses on a related topic

4.
Votruba, Martin
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration (combination/specialization: Veřejná správa v EU)
Bachelor's thesis defence: Integrovaný záchranný systém v okresu Louny | Theses on a related topic

5.
Beňáková, Nikola
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Security and Law Studies / Security and Law Studies
Master's thesis defence: Bezpečnostní situace ČR | Theses on a related topic

6.
Borlová, Marta
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Security and Law Studies / Security and Law Studies
Master's thesis defence: Postavení a činnost Policie ČR v rámci integrovaného záchranného systému | Theses on a related topic

7.
Dašková, Andrea maiden name: Suttrová
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Security and Law Studies / Security and Law Studies
Master's thesis defence: Krajská hygienická stanice jako složka Integrovaného záchranného systému | Theses on a related topic

8.
Jordánová, Marie
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Security and Law Studies / Security and Law Studies
Master's thesis defence: Evakuace osob z ubytovacího zařízení | Theses on a related topic

9.
Kejdana, Dominik
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specialization in Law / Specialization in Criminalistics and Law
Master's thesis defence: Integrovaný záchranný systém a řešení mimořádných událostí v Libereckém kraji | Theses on a related topic

10.
Kučera, Tomáš
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Law / Specialization in Criminalistics and Law
Bachelor's thesis defence: Úloha, význam a místo fotografické dokumentace v dokumentaci ohledání místa činu | Theses on a related topic

11.
Lammel, Alexandr
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security and Law Studies / Security and Law Studies
Bachelor's thesis defence: Systém krizového řízení | Theses on a related topic

12.
Lelovský, Lukáš
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Security and Law Studies / Security and Law Studies
Master's thesis defence: Informovanost žáků základních škol v oblastech požární ochrany a ochrany obyvatelstva | Theses on a related topic

13.
Mannertová Pospíšilová, Eva maiden name: Pospíšilová
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2024, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Security and Law Studies / Security and Law Studies
Master's thesis defence: Neziskové organizace jako součást bezpečnostního systému ČR a jejich působení v oblasti prevence kriminality | Theses on a related topic

14.
Mikolášková, Klára
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Security and Law Studies / Security and Law Studies
Master's thesis defence: Vzdělávání problematiky krizového řízení na základních a středních školách v ČR | Theses on a related topic

15.
Rybínová, Markéta
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Security and Law Studies / Security and Law Studies
Master's thesis defence: Historie a vývoj složek IZS a jejich úloha v krizovém řízení | Theses on a related topic

16.
Říha, Petr
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Security and Law Studies / Security and Law Studies
Master's thesis defence: Hasičské jednotky v Armádě České republiky | Theses on a related topic

17.
Šmejkalová, Jana
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specialization in Law / Specialization in Criminalistics and Law
Master's thesis defence: Ohledání místa činu a ohledání mrtvoly | Theses on a related topic

18.
Volfová, Štěpánka
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Security and Law Studies / Security and Law Studies
Master's thesis defence: Ochrana obyvatelstva České republiky při hrozbě a vzniku mimořádných událostí se zaměřením na osoby ve VTOS | Theses on a related topic

19.
Blahoutová, Martina
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration
Master's thesis defence: Postavení, úkoly a prespektivy policie České republiky v integrovaném záchranném systému | Theses on a related topic

20.
Brabencová, Darja
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specialization in Law / Specialization in Criminalistics and Law
Master's thesis defence: Krizová komunikace mezi složkami Integrovaného záchranného systému na území Jihočeského kraje | Theses on a related topic

21.
Dinga, Daniel
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2024, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Security and Law Studies / Security and Law Studies
Master's thesis defence: Vodní nádrž Horka - postup IZS při mimořádné události | Theses on a related topic

22.
Dubinská, Julie
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Criminalistics and forensic disciplines / Criminalistics and forensic disciplines
Bachelor's thesis defence: Kriminalistická stopa - její vznik, zajišťování a zkoumání | Theses on a related topic

23.
Hladíková, Kristýna
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2024, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Criminalistics and forensic disciplines / Criminalistics and forensic disciplines
Master's thesis defence: Ohledání místa činu | Theses on a related topic

24.
Jakší, Lenka maiden name: Brůnová
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Security and Law Studies / Security and Law Studies
Master's thesis defence: Spolupráce složek IZS a ochrana obyvatelstva při povodních v ČR | Theses on a related topic

25.
Kaločay, Tomáš
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Security and Law Studies / Security and Law Studies
Master's thesis defence: Začlenění soukromých bezpečnostních služeb do struktury bezpečnostního systému České republiky | Theses on a related topic

26.
Košťálová, Iveta
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Security and Law Studies / Security and Law Studies
Master's thesis defence: Komparace činností složek IZS u mimořádné události při dopravní nehodě | Theses on a related topic

27.
Krajová, Markéta
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Law / Social and Legal Administration
Bachelor's thesis defence: Integrovaný zachranný systém | Theses on a related topic

28.
Kůsová, Barbora
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Security and Law Studies / Security and Law Studies
Master's thesis defence: Management a řízení rizik města Chomutov se zaměřením na povodně | Theses on a related topic

29.
Linhartová, Martina
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specialization in Law / Specialization in Criminalistics and Law
Master's thesis defence: Nadační činnosti u vybraných bezpečnostních sborů | Theses on a related topic

30.
Maderáková, Alena
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration (combination/specialization: Veřejná správa v ČR)
Bachelor's thesis defence: Státní správa v systému krizového řízení | Theses on a related topic

31.
Mareš, Libor
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Security and Law Studies / Security and Law Studies
Master's thesis defence: Integrovaný záchranný systém a řešení mimořádných událostí | Theses on a related topic

32.
Matějec, Radek
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration (combination/specialization: Veřejná správa v ČR)
Bachelor's thesis defence: Právní postavení a úkoly základních složek integrovaného záchranného systému se zaměřením na Hasičský záchranný sbor | Theses on a related topic

33.
Moule, Petr
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2024, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Security and Law Studies / Security and Law Studies
Master's thesis defence: AMOK - útok aktivního střelce | Theses on a related topic

34.
Nesládková, Lucie
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration (combination/specialization: Public Administration EU)
Master's thesis defence: Krizový management v přeshraničních vztazích | Theses on a related topic

35.
Nováková, Kristýna
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Security and Law Studies / Security and Law Studies
Master's thesis defence: Integrovaný záchranný systém a řešení mimořádných událostí v podobě povodní | Theses on a related topic

36.
Pinkasová Dejlová, Hana maiden name: Žižková
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration
Master's thesis defence: Vývoj ochrany obyvatelstva z pohledu hasičského záchranného sektoru | Theses on a related topic

37.
Račko, Miroslav
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2024, studies under way
Programme/field: Security and Law Studies / Security and Law Studies
Master's thesis defence: Činnost Horské služby ČR a její postavení v rámci IZS | Theses on a related topic

38.
Urbanová, Alena
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security and Law Studies / Security and Law Studies
Bachelor's thesis defence: Hasičský záchranný sbor, jeho činnost, povinnosti a oprávnění | Theses on a related topic

39.
Veselý, Josef
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Security and Law Studies / Security and Law Studies
Master's thesis defence: Úloha Policie České republiky při plnění úkolů v IZS a její činnost při řešení mimořádných událostí | Theses on a related topic

40.
Vohnoutová, Jana
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Master's thesis defence: Krizový management obce | Theses on a related topic

41.
Vyhnánková, Martina maiden name: Řeháčková
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Security and Law Studies / Security and Law Studies
Master's thesis defence: Logistika záchranného systému České republiky pro mimořádné události (krizové situace) | Theses on a related topic

42.
Adamcová, Ivana
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration (combination/specialization: Veřejná správa v ČR)
Bachelor's thesis defence: Zpracování dopravních nehod a jejich následný postih na území hlavního města Prahy | Theses on a related topic

43.
Altman, Štěpán-František
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Law / Specialization in Criminalistics and Law
Bachelor's thesis defence: Ohledání a práce na místě činu | Theses on a related topic

44.
Altmanová, Andrea
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Law / Social and Legal Administration
Bachelor's thesis defence: Bezpečnost státu v ústavním právu ČR | Theses on a related topic

45.
Bajer, Kryštof
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specialization in Law / Specialization in Criminalistics and Law
Master's thesis defence: Metodika vyšetřování loupeží | Theses on a related topic

46.
Ballá, Denisa
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration (combination/specialization: Law in Public Administration)
Master's thesis defence: Domácí násilí | Theses on a related topic

47.
Banutová, Terezie maiden name: Kreslová
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Law / Criminalistics and Law
Bachelor's thesis defence: Kriminalistická charakteristika a typické stopy sexuálních trestných činů | Theses on a related topic

48.
Baranová, Michaela
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security and Law Studies / Security and Law Studies
Bachelor's thesis defence: Analýza činnosti Hasičského záchranného sboru ČR ve vztahu k řešení mimořádných událostí | Theses on a related topic

49.
Bauerová, Pavlína
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security and Law Studies / Security and Law Studies
Bachelor's thesis defence: Činnost složek IZS na místě zásahu | Theses on a related topic

50.
Bejšáková, Klára
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Criminalistics and forensic disciplines / Criminalistics and forensic disciplines
Bachelor's thesis defence: Ohledání | Theses on a related topic