Theses on a related topic (having the same keywords):

zavislost, omamne psychotropni latky, otazky navadejici. narcotic psychotropic substances, vyslech svedka, vyslech obvineneho, dokazovani v trestnim rizeni, otazky uskocne, interrogation of an accused, otazky navodne, addiction, evidence in criminal proceedings, evidence, abstinence, dukaz, verohodnost, credibility, interrogation of a witness, suggestive questions, narcotic psychotropic substances, captious questions

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Andresová, Hana maiden name: Šimková
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration
Master's thesis defence: Kriminalistika - význam a metody při odhalování trestné činnosti a jejích pachatelů | Theses on a related topic Display description

2.
Doležalová, Hana maiden name: Tichá
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2020, studies under way
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration
Bachelor's thesis defence: Kumulované překážky v uplatnění na volném trhu práce | Theses on a related topic

3.
Dučáková, Mariana maiden name: Šimková
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication
Bachelor's thesis defence: Gamblerství - novodobý patologický jev ve společnosti a jeho sociální dopady - hlavní město Praha | Theses on a related topic

4.
Fantová, Ilona
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Law / Specialization in Criminalistics and Law
Bachelor's thesis defence: Vliv návykových látek na chování člověka a trestná činnost spojená s jejich uživáním | Theses on a related topic

5.
Geršič, Petr
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Security and Law Studies / Security and Law Studies
Master's thesis defence: Dokazování v trestním řízení | Theses on a related topic

6.
Hájek, Martin
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Insurance Industry
Master's thesis defence: Pojišťovací zprostředkovatel - šance a rizika vývoje | Theses on a related topic

7.
Kolesnáčová, Adéla
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2020, studies under way
Programme/field: Security and Law Studies / Security and Law Studies
Bachelor's thesis defence: Drogová kriminalita v ČR – vývoj a trendy | Theses on a related topic

8.
Konopásková, Lucie
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Law / Specialization in Criminalistics and Law
Bachelor's thesis defence: Páchání trestné činnosti v důsledků zneužívání alkoholu | Theses on a related topic

9.
Krejčí, Lukáš
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specialization in Law / Specialization in Criminalistics and Law
Master's thesis defence: Organické duševní poruchy | Theses on a related topic

10.
Lojková, Jiřina
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specialization in Law / Specialization in Criminalistics and Law
Master's thesis defence: Vyšetřovací experiment | Theses on a related topic

11.
Pokorný, Lukáš
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Law / Law and Business
Bachelor's thesis defence: Zjišťování skutkového stavu věci - dokazování | Theses on a related topic

12.
Schwarz, Petr
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Law / Criminalistics and Law
Bachelor's thesis defence: Drogová kriminalita v Karlovarském kraji a její prevence | Theses on a related topic

13.
Schwarz, Petr
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specialization in Law / Specialization in Criminalistics and Law
Master's thesis defence: Drogová prevence na středních školách v Karlovarském kraji | Theses on a related topic

14.
Sluka, Lukáš
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specialization in Law / Specialization in Criminalistics and Law
Master's thesis defence: Duševní poruchy a poruchy vyvolané účinkem psychoaktivních látek | Theses on a related topic

15.
Svobodová, Žaneta maiden name: Válková
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Law / Public Administration
Bachelor's thesis defence: Dokazování ve správním řízení | Theses on a related topic

16.
Sýkora, Lukáš
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Law / Specialization in Criminalistics and Law
Bachelor's thesis defence: Kriminalistický experiment | Theses on a related topic

17.
Šmejkalová, Jana
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specialization in Law / Specialization in Criminalistics and Law
Master's thesis defence: Ohledání místa činu a ohledání mrtvoly | Theses on a related topic

18.
Šubrtová, Lucie
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication
Bachelor's thesis defence: Zvláštnosti mezilidské komunikace mediované počítačem mobilním telefonem | Theses on a related topic

19.
Tatárová, Miroslava
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Security and Law Studies / Security and Law Studies
Master's thesis defence: Hypnóza v kriminalistice | Theses on a related topic

20.
Valtlová, Dominika
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Law / Specialization in Criminalistics and Law
Bachelor's thesis defence: Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek | Theses on a related topic

21.
Vojtěchová, Tereza
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specialization in Law / Specialization in Criminalistics and Law
Master's thesis defence: Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek | Theses on a related topic

22.
Volavková, Tereza
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication (combination/specialization: Mediarelations)
Master's thesis defence: Alkoholismus u žen a sociální marketing | Theses on a related topic

23.
Vošahlíková, Monika
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication
Master's thesis defence: Emoce a jejich využití u protikuřáckých kampaní | Theses on a related topic

24.
Zámorská, Jana
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security and Law Studies / Security and Law Studies
Bachelor's thesis defence: Důkazy a dokazování v trestním řízení | Theses on a related topic

25.
Adamcová, Iva
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Law / Specialization in Criminalistics and Law
Bachelor's thesis defence: Sociální sítě a jejich vliv na společnost | Theses on a related topic

26.
Adamcová, Iva
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specialization in Law / Specialization in Criminalistics and Law
Master's thesis defence: Osobnostní rysy uživatele drog, faktory ovlivňující jejich užívání a možnosti dopadu drog na osobnost uživatele | Theses on a related topic

27.
Almer, Jan
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication
Bachelor's thesis defence: Psychologický význam obalu pro spotřebitele | Theses on a related topic

28.
Banutová, Terezie maiden name: Kreslová
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Law / Criminalistics and Law
Bachelor's thesis defence: Kriminalistická charakteristika a typické stopy sexuálních trestných činů | Theses on a related topic

29.
Bauer, Miroslav
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Trade and Marketing)
Master's thesis defence: Řízení a vymáhání pohledávek v obchodní firmě | Theses on a related topic

30.
Bělská, Helena
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Law / Specialization in Criminalistics and Law
Bachelor's thesis defence: Psychologické aspekty taktiky při výslechu dětských svědků | Theses on a related topic

31.
Brych, Jiří
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration (combination/specialization: Právní aspekty veřejné správy)
Bachelor's thesis defence: Dokazování a důkazní prostředky v trestním řízení | Theses on a related topic

32.
Čechmanová, Alena maiden name: Sokolová
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Trade and Marketing)
Master's thesis defence: Vykazování dlouhodobého majetku podle Českých účetních standadů a podle IAS/IFRS | Theses on a related topic

33.
Čuba, Jiří
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Trade and Marketing)
Master's thesis defence: Porovnání bankrotních a bonitních modelů ve finanční analýze | Theses on a related topic

34.
Filipová, Olga
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Bachelor's thesis defence: Systém řízení pohledávek ve firmě a jeho dopady na výsledek hospodaření | Theses on a related topic

35.
Grežová, Dagmar
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration
Master's thesis defence: Vývoj účtování a evidence majetku v působnosti resortu Ministerstva obrany ČR | Theses on a related topic

36.
Grzinčičová, Galina
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Security and Law Studies / Security and Law Studies
Master's thesis defence: Důkaz znaleckým posudkem z oboru písmoznalectví | Theses on a related topic

37.
Huňková, Lucie
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication
Master's thesis defence: Transparentnost a komunikace měnové politiky České národní banky | Theses on a related topic

38.
Chromá, Martina
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Law / Criminalistics and Law
Bachelor's thesis defence: Kriminalistická daktyloskopie – chemické a fyzikálně chemické metody zajišťování a zkoumání stop | Theses on a related topic

39.
Járová, Zdenka maiden name: Marková
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security and Law Studies / Security and Law Studies
Bachelor's thesis defence: Teoretická východiska posuzování místa činu a jeho procesní význam | Theses on a related topic

40.
Kocourková, Michala
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration
Master's thesis defence: Novelizace zákoníku práce v personální oblasti veřejné správy | Theses on a related topic

41.
Kosek, Jaroslav
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Law / Specialization in Criminalistics and Law
Bachelor's thesis defence: Kriminalistická charakteristika a typické stopy tzv. drogové kriminality | Theses on a related topic

42.
Kulhavý, Josef
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defence: Software pro evidenci klientů a dokumentaci vyšetření pro speciálně pedagogické centrum | Theses on a related topic

43.
Kulíšková, Kateřina
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security and Law Studies / Security and Law Studies
Bachelor's thesis defence: Důkazy a dokazování v trestním řízení | Theses on a related topic

44.
Laburdová, Jana
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Law / Specialization in Criminalistics and Law
Bachelor's thesis defence: Protispolečenské dopady zneužívání návykových psychotropních látek | Theses on a related topic

45.
Letukov, Danzan
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance
Master's thesis defence: Application of Price Discrimination Methods to Increase Profits | Theses on a related topic

46.
Liška, Jan
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Security and Law Studies / Security and Law Studies
Bachelor's thesis defence: Trestné činy v dopravě | Theses on a related topic

47.
Makkiehová, Sandra
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Security and Law Studies / Security and Law Studies
Master's thesis defence: Dokazování v trestním řízení z pohledu ústavních limitů | Theses on a related topic

48.
Mansfeld, Radek
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defence: Softwarový projekt: Aplikace pro mobilní zařízení umožňující kontrolu, sběr dat a evidenci v oblasti parkování | Theses on a related topic

49.
Mansfeld, Radek
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Informatics / Applied Informatics
Master's thesis defence: Elektronický systém pro řízení,správu a komunikaci domácnosti - klientská část | Theses on a related topic

50.
Marek, Vladimír
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing Communication
Bachelor's thesis defence: Etika podnikání v bankovnictví | Theses on a related topic