Theses on a related topic (having the same keywords):

usneseni. administrative regulations, preruseni rizeni, zastaveni rizeni, vykonatelnost rozhodnuti, administrative body, party to an action, spravni rad, initiation of proceeding, stopping the proceeding, resolution, enforcement decision, spravni rizeni, ucastnik rizeni, rozhodnuti, spravni organ, administrative kontrol, prislusnost, zahajeni rizeni, legal force, court rilung., pravni moc, pertinence regulations

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Čuříková, Kateřina
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration
Master's thesis defence: Správní řízení a rozhodnutí | Theses on a related topic Display description

2.
Rykrová, Jana maiden name: Pixová
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration (combination/specialization: Veřejná správa v ČR)
Bachelor's thesis defence: Správní řízení od roku 2004 a základní principy nové úpravy | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Elektronizace Úřadu městské části Praha 4 | Theses on a related topic

3.
Vršovská, Ivana maiden name: Diasová
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration
Master's thesis defence: Důsledky nového správního řádu pro řízení na prvním stupni | Theses on a related topic

4.
Smolíková, Veronika maiden name: Kožuriková
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration (combination/specialization: Veřejná správa v ČR)
Bachelor's thesis defence: Úprava institutů rozhodnutí, nápravy vadných rozhodnutí a rozhodnutí v téže věci podle občanského soudního řádu a správního řádu jako projev rozdílu mezi soukromým a veřejným právem | Theses on a related topic

5.
Dostrašil, Dušan
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specialization in Law / Legal Aspects in Public Administration
Master's thesis defence: Prvostupňové přestupkové řízení dle nové právní úpravy | Theses on a related topic

6.
Kuklík, Miroslav
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration (combination/specialization: Politický management)
Bachelor's thesis defence: Rozhodnutí ve správním řízení v problematice přestupků v dopravě dle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích | Theses on a related topic

7.
Smolíková, Veronika maiden name: Kožuriková
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration
Master's thesis defence: Průběh řízení v prvním stupni, odvolací řízení a mimořádné opravné prostředky podle správního řádu | Theses on a related topic

8.
Švec, Petr
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration
Bachelor's thesis defence: Řádné opravné prostředky ve správním řízení | Theses on a related topic

9.
Dobrý, Petr
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration (combination/specialization: Public Administration in Czech Republic)
Master's thesis defence: Řádné opravné prostředky ve správním řízení | Theses on a related topic

10.
Léblová, Marie
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration (combination/specialization: Veřejná správa v ČR)
Bachelor's thesis defence: Obecná pravidla správního řízení | Theses on a related topic

11.
Marcoňová, Denisa
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration (combination/specialization: Politický management)
Bachelor's thesis defence: Dokazování ve správním řízení | Theses on a related topic

12.
Nejedlý, Marek
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration (combination/specialization: Veřejná správa v EU)
Bachelor's thesis defence: Přestupky v silniční dopravě | Theses on a related topic

13.
Nevrkla, Michal
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Law / Law and Public Administration
Bachelor's thesis defence: Řádné opravné prostředky ve správním řízení | Theses on a related topic

14.
Olša, Michal
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration
Master's thesis defence: Základní principy správního řízení a správní řízení na úseku evidence obyvatel | Theses on a related topic

15.
Rožánek, Jan
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Law / Law and Business
Bachelor's thesis defence: Správní řízení o přestupcích v dopravě | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Správní řízení o přestupcích v dopravě | Theses on a related topic

16.
Sarnovský, Martin
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration
Master's thesis defence: Rozhodování o odvolání ve správním řízení | Theses on a related topic

17.
Studená, Petra
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration
Master's thesis defence: Historie právní úpravy správního řízení na našem území | Theses on a related topic

18.
Svobodová, Romana maiden name: Boušová
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration (combination/specialization: Veřejná správa v ČR)
Bachelor's thesis defence: Právnická osoba ve správním řízení | Theses on a related topic

19.
Vlasiuk, Daria
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Law / Law and Public Administration
Bachelor's thesis defence: Řízení o přestupcích | Theses on a related topic

20.
Bejsta, Petr
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration (combination/specialization: Veřejná správa v ČR)
Bachelor's thesis defence: Aplikace správního a přestupkového práva v silniční dopravě | Theses on a related topic

21.
Böhmová, Jana maiden name: Krásná
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration (combination/specialization: Public Administration in Czech Republic)
Master's thesis defence: Dodatečná legalizace staveb postavených v rozporu s územním a stavebním rozhodnutím | Theses on a related topic

22.
Doubravová, Romana maiden name: Vaníčková
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Company Finance)
Bachelor's thesis defence: Management pohledávek ve veřejném zdravotním pojištění | Theses on a related topic

23.
Feistauer, Jan
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration
Master's thesis defence: Judikatura ústavního soudu týkající se normotvorby samosprávných celků | Theses on a related topic

24.
Franěk, Petr
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration
Master's thesis defence: Vybrané problémy přestupkového práva | Theses on a related topic

25.
Havlíková, Simona
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration (combination/specialization: Veřejné finance)
Bachelor's thesis defence: Vybraná problematika správního řízení se zaměřením na správní exekuce | Theses on a related topic

26.
Horáčková, Jana
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration (combination/specialization: Public Administration in Czech Republic)
Master's thesis defence: Oprávnění provést stavbu na základě certifikátu autorizovaného inspektora | Theses on a related topic

27.
Janischová, Alexandra
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration
Master's thesis defence: Účastníci řízení podle Zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád | Theses on a related topic

28.
Jirková, Vendula
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2018, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Specialization in Law / Public Administration
Bachelor's thesis defence: Veřejnoprávní smlouvy | Theses on a related topic

29.
Kášová, Lenka maiden name: Hušková
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration
Bachelor's thesis defence: Vybrané aspekty stavebního řízení | Theses on a related topic

30.
Kolařík, Tomáš
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration (combination/specialization: Politický management)
Bachelor's thesis defence: Činnost vodoprávních úřadů a České inspekce životního prostředí v oblasti výstavby a provozování čistíren odpadních vod | Theses on a related topic

31.
Korandová, Hana maiden name: Vačkářová
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Law / Public Administration
Bachelor's thesis defence: Základní zásady činnosti správních orgánů | Theses on a related topic

32.
Korandová, Hana maiden name: Vačkářová
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specialization in Law / Legal Aspects in Public Administration
Master's thesis defence: Opravné prostředky v řízení o přestupcích v České republice ve srovnání se Slovenskou republikou | Theses on a related topic

33.
Liscová, Jana maiden name: Schönfeldová
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration (combination/specialization: Veřejná správa v ČR)
Bachelor's thesis defence: Úloha policejního a správního orgánu v přípravném trestním řízení | Theses on a related topic

34.
Lišková, Magda
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration
Master's thesis defence: Principy správního trestání | Theses on a related topic

35.
Martínková, Michaela
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration
Master's thesis defence: Veřejnoprávní smlouvy | Theses on a related topic

36.
Nikolova, Romana maiden name: Škábová
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration (combination/specialization: Veřejná správa v ČR)
Bachelor's thesis defence: Stavební řád a řízení o odstanění stavby | Theses on a related topic

37.
Nováková, Magda
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration
Bachelor's thesis defence: Správní řízení v řízení o odstranění stavby | Theses on a related topic

38.
Pastrňáková, Hana maiden name: Opatrná
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration (combination/specialization: Public Administration EU)
Master's thesis defence: Řízení o přestupcích | Theses on a related topic

39.
Pekárková, Martina
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration
Bachelor's thesis defence: Správní rozhodování úředních osob o věcech územního samosprávného celku zařazených do jeho orgánů | Theses on a related topic

40.
Převorovský, Michal
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration (combination/specialization: Politický management)
Bachelor's thesis defence: Opravné prostředky ve správním řízení | Theses on a related topic

41.
Skočdopole, Petr
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration (combination/specialization: Veřejná správa v ČR)
Bachelor's thesis defence: Zkrácené přípravné řízení zpracované na základě rozhodnutí správního orgánu | Theses on a related topic

42.
Stuchlíková, Lada maiden name: Pokorná
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration (combination/specialization: Politický management)
Bachelor's thesis defence: Opravné prostředky ve správním řízení | Theses on a related topic

43.
Šebesta, Tomáš
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Management and Corporate Finance (combination/specialization: Management & Marketing)
Bachelor's thesis defence: Odpovědnost managementu podniku za jeho správu | Theses on a related topic

44.
Trčková, Dagmar
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration (combination/specialization: Veřejná správa v ČR)
Bachelor's thesis defence: Správní řízení podle zákona o ochraně přírody a krajiny | Theses on a related topic

45.
Wagnerová, Irena
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration (combination/specialization: Politický management)
Bachelor's thesis defence: Rozhodnutí ve správním řízení v oblasti elektronických komunikací | Theses on a related topic

46.
Wagnerová, Irena
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration
Master's thesis defence: Exekuční řízení při vymáhání pohledávek v oblasti elektronických komunikací | Theses on a related topic

47.
Zelenka, Oldřich
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration (combination/specialization: Veřejná správa v ČR)
Bachelor's thesis defence: Projednání dopravního přestupku ve vztahu k problematice dokazování | Theses on a related topic

48.
Žák, Jan
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration
Master's thesis defence: Opravné prostředky ve správním řízení | Theses on a related topic

49.
Ayeboua, Petr
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2013, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration
Master's thesis defence: Řízení o přestupcích | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Řízení o přestupcích | Theses on a related topic

50.
Bednář, Jan
Faculty: University of Finance and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration
Master's thesis defence: Postup správního orgánu při řízení o přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikací a řízení související | Theses on a related topic