N_DPVS_1 Diploma Project VS 1

University of Finance and Administration
Winter 2024
Extent and Intensity
0/0/0. 6 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Guaranteed by
JUDr. Petr Čechák, Ph.D.
Department of Regional Development and Public Administration – Departments – University of Finance and Administration
Contact Person: Mgr. et Mgr. Kateřina Franců
Prerequisites
N_DSeVS Diploma Seminary
The requirement for the completion of this course is completion of the course N_DSeVS.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives
At the end of this course the student should be able to create a text theoretical (general) part of diploma thesis and write academic texts, including compliance with the ethics rules of scientific work.
Learning outcomes
Successful passing of the exam from the subject.
Syllabus
 • 1. Choice hypothesis and justification forms of treatment and methods of exploring problems within the thesis topic
 • 2. Selection and study of literature and other sources, the theoretical composition of the text (general) part design theoretical problems of the work
 • 3. Theoretical elaboration of the text (general) parts, including a list of bibliographic citations
 • 4. Problem analysis and formulation bases for resolution under the goal of work.
Literature
  required literature
 • VŠFS. Rozhodnutí rektorky č. 66/2009: Bakalářské a diplomové práce na VŠFS. Praha, 2009. Dostupné z: https://is.vsfs.cz/auth/do/6410/predpisy/68079/
 • Rozhodnutí rektorky č. 60/2009. Rozhodnutí o zajištění kvality obhajoby bakalářské a diplomové práce. Praha: VŠFS, o.p.s., 2009.
 • BUDINSKÝ, Petr. Metodický pokyn prorektora pro vzdělávací činnost a vnější vztahy č. 4 / 2014-2015: Metodika vypracování bakalářské a diplomové práce pro studenty B14 a N14. Praha:VŠFS,2014.https://is.vsfs.cz/auth/do/6410/predpisy/531213/1509230/?lang=cs
 • TICHÝ, Jaromír a Jan EMMER. Zpracování bakalářské a diplomové práce. Praha: VŠFS, EUPRESS, 2014. 101 s. ISBN 978-80-7408-096-8. Dostupné z: viz níže, odkaz v bloku Informace učitele
  recommended literature
 • BIERNÁTOVÁ, Olga a Jan SKŮPA. CITACE.COM. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 [online]. Zlín, Brno, 2011 [cit. 2012-10-02]. Dostupné z: http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf
 • Jak na citace. EMMER, Jan. VŠFS: Knihovna [online]. 1. vyd. Praha, 2012 [cit. 2013-01-18]. Dostupné z: http://www.vsfs.cz/?id=1883-jak-na-citace
 • ČÍRTEK, Pavel a Milan KAŠÍK. Marketingová komunikace podniku s médii. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2008, 113 s. ISBN 978-807-4080-081.
 • ZICH, František. Úvod do sociologického výzkumu. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2004, 115 s. Eupress. ISBN 80-867-5419-7.
  not specified
 • KUŽELÍKOVÁ, Lucie, Jaroslav NEKUDA a Jiří POLÁČEK. Sociálně-ekonomické informace a práce s nimi. Brno: MUNI, 2008, 88 s. ISBN 978-802-1045-774. Dostupné z: http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/esf/js08/informace/socialne_ekonomicke_informace.pdf
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005, 209 s. ISBN 80-864-2940-7.
 • NOVÁKOVÁ, Vladimíra, Václav LIŠKA, Jiří LOUDÍN a Miloš SEDLÁČEK. Vědecké metody ve společenských vědách. ČVUT. Www. dictorandus.info [online]. 1. vyd. Praha: ČVUT, 2010 [cit. 2013-01-18]. Dostupné z: http://www.doctorandus.info/info/#
Teaching methods
The course takes the form of a minimum of four to individual consultation with the Head of thesis during the semester. Contents of the consultation is to evaluate the results of independent work of the student in four stages, depending on the course syllabus.
Assessment methods
Credit course is completed, based on:
1) Compliance with the consultation schedule
2) Text Theory (general) part
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: individuální konzultace.
Teacher's information
https://is.vsfs.cz/auth/do/6410/predpisy/531213/1509230/Tichy_Emmer__Zpracovani_bakalarske_a_diplomove_prace.pdf
The course is also listed under the following terms Winter 2009, Winter 2010, Winter 2011, Winter 2012, Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/course/vsfs/winter2024/N_DPVS_1