B_OOP Object-oriented Programming

University of Finance and Administration
Summer 2009
Extent and Intensity
1/2. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. RNDr. Jan Lánský, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. RNDr. Ondřej Čepek, Ph.D.
Department of Computer Science and Mathematics – Departments – University of Finance and Administration
Contact Person: Lenka Bažantová
Timetable of Seminar Groups
B_OOP/cAPH: Thu 10:30–11:14 DELL ROOM E302PC, Thu 11:15–12:00 DELL ROOM E302PC, J. Lánský
B_OOP/pAPH: each even Thursday 8:45–9:29 DELL ROOM E302PC, each even Thursday 9:30–10:15 DELL ROOM E302PC, J. Lánský
B_OOP/vA21PH: Fri 6. 2. 15:30–17:00 DELL ROOM E302PC, Fri 20. 2. 15:30–17:00 DELL ROOM E302PC, Fri 6. 3. 15:30–17:00 DELL ROOM E302PC, Fri 20. 3. 15:30–17:00 DELL ROOM E302PC, 17:15–18:45 DELL ROOM E302PC, Fri 17. 4. 12:00–13:30 DELL ROOM E302PC, 13:45–15:15 DELL ROOM E302PC, J. Lánský
B_OOP/vA22PH: Fri 6. 2. 17:15–18:45 DELL ROOM E302PC, Fri 20. 2. 17:15–18:45 DELL ROOM E302PC, Fri 6. 3. 17:15–18:45 DELL ROOM E302PC, Fri 3. 4. 12:00–13:30 DELL ROOM E302PC, 13:45–15:15 DELL ROOM E302PC, Fri 17. 4. 15:30–17:00 DELL ROOM E302PC, 17:15–18:45 DELL ROOM E302PC, J. Lánský
Prerequisites (in Czech)
K tomuto předmětu nejsou nutné žádné zvláštní znalosti nad rámec běžných vědomostí
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Anotace je stejná pro všechny formy studia Cíl kursu Cílem je seznámit studenty s principy objektově orientovaného programování v programovacím jazyce C++.
Syllabus (in Czech)
 • Tato osnova je určena pro prezenční studium, průběh výuky pro kombinované studium je uveden ve studijních materiálech formou metodického listu (ML). Obsah přednášek: 1. Paradigmata programování, objektově orientované programování 2. Přetěžování funkcí, reference 3. Objekty, zapouzdření, dědičnost, konstruktory a destruktory 4. Přetěžování operátorů 5. Pozdní vazba, virtuální funkce, polymorfismus 6. Abstraktní datové typy 7. Šablony, výjimky, 8. Prostory jmen. 9. Objektové knihovny: streams, STL
Literature
 • Miroslav Virius: Programování v C++
 • Herb Sutter: Exceptional C++, More Exceptional C++
 • ISO/IEC 14882, ANSI: Programming languages - C++ (1998, 2003)
 • Que: ANSI/ISO C++ Professional Programmer's Handbook
 • Bruce Eckel: Myslíme v jazyku C++
 • Miroslav Virius: Pasti a propasti jazyka C++
 • Bjarne Stroustrup: The C++ Programming Language
 • James O. Coplien: Advanced C++ Programming Styles and Idioms
 • Miroslav Virius: Od C k C++
 • Scott Meyers: Effective C++, More Effective C++, Effective STL
Assessment methods (in Czech)
Vyučující metody Metody hodnocení Způsob zakončení: Zápočet za zápočtový program, ústní zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: 14 hod. za semestr.
The course is also listed under the following terms Winter 2007, Summer 2008, Winter 2008, Summer 2010, Summer 2011, Winter 2011, summer 2012, Winter 2012, Summer 2013, Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024, Summer 2025.
 • Enrolment Statistics (Summer 2009, recent)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/course/vsfs/summer2009/B_OOP