B_OOP Object-oriented Programming

University of Finance and Administration
summer 2012
Extent and Intensity
2/2. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. RNDr. Jan Lánský, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. RNDr. Jan Lánský, Ph.D.
Department of Computer Science and Mathematics – Departments – University of Finance and Administration
Contact Person: Ivana Plačková
Timetable of Seminar Groups
B_OOP/cAPH: Thu 14:00–14:44 DELL ROOM E302PC, Thu 14:45–15:30 DELL ROOM E302PC, J. Lánský
B_OOP/pAPH: Thu 12:15–12:59 DELL ROOM E302PC, Thu 13:00–13:45 DELL ROOM E302PC, J. Lánský
B_OOP/vAPH: Fri 10. 2. 15:30–17:00 E303PC, 17:15–18:45 E303PC, Fri 9. 3. 12:00–13:30 E303PC, 13:45–15:15 E303PC, Fri 23. 3. 12:00–13:30 E303PC, 13:45–15:15 E303PC, 15:30–17:00 E303PC, Fri 27. 4. 12:00–13:30 E303PC, 13:45–15:15 E303PC, J. Lánský
Prerequisites (in Czech)
B_PJC Programming in C
Předpokládají se znalosti programování v jazyce C
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem je seznámit studenty s principy objektově orientovaného programování v programovacím jazyce C++.
Syllabus (in Czech)
 • Tato osnova je určena pro prezenční studium, průběh výuky pro kombinované studium je uveden ve studijních materiálech formou metodického listu (ML). Obsah přednášek: 1. Paradigmata programování, objektově orientované programování 2. Přetěžování funkcí, reference 3. Objekty, zapouzdření, dědičnost, konstruktory a destruktory 4. Přetěžování operátorů 5. Pozdní vazba, virtuální funkce, polymorfismus 6. Abstraktní datové typy 7. Šablony, výjimky, 8. Prostory jmen. 9. Objektové knihovny: streams, STL
Literature
  required literature
 • Miroslav Virius: Programování v C++
 • Que: ANSI/ISO C++ Professional Programmer's Handbook
 • Miroslav Virius: Pasti a propasti jazyka C++
 • Miroslav Virius: Od C k C++
  recommended literature
 • Scott Meyers: Effective C++, More Effective C++, Effective STL
 • James O. Coplien: Advanced C++ Programming Styles and Idioms
 • ISO/IEC 14882, ANSI: Programming languages - C++ (1998, 2003)
 • Bjarne Stroustrup: The C++ Programming Language
 • Herb Sutter: Exceptional C++, More Exceptional C++
 • Bruce Eckel: Myslíme v jazyku C++
  not specified
 • Povinná literatura
 • Doporučená literatura
 • Další zdroje
Assessment methods (in Czech)
Typ výuky:Výuka probíhá formou cvičení Rozsah povinné účasti ve výuce: Minimální povinná účast na cvičení v prezenčním studiu je 75%, na řízených skupinových konzultacích v kombinovaném studiu 50%. Studentům, kteří nesplní povinný rozsah účasti, mohou být v průběhu semestru zadány dodatečné studijní povinnosti (v míře, která umožní prokázat studijní výsledky a získané kompetence nezbytné pro úspěšné zakončení předmětu). Způsob zakončení předmětu: Zápočet za zápočtový program, ústní zkouška s přípravou na PC (2 hodiny)
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: 18 hodin KS/semestr.
Teacher's information
http://www.ksi.mff.cuni.cz/~lansky/vyuka/OOP/OOP-07.html
The course is also listed under the following terms Winter 2007, Summer 2008, Winter 2008, Summer 2009, Summer 2010, Summer 2011, Winter 2011, Winter 2012, Summer 2013, Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024, Summer 2025.
 • Enrolment Statistics (summer 2012, recent)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/course/vsfs/summer2012/B_OOP