B_Prg Programming

University of Finance and Administration
Summer 2011
Extent and Intensity
2/2. 7 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. RNDr. Jan Lánský, Ph.D. (seminar tutor)
doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc.
Department of Computer Science and Mathematics – Departments – University of Finance and Administration
Contact Person: Ivana Plačková
Timetable of Seminar Groups
B_Prg/cAPH: Mon 10:30–11:14 E303PC, Mon 11:15–12:00 E303PC, P. Töpfer
B_Prg/pAPH: Mon 8:45–9:29 E304, Mon 9:30–10:15 E304, P. Töpfer
B_Prg/vAPH: Fri 18. 2. 15:30–17:00 DELL ROOM E302PC, 17:15–18:45 DELL ROOM E302PC, Fri 4. 3. 17:15–18:45 DELL ROOM E302PC, Fri 1. 4. 17:15–18:45 DELL ROOM E302PC, Fri 6. 5. 15:30–17:00 DELL ROOM E302PC, 17:15–18:45 DELL ROOM E302PC, Sat 7. 5. 11:30–13:00 DELL ROOM E302PC, J. Lánský
Prerequisites (in Czech)
Výuka bezprostředně navazuje na předmět Úvod do programování ze zimního semestru. Předpokládá se znalost učiva z předmětu Úvod do programování a praktická zručnost při ladění jednoduchých programů v Pascalu na počítači.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Pokračování základního kurzu programování ze zimního semestru pro posluchače 1. ročníku bakalářského studia oboru Aplikovaná informatika. Cílem předmětu je rozšířit znalosti prostředků programovacího jazyka (rekurze, dynamicky alokované proměnné), prohloubit znalosti základních algoritmů a programovacích technik (efektivita algoritmů, třídicí algoritmy, grafové algoritmy, dynamické datové struktury) a upevnit praktickou zručnost při návrhu a tvorbě programů. Cíl předmětu platí i pro kombinované studium.
Syllabus (in Czech)
 • Tato osnova je určena pro prezenční studium, průběh výuky pro kombinované studium je uveden ve studijních materiálech formou metodického listu (ML).
 • Obsah přednášek:
 • 1. Modulární programování, unity. Unit CRT.
 • 2. Dynamicky alokované proměnné. Dynamické datové struktury.
 • 3. Lineární spojové seznamy - operace, druhy seznamů, příklady použití.
 • 4. Rekurze - princip, příklady, backtracking.
 • 5. Prohledávání do hloubky a do šířky. Zrychlení backtrackingu - ořezávání, heuristiky.
 • 6. Metoda rozděl a panuj - princip, příklady. Algoritmus quicksort.
 • 7. Binární stromy - reprezentace, průchod. Notace aritmetických výrazů, vyhodnocování, převody.
 • 8. Vyhledávací stromy. Vyvážené stromy. Obecné stromy.
 • 9. Metody ukládání a vyhledávání dat - přehled. Hešování. Třídění - algoritmy, složitost. K-tý nejmenší prvek.
 • 10. Grafy - reprezentace grafu v programu, základní grafové algoritmy.
 • 11. Implementace vybraných grafových algoritmů.
 • 12. Ukázky řešení úloh.
Literature
 • Povinná literatura
 • P.Töpfer: Algoritmy a programovací techniky, Prometheus Praha 1995, 2. vyd. 2007
 • Doporučená litreratura
 • P.Satrapa: Pascal pro zelenáče, Neocortex Praha 2001
 • P.Töpfer, D.Töpferová: Programování - Sbírka úloh, Fortuna 1998
 • Další zdroje
 • www.vsfs.cz/knihovna
 • www.knihovna.vsfs.cz/info/volne_eiz.html
 • IS VŠFS → osobní administrativa → ProQuest
Assessment methods (in Czech)
Typ výuky: Výuka probíhá formou přednášek a cvičení v prezenčním studiu a řízených skupinových konzultací v kombinovaném studiu.
Rozsah povinné účasti ve výuce: Minimální povinná účast na cvičeních v prezenčním studiu je 75%, na řízených skupinových konzultacích v kombinovaném studiu 50%. Studentům, kteří nesplní povinný rozsah účasti, budou v průběhu semestru nebo po jeho skončení zadány dodatečné studijní povinnosti.
Způsob zakončení předmětu: Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou.
Zápočet osvědčuje splnění stanovených studijních povinností. K získání zápočtu se požaduje:
1. samostatné vypracování dvou zápočtových programů ve stanovených termínech (odevzdává se zdrojový text odladěného programu a dokumentace k programu),
2. pravidelná aktivní účast na výuce - je vyžadována minimálně 75% účast na cvičeních (více absencí lze nahradit vypracováním domácích úkolů).
Zkouška se skládá z písemné a ústní části. V písemné části je úkolem napsat proceduru, funkci nebo jednoduchý program řešící zadaný problém. V ústní části zkoušky se požadují znalosti programovacího jazyka, algoritmů a programovacích technik v rozsahu přednášky (viz sylabus uvedený výše).
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: 14 hodin/semestr.
Teacher's information
http://ksvi.mff.cuni.cz/~topfer/vsfs/
The course is also listed under the following terms Winter 2007, Summer 2008, Winter 2008, Summer 2009, Summer 2010, Winter 2010, Winter 2011, summer 2012, Winter 2012, Summer 2013, Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024, Summer 2025.
 • Enrolment Statistics (Summer 2011, recent)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/course/vsfs/summer2011/B_Prg