N_DPVS_2 Diploma Project 2

University of Finance and Administration
Summer 2013
Extent and Intensity
0/0. 12 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PaedDr. Václav Netolický (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.
Department of Regional Development and Public Administration - Departments - University of Finance and Administration
Contact Person: Ing. Barbora Ptáčková
Prerequisites
N_DP.._1 Diploma project 1
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
At the end of the course students should be able to create text of Diploma thesis for thesis defense in the final state examination
Syllabus
 • 1.Application part - drawing text, including references to the bibliography and other sources and Attachments (tables, graphs, summaries, image formats, etc.)
 • 2.Drawing conclusions in the structure and scope according to the methodology
 • 3. Final revision and proofreading the text.
 • 4.Completion of Diploma thesis as a complete work and submit to the thesis supervisor
Literature
  required literature
 • VŠFS. Rozhodnutí rektorky č. 66/2009: Bakalářské a diplomové práce na VŠFS. Praha, 2009. Dostupné z: https://is.vsfs.cz/auth/do/6410/predpisy/68079/
 • • Rozhodnutí rektorky č. 60/2009. Rozhodnutí o zajištění kvality obhajoby bakalářské a diplomové práce. Praha: VŠFS, o.p.s., 2009.
 • BUDINSKÝ, Petr. Metodický pokyn prorektora pro vzdělávací činnost a vnější vztahy č. 4 / 2011-2012: Metodika vypracování bakalářské a diplomové práce pro studenty B11 a N11 . Praha: VŠFS, 2012, 9 s. [cit. 30.1.2013]. Dostupné z: https://is.vsfs.cz/auth/d
 • Tichý J. Netolický V. Příprava, tvorba a hodnocení bakalářských a diplomových prací. Praha VŠFS 2009 ISBN 978-80-7408-001-2
  recommended literature
 • BIERNÁTOVÁ, Olga a Jan SKŮPA. CITACE.COM. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 [online]. Zlín, Brno, 2011 [cit. 2012-10-02]. Dostupné z: http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf
 • Jak na citace. EMMER, Jan. VŠFS: Knihovna [online]. 1. vyd. Praha, 2012 [cit. 2013-01-18]. Dostupné z: http://www.vsfs.cz/?id=1883-jak-na-citace
 • ČÍRTEK, Pavel a Milan KAŠÍK. Marketingová komunikace podniku s médii. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2008, 113 s. ISBN 978-807-4080-081.
 • ZICH, František. Úvod do sociologického výzkumu. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2004, 115 s. Eupress. ISBN 80-867-5419-7.
  not specified
 • KUŽELÍKOVÁ, Lucie, Jaroslav NEKUDA a Jiří POLÁČEK. Sociálně-ekonomické informace a práce s nimi. Brno: MUNI, 2008, 88 s. ISBN 978-802-1045-774. Dostupné z: http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/esf/js08/informace/socialne_ekonomicke_informace.pdf
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005, 209 s. ISBN 80-864-2940-7.
 • NOVÁKOVÁ, Vladimíra, Václav LIŠKA, Jiří LOUDÍN a Miloš SEDLÁČEK. Vědecké metody ve společenských vědách. ČVUT. Www. dictorandus.info [online]. 1. vyd. Praha: ČVUT, 2010 [cit. 2013-01-18]. Dostupné z: http://www.doctorandus.info/info/#
Teaching methods
Teaching takes the form of individual consultations with the thesis supervisor in the full-time and combination studies. Range of the minimum mandatory participation in education is compulsory for 4 individual consultations with the thesis supervisor according to schedule consultations Entering diploma´s thesis.
Assessment methods
The course is concluded by awarding credits, which grants a thesis supervisor leading thesis on the basis of:
a/the credit for a N_DP.._1
b/The final version of the text diploma´s thesis (in book binding with control extract similarities IS)
Obtaining credit is condition for admission the student's application to the final state examination.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
General note: Bb0.
The course is also listed under the following terms Summer 2010, Summer 2011, Winter 2011, summer 2012, Winter 2012, Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024.
 • Enrolment Statistics (Summer 2013, recent)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/course/vsfs/summer2013/N_DPVS_2