B_OOP Objektově orientované programování

Vysoká škola finanční a správní
léto 2010
Rozsah
1/2/0. 14 hodin/semestr. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Jan Lánský, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Jan Lánský, Ph.D.
Katedra informatiky a matematiky (FES, KIM) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Lenka Bažantová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
B_OOP/cAPH: Čt 14:00–14:44 DELL ROOM E302PC, Čt 14:45–15:30 DELL ROOM E302PC, J. Lánský
B_OOP/pAPH: každý sudý čtvrtek 12:15–12:59 DELL ROOM E302PC, každý sudý čtvrtek 13:00–13:45 DELL ROOM E302PC, J. Lánský
B_OOP/vA21PH: Pá 5. 2. 12:00–13:30 DELL ROOM E302PC, 13:45–15:15 DELL ROOM E302PC, Pá 19. 2. 12:00–13:30 DELL ROOM E302PC, Pá 5. 3. 12:00–13:30 DELL ROOM E302PC, 13:45–15:15 DELL ROOM E302PC, Pá 19. 3. 12:00–13:30 DELL ROOM E302PC, Pá 9. 4. 12:00–13:30 DELL ROOM E302PC, J. Lánský
B_OOP/vA22PH: Pá 5. 2. 15:30–17:00 DELL ROOM E302PC, 17:15–18:45 DELL ROOM E302PC, Pá 19. 2. 13:45–15:15 DELL ROOM E302PC, Pá 5. 3. 15:30–17:00 DELL ROOM E302PC, 17:15–18:45 DELL ROOM E302PC, Pá 19. 3. 13:45–15:15 DELL ROOM E302PC, Pá 9. 4. 13:45–15:15 DELL ROOM E302PC, J. Lánský
Předpoklady
Předpokládají se znalosti programování v jazyce C
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je seznámit studenty s principy objektově orientovaného programování v programovacím jazyce C++.
Osnova
 • Tato osnova je určena pro prezenční studium, průběh výuky pro kombinované studium je uveden ve studijních materiálech formou metodického listu (ML). Obsah přednášek: 1. Paradigmata programování, objektově orientované programování 2. Přetěžování funkcí, reference 3. Objekty, zapouzdření, dědičnost, konstruktory a destruktory 4. Přetěžování operátorů 5. Pozdní vazba, virtuální funkce, polymorfismus 6. Abstraktní datové typy 7. Šablony, výjimky, 8. Prostory jmen. 9. Objektové knihovny: streams, STL
Literatura
  povinná literatura
 • Miroslav Virius: Programování v C++
 • Que: ANSI/ISO C++ Professional Programmer's Handbook
 • Miroslav Virius: Pasti a propasti jazyka C++
 • Miroslav Virius: Od C k C++
  doporučená literatura
 • Scott Meyers: Effective C++, More Effective C++, Effective STL
 • James O. Coplien: Advanced C++ Programming Styles and Idioms
 • ISO/IEC 14882, ANSI: Programming languages - C++ (1998, 2003)
 • Bjarne Stroustrup: The C++ Programming Language
 • Herb Sutter: Exceptional C++, More Exceptional C++
 • Bruce Eckel: Myslíme v jazyku C++
  neurčeno
 • Povinná literatura
 • Doporučená literatura
 • Další zdroje
Metody hodnocení
Typ výuky:Výuka probíhá formou cvičení Rozsah povinné účasti ve výuce: Minimální povinná účast na cvičení v prezenčním studiu je 80%, na řízených skupinových konzultacích v kombinovaném studiu 50%. Studentům, kteří nesplní povinný rozsah účasti, mohou být v průběhu semestru zadány dodatečné studijní povinnosti (v míře, která umožní prokázat studijní výsledky a získané kompetence nezbytné pro úspěšné zakončení předmětu). Způsob zakončení předmětu: Zápočet za zápočtový program, ústní zkouška s přípravou na PC (2 hodiny)
Informace učitele
http://www.ksi.mff.cuni.cz/~lansky/vyuka/OOP/OOP-07.html
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, léto 2008, zima 2008, léto 2009, léto 2011, zima 2011, léto 2012, zima 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024, léto 2025.