B_OOP Objektově orientované programování

Vysoká škola finanční a správní
léto 2014
Rozsah
2/2. 18 hodin KS/semestr. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Jan Lánský, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Jan Lánský, Ph.D.
Katedra informatiky a matematiky (FES, KIM) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Dagmar Medová, DiS.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
B_OOP/cAPH: St 10:30–11:14 E303PC, St 11:15–12:00 E303PC, J. Lánský
B_OOP/pAPH: St 8:45–9:29 E303PC, St 9:30–10:15 E303PC, J. Lánský
Předpoklady
Prerekvizita: B_PJC Programování v jazyce C. Pokročilá znalost programování v C, ukazatelů a datových struktur.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student bude umet napsat program v jazyce C++ v souladu s principy objektově orientovaného programování.
Osnova
 • 1. Úvod do OOP, třída, objekt, metoda. 2. Reference na objekt, přetěžování funkcí, konstruktory. 3. Přetěžování operátorů, copy konstruktor a operator =, new a delete. 4. Destruktory, chytré řetězce - I. část. 5. Chytré řetězce - II. část. 6. Dědičnost, polymorfizmus - motivace. 7. Virtuální funkce, abstraktní třídy. 8. Prostory jmen, streamy. 9. Práce se soubory pomocí steamů, šablony. 10. STL kontejnery, iterátory a algoritmy. 11. Třída string, výjimky. 12. Zopakování klíčových pasáží.
Literatura
  povinná literatura
 • Prata, S.: Mistrovství v C++. Computer Press, 2013, 978-80-251-3828-1
 • Miroslav Virius: Programování v C++
 • Que: ANSI/ISO C++ Professional Programmer's Handbook
 • Miroslav Virius: Pasti a propasti jazyka C++
 • Miroslav Virius: Od C k C++
  doporučená literatura
 • Scott Meyers: Effective C++, More Effective C++, Effective STL
 • James O. Coplien: Advanced C++ Programming Styles and Idioms
 • ISO/IEC 14882, ANSI: Programming languages - C++ (1998, 2003)
 • Bjarne Stroustrup: The C++ Programming Language
 • Herb Sutter: Exceptional C++, More Exceptional C++
 • Bruce Eckel: Myslíme v jazyku C++
 • Chroboczek, M.: Uživatelská rozhraní v Qt a C++, Computer Press, 2013. 978-80-251-4124-3
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a cvičení. Znalostí získané z přednášek se prakticky využívají při programování v Microsoft Visual Studiu.
Metody hodnocení
Minimální povinná účast na cvičeních v prezenčním studiu je 75%. Studentům, kteří nesplní povinný rozsah účasti, budou v průběhu semestru nebo po jeho skončení zadány dodatečné studijní povinnosti. Zkouška probíhá diskuze nad doma naprogramovanými zdrojovými kódy (1500+ řádek).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Bb1.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, léto 2008, zima 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2011, zima 2011, léto 2012, zima 2012, léto 2013, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024, léto 2025.