B_OOP Objektově orientované programování

Vysoká škola finanční a správní
zima 2012
Rozsah
2/2. 18 hodin KS/semestr. 3 kr. Ukončení: zk.
Garance
doc. RNDr. Jan Lánský, Ph.D.
Katedra informatiky a matematiky (FES) - Katedry - Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Dagmar Medová, DiS.
Předpoklady
Pokročilá znalost programování v C, ukazatelů a datových struktur.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je seznámit studenty s principy objektově orientovaného programování v programovacím jazyce C++.
Osnova
 • 1. Paradigmata programování, objektově orientované programování 2. Přetěžování funkcí, reference 3. Objekty, zapouzdření, dědičnost, konstruktory a destruktory 4. Přetěžování operátorů 5. Pozdní vazba, virtuální funkce, polymorfismus 6. Abstraktní datové typy 7. Šablony, výjimky, 8. Prostory jmen. 9. Objektové knihovny: streams, STL
Literatura
  povinná literatura
 • Miroslav Virius: Programování v C++
 • Que: ANSI/ISO C++ Professional Programmer's Handbook
 • Miroslav Virius: Pasti a propasti jazyka C++
 • Miroslav Virius: Od C k C++
  doporučená literatura
 • Scott Meyers: Effective C++, More Effective C++, Effective STL
 • James O. Coplien: Advanced C++ Programming Styles and Idioms
 • ISO/IEC 14882, ANSI: Programming languages - C++ (1998, 2003)
 • Bjarne Stroustrup: The C++ Programming Language
 • Herb Sutter: Exceptional C++, More Exceptional C++
 • Bruce Eckel: Myslíme v jazyku C++
  neurčeno
 • Povinná literatura
 • Doporučená literatura
 • Další zdroje
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a cvičení. Znalostí získané z přednášek se prakticky využívají při programování v Microsoft Visual Studiu.
Metody hodnocení
Minimální povinná účast na cvičeních v prezenčním studiu je 75%. Studentům, kteří nesplní povinný rozsah účasti, budou v průběhu semestru nebo po jeho skončení zadány dodatečné studijní povinnosti. Zkouška probíhá diskuze nad doma naprogramovanými zdrojovými kódy (1500+ řádek).
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: ISP
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
0.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, léto 2008, zima 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2011, zima 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.