N_DKP Diplomatická a konzulární praxe

Vysoká škola finanční a správní
léto 2013
Rozsah
2/0. 6 hodin KS/semestr. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc.
Katedra ekonomie a managementu (FES) - Katedry - Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Dagmar Medová, DiS.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
N_DKP/pVMO: každou sudou středu 10:30–11:14 M21, každou sudou středu 11:15–12:00 M21, každou sudou středu 12:15–12:59 M21, každou sudou středu 13:00–13:45 M21, E. Gombár
N_DKP/pVPH: Po 14:00–14:44 S34, Po 14:45–15:30 S34, E. Gombár
N_DKP/uVPH: Út 5. 2. 17:30–19:00 S14, Út 19. 2. 15:45–17:15 S14, 17:30–19:00 S14, E. Gombár
N_DKP/vVPH: Pá 8. 3. 13:45–15:15 S35, Pá 22. 3. 13:45–15:15 S35, 15:30–17:00 S35, E. Gombár
Předpoklady
Nejsou vyžadovány žádné předpoklady
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit základy diplomatického protokolu a konzulátrní praxe. Doplňuje přednáškové kurzy z dějin diplomacie, mezinárodních vztahů a mezinárodní politiky.
Osnova
  • Společenská etiketa: 1 Oblékání (frak, smoking, žaket) - Společenské podniky (pracovní snídaně, oběd, číše vína, koktejl, recepce, večeře, státní večeře) - 2 Společenská etiketa (společenské přednosti, představování, vizitky) Diplomatický protokol: 3 Diplomatické styky - Ministerstvo zahraničí - Diplomatická mise - 4 Diplomatický protokol - Pořadí hodností - Konference Komzulární praxe: 5 Konzuární styky - 6 Specifiky některých kultur (islám, judaismus).
Literatura
    doporučená literatura
  • ŠRONĚK, Ivan. Diplomatický protokol a praktické otázky společenské etikety. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0247-4. info
Výukové metody
Přednášky a cvičení na prezenční formě studia, řízené konzultace na kombinované formě studia.Přednáška: shrnutí základních poznatků z minulé přednášky, vlastní přednáška, prověrka pochopení nového učiva. Cvičení s diskusí a prověřováním a doplňováním znalostí studentů. Řízená konzultace: úvodní prověrka pochopení samostatně prostudovaných dílčích témat, vysvětlení nejméně pochopených pasáží tématického celku, diskuse.
Metody hodnocení
Vyučovací metody: Metody hodnocení: z: zápočet na základě prezence a závěrečného ústního pohovoru.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Bb0.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, léto 2012, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.