N_DKP Diplomatická a konzulární praxe

Vysoká škola finanční a správní
léto 2021
Rozsah
2/0/0. 12 hodin KS/semestr. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc.
Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy (FPSS) - Katedry - Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Franců
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
N_DKP/pPPPH: každé liché pondělí 14:00–14:44 S22, každé liché pondělí 14:45–15:30 S22, každé liché pondělí 15:45–16:29 S22, každé liché pondělí 16:30–17:15 S22, E. Gombár
N_DKP/vBSKPH: So 6. 2. 14:00–15:30 S01, 15:45–17:15 S01, So 20. 2. 14:00–15:30 S01, 15:45–17:15 S01, So 6. 3. 14:00–15:30 S01, 15:45–17:15 S01, E. Gombár
Předpoklady
Tento předmět nemá žádné předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit základům diplomatického protokolu a konzulátrní praxe a vybraná témata z dějin diplomacie, mezinárodních vztahů a mezinárodní politiky.
Výstupy z učení
Student bude schopen porozumět základním principům společenského a diplomatického protokolu, jakož i řešení konzulárních případů.
Osnova
  • SPOLEČENSKÝ PROTOKOL 1. Oblékání Pánské oděvy - frak, smoking, černý, tmavý a vycházkový oblek, pláště Dámské oděvy - velká a malá večerní toaleta, večerní šaty, vycházkové šaty, šperky Nošení řádů - stuha, šerpa, hvězdy, civilní řády (celé, miniatury, stužky) 2. Společenské podniky a slavnostní události Snídaně, oběd, večeře, recepce, číše vína, koktejl, raut, zahradní slavnost, vernisáž, ples Pozvání a pozvánky Stolování - prostírání, pořadí chodů, zasedací pořádek, písemnosti při stolování 3. Společenská etiketa Dary, vizitky, používání vizitek Společenské přednosti - osoby společensky starší (vyšší) a mladší (nižší), žena a muž Vstup do budovy, místnosti, osobního vozu a zasedací pořádek Seznámení a představování - podání a líbání ruky, oslovování a titulování DIPLOMATICKÝ PROTOKOL 4. Diplomatické styky Vídeňská úmluva o diplomatických stycích Navázání, přerušení a ukončení diplomatických styků 5. Ministerstvo zahraničních věcí Funkce a organizační struktura Vztahy s vlastními misemi v zahraničí Vztahy s misemi jiných států 6. Diplomatická mise Počátek a konec diplomatické mise Kategorie diplomatických zástupců Diplomatické výsady a imunity 7. Diplomatická korespondence Dopis, poselství deklarace, kabinetní list, konzulský patent Nóty, memorandum, aide-mémoir 8. Diplomatický protokol Pořadí hodností, diplomatická listina Používání a vyvěšování vlajky Státní obřady 9. Konference Konferenční praxe a procedura Organizace jednání, umístění vlajek, tlumočníků KONZULÁRNÍ PRAXE 10. Konzulární styky Vídeňská úmluva o konzulárních stycích Třídy vedoucích konzulárních úřadů Honorární konzuláty 11. Konzulární případy Běžné konzulární případy (vízová agenda, pomoc vlastním občanům, úmrtí) Těžké konzulární případy z praxe (trestné činy vlastních občanů, soudy) 12. Specifiky některých oblastí Islámské země - strava (zákaz alkoholu a vepřového masa), půst, odívání žen
Literatura
    povinná literatura
  • ŠRONĚK, Ivan. Diplomatický protokol a praktické otázky společenské etikety. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0247-4. info
    doporučená literatura
  • ŠPAČEK, Ladislav. Nová velká kniha etikety. Praha: Mladá fronta, 2008. ISBN 978-80-86946-71-9. info
Výukové metody
Přednášky a cvičení na prezenční formě studia, řízené konzultace v kombinované formě studia.
Metody hodnocení
zápočet na základě účasti a závěrečného ústního pohovoru.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2022, léto 2023, léto 2024.