N_DKP Diplomatická a konzulární praxe

Vysoká škola finanční a správní
zima 2008
Rozsah
2/0. 6hodin za semestr. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc. (cvičící)
PhDr. Marie Hamplová (cvičící)
Mgr. Hana Svobodová (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc.
Katedra ekonomie a managementu (FES) - Katedry - Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Jana Rožnovská, DiS.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
N_DKP/pVPH: Po 8:45–9:30 S24, Po 9:30–10:15 S24, E. Gombár
N_DKP/uVPH: Út 18. 11. 14:00–15:30 S21, 15:45–17:15 S21, Út 25. 11. 14:00–15:30 S21, E. Gombár
N_DKP/vVMO: So 1. 11. 11:30–13:00 M16, 14:00–15:30 M16, So 15. 11. 11:30–13:00 M16, H. Svobodová
N_DKP/vVPH: Pá 28. 11. 15:30–17:00 S24, 17:15–18:45 S24, Pá 12. 12. 12:00–13:30 S24, E. Gombár
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Anotace je stejná pro obě formy studia. Seznámit posluchače se základy diplomatického protokolu a konzulátrní praxe. Doplňuje přednáškové kurzy z dějin diplomacie, mezinárodních vztahů a mezinárodní politiky.
Osnova
  • Tato osnova je určena pro prezenční studium, průběh výuky pro kombinované studium je uveden ve studijních materiálech formou metodického listu (ML). Obsah přednášek: Diplomatické styky- Ministerstvo zahraničí - Diplomatická mise - Diplomatický protokol - Pořadí hodností - Společenské podniky (pracovní snídaně, oběd, číše vína, koktejl, recepce, večeře, státní večeře) - Oblékání (frak, smoking, žaket) - Společenská etiketa - Konference - Konzuární styky - Specifiky některých kultur (islám, judaismus). Obsah cvičení: Procvičování a diskuse vybraných problémů: diplomatické a konzulární styky, společenská etiketa a společenské podniky. Obsah řízené konzultace: Doplnění a rozšíření znalostí studentů získaných samostudiem k tématu "diplomatický protokol" a "praktické otázky společenské eitikety".
Metody hodnocení
Vyučovací metody: Přednáška: shrnutí základních poznatků z minulé přednášky, vlastní přednáška, prověrka pochopení nového učiva. Cvičení s diskusí a prověřováním a doplňováním znalostí studentů. Řízená konzultace: úvodní prověrka pochopení samostatně prostudovaných dílčích témat, vysvětlení nejméně pochopených pasáží tématického celku, diskuse. Metody hodnocení: z: zápočet na základě prezence a závěrečného ústního pohovoru.
Informace učitele
Literatura povinná: Šroněk I.: Diplomatický protokol a praktické otázky společenské etikety. Karolinum, Praha 2002. Feltham, R. G.: Příručka diplomata. Sociologické nakladatelství, Praha 2003. Literatura doporučená: Diplomatická praxe 1, 2. Praha, MZV 1994. Vídeňská úmluva o diplomatických stycích 1961. Vídeňská úmluva o konzulárních stycích 1963.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, zima 2009, zima 2010, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.