B_PJC Programování v jazyce C

Vysoká škola finanční a správní
zima 2010
Rozsah
2/2. 16 hodin/semestr. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Jan Lánský, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martin Mikuláš (pomocník)
Mgr. Anna Nováková (pomocník)
Ing. Vladimír Nulíček, CSc. (pomocník)
Mgr. Lenka Omelková (pomocník)
PhDr. Jan Rytina, CSc. (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Jan Lánský, Ph.D.
Katedra informatiky a matematiky (FES, KIM) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Ivana Plačková
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
B_PJC/cAPH: St 17:30–18:14 E303PC, St 18:15–19:00 E303PC, J. Lánský
B_PJC/pAPH: St 15:45–16:29 E303PC, St 16:30–17:15 E303PC, J. Lánský
B_PJC/vA21PH_EQUIP: Pá 15. 10. 12:00–13:30 E303PC, Pá 5. 11. 15:30–17:00 E303PC, Pá 3. 12. 17:15–18:45 E303PC, J. Lánský
B_PJC/vA22PH_EQUIP: Pá 15. 10. 13:45–15:15 E303PC, Pá 5. 11. 17:15–18:45 E303PC, Pá 3. 12. 15:30–17:00 E303PC, J. Lánský
Předpoklady
Po zvládnutí tematického celku budete schopni napsat jednoduché konstrukce v jazyce C.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Anotace je stejná pro obě formy studia. Cíl kurzu: Cílem tohoto předmětu je ovládnutí schopnosti programovat v jazyce C.
Osnova
  • Tato osnova je určena pro prezenční studium, průběh výuky pro kombinované studium je uveden ve studijních materiálech formou metodického listu (ML). Obsah přednášek: Přednáška: Překlad programů, spojování Základní vlastnosti C a C++, odlišnosti od jiných prog. jazyků. Datové typy, operátory a řídící konstrukce Pole a ukazatele Standardní knihovny. Cvičení: Praktické programování Microsoft Visual Studio .NET 2003 Ladění programů
Literatura
  • Miroslav Virius: Pasti a propasti jazyka C++
  • Bjarne Stroustrup: The C++ Programming Language (3rd ed.)
  • Scott Meyers: Effective C++ (2nd ed.), More Effective C++ Herb
  • E. Moo: Accelerated C++ Practical Programming by Example Nicolai
  • Bruce Eckel: Myslíme v jazyku C++ (Thinkinkg in C++ 2nd ed.)
  • Základní učebnice a popis jazyka:
  • Miroslav Virius: Programování v C++ (ČVUT 2001)
  • C++ In-depth aneb Jak správně C++ používat - pro ty, kdo již C++ nějak znají.
Metody hodnocení
Typ výuky: Výuka probíhá formou přednášek a cvičení v prezenčním studiu a řízených skupinových konzultací v kombinovaném studiu. Rozsah povinné účasti ve výuce: Minimální povinná účast na cvičeních v prezenčním studiu je 75%, na řízených skupinových konzultacích v kombinovaném studiu 50%. Studentům, kteří nesplní povinný rozsah účasti, budou v průběhu semestru nebo po jeho skončení zadány dodatečné studijní povinnosti. Způsob zakončení předmětu: Zápočet + Zkouška
Informace učitele
Literatura Normy: ISO/IEC 9899: Programming languages - C (1999) ISO/IEC 14882, ANSI: Programming languages - C++ (1998, 2003).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, zima 2008, léto 2009, zima 2009, léto 2011, zima 2011, léto 2012, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023, zima 2024.