B_PJC Programování v jazyce C

Vysoká škola finanční a správní
zima 2023
Rozsah
2/2/0. 16 hodin KS/semestr. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Renata Janošcová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Jan Lánský, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Jan Lánský, Ph.D.
Katedra informatiky a matematiky (FES, KIM) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Ivana Plačková
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
B_PJC/cAPH: Po 10:30–11:14 E225, Po 11:15–12:00 E225, J. Lánský
B_PJC/pAPH: Po 8:45–9:29 E225, Po 9:30–10:15 E225, J. Lánský
B_PJC/vAPH: So 14. 10. 8:00–9:30 E303PC, 9:45–11:15 E303PC, So 25. 11. 8:00–9:30 E303PC, 9:45–11:15 E303PC, 11:30–13:00 E303PC, So 16. 12. 8:00–9:30 E303PC, 9:45–11:15 E303PC, 11:30–13:00 E303PC, R. Janošcová
Předpoklady
B_PRg Programování && B_UPg Úvod do programování
Podmínkou pro zakončení tohoto předmětu je ukončení předmětů B_Prg a B_UPg.
Základní znalost programování, ukazatelů a datových struktur.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět se nejprve zaměřuje na zvládnutí syntaxe jazyka C, jeho odlišnost od jazyku C++ a C#. Následně se předmět zaměřuje na schopnost algoritmizace složitějších úloh s využitím lineárních a stromových datových struktur.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
(A) naprogramovat v jazyku C středně obtížnou úlohu využívající řídících konstrukcí, struktur, polí, ukazatelů a řetězců;
(B) používat staticky a dynamicky alokovanou paměť;
(C) pracovat se standardním vstupem a výstupem a se soubory;
(D) pracovat v Microsoft Visual Studiu.
Osnova
 • 1. Překlad a spojování programu
 • 2. Funkce, podmínky, cykly
 • 3. Datové typy, operátory
 • 4. Pole a ukazatele
 • 5. Řetězce, parametry programu z příkazové řádky
 • 6. Dynamická alokoace paměti
 • 7. Práce se soubory
 • 8. Problémy při spojování modulů
 • 9. Vazby na OS, ladění programů
 • 10. Dynamické datové struktury
 • 11. Oblíbené chyby
 • 12. Zopakovaní klíčových pasáží
Literatura
  povinná literatura
 • LÁNSKÝ, Jan. Programování v jazyce C. Slajdy k předmětu, dostupné z informačního systému, Praha: VŠFS, 2022.
 • LÁNSKÝ, Jan. Programování v jazyce C. Distanční opora, dostupné z informačního systému, Praha: VŠFS, 2022.
 • KERNIGHAM, Brian W. a Dennis M. RITCHIE. Programovací jazyk C. 2. vydání. Přeložil Zbyněk ŠÁVA. Brno: Computer Press, 2019. ISBN 978-80-251-4965-2
  doporučená literatura
 • VIRIUS, Miroslav. Pokročilé C++. V Praze: České vysoké učení technické, 2022. 308 stran. ISBN 978-80-01-06951-6.
 • SEACORD, Robert C. Effective C: an introduction to professional C programming. San Francisco: No Starch Press, 2020. xxviii. 240 stran. ISBN 978-1-7185-0104-1.
 • ISO/IEC 9899:2011 Information Technology - Programming languages - C; ISO/IEC 14882:2011 Information Technology - Programming languages - C++
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a cvičení. Znalostí získané z přednášek se prakticky využívají při programování v Microsoft Visual Studiu. ; Minimální povinná účast na cvičeních/seminářích v prezenční formě studia je 75%, na řízených skupinových konzultacích v kombinované formě studia 50%.
Metody hodnocení
Na zisk zápočtu v prezenční formě studiu je třeba aktivní účast na cvičeních alespoň 75 %, naprogramování příkladů zadaných na cvičeních a odevzdání dvou domácích úkolů.
Na zisk zápočtu v kombinované formě studiu je třeba účast na tutoriálech alespoň 50 %, naprogramování a prezentování příkladů zadaných vyučujícím a odevzdání dvou domácích úkolů.
Zkouška probíhá formou diskuze nad vytvořeným smysluplným programem - zdrojovými kódy v jazyku C v minimálním rozsahu 1000 řádků a jeho úprava.
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.vsfs.cz/go/22avrg
Webová stránka předmětu (výše) představuje LINK na tým (předmět) v MS Teams (pak vyberte kanál Vašeho vyučujícího).

Studijní materiály (přednášky, videozáznamy, ...) předmětu najdete v IS VŠFS: https://is.vsfs.cz/auth/el/vsfs/zima2023/B_PJC

KONTAKTY na vyučující: garant doc. RNDr. Jan Lánský, Ph.D. - lansky@mail.vsfs.cz; Ing. Renata Janošcová, Ph.D - 37037@mail.vsfs.cz.

KONZULTACE: informace najdete na osobních stránkách vyučujících v IS VŠFS (Výuka).

ISP a OPAKUJÍCÍ studenti: Hned na začátku semestru (první - druhý týden) kontaktujte Vašeho vyučujícího a dohodněte se na konkrétních podmínkách docházky a hodnocení.

DOPORUČUJEME podat žádost o zařazení do rozvrhové (seminární) skupiny ke konkrétnímu vyučujícímudle pokynů ze studijního oddělení.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, zima 2008, léto 2009, zima 2009, zima 2010, léto 2011, zima 2011, léto 2012, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2024.