B_PJC Programování v jazyce C

Vysoká škola finanční a správní
zima 2012
Rozsah
2/2. 12 hodin KS/semestr. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Jan Lánský, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Jan Lánský, Ph.D.
Katedra informatiky a matematiky (FES, KIM) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Dagmar Medová, DiS.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
B_PJC/cAPH: Čt 10:30–11:14 E303PC, Čt 11:15–12:00 E303PC, J. Lánský
B_PJC/pAPH: Čt 8:45–9:29 E303PC, Čt 9:30–10:15 E303PC, J. Lánský
B_PJC/vA1PH: Pá 2. 11. 15:30–17:00 E303PC, J. Lánský
B_PJC/vA2PH: Pá 23. 11. 15:30–17:00 E303PC, J. Lánský
Předpoklady
Základní znalost programování, ukazatelů a datových struktur.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: 1) naprogramovat v jazyku C středně obtížnou úlohu využívající řídících konstrukcí, struktur, polí, ukazatelů a řetězců. 2) používat staticky a dynamicky alokovanou paměť. 3) pracovat se standardním vstupem a výstupem a se soubory. 4) pracovat v Microsoft Visual Studiu.
Osnova
  • 1. Překlad programů, spojování 2. Základní vlastnosti C a C++ 3. Datové typy, operátory a řídící konstrukce 4. Pole a ukazatele 5. Standardní knihovny 6. Praktické programování 7. Microsoft Visual Studio .NET 2012 8. Ladění programů
Literatura
  • Miroslav Virius: Programování v C++ (ČVUT 2001)
  • Bruce Eckel: Myslíme v jazyku C++ (Thinkinkg in C++ 2nd ed.)
  • E. Moo: Accelerated C++ Practical Programming by Example Nicolai
  • Bjarne Stroustrup: The C++ Programming Language (3rd ed.)
  • Scott Meyers: Effective C++ (2nd ed.), More Effective C++ Herb
  • Miroslav Virius: Pasti a propasti jazyka C++
  • C++ In-depth aneb Jak správně C++ používat - pro ty, kdo již C++ nějak znají.
  • Základní učebnice a popis jazyka:
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a cvičení. Znalostí získané z přednášek se prakticky využívají při programování v Microsoft Visual Studiu. ; Minimální povinná účast na cvičeních/seminářích v prezenční formě studia je 75%, na řízených skupinových konzultacích v kombinované formě studia 50%.
Metody hodnocení
Studentům, kteří nesplní povinný rozsah účasti, budou v průběhu semestru nebo po jeho skončení zadány dodatečné studijní povinnosti. Zkouška probíhá formou naprogramování zadaného příkladu a následnou diskuzí nad zdrojovými kódy.
Navazující předměty
Informace učitele
Literatura Normy: ISO/IEC 9899: Programming languages - C (1999) ISO/IEC 14882, ANSI: Programming languages - C++ (1998, 2003).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Bb0.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, zima 2008, léto 2009, zima 2009, zima 2010, léto 2011, zima 2011, léto 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023, zima 2024.