B_AJ_1 Anglický jazyk 1

Vysoká škola finanční a správní
zima 2017
Rozsah
0/2/0. 0 hodin KS/semestr. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Eva Arientová (cvičící)
Mgr. Štěpánka Hronová, MBA (cvičící)
Mgr. Jindřiška Kabele (cvičící)
Mgr. Vanda Kopalová (cvičící)
Mgr. Ivona Kuželíková (cvičící)
Mgr. Dana Langášková (cvičící)
Mgr. Martina Pagáčová (cvičící)
Mgr. Martina Pospíšilová (cvičící)
Mgr. Dagmar Prosková (cvičící)
Mgr. Zuzana Šimonová (cvičící)
Mgr. Ivana Štěpánková (cvičící)
Mgr. Alena Vacková (cvičící)
PhDr. Ingrid Vichnarová (cvičící)
Garance
Mgr. Ivona Kuželíková
Sekce jazyků (FES, KSV) – Katedra společenských věd (FES, KSV) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Ivana Plačková
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
B_AJ_1/1APH: Út 12:15–12:59 E122, Út 13:00–13:45 E122, J. Kabele
B_AJ_1/1BPH: St 8:45–9:29 E124, St 9:30–10:15 E124, I. Kuželíková
B_AJ_1/1BSPH: St 10:30–11:14 E126, St 11:15–12:00 E126, E. Arientová
B_AJ_1/1KKV: Po 14:00–14:44 KV308, Po 14:45–15:30 KV308, I. Vichnarová
B_AJ_1/1KMO: Út 14:00–14:44 M25, Út 14:45–15:30 M25, kromě Út 31. 10. ; a Po 23. 10. 14:00–15:30 M16, Š. Hronová
B_AJ_1/1KPH: St 8:45–9:29 E123, St 9:30–10:15 E123, kromě St 18. 10., kromě St 15. 11. ; a St 18. 10. 8:45–10:15 E124, Po 20. 11. 15:45–17:15 E128, D. Prosková
B_AJ_1/1PPPVPH: Čt 10:30–11:14 E122, Čt 11:15–12:00 E122, A. Vacková
B_AJ_1/1RKV: Út 12:15–12:59 KV204, Út 13:00–13:45 KV204, I. Vichnarová
B_AJ_1/1RPH: St 14:00–14:44 E224, St 14:45–15:30 E224, kromě St 18. 10., kromě St 15. 11. ; a Út 7. 11. 15:45–17:15 E225, Út 21. 11. 15:45–17:15 E225, D. Prosková
B_AJ_1/1VMO: každé sudé pondělí 8:45–9:29 M16, každé sudé pondělí 9:30–10:15 M16, každé sudé pondělí 10:30–11:14 M16, každé sudé pondělí 11:15–12:00 M16, Š. Hronová
B_AJ_1/2APH: Út 8:45–9:29 E228, Út 9:30–10:15 E228, D. Langášková
B_AJ_1/2KPH: Čt 12:15–12:59 E024, Čt 13:00–13:45 E024, I. Štěpánková
B_AJ_1/2RPH: Út 10:30–11:14 E223, Út 11:15–12:00 E223, V. Kopalová
B_AJ_1/3KPH: St 12:15–12:59 E024, St 13:00–13:45 E024, J. Kabele
B_AJ_1/3RPH: Út 10:30–11:14 E122, Út 11:15–12:00 E122, D. Langášková
B_AJ_1/4RPH: Čt 8:45–9:29 E124, Čt 9:30–10:15 E124, I. Štěpánková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cíle kurzu jsou zaměřeny na praktické uplatnění absolventa a sledují osvojení lexikálních jednotek, frazeologických vazeb profesního jazyka, fixaci gramatických struktur, porozumění přímému i reprodukovanému projevu, komunikaci ve firemním prostředí a zdokonalení písemného projevu.
Nosnými tématy jsou popis pracovní pozice, psaní e-mailů, telefonování, vedení obchodního jednání, prezentační dovednosti, vyjadřování vlastního názoru, souhlasu a nesouhlasu, obchodní značka.
Cíle předmětu platí i pro kombinované studium.
Osnova
 • Náplň kurzu:
  International Express Pre-Intermediate: Units 1–4
  Business Vocabulary in Use - Intermediate: Units 1-6

  Obsah cvičení:

  1-2 IE-Pre-Int Unit 1 Getting started: Multimedia: Porsche; Grammar: Present Simple; do, be and question words
  3-4 IE-Pre-Int Unit 1: Vocabulary: Talking about companies; Work skills: Talking about your job; BViU: unit 1
  5-6 IE-Pre-Int Unit 1: Functions: First meetings and greetings; UNIT 1 REVIEW; BViU: unit 2
  7-8 IE-Pre-Int Unit 2 Celebrations: Multimedia: Queen's Day; Grammar: Present Continuous; Present Simple
  9-10 IE-Pre-Int Unit 2: Vocabulary: Jobs; make, do, have; Work skills: Emails 1; Parts of an e-mail; BViU: unit 3
  11-12 IE-Pre-Int Unit 2: Functions: Talking about schedules and arrangements; going to; UNIT 2 REVIEW;, BViU: unit 4
  13-14 IE-Pre-Int Unit 3 Travelling to work: Multimedia: Rio de Janeiro; Grammar: Past Simple
  15-16 IE-Pre-Int Unit 3: Vocabulary: Talking about travel; Work skills: Telephoning 1; Starting and ending a phone call; BViU: unit 5
  17-18 IE-Pre-Int Unit 3: Functions: Asking for and giving advice; UNIT 3 REVIEW; BViU: unit 6
  19-20 IE-Pre-Int Unit 4 Objects and designs: Multimedia: British Petroleum; Grammar: Passives: Present Simple, Past Simple; Vocabulary: Describing people and objects
  21-22 IE-Pre-Int Unit 4: Work skills: Meetings 1: Stages of a meeting; Functions: Asking for and giving opinions; agreeing and disagreeing; UNIT 4 REVIEW
  23-24 Final test
Literatura
  povinná literatura
 • HARDING, Keith a Rachel APPLEBY. International Express Pre-Intermediate Third Edition: Student's Book with Pocket Book and DVD-Rom. Oxford: Oxford University Press, 2014. ISBN 9780194597852.
 • MASCULL, Bill. Business Vocabulary in Use – Intermediate SECOND EDITION, CUP, 2010, ISBN 978-0-521-74862-9
  doporučená literatura
 • MURPHY, Raymond. English Grammar In Use. 3rd edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. ISBN 9780521189064.
 • MURPHY, Raymond. Essential grammar in use: a self-study reference and practice book for elementary students of English. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007, 319 s. ISBN 978-0-521-67580-2
Výukové metody
Výuka probíhá formou cvičení pouze v prezenčním studiu. Minimální povinná účast na cvičení / semináři v prezenčním studiu je 75%.
Všichni studenti začínají s úrovní "pre-intermediate".
Metody hodnocení
1. POVINNÁ ÚČAST VE VÝUCE Minimální povinná účast na semináři v prezenčním studiu je 75%; na řízených skupinových konzultacích v kombinovaném studiu je její rozsah stanoven minimálně na 50%. Předmět je zakončen zápočtem. Zápočet osvědčuje splnění stanovených studijních povinností. 2. ZÁPOČTOVÝ TEST (CREDIT TEST) Podmínkou pro udělení zápočtu je dosažení alespoň 60 bodů ze 100. Student má nárok na jeden řádný a další opravné termíny k napsání zápočtového testu u svého kmenového vyučujícího. Pozn.: Studentům, kteří budou při psaní zápočtového testu usvědčeni ze zvlášť hrubého porušení Studijního a zkušebního řádu (zejména na základě nedovoleného použití mobilu, psacích potřeb vybavených kamerou apod.) se v hodnocení předmětu automaticky zapíše "podvodné jednání“ (tj. ztráta pokusu). 3. NEDOSTATEČNÁ DOCHÁZKA V případě nedostatečné docházky (mezi 75-40%) se studentovi v poznámkovém bloku v IS zapíše poznámka "administrativní -“ a dotyčný ztrácí jeden pokus složit test. V případě účasti nedosahující 40% se v poznámkovém bloku v IS zapíše poznámka "absolutně nedostačující docházka“ a student bude mít pouze jeden pokus ke složení testu. 4. STUDENTI S INDIVIDUÁLNÍM STUDIJNÍM PLÁNEM Studenti prezenčního studia se schváleným ISP mají za povinnost kontaktovat nejpozději do tří týdnů od začátku aktuálního semestru svého kmenového vyučujícího, se kterým se domluví na alternativním způsobu plnění studijních povinností vyplývajícího z nepovinné docházky. V případě, že tak dotyčný student prokazatelně neučiní, zapíše mu následně vyučující do poznámkového bloku v IS poznámka "nekontaktní ISP"a dotyčný ztrácí jeden pokus složit test. Studentům, kterým bude přiznán ISP až v průběhu probíhajícího semestru, se ukládá za povinnost kontaktovat kmenového vyučujícího nejpozději do 14 dnů.
Navazující předměty
Informace učitele
Koupě povinné učebnice se slevou!!!!!!!!!!!!!!! Titul International Express Pre-Intermediate Third Edition: Student's Book with Pocket Book and DVD-Rom (Oxford: Oxford University Press, 2014. ISBN I9780194597852) lze se slevou zakoupit v prodejně nakladatelství Oxford Bookshop Praha, Opletalova 5/7 - po předložení identifikační karty studenta VŠFS.
V kombinované formě studia není v povinných jazykových předmětech počínaje B_AJ_1 realizována výuka obvyklou formou řízených konzultací, nýbrž formou domácího samostudia podpořeného nástroji školního distančního vzdělávání. Ve složce "Studijní materiály" k předmětu B_AJ_1 v informačním systému je uložena "Studijní oporu B_AJ_1", která slouží jako průvodce samostatné průběžné přípravy k¨získání zápočtu, udělovaného na základě úspěšného složení elektronického testu.
Odkaz na studijní oporu: https://is.vsfs.cz/auth/el/6410/zima2015/B_AJ_1/index_rioiw_elaae.qwarp
V průběhu semestru lze rovněž využít konzultací v rámci konzultačních hodin garantky předmětu Mgr. Kuželíkové a dalších vyučujících daného předmětu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2011, léto 2012, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, léto 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023, zima 2024.