B_AJ_1 Anglický jazyk 1

Vysoká škola finanční a správní
zima 2021
Rozsah
0/2/0. 12 hodin KS/semestr. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Eva Arientová (cvičící)
Mgr. Richard Blažek (cvičící)
Mgr. Štěpánka Hronová, MBA (cvičící)
Mgr. Jindřiška Kabele (cvičící)
Mgr. Ivona Kuželíková (cvičící)
Mgr. Ing. Petra Ležáková, MBA (cvičící)
Mgr. Martina Pagáčová (cvičící)
Mgr. Zuzana Šimonová (cvičící)
Garance
Mgr. Ivona Kuželíková
Sekce jazyků (FES, KSV) – Katedra společenských věd (FES, KSV) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Ivana Plačková
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
B_AJ_1/cEKPPKV: St 10:30–11:14 KV202, St 11:15–12:00 KV202, kromě St 3. 11. ; a Út 23. 11. 14:00–15:30 KV308, P. Ležáková
B_AJ_1/vBSRRMO: So 2. 10. 9:45–11:15 M17, So 16. 10. 9:45–11:15 M17, So 6. 11. 9:45–11:15 M17, So 20. 11. 9:45–11:15 M17, So 4. 12. 9:45–11:15 M17, So 18. 12. 9:45–11:15 M17, R. Blažek
B_AJ_1/vKKV: So 9. 10. 8:00–9:30 KV211, 9:45–11:15 KV211, 11:30–13:00 KV211, So 27. 11. 8:00–9:30 KV211, 9:45–11:15 KV211, 11:30–13:00 KV211, P. Ležáková
B_AJ_1/vPH: So 23. 10. 8:00–9:30 E004, 9:45–11:15 E004, 11:30–13:00 E004, So 27. 11. 8:00–9:30 E004, 9:45–11:15 E004, 11:30–13:00 E004, I. Kuželíková
B_AJ_1/1APH: St 10:30–11:14 S14, St 11:15–12:00 S14, I. Kuželíková
B_AJ_1/1BSMO: každé sudé pondělí 12:15–12:59 M16, každé sudé pondělí 13:00–13:45 M16 a každý lichý čtvrtek 14:00–14:44 M16, každý lichý čtvrtek 14:45–15:30 M16, kromě Čt 11. 11., kromě Po 15. 11. ; a St 15. 12. 8:45–10:15 M16, 10:30–12:00 M16, Š. Hronová
B_AJ_1/1BSPH: Po 10:30–11:14 S22, Po 11:15–12:00 S22, kromě Po 6. 12., kromě Po 13. 12. ; a St 15. 12. 15:45–17:15 S24, Po 3. 1. 10:30–12:00 E307, M. Pagáčová
B_AJ_1/1EKPH: St 14:00–14:44 E307, St 14:45–15:30 E307, kromě St 1. 12. ; a Čt 2. 12. 8:45–10:15 E305, I. Kuželíková
B_AJ_1/1FPH: Čt 14:00–14:44 E307, Čt 14:45–15:30 E307, M. Pagáčová
B_AJ_1/1KKV: St 12:15–12:59 KV202, St 13:00–13:45 KV202, kromě St 3. 11. ; a Út 16. 11. 14:00–15:30 KV308, P. Ležáková
B_AJ_1/1KPH: Čt 10:30–11:14 S34, Čt 11:15–12:00 S34, kromě Čt 16. 12. ; a Čt 16. 12. 10:30–12:00 S14, E. Arientová
B_AJ_1/2APH: Po 12:15–12:59 S14, Po 13:00–13:45 S14, kromě Po 6. 12., kromě Po 13. 12. ; a Čt 16. 12. 8:45–10:15 E306, Po 20. 12. 11:00–12:30 E307, J. Kabele
B_AJ_1/2EKPH: Čt 8:45–9:29 E307, Čt 9:30–10:15 E307, kromě Čt 2. 12., kromě Čt 16. 12. ; a St 15. 12. 12:15–13:45 E306, Čt 16. 12. 8:45–10:15 E306, J. Kabele
B_AJ_1/2KPH: Po 12:15–12:59 S26, Po 13:00–13:45 S26, kromě Po 6. 12., kromě Po 13. 12. ; a St 15. 12. 14:00–15:30 S24, Po 3. 1. 12:15–13:45 E307, M. Pagáčová
Předpoklady
Všichni studenti začínají s úrovní "pre-intermediate".
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cíle kurzu jsou zaměřeny na praktické uplatnění absolventa a sledují osvojení lexikálních jednotek, frazeologických vazeb profesního jazyka, fixaci gramatických struktur, porozumění přímému i reprodukovanému projevu, komunikaci ve firemním prostředí a zdokonalení písemného projevu.
Nosnými tématy jsou popis pracovní pozice, psaní e-mailů, telefonování, vedení obchodního jednání, prezentační dovednosti, vyjadřování vlastního názoru, souhlasu a nesouhlasu, obchodní značka.
Cíle předmětu platí i pro kombinované studium.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti:
- umět tvořit a správně používat přítomný čas prostý
- umět tvořit a správně používat přítomný čas průběhový
- rozlišovat použití přítomné prostého a průběhového času
- umět tvořit a správně používat minulý čas prostý
- umět tvořit a správně používat trpný rod v přítomném a minulém čase
- znát slovní zásobu týkající se práce, typů práce, náboru nových zaměstnanců, žádání o práci, dovedností a kvalifikací, druhů příjmů a benefitů, odborů
- používat tuto slovní zásobu v praxi
Osnova
 • Náplň kurzu:
  International Express Pre-Intermediate: Units 1–4
  Business Vocabulary in Use - Intermediate: Units 1-6

  Obsah cvičení:

  1-2 IE-Pre-Int Unit 1 Getting started: Grammar - Present Simple, Vocabulary - Talking about companies
  3-4 IE-Pre-Int Unit 1: Work skills: Talking about your job; Functions: Firts meeting and greetings; Review
  5-6 BViU: Unit 1 - Work and jobs, Unit 2 - Ways of working
  7-8 IE-Pre-Int Unit 2 Celebrations: Grammar - Present Continuous; Present Simple; Vocabulary: Jobs, make, do, have
  9-10 IE-Pre-Int Unit 2: Work skills: Emails 1; Parts of an e-mail; Functions: Talking about schedules and arrangements, going to; Review
  11-12 BViU: Unit 3 - Recruitment and selection, Unit 4 - Skills and qualifications
  13-14 IE-Pre-Int Unit 3 Travelling to work: Grammar - Past Simple; Vocabulary: Talking about travel
  15-16 IE-Pre-Int Unit 3: Work skills: Telephoning 1; Starting and ending a phone call; Functions: Asking for and giving advice, Review
  17-18 BViU: Unit 5 - Pay and benefits, Unit 6 - People and workplaces
  19-20 IE-Pre-Int Unit 4 Objects and designs: Grammar - Passives: Present Simple, Past Simple
  21-22 IE-Pre-Int Unit 4: Vocabulary: Describing people and objects; Work skills: Meetings 1: Stages of a meeting
  23-24 IE-Pre-Int Unit: Functions: Asking for and giving opinions, agreeing and disagreeing, Review
Literatura
  povinná literatura
 • HARDING, Keith a Rachel APPLEBY. International Express Pre-Intermediate Third Edition: Student's Book with Pocket Book and DVD-Rom. Oxford: Oxford University Press, 2014. ISBN 9780194597852.
 • MASCULL, Bill. Business Vocabulary in Use – Intermediate SECOND EDITION, CUP, 2010, ISBN 978-0-521-74862-9
  doporučená literatura
 • MURPHY, Raymond. English Grammar In Use. 3rd edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. ISBN 9780521189064.
 • MURPHY, Raymond. Essential grammar in use: a self-study reference and practice book for elementary students of English. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007, 319 s. ISBN 978-0-521-67580-2
Výukové metody
Výuka probíhá formou cvičení pouze v prezenčním studiu. Minimální povinná účast na cvičení / semináři v prezenčním studiu je 75%.
Všichni studenti začínají s úrovní "pre-intermediate".
Metody hodnocení
1. POVINNÁ ÚČAST VE VÝUCE Minimální povinná účast na semináři v prezenčním studiu je 75%; na řízených skupinových konzultacích v kombinovaném studiu je její rozsah stanoven minimálně na 50%. Předmět je zakončen zápočtem. Zápočet osvědčuje splnění stanovených studijních povinností. 2. ZÁPOČTOVÝ TEST (CREDIT TEST) Podmínkou pro udělení zápočtu je dosažení alespoň 60 bodů ze 100. Student má nárok na jeden řádný a další opravné termíny k napsání zápočtového testu u svého kmenového vyučujícího. Pozn.: Studentům, kteří budou při psaní zápočtového testu usvědčeni ze zvlášť hrubého porušení Studijního a zkušebního řádu (zejména na základě nedovoleného použití mobilu, psacích potřeb vybavených kamerou apod.) se v hodnocení předmětu automaticky zapíše "podvodné jednání“ (tj. ztráta pokusu). 3. NEDOSTATEČNÁ DOCHÁZKA V případě nedostatečné docházky (mezi 75-40%) se studentovi v poznámkovém bloku v IS zapíše poznámka "administrativní -“ a dotyčný ztrácí jeden pokus složit test. V případě účasti nedosahující 40% se v poznámkovém bloku v IS zapíše poznámka "absolutně nedostačující docházka“ a student bude mít pouze jeden pokus ke složení testu. 4. STUDENTI S INDIVIDUÁLNÍM STUDIJNÍM PLÁNEM Studenti prezenčního studia se schváleným ISP mají za povinnost kontaktovat nejpozději do tří týdnů od začátku aktuálního semestru svého kmenového vyučujícího, se kterým se domluví na alternativním způsobu plnění studijních povinností vyplývajícího z nepovinné docházky. V případě, že tak dotyčný student prokazatelně neučiní, zapíše mu následně vyučující do poznámkového bloku v IS poznámka "nekontaktní ISP"a dotyčný ztrácí jeden pokus složit test. Studentům, kterým bude přiznán ISP až v průběhu probíhajícího semestru, se ukládá za povinnost kontaktovat kmenového vyučujícího nejpozději do 14 dnů.
Navazující předměty
Informace učitele
V kombinované formě studia není v povinných jazykových předmětech počínaje B_AJ_1 realizována výuka obvyklou formou řízených konzultací, nýbrž formou domácího samostudia podpořeného nástroji školního distančního vzdělávání. Ve složce "Studijní materiály" k předmětu B_AJ_1 v informačním systému je uložena "Studijní oporu B_AJ_1", která slouží jako průvodce samostatné průběžné přípravy k¨získání zápočtu, udělovaného na základě úspěšného složení elektronického testu.
V průběhu semestru lze rovněž využít konzultací v rámci konzultačních hodin garantky předmětu Mgr. Kuželíkové a dalších vyučujících daného předmětu.
V případě nutnosti dalších mimořádných opatření s ohledem na situaci spojenou se šířením COVID-19, popř. v případě jiných prokazatelných objektivních skutečností, Katedra jazyků zavádí níže uvedená pravidla pro ukončení předmětů anglického jazyka (B_AJ_1, B_AJ_3, B_AJ_5, B_AJA_1, B_AJA_3, B_AJA_5, N_AJ_1 a N_AJ_3) v zimním semestru akademického roku 2020-21. Pokud nebude možný vstup do budov a prostor VŠFS pro studenty či zaměstnance, a.s., bude alternativou písemných či elektronických testů v ZS 2020 napříč všemi obory ústní prověření znalostí studentů v online prostředí (např. MS Teams, ZOOM, Skype, Whatsapp apod.) v délce cca 10-15 minut, a to z látky, která je specifikována v ISu v informacích k předmětu. Termín ústní zkoušky online si domluví jednotliví pedagogové se studenty svých skupin, ve kterých probíhá prezenční a kombinovaná výuka, a vypíší zkušební termín do ISa. U studentů kombinovaného studia bez přímé výuky dojde k vypsání termínu centrálně Katedrou jazyků a studenti se na daný termín přihlásí.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2011, léto 2012, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, léto 2017, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2022, zima 2023, zima 2024.