N_DTR Dokazování v trestním řízení

Vysoká škola finanční a správní
zima 2022
Rozsah
2/1. 16 hodin KS/semestr. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Mgr. Petr Blažek, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D. (cvičící)
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. (cvičící)
JUDr. Petr Novák, Ph.D. (cvičící)
JUDr. PhDr. Jiří Novotný, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Eva Vetýšková (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D.
Katedra práva (FPSS) - Katedry - Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Tereza Švestáková
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
N_DTR/cBSKV: každou sudou středu 14:00–14:44 KV205, každou sudou středu 14:45–15:30 KV205, J. Novotný
N_DTR/cBSMO: Čt 29. 9. 8:45–9:29 M15, 9:30–10:15 M15, 10:30–11:14 M15, 11:15–12:00 M15, Čt 27. 10. 8:45–9:29 M15, 9:30–10:15 M15, 10:30–11:14 M15, 11:15–12:00 M15, Čt 24. 11. 8:45–9:29 M15, 9:30–10:15 M15, 10:30–11:14 M15, 11:15–12:00 M15, E. Vetýšková
N_DTR/cBSPH: každý sudý čtvrtek 12:15–12:59 S13, každý sudý čtvrtek 13:00–13:45 S13, P. Novák
N_DTR/poBSKV: Čt 15:45–16:29 KV202, Čt 16:30–17:15 KV202, kromě Čt 15. 12. ; a Čt 12. 1. 16:30–18:00 KV204, E. Bruna
N_DTR/poBSMO: Čt 15:45–16:29 M25, Čt 16:30–17:15 M25, kromě Čt 15. 12. ; a Čt 12. 1. 16:30–18:00 M22, E. Bruna
N_DTR/pxBSPH: Čt 15:45–16:29 S11, Čt 16:30–17:15 S11, kromě Čt 15. 12. ; a Čt 12. 1. 16:30–18:00 E004, E. Bruna
N_DTR/vBSKV: So 8. 10. 14:00–15:30 KV310, So 22. 10. 9:45–11:15 KV310, 11:30–13:00 KV310, 14:00–15:30 KV310, So 10. 12. 9:45–11:15 KV310, 11:30–13:00 KV310, 14:00–15:30 KV310, So 17. 12. 14:00–15:30 KV310, J. Chmelík
N_DTR/vBSMO: So 1. 10. 9:45–11:15 M24, 11:30–13:00 M24, Pá 14. 10. 15:45–17:15 M17, 17:30–19:00 M17, Pá 4. 11. 15:45–17:15 M17, 17:30–19:00 M17, So 3. 12. 9:45–11:15 M01, 11:30–13:00 M01, Pá 16. 12. 14:00–15:30 M01, 15:45–17:15 M01, P. Blažek
N_DTR/vBSPH: So 1. 10. 9:45–11:15 E230, 11:30–13:00 E230, Pá 14. 10. 14:00–15:30 S01, 15:45–17:15 S01, So 19. 11. 14:00–15:30 E306, 15:45–17:15 E306, So 17. 12. 14:00–15:30 E306, 15:45–17:15 E306, J. Jelínek
Předpoklady
Absolvování předmětu Trestní právo 1 a 2.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je umožnit studentům, aby zvládli základy dokazování v trestním řízení, tak jak jsou tyto upraveny v Trestním řádu. Zároveň jde o to, aby byl zachován smysl a zásadní význam dokazování pro účely zajištění spravedlivého výsledku v každé projednávané trestní věci. To proto, že jen na jeho základě a podle dosažených výsledků dokazování, též v souladu s platnou právní úpravou trestního práva procesního, je možno se k takovému výsledku dobrat. Jednou ze dvou nejdůležitějších a zásadních činností OČTŘ při naplňování účelu trestního řádu vedle rozhodování, je tedy právě dokazování. Ve smyslu ustanovení § 1 zákona 141/1961 Sb. v platném znění se kromě OČTŘ na tomto procesu podílejí a zároveň v součinnosti s nimi působí též strany TŘ, při zjišťování skutkového stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, v duchu a podle ustanovení § 2 odts.5 TŘ. Smyslem pak toho celého procesního postupu je též zajištění práva na spravedlivý proces, který je současně jedním z jeho nejdůležitějších účelů. Výuka bude zaměřena především na zvládnutí základních pojmů a zásad dokazování, v souvislosti s využitím základních zásad trestního řízení. Neboť výsledek dokazování vždy rozhoduje o výsledku trestního procesu, správnosti, spravedlnosti a přesvědčivosti rozhodnutí a tím pochopitelně o jeho výchovném účinku. K tomu směřuje také celkové zaměření tohoto předmětu.
Výstupy z učení
Úspěšné složení zkoušky z předmětu.
Osnova
 • 1. Obecný výklad - odraz základních zásad trestního řízení v dokazování. 2. Základní pojmy a základní zásady dokazování. 3. Ústavně zaručená práva a svobody v trestním řízení ve vztahu k provádění dokazování. 4. Předmět a rozsah dokazování. 5. Důkazní prostředky a důkazy. 6. Členění důkazů. 7. Průběh dokazování. 8. Základní schéma Jednotlivých důkazních prostředků. 9. Výpověď obviněného a obžalovaného. Výpověď svědka. 10. Konfrontace, rekognice, vyšetřovací pokus, rekonstrukce, prověrka na místě. 11. Odborné vyjádření a znalecký posudek. 12. Ohledání osoby a věci, listinný důkaz, operativně pátrací prostředky. Vztah výsledků dokazování k rozhodování a jejich vliv na průběh a výsledky trestního řízení.
Literatura
  povinná literatura
 • Trestní předpisy ÚZ, SAGIT , nejnovější vydání
 • CHMELÍK, Jan a Eduard BRUNA. Dokazování v trestním řízení. Trestněprávní a kriminalistické aspekty. 1. vyd. Praha: Eupress VŠFS, 2018. 228 s. ISBN 978-80-7408-175-0.
 • CHMELÍK, J. a kol. Trestní řízení, Praha: A. Čeněk, 2014
 • JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní. Praha: Leges, 2018. ISBN 978-80-7502-278-3
 • BRUNOVÁ, Markéta. Dokazování trestné činnosti s využitím kriminalistických stop a identifikace. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní a.s., 2019. 127 s. ISBN 978-80-7408-196-5. info
 • CHMELÍK, Jan a Eduard BRUNA. Dokazování v trestním řízení. Trestněprávní a kriminalistické aspekty. 1. vyd. Praha: Eupress VŠFS, 2018. 228 s. ISBN 978-80-7408-175-0. info
  doporučená literatura
 • BRUNA, Eduard. Trestní řád: § 302 až § 471. In Jiří Jelínek. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 7. vyd. Praha: Leges, 2017. s. 1127- 1230, 104 s. ISBN 978-80-7502-230-1.
Výukové metody
Přednášky a cvičení v prezenční formě, řízené skupinové konzultace v kombinované formě; minimální povinná účast na cvičeních/seminářích v prezenční formě studia je 75%, na řízených skupinových konzultacích v kombinované formě studia 50%.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zápočtem a ústní zkouškou. Kritériem pro udělení zápočtu je vypracování seminární práce na zadané téma (minimum 50% bodů)a absolvování písemného testu, který se skládá z 30 otázek (minimum 50% bodů). Kritériem pro složení ústní zkoušky je úspěšné zodpovězení 1 z 15 zkušebních otázek.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, zima 2021, zima 2023.