B_MaB_1 Matematika B 1

Vysoká škola finanční a správní
zima 2018
Rozsah
2/2/0. 12 hodin KS/semestr. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Ivan Havlíček, CSc. (cvičící)
PaedDr. Renata Majovská, PhD. (cvičící)
Ing. Vladimír Nulíček, CSc. (cvičící)
RNDr. Eva Ulrychová, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Eva Ulrychová, Ph.D.
Katedra informatiky a matematiky (FES, KIM) – Katedry – Vysoká škola finanční a správní
Kontaktní osoba: Ivana Plačková
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
B_MaB_1/cBPH: Út 10:30–11:14 E024, Út 11:15–12:00 E024, I. Havlíček
B_MaB_1/cRKV: Čt 12:15–12:59 KV204, Čt 13:00–13:45 KV204, E. Ulrychová
B_MaB_1/c1RPH: Út 14:00–14:44 E024, Út 14:45–15:30 E024, V. Nulíček
B_MaB_1/c2RPH: Út 10:30–11:14 E225, Út 11:15–12:00 E225, V. Nulíček
B_MaB_1/c3RPH: Po 12:15–12:59 E227, Po 13:00–13:45 E227, E. Ulrychová
B_MaB_1/c4RPH: Út 12:15–12:59 E125, Út 13:00–13:45 E125, V. Nulíček
B_MaB_1/pBRPH: Po 10:30–11:14 E004, Po 11:15–12:00 E004, E. Ulrychová
B_MaB_1/pRKV: Čt 10:30–11:14 KV204, Čt 11:15–12:00 KV204, E. Ulrychová
B_MaB_1/vRMO: So 6. 10. 9:45–11:15 M22, 11:30–13:00 M22, So 20. 10. 9:45–11:15 M22, 11:30–13:00 M22, So 1. 12. 9:45–11:15 M22, 11:30–13:00 M22, V. Nulíček
B_MaB_1/vRPH: Pá 26. 10. 15:45–17:15 E227, 17:30–19:00 E227, So 10. 11. 9:45–11:15 E225, 11:30–13:00 E225, Pá 23. 11. 15:45–17:15 E225, 17:30–19:00 E225, E. Ulrychová
Předpoklady
Nejsou vyžadovány žádné předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy lineární algebry a jejich vzájemnými souvislostmi, a s početními postupy užívanými při řešení soustav lineárních rovnic s užitím matic. Studenti se dále seznámí se základními vlastnostmi reálných posloupností a reálných funkcí jedné reálné proměnné, spec. s limitami, a se základy diferenciálního počtu funkce jedné reálné proměnné.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen:
- vyřešit soustavu lineárních rovnic s užitím matic
- vypočítat limitu posloupnosti a funkce
- vypočítat derivaci funkce
- vypočítat limitu funkce s využitím l´Hospitalova pravidla
Osnova
 • 1. Základy matematické logiky. Množiny
 • 2. Vektory a vektorové prostory
 • 3. Matice. Hodnost matice
 • 4. Soustavy lineárních rovnic
 • 5. Operace s maticemi. Inverzní matice
 • 6. Determinanty
 • 7. Posloupnost. Limita posloupnosti
 • 8. Funkce a její vlastnosti
 • 9. Základní funkce. Spojitost a limita funkce
 • 10. Derivace a její vlastnosti
 • 11. Derivace složené funkce
 • 12. Aplikace derivace -- l'Hospitalovo pravidlo, rovnice tečny ke grafu funkce
Literatura
  povinná literatura
 • BUDINSKÝ, Petr a Ivan HAVLÍČEK. Matematika pro vysoké školy ekonomického a technického zaměření. Praha: VŠFS, 2005 (dotisk 2013). 131 s. ISBN 80-86754-45-6.
 • BUDINSKÝ, Petr a Ivan HAVLÍČEK. Sbírka příkladů z matematiky pro vysoké školy ekonomického a technického zaměření. Praha: VŠFS, 2005 (dotisk 2016). 121 s. ISBN 80-86754-52-9.
  doporučená literatura
 • BATÍKOVÁ, Barbora a kolektiv. Učebnice matematiky pro ekonomické fakulty, Praha: Oeconomica, 2009. 206 s. ISBN 978-80-245-1539-7.
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a cvičení v prezenční formě studia a řízených skupinových konzultací v kombinované formě studia.
Minimální povinná účast je 75% na cvičeních v prezenční formě studia a 50% na řízených skupinových konzultacích v kombinované formě studia.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem a zkouškou. Pro získání zápočtu je třeba úspěšně (alespoň na 60%) zvládnout zápočtovou písemku. Nutnou podmínkou přístupu ke zkoušce je získání zápočtu. Zkouška sestává z písemné a ústní části; nutnou podmínkou pro postup k ústní části je splnění písemné části alespoň na 50%.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, léto 2008, zima 2008, léto 2009, zima 2009, léto 2010, zima 2010, léto 2011, zima 2011, léto 2012, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsfs.cz/predmet/vsfs/zima2018/B_MaB_1