VSFS PKFD Kriminalistika a forenzní disciplíny
Název anglicky: Criminalistics and forensic disciplines
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: VSFS N-KFD Kriminalistika a forenzní disciplíny

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.