Vysoká škola finanční a správní

Přijímací řízení do navazujícího MAGISTERSKÉHO studia pro akademický rok 2019/2020

Studijní program:
Bezpečnostně právní studia, magisterské navazující studium
Obor:
Bezpečnostně právní studia, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Bezpečnostně právní studia, forma: magisterské navazující kombinované jednooborové
Hospodářská politika a správa, magisterské navazující studium
Obor:
Veřejná správa, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Veřejná správa, forma: magisterské navazující kombinované jednooborové
Marketingová komunikace, magisterské navazující studium
Obor:
Marketingová komunikace, forma: navazující prezenční jednooborový
Marketingová komunikace, forma: navazující kombinovaný jednooborový

Uvedené studijní programy a obory se týkají následujícího přijímacího řízení:

Přijímací řízení do navazujícího MAGISTERSKÉHO studia pro akademický rok 2019/2020

logo Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Přihlašuje se od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2019 vč.

• doplnit více informací o přijímacím řízení