E-přihláška 

Přijímací řízení

česky | in English

 

Vysoká škola finanční a správní

Přijímací řízení do navazujícího MAGISTERSKÉHO studia pro akademický rok 2019/2020

Celá nabídka fakulty | Podrobně o fakultě

Studijní program:
Hospodářská politika a správa, magisterské navazující studium
  • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu

    K přihlášce je třeba přiložit
    - ověřenou kopii VŠ diplomu a dodatku k diplomu, případně úředně ověřenu kopii závěrečného vysvědčení
    - doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení (300,- Kč) Zahraniční studenti se prokáží nostrifikovanými doklady.

Obor nebo kombinace oborů:

VSFS: Veřejná správa
Magisterské navazující studium, forma: prezenční jednooborové.

VSFS: Veřejná správa
Magisterské navazující studium, forma: kombinované jednooborové.

Uvedené studijní programy a obory se týkají následujícího přijímacího řízení:

Přijímací řízení do navazujícího MAGISTERSKÉHO studia pro akademický rok 2019/2020

logo Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Přihlašuje se od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2019 vč.

• doplnit více informací o přijímacím řízení