E-přihláška 

Přijímací řízení

česky | in English

 

Vysoká škola finanční a správní

Přijímací řízení do navazujícího MAGISTERSKÉHO studia pro akademický rok 2019/2020

Celá nabídka fakulty | Podrobně o fakultě

Studijní program:
Bezpečnostně právní studia, magisterské navazující studium

Obor nebo kombinace oborů:

VSFS: Bezpečnostně právní studia
Magisterské navazující studium, forma: kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština.

 • Informace o studijním oboru

  Studijní obor Bezpečnostně právní studia, zařazený v rámci stejnojmenného studijního programu, je koncipován jako navazující magisterský obor manažersko-bezpečnostní, právní a forenzní, který má přímou souvislost a návaznost na stejně zaměřený bakalářský studijní obor. Nabízí v plném rozsahu současných poznatků oboru znalosti, schopnosti a dovednosti především z oblasti bezpečnostní problematiky, práva, kriminalistiky, kriminologie a forenzních věd s důrazem na jejich uplatnění v rámci fungování organizací a institucí, jichž se bezprostředně týká zajišťování vnější i vnitřní bezpečnosti státu, činností jeho organizací, institucí, ale též soukromé sféry.

 • Uplatnění absolventů tohoto oboru

  Absolvent je schopen realizovat komplexní program efektivní prevence, plánovat, organizovat, vést a kontrolovat veškeré bezpečnostní činnosti organizace. Umí vyhodnotit právní, ekonomické, technické, psychologické aj. aspekty bezpečnosti. Získá vědomosti, dovednosti a praktické návyky, které vytvoří předpoklady pro úspěšný výkon funkce bezpečnostního manažera specialisty. Umí pracovat s vědeckými a odbornými prameny a informačními právními systémy a rovněž využívat výzkumné metody, různé strategie a etické aspekty bezpečnostního managementu. Je připraven k efektivní spolupráci s orgány a institucemi státní a veřejné správy, např. s Policií ČR, obecní policií, celní správou, Vězeňskou službou ČR, Probační a mediační ČR, s orgány státní a veřejné správy aj. Umí zkoordinovat programy prevence protiprávní činnosti i sociálně patologických jevů.

 • Počet uchazečů přijatých v loňském roce

  75

 • Počet uchazečů přihlášených v loňském roce

  87

Uvedené studijní programy a obory se týkají následujícího přijímacího řízení:

Přijímací řízení do navazujícího MAGISTERSKÉHO studia pro akademický rok 2019/2020

logo Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Přihlašuje se od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2019 vč.

• doplnit více informací o přijímacím řízení