E-přihláška 

Přijímací řízení

česky | in English

 

Vysoká škola finanční a správní

Přijímací řízení do navazujícího MAGISTERSKÉHO studia pro akademický rok 2019/2020

 • E-mailová adresa

  prihlaska@mail.vsfs.cz

 • Webová stránka
 • Den otevřených dveří

  Termíny dnů otevřených dveří jednotlivých středisek najdete na https://www.vsfs.cz/?id=1109-dny-otevrenych-dveri

 • Celkový počet studentů v loňském roce

  4100

 • Přepočtený počet učitelů

  250

 • Celkový počet absolventů v loňském roce

  1690

 • Celkový počet uchazečů v loňském roce

  2432

 • z toho bakalářských studentů

  1351

 • z toho magisterských studentů

  1081

 • Informace o fakultě

  Vysoká škola finanční a správní získala státní souhlas k zahájení své činnosti v roce 1999. Jejími zakladateli jsou Bankovní akademie a.s. a Czech Coal, a. s. (dříve Appian Group, a.s.). Vysoká škola finanční a správní působí ve třech regionech, v Praze, Mostě a Karlových Varech, kde nabízí jak prezenční, tak kombinovanou formu studia. Uplatňuje individuální přístup ke studentům, pomáhá odborně řešit problémy související se studiem, nabízí nový typ komunikace prostřednictvím internetového informačního systému. Absolventi bakalářského studia i z jiných škol mají možnost pokračovat v navazujícím magisterském studiu. V roce 2009 VŠFS získala statut univerzity.

  Bakalářské a navazující magisterské studium je realizováno ve studijních programech a oborech Aplikovaná informatika, Bezpečnostně právní studia, Ekonomika a management, Economics and Management (vyučuje se v AJ), Kriminalisticko právní specializace, Marketingová komunikace, Marketing Communication (vyučuje se v AJ), Finance, Právo v podnikání a Veřejná správa. Studium je zaměřené na přípravu finančních a správních odborníků s ekonomickými a právními znalostmi a specialistů pro informatiku. Zájemcům o doktorské studium nabízíme doktorský studijní program Finance s výukou v českém nebo anglickém jazyce. Vzdělávací program VŠFS je připravován ve dvou základních směrech. První tvoří vlastní vysokoškolské vzdělávání, druhou vzdělávací akce (konference, semináře, kulaté stoly, workshopy apod.)

  VŠFS velmi aktivně spolupracuje i s dalšími zahraničními partnery. Ve spolupráci se City University of Seattle nabízí programy v anglickém jazyce MBA (Master of Business Administration) se specializací General Management a Financial Management, BSBA (Bachelor's of Science in Business Administration).

 • O přijímacím řízení

  Uchazeč vyplní elektronickou přihlášku na http://is.vsfs.cz/prihlaska. K přihlášce je třeba přiložit - ověřenou kopii VŠ diplomu a dodatku k diplomu (příp. závěrečného vysvědčení) - doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení (300,- Kč)- zahraniční studenti se prokáží nostrifikovanými doklady. Obojí lze zaslat buď poštou nebo přinést na přijímací pohovor. Lze podat i klasickou papírovou přihlášku na formuláři SEVT 49 145 "Přihláška ke studiu na vysoké škole" (na vyžádání vydává škola).

 • Informace o přijímací zkoušce

  Přijímací zkouška na navazující magisterské studium probíhá formou pohovoru. Pozvaní uchazeči si mohou napsat dobrovolně písemné testy z Ekonomie a profilového oborového předmětu, které si na místě sami vyhodnotí podle výsledkového vzoru. Uchazeči o studium ze zahraničí, jejichž mateřským jazykem není čeština píší povinně test z českého jazyka, který vyhodnocuje katedra jazyků. Uchazeči, kteří zvolí obor Business Management and Corporate Finance nebo Marketing Communication, jsou přijati po složení vstupního testu z angličtiny nebo doloží požadovaný jazykový certifikát. Prostřednictvím individuálního jednání s představitelem oborové katedry a dalšími zástupci školy získá uchazeč komplexní informaci o studiu, o nabídce tzv. oživovacích a doplňkových kurzů. Přijímací pohovor končí podpisem smlouvy a předáním rozhodnutí o přijetí ke studiu zvoleného studijního oboru.

 • Kritéria hodnocení uchazečů

  Rozhodujícím kritériem je včasné podání přihlášky a motivace ke studiu. Největší šanci na přijetí na zvolený obor mají uchazeči, kteří se přihlásí co nejdříve (1., 2. a 3. kolo přijímacího řízení). U cizinců je rozhodujícím kritériem výsledek testu z českého jazyka. U uchazečů hlásících se na obory vyučované v angličtině, je rozhodující složení vstupního jazykového testu nebo doložení příslušného jazykového certifikátu.

Studijní program:
Bezpečnostně právní studia, magisterské navazující studium
Obor:
Bezpečnostně právní studia, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Bezpečnostně právní studia, forma: magisterské navazující kombinované jednooborové
Hospodářská politika a správa, magisterské navazující studium
Obor:
Veřejná správa, forma: magisterské navazující prezenční jednooborové
Veřejná správa, forma: magisterské navazující kombinované jednooborové
Marketingová komunikace, magisterské navazující studium
Obor:
Marketingová komunikace, forma: navazující prezenční jednooborový
Marketingová komunikace, forma: navazující kombinovaný jednooborový

Uvedené studijní programy a obory se týkají následujícího přijímacího řízení:

Přijímací řízení do navazujícího MAGISTERSKÉHO studia pro akademický rok 2019/2020

logo Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Přihlašuje se od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2019 vč.

• doplnit více informací o přijímacím řízení