Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2016

 1. PAVLÁT, Vladislav. BIGGEST CZECH BANKS IN THE MIRROR OF ANNUAL REPORTS. Ecoforum Journal. Rumunsko, 2016, roč. 5, 1(8), s. 303-306. ISSN 2344-2174.
 2. MAIELLO, Giuseppe. Carl Ferdinand Schert´s Legal Analysis of Vampirism. In Folk belief and traditions of the supernatural. Denmar: Beewolf Press, 2016. 15 s. an imprint of Island Dynamic. ISBN 978-87-996331-4-2.
 3. KUBÍČKOVÁ, Dana, Eva SKŘIVÁČKOVÁ a K. HOFREITEROVÁ. Comparison of prediction ability of bankruptcy models in condition of the Czech Republic. In Hradecké ekonomické dny 2016“ 2. - 3. 2. 2016, II. díl. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2016. s. 9-19. ISBN 978-80-7435-634-6.
 4. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana, Gabriela DLASKOVÁ a M GHIURI. Du Pont Analysis of Selected Automobile Companies. In Hradec Economic Days. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2016. s. 379 – 390. ISBN 978-80-7435-634-6.
 5. WAWROSZ, Petr a Jiří MIHOLA. Dynamic parameters of intensity and extensity as alternative methods to growth accounting. In Double-blind peer reviewed proceedings of the international scientific conference Hradec Economic Days 2016. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2016. s. 180 - 187. ISBN 978-80-7435-634-6.
 6. JINDŘICHOVSKÁ, I a Dana KUBÍČKOVÁ. Economic and Political Implications of IFRS Adoption in the Czech Republic. In Efobi Uchenna,Matthias Nnadi, SaileshTanna, and Francis Iyoha. Economics and Political Implications of International Financial Reporting Standards. Hershey PA, USA: Business Science Reference, 2016. s. 105-127. Advances in Finance, Accounting, and Economics (AFAE) Book Series. ISBN 978-1-4666-9876-5.
 7. SCHLOSSBERGER, Otakar. Imact of the SEPA project on the implementation of cross-border payments against the european regulátory background. In Jedlička. P. (ed). Hradec Economic Days – Double-blind peer reviewed proceedings of the international scientific conference Hradec Economic Days 2016, February 2nd and 3rd. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2016. s. 8-85. ISBN 978-80-7435-635-3.
 8. FRAIT, Jan a V TOMŠÍK. Impact and implementation challenges of the Basel Framework for Emerging. Developing and Small Economies. In Brada, J., Wachtel, P. (eds.): Global Banking Crises and Emerging Markets. New York: Palgrave Macmillan, 2016. s. 269-294. ISBN 978-1-137-56905-9.
 9. GERŠL, A., Zlatuše KOMÁRKOVÁ a Luboš KOMÁREK. Liquidity Stress Testing with Second-Round Effects: Application to the Czech Banking Sector. Finance a úvěr. Praha: Economia, 2016, roč. 1, s. 32-49. ISSN 0015-1920.
 10. JURÁSEK, Miroslav, Václav LEINWEBER a Radim VALENČÍK. Politicko-ekonomická reflexe současného stavu globální společnosti. Politická ekonomie - teorie, modelování, aplikace. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2016, roč. 64, č. 2, s. 218-236. ISSN 0032-3233.
 11. KUBÍČKOVÁ, Dana a Vladimír NULÍČEK. Predictors of financial distress and bankruptcy model construction. In Ing. Pavel Jedlička, CSc. Hradec Economic Days. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2016. s. 476-485. ISBN 978-80-7435-636-0.
 12. MATĚJŮ, Petr a P ZELENÝ. Překážky na cestě k technickému vzdělávání. Hlavní překážkou je český vzdělávací systém. MM Průmyslové spektrum. Praha: MM publishing, s.r.o, 2016, 1/2016, s. 11-13. ISSN 1212-2572.
 13. ROSENLACHER, Pavel a Jaromír TICHÝ. The Use of Computer Technology in Neuromarketing. Digital Economy World. Centrum informační společnosti, 2016, roč. 2., č. 2, s. 42-44. ISSN 2464-5303.
 14. 2015

 15. WAWROSZ, Petr, Jiří MIHOLA a Jana KOTĚŠOVCOVÁ. A reflection of the business development intensity of companies in the Czech Republic and Slovakia. In Financial Management of Firms and Financial Institutions – Proceedings (Part II.), 10th International Scientific Conference. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 2015. s. 574-581. ISBN 978-80-248-3865-6.
 16. FRAIT, Jan, S. MALOVANÁ a V TOMŠÍK. Abstract: The Interaction of Monetary and Macroprudential Policies in the Pursuit of the Central Bank’s Primary Objectives. In Program and Abstract Proceedings from 17th Conference of the Euroasian Business and Economics Society, held on 15-17 October 2015 in the San Servolo Island in Venice (Italy). 2015.
 17. TICHÝ, Jaromír, Pavel ROSENLACHER a Petra HOSPODKOVÁ. Advertising Spots and Influence of Emotion on their Memorization. In Proceedings of the 4th CER Comparative European Research Conference - International Scientific Conference for PhD Students of EU Countries. London: Sciemcee Publishing, 2015. ISBN 978-0-9928772-8-6.
 18. VALENČÍK, Radim, Petr WAWROSZ a Ondřej ČERNÍK. Analysis in Social Networks with Usage of Modified Raiffa Solution for Cooperative Games. In Contributions to Game Theory and Management, Saint Petersburg. Saint Petersburg: Saint Petersburg State University, 2015. s. 8-20. ISSN 2310-2608.
 19. ŠLAPÁK, Milan. Analysis of Impact of Sharing of Pension Rights between Spouses. In Theoretical and Practical Aspects of Public Finance. Praha: Oeconomica, VŠE, 2015. s. 250-255. ISBN 978-80-245-2094-0.
 20. WAWROSZ, Petr a Jiří MIHOLA. Analýza vývoje intenzity hrubého domácího produktu České republiky a Slovenské republiky. Ekonomický časopis. Bratislava: Ústav ekonomickej teórie SAV, 2015, roč. 63, č. 8, s. 775-794. ISSN 0013-3035.
 21. MATĚJŮ, Petr a M. SMITH. Are boys that bad? Gender gaps in measured skills, grades and aspirations in Czech elementary schools. British Journal of Sociology of Education. 2015, roč. 36, s. 871-895. doi:10.1080/01425692.2013.874278.
 22. KUBÍČKOVÁ, Dana. Bankruptcy Prediction and Qualitative Parametres: The Ohlson's Model and its Variants. In In Proceedings of the 7th internationanal scientific conference Finance and Performance of Firms in Science, Education and Practice. Zlín: T. Bata University, 2015. s. 805-818. ISBN 978-80-7454-482-8.
 23. KLESLA, Arnošt. Behavioral Finance a Markets Stability. In Pavlát, V., Schlossberger, O. (ed.). Proceedings of the 7th International Conference on “Financial Markets within the Globalization of World Economy”. Praha: Vysoká škola finanční a správní, z.ú., 2015. s. 114-129. ISBN 978-80-7408-124-8.
 24. ŠUGÁR, J., J MAZÁNEK, Josef BUDÍK, A. VAVROUŠKOVÁ, K. KOPAČKA, J. HYLMAR a Jaroslav BRADA. Certifikovaná metodika finančního šetření pro Policii České republiky. 2015.
 25. BUDÍK, Josef a Vladimír EZR. Corruption Perceptions Index, Credit Rating and Global Competitiveness of Selected Countries. In International Conference on Applied Business and Economics. Piraeus: University of Piraeus, 2015. s. 1-9, 10 s. ISSN 1108-2976.
 26. KUBÍČKOVÁ, Dana a Irena JINDŘICHOVSKÁ. Czech accounting academia and practice: historical roots and current issues. Accounting and Management Information Systems. Bucharest: Bucharest University of Economic Studies, 2015, roč. 14, č. 2, s. 328-361. ISSN 1583-4387.
 27. VOSTATEK, Jaroslav. Czech Pension Policy at the Crossroads. In In Theoretical and Practical Aspects of Public Finance. XX. Proceedings of the 20th International Conference. Praha: Oeconomica, VŠE, 2015. s. 284-289. ISBN 978-80-245-2094-0.
 28. VOSTATEK, Jaroslav. Czech Pension System and Ways of its Rationalization. In 19th International Conference Current Trends in the Public Sector Research 2015. Brno: Masarykova Univerzita, 2015. s. 180-187. ISBN 978-80-210-7532-0.
 29. VALENČÍK, Radim, Petr WAWROSZ, Jan MERTL, Petra JÍLKOVÁ, Jan ČERVENKA, Jiří MIHOLA, Michal BLAHOUT, O. ČERNÍK, P. KAJZAR a T. KOSIČKA. Čtvrtá průmyslová revoluce, nebo ekonomika produktivních služeb? Praha: VŠFS, z. ú., 2015. 100 s. ISBN 978-80-7408-126-2.
 30. DAŇHEL, Jaroslav a Josef BUDÍK. Dealing with current economics challenges lacks necessary of theoretical support. In Pavlát, V., Schlossberger, O. (ed.) Financial Markets within the Globalization of World Economy. Praha: VŠFS EUPRESS, 2015. s. 52-59. ISBN 978-80-7408-124-8.
 31. HELÍSEK, Mojmír. Debt Crises in the Euro Area and its Impacts on the Prospects of the Euro – Economic Policy Context. In Machová, Z., Tichá, M. (eds.). Proceedings of the 13th International Conference „Economic Policy in the European Union Member Countries“. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2015. s. 184-193. ISBN 978-80-248-3796-3.
 32. HOLUB, Martin a Milan ŠLAPÁK. Deset let důchodového pojištění v ČR jako členské země EU. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2015, roč. 9, č. 2. ISSN 1802-5854.
 33. BRADA, Jaroslav. Detekce účastníků anonymních transakcí akciovými tituly. Bezpečnostní teorie a praxe. Praha: Policejní akademie ČR, 2015, č. 3, s. 77-91. ISSN 1801-8211.
 34. HAVLOVÁ, Jitka. DETERMINANTY SPREADŮ DLOUHODOBÝCH ÚROKOVÝCH SAZEB V EUROZÓNĚ A V ČESKÉ REPUBLICE OD ROKU 2007. In prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc. Ekonomie a finance – výsledky výzkumu doktorandů. 1. vyd. Praha: VŠFS, z. ú., 2015. 14 s. ISBN 978-80-7408-128-6.
 35. VOSTATEK, Jaroslav. Děti, penze a pojistné. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2015, č. 2, s. 12-17. ISSN 1802-5854.
 36. STARÝ, Marek. Dva reverzy hraběte Fürstenberka. In Bibliotheca Antiqua 2015. Sborník z 24. konference 4.–5. listopadu 2015. Brno: Vědecká knihovna v Olomouci, Sdružení knihoven ČR, 2015. s. 36-40. ISBN 978-80-7053-309-3.
 37. PAVLÁT, Vladislav. Economic entities identification and the role of IFRS. In Proceedings of the 3rd International Conference. Prague: Anglo-American University, 2015. s. 106-113. ISBN 978-83-65173-24-9.
 38. ZÁŠKODNÝ, Přemysl, Ruban GALINA, Fil LUKÁŠ, Urban JIŘÍ a Korandová MARKÉTA. Educational&Didactic Communication 2014. Bratislava: Didaktis, 2015. 195 s. ISBN 978-80-8166-004-7.
 39. ULRYCHOVÁ, Eva. Evaluation of Mathematics Tests – Relationship between Theory and Exercises. In Krejčí, I., Flégl, M. Houška, M. Proceedings of the 12th International Conference Efficiency and Responsibility in Education (ERIE 2015). Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2015. s. 580-587. ISBN 978-80-213-2560-9.
 40. HELÍSEK, Mojmír a Roman MENTLÍK. Expected Inflationary Effects as a Barrier to the Euro Introduction in the Czech Republic. In 17th EBES Conference – Venice. Proceedings CD. Published by EBES, 2015. s. 1835-1852.
 41. ROSENLACHER, Pavel a Jaromír TICHÝ. Eye tracking as a method of getting feedback in Neuromarketing. In Proceedings of the 3rd CER Comparative European Research Conference - International Scientific Conference for PhD Students of EU Countries. London: Sciemcee Publishing, 2015. ISBN 978-0-9928772-6-2.
 42. PAVLÁT, Vladislav a Otakar SCHLOSSBERGER. Factoring services in the Czech Republic. European Research Studies Journal. Greece: University of Piraeus, 2015, XVIII, č. 1, s. 57-68. ISSN 1108-2976.
 43. KOMÁREK, Luboš a Zlatuše KOMÁRKOVÁ. Financial Stability and the Sovereign Default Risk. In In Proceedings of the International Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences (GB15_Thai Conference). Bangkok, Thailand, 2015. ISBN 978-1-941505-22-9.
 44. KUBÍČKOVÁ, Dana a Irena JINDŘICHOVSKÁ. Finanční analýza a hodnocení výkonnosti firem. Praha: C. H. Beck, 2015. 368 s. ISBN 978-80-7400-538-1.
 45. KVAPILOVÁ, Eliška. FINANČNÍ GRAMOTNOST OBYVATELSTVA A INOVATIVNÍ CHOVÁNÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. In prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc. Ekonomie a finance – výsledky výzkumu doktorandů. Sborník příspěvků z konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní (2015). 1. vyd. Praha: VŠFS, z. ú., 2015. 7 s. ISBN 978-80-7408-128-6.
 46. ŠUGÁR, Ján, Jiří MAZÁNEK, Jiří HYLMAR, Adriana VAVRUŠKOVÁ, Karel KOPAČKA, Jaroslav BRADA, Otakar SCHLOSSBERGER a Yvona LEGIERSKÁ. Finanční šetření v trestním řízení. Praha: Vysoká škola finanční a správní,z.ú., 2015. 180 s. EUPRESS. ISBN 978-80-7408-121-7.
 47. KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Zuzana. Francie sází na další posílení meziobecní spolupráce. Moderní obec. Praha: Economia, 2015, č. 1, s. 26-28. ISSN 1211-0507.
 48. HES, Aleš a Veronika HESOVÁ. Global Impact of Intercultural Communication in the Environment of Czech Universities. In Globalization and its Socio-Economic Consequences, 15th International Scientific Conference,part 1. Žilina: Žilinská univerzita, FPEDAS, 2015. s. 207-217. ISBN 978-80-8154-145-2.
 49. MATĚJŮ, Petr a Simona WEIDNEROVÁ. Hodnotový kontext volby mezi kariérou a domácností: mezinárodní srovnání. Sociologický časopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2015, roč. 51, č. 4, s. 637-666. ISSN 0038-0288.
 50. CHMELÍK, J. a Eduard BRUNA. Hospodářská a ekonomická trestná činnost. Edice EUPRESS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2015. 204 s. ISBN 978-80-7408-109-5.
 51. WAWROSZ, Petr a Radim VALENČÍK. How to Design Human Capital Contracts and Where They Can Be Used. In Current Trends in the Public Sector Research. Brno: Masaryk University, Faculty of Economics and Administration, Department of the Public Administration, 2015. s. 341-349. ISBN 978-80-210-7532-0.
 52. HES, Aleš, M. KOUBOVÁ a T. CHLUMSKÁ. Changes of value structures and the importance of the intercultural communication in modern society. Communication Today. Trnava: Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, 2015, roč. 6, č. 1, s. 16-23. ISSN 1338-130X.
 53. HOLUB, Martin. Child Care Periods in Pension Systems. In Theoretical and Practical Aspects of Public Finance. Praha: Oeconomica, VŠE, 2015. s. 74-79. ISBN 978-80-245-2094-0.
 54. VOSTATEK, Jaroslav. Child pension and free-rider taxation. In In Szczepański, M. (ed.). Social Security Systems in the Light of Demographic, Economic and Technological Challenges. Poznan: Publishing House of Poznan University of Technology, 2015. s. 73-82. ISBN 978-83-7775-391-0.
 55. KOMÁREK, Luboš, N. KADLČÁKOVÁ, Zlatuše KOMÁRKOVÁ a M. HLAVÁČEK. Identification of Asset Price Misalignments on Financial Markets with Extreme Value Theory. Emerging Markets Finance and Trade. USA: ME Share Inc, 2015, č. 51, s. 1-15. ISSN 1540-496X. doi:10.1080/1540496X.
 56. KUBÍČKOVÁ, Dana a Irena JINDŘICHOVSKÁ. IFRS Adoption in Conditions of Czech SMES – Insight into the Accounting Practice. In Doc. Ing. Irena Jindřichovská, CSc., Anglo-American University, Prague Ing. Dana Kubíčková, CSc., University of Finance and Administration, Prague. IFRS-global rules and local use 2015. Praha: Anglo-American University, 2015. s. 6-20. ISBN 978-80-260-8676-5.
 57. KUBÍČKOVÁ, Dana. IFRS and Regulation of Accountancy in teh Czech Republic. In : Pavlát, V., Schlossberger, O. (ed.). Proceedings of the 7th International Conference on “Financial Markets within the Globalization of World Economy”. Praha: Vysoká škola finanční a správní, z.ú, 2015. s. 141-151. ISBN 978-80-7408-124-8.
 58. BŘEČKOVÁ, Pavla a Aram BOJADZJAN. Impact of Open Source on Recruitment: Case of Digital Companies. In 25th International Business Information Management Association Conference. Amsterdam: IBIMA, 2015. s. 584-594. ISBN 978-0-9860419-4-5.
 59. PAVLÁT, Vladislav. Institutional Basis of Financial Markets Infrastructures. In Pavlát, V., Schlossberger, O. (ed.). Proceedings of the 7th International Conference on “Financial Markets within the Globalization of World Economy”. Praha: Vysoká škola finanční a správní, z.ú, 2015. s. 164-173. ISBN 978-80-7408-124-8.
 60. MIHOLA, Jiří a Jana KOTĚŠOVCOVÁ. Intenzita vývoje a dynamizace Du Pontova modelu. In Financial Management of Firms and Financial Institutions, 10th International Scientific Conference. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 2015. s. 799 – 806. ISBN 978-80-248-3865-6.
 61. HES, Aleš a I. HESOVÁ. Intercultural Communication of Foreign and Czech Students at the Czech Universities. In Krejčí, I., Flégl, M. Houška, M. (eds.). Efficiency and Responsibility in Education (ERIE 2015). Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2015. s. 152-159. ISBN 978-80-213-2560-9.
 62. MIHOLA, Jiří, Petr WAWROSZ a Jana KOTĚŠOVCOVÁ. Is the most innovative firm of the world really innovative? International Advances in Economic Research. 2015, roč. 21, č. 1, s. 41-54. ISSN 1083-0898.
 63. BRUNA, Eduard. K diskusi o subjektu trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti. Bulletin advokacie č. 5. Praha: Česká advokátní komora, 2015, č. 5, s. 25-28. ISSN 1210-6348.
 64. KUBÍČKOVÁ, Dana. Komparace hodnocení finanční stability firem v segmentu zpracovatelského průmyslu na základě Ohlsonova modelu, modelu Z-score a modelu IN05. In Hradecké ekonomické dny 2015, díl II. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. s. 70-83. ISBN 978-80-7435-547-9.
 65. MATĚJŮ, Petr a J. VEČERNÍK. Kompetence, vzdělání a lidský kapitál v České republice ve světle dat OECD-PIAAC. Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2015, č. 2, s. 185-203. ISSN 0032-3233.
 66. KONRÁD, Z., V. PORADA, Jiří STRAUS a J. SUCHÁNEK. Kriminalistika. Kriminalistická taktika a metody vyšetřování. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. 413 s. ISBN 978-80-7380-547-0.
 67. ZÁŠKODNÝ, Přemysl. Kurikulární proces fyziky – Aplikace edukačního data miningu. 2. vyd. Praha: Curriculum, 2015. 429 s. Kurikulární proces, 2. ISBN 978-80-87894-04-0.
 68. SCHLOSSBERGER, Otakar. Legal Aspects of Electronic Banking. In Polčák, R a kol. Cyber Law Czech Republic. The Netherlands: Kluwer Law International, 2015. s. 118-123. ISBN 978-90-411-2188-2.
 69. SCHLOSSBERGER, Otakar. Legal Aspects of Electronic Money. In In. Blažek, J. (ed.) System of Financial Law: Financial Markets. Brno: Masaryk University, Faculty of Law, 2015. s. 265-276. ISBN 978-80-210-7828-4.
 70. SCHLOSSBERGER, Otakar a Eva DUCHÁČKOVÁ. Life insurance and the role of Financial arbitrator for the resolution of disputes within life instance. In Proceedings of the 7th internationanal scientific conference Finance and Performance of Firms in Science, Education and Practice. Zlín: T. Bata University, 2015. s. 217-231. ISBN 978-80-7454-482-8.
 71. MIHOLA, Jiří a Petr WAWROSZ. Manažerská dynamická produkční funkce. In Hradecké ekonomické dny 2015, díl II. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. s. 267-273. ISBN 978-80-7435-547-9.
 72. KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Zuzana a Karel LACINA. Manažerské přístupy ve veřejné správě. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s, 2015. 160 s. Edice EUPRESS. ISBN 978-80-7408-115-6.
 73. KAŠÍK, Milan a Karel HAVLÍČEK. Marketing při utváření podnikové strategie. 3. aktualizované vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2015. EUPRESS. ISBN 978-80-7408-100-2.
 74. ROUBAL, Ondřej a František ZICH. Marketingová sociologie. Marketingové komunikace a moderní společnost. Praha: Eupress, 2015. 121 s. ISBN 978-80-7408-102-6.
 75. MIHOLA, Jiří a Jana KOTĚŠOVCOVÁ. Metodika analýzy vývoje tržeb produkce. In Hradecké ekonomické dny 2015, díl II. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. s. 258-266, 7 s. ISBN 978-80-7435-547-9.
 76. ZICH, František. Mezigenerační proměny způsobu života na Hlučínsku - Vztah minulosti a hlučínské identity. první. Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2015. 355 s. Studie, 116. svazek. ISBN 978-80-7419-190-9.
 77. ZNEBEJÁNEK, F. a Petra ANÝŽOVÁ. Mezigenerační proměny způsobu života na Hlučínsku - Modernizační procesy. první. Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2015. 355 s. Studie, 166. svazek. ISBN 978-80-7419-190-9.
 78. ANÝŽOVÁ, Petra. Mezigenerační proměny způsobu života na Hlučínsku - Modernizační procesy na Hlučínsku ve světle statistických dat. první. Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2015. 355 s. Studie, 166. svazek. ISBN 978-80-7419-190-9.
 79. ROUBAL, Ondřej a F. ZNEBEJÁNEK. Mezigenerační proměny způsobu života na Hlučínsku - Teorie modernity a modernizace. první. Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2015. 355 s. Studie, 116. svazek. ISBN 978-80-7419-190-9.
 80. VALENČÍK, Radim a Petr WAWROSZ. Mikroekonomická analýza skrytých stránek korupce. Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2015, roč. 11, č. 1, s. 3-22. ISSN 1801-7118.
 81. LÁNSKÝ, Jan, Jakub LOKOČ, J. MOŠKO, T. GROŠUP, P. ČECH a T. SKOPAL. MLES: Multilayer Exploration Structure for Multimedia Exploration. In Morzy, T., Valduriez, P., Bellatreche, L. (Eds). New Trends in Databases and Information Systems: ADBIS 2015. Switzerland: Springer International Publishing, 2015. s. 135-144. ISBN 978-3-319-23200-3.
 82. KOMÁREK, Luboš a M. MOTL. Monetary Policy and Oil Prices in a Small Open Economy. In Proceedings of the International Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences (GB15_Thai Conference). Bangkok, Thailand, 2015. ISBN 978-1-941505-22-9.
 83. BUDÍK, Josef. Motivace pro vznik vzdělávacího programu. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. s. 73 - 81. ISBN 978-80-7509-287-8.
 84. BOCK, Michal. MOŽNÝ DOPAD AFÉRY DIESELGATE NA SPOLEČNOST ŠKODA AUTO A.S. In prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc. Sborník. Praha: Nakladatelství EUPRESS VŠFS, 2015. s. 1-8, 218 s. ISBN 978-80-7408-128-6.
 85. KLESLA, Arnošt. Národní strategie Zdraví 2020, příležitost pro zdraví jako faktor využití lidského kapitálu. 2015. ISBN 978-80-7408-127-9.
 86. VOSTATEK, Jaroslav. Návrh důchodové reformy ANO. Český penzijní systém a návrhy na jeho reformu. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2015. 33 s.
 87. MERTL, Jan. Not Being Understood Well: Some Difficulties with Non-Profit Sector Utilization in Czech Republic. The Social Sciences. 2016, 2015, roč. 11, č. 1, s. 14-19. ISSN 1818-5800. doi:10.3923/sscience.2016.14.19.
 88. ČERVENKA, Miroslav. Nová mezinárodní doporučení proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Bezpečnostní teorie a praxe. Praha: Policejní akademie ČR, 2015, č. 1, s. 125-132. ISSN 1801-8211.
 89. KRÁL, J. a Michal ŽEMLIČKA. Novel Software Engineering Attitudes for Bussiness-Oriented Information Systems. In Computational Science and Its Applications -- ICCSA 2015: 15th International Conference. Banff, AB, Canada, Part V, vol 9159 in series Lecture Notes in Computer Science. Švýcarsko: Springer International Publishing, 2015. s. 193-205. ISBN 978-3-319-18801-0. doi:10.1007/978-3-319-21413-9_14.
 90. KUBÍČKOVÁ, Dana. Ohlson´s Model and its Prediction Ability in Comparison with Selected Bankruptcy Models in Conditions of Czech SMEs. Acta VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, z.ú, 2015, roč. 9, č. 2, s. 155-173. ISSN 1802-792X.
 91. SCHLOSSBERGER, Otakar. Ochrana spotřebitele v bankovnictví. In Hradecké ekonomické dny 2015, díl III. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. s. 40-49. ISBN 978-80-7435-548-6.
 92. PAVLÁT, Vladislav. On Financial Market and Financial Infrastructures Growth. In Hesková, M. a kol. Konkurenceschopnost regionů a firem ve sjednocující se Evropě. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2015. s. 138-145. ISBN 978-80-87472-84-2.
 93. ČECHÁK, Vladimír. On the Enhancement of Efficiency and Quality of Profesional-Technical Education. In Present Day of Innovations 5. Lomza: Printing House of Lomza State University of Applied Sciences, 2015. s. 82-95. ISBN 978-83-60571-35-4.
 94. VOSTATEK, Jaroslav. Otto von Bismarck a sociální modely. In In Loužek, M. (ed.). Otto von Bismarck. 200 let od narození. Praha: Institut Václava Klause, 2015. s. 35-58. ISBN 978-80-7542-001-5.
 95. HELÍSEK, Mojmír. Perspectives of the accession of the Czech Republic to the euro area in terms of the price level convergence. Economics and Sociology. Szczecin, Poland: Centre of Sociological Research, 2015, roč. 8, č. 2, s. 28-35. ISSN 2071-789X. doi:10.14254/2071-789X.2015/8-2/3.
 96. VAVRUŠKOVÁ, Adriana. Podezřelé obchody a zajišťování finančních prostředků Finančním analytickým útvarem Ministerstva financí ČR. Bankovnictví. Praha, 2015, č. 9, s. 12-17. ISSN 1214-9810.
 97. ROUBAL, Ondřej. Policy of life chances and policy of life styles under the conditions of consumer culture. European Journal of Science and Theology. Romania: ACAD Organisation, 2015, roč. 11, č. 6, s. 15-25. ISSN 1841-0464.
 98. HELÍSEK, Mojmír. Political Economy of the Euro Introduction in the Czech Republic. In Pavlát, V., Schlossberger, O. (ed.). Financial Markets within the Globalization of World Economy. Proceedings of the 7th International Conference. Praha: VŠFS, EUPRESS, 2015. s. 82-93. ISBN 978-80-7408-135-4.
 99. BUDÍK, Josef a Vladimír NULÍČEK. Porovnání výsledků testů hodnocených člověkem a hodnocených počítačem. In Danielová, L., Hlaďo, P., Horáčková, M., Janderková, D., Kamanová, L., Vyleťal, P. Rozvoj kompetencí vzdělavatelů v kontextu moderního pojetí vzdělávání. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. s. 125-128. ISBN 978-80-7509-256-4.
 100. PAVLÁT, Vladislav, Otakar SCHLOSSBERGER, Josef BUDÍK, Yvona LEGIERSKÁ, Martin VÍCHA, Miroslav ZETEK a Eliška KVAPILOVÁ. Postavení, výsledky a výhledy vybraných bank v ČR. Praha: Edice EUPRESS, 2015. 134 s. ISBN 978-80-7408-110-1.
 101. KUNZ, Vilém a Michal TOMČÍK. Postoje českých marketérů k udržitelnosti a etice v marketingové komunikaci. Acta Universitatis Matthiae Belii. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2015, XVII, č. 2, s. 35-44. ISSN 1338-4430.
 102. SCHLOSSBERGER, Otakar. Poznej svého klienta III. Praha: Eupress, 2015. 114 s. ISBN 978-80-7408-117-0.
 103. HELÍSEK, Mojmír a Roman MENTLÍK. Price Convergence to the Euro Area and Preparedness of the Czech Republic for the Adoption of the Euro. International Journal of Business and Management Study – IJBMS. New York: IRED, 2015, roč. 2, č. 1, s. 155-159. ISSN 2372-3955.
 104. BUDÍK, Josef a Otakar SCHLOSSBERGER. Problematika převzaté identifikace a identifikace provedené distančním způsobem. In Stieranka J. a Michal Marko (eds). Ochrana před praním špinavých peňazí v kontexte novej právnej úpravy v Európskej únii. Bratislava: Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v SR, 2015. 15 s. ISBN 978-80-89149-48-3.
 105. KUBÍČKOVÁ, Dana a Irena JINDŘICHOVSKÁ. Professional education for accounting practice: the case of the Czech Republic. In Ing. Dana Kubíčková, CSc., doc. Ing. Irena Jindřichovská, CSc. Proceedings of “The 9th International Days of Statistics and Economics“ (MSED). Praha: VŠE, 2015. s. 882-891. ISBN 978-80-87990-06-3.
 106. ŽEMLIČKA, Michal a J. KRÁL. Pros and Cons of Software Standards Use. In S. Mumtaz, J. Rodriguez, M. Katz, Ch. Wang, A. Nascimento. Wireless Internet: 8th International Conference. WICON 2014. Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering. Heidelberg: Springer International Publishing, 2015. s. 147-152. ISBN 978-3-319-18801-0. doi:10.1007/978-3-319-18802-7_21.
 107. BŘEČKOVÁ, Pavla, David MAREŠ a Jan LÁNSKÝ. Prosperity and Stability of SME Segment by Industry in the Czech Republic. In The 9th International Days of Statistics and Economics MSED. Praha: VŠE, 2015. s. 220-230. ISBN 978-80-87990-06-3.
 108. MATĚJŮ, Petr. Překážky na cestě k technickému vzdělání, Část 1: problém začíná již na základní škole. MM Průmyslové spektrum. MM publishing, s.r.o, 2015, č. 9, s. 28-29. ISSN 1212-2572.
 109. MATĚJŮ, Petr. Překážky na cestě k technickému vzdělání, Část 2: Tři podmínky: matematika, matematika, matematika. MM Průmyslové spektrum. MM publishing, s.r.o, 2015, č. 10, s. 28-29. ISSN 1212-2572.
 110. MATĚJŮ, Petr a P ZELENÝ. Překážky na cestě k technickému vzdělávání. (Anti)diskriminační potenciál maturity. MM Průmyslové spektrum. Praha: MM publishing, s.r.o, 2015, 12/2015, s. 22-23. ISSN 1212-2572.
 111. ZELENÝ, P a Petr MATĚJŮ. Překážky na cestě k technickému vzdělávání. Tradice jako závaží. MM Průmyslové spektrum. Praha: MM publishing, s.r.o, 2015, 11/2015, s. 24-25. ISSN 1212-2572.
 112. VALENČÍK, Radim a T. OTÁHAL. Příčiny problémů boje s korupcí ve střední a východní Evropě z pohledu teorie redistribučních systémů: Proti čemu a jak bojovat? Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2015, roč. 11, č. 1, s. 23-43, 11 s. ISSN 1801-7118.
 113. MERTL, Jan. Question Marks of Special Pension Schemes. In Theoretical and Practical Aspects of Public Finance. Praha: Oeconomica, 2015. s. 156-162. ISBN 978-80-245-2094-0.
 114. BUDINSKÝ, Petr. Relationship between Sovereign Ratings and CDS Prices. In Dyczkowska, Kuźdowicz. Controlling and Knowledge. Wroclaw: Publishing House of Wroclaw University of Economics, 2015. ISBN 978-83-7695-414-1.
 115. VOSTATEK, Jaroslav. Review of the Czech Social Security Contributions. In Machová, Z., Tichá, M. (eds.): Proceedings of the 13th International Conference „Economic Policy in the European Union Member Countries“. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 2015. s. 729-740. ISBN 978-80-248-3796-3.
 116. VOSTATEK, Jaroslav. Review of the Czech State Pensions and Their Indexation. In Vaňková, I. (ed.): Proceedings of the 11th International Scientific Conference Public Economics and Administration 2015. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 2015. s. 195-201. ISBN 978-80-248-3839-7.
 117. TICHÝ, Jaroslav. Risks of Mortgage Loans in the Czech Republic. Acta VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, z.ú., 2015, roč. 9, č. 1, s. 59-73. ISSN 1802-792X.
 118. MATĚJŮ, Petr a Petra ANÝŽOVÁ. Role lidského kapitálu v úspěchu na trhu práce: srovnání šesti evropských zemí participujících na projektu PIAAC. Sociológia. Bratislava: Sociologický ústav, 2015, roč. 47, č. 1, s. 31-65. ISSN 0049-1225.
 119. LACINA, Karel a Pavla BŘEČKOVÁ. Rural Areas and Tourism Industry. In Klímová, V, Zítek, V (eds). XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 750-755. ISBN 978-80-210-7861-1.
 120. VOSTATEK, Jaroslav. Social and Provision Models of Pension Insurance and Savings. Acta VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, z.ú., 2015, roč. 9, č. 1, s. 74-103. ISSN 1802-792X.
 121. MERTL, Jan. Sociální modely, kooperativnost a rozvoj lidského kapitálu. In Sborník z konference Lidský kapitál a investice do vzdělání 2015. Praha: VŠFS, 2015. s. 102 – 108. ISBN 978-80-7408-127-9.
 122. KLIČKA, Pavel. Společná měna – dopady společné měny na vybrané makroekonomické ukazatele. In Pána, L. a kol. Integrovaná Evropa současnosti a budoucnosti – reflexe třiceti let od podpisu Schengenské úmluvy. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2015. s. 18-27. ISBN 978-80-87472-83-5.
 123. NULÍČEK, Vladimír. Srovnání různých metod testování studentů na vysoké škole. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. s. 365-373. ISBN 978-80-7509-287-8.
 124. ANÝŽOVÁ, Petra. Srovnatelnost postojových škál v komparativním výzkumu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 262 s. ISBN 978-80-244-4447-5.
 125. LEGIERSKÁ, Yvona a Otakar SCHLOSSBERGER. Tax Evasion in the Czech Republic. první. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. 430 s. Tax Law vs Tax Frauds. ISBN 978-80-8152-304-5.
 126. JINDŘICHOVSKÁ, Irena a Dana KUBÍČKOVÁ. The current state of reporting according to IFRS in transitional economy of the Czech Republic: research survey. In Tomáš Löster, Tomáš Pavelka. Proceedings of the “The 9th International Days of Statistics and Economics“ (MSED. Praha: VŠE, 2015. s. 667-677. ISBN 978-80-87990-06-3.
 127. TICHÝ, Jaromír, Pavel ROSENLACHER a Kamila JÁNSKÁ. The influence of emotionality of advertising spots on their memorization. In EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina. The 4th International Virtual Conference 2015 (ICTIC 2015). Zilina: Thomson Ltd, Slovakia, 2015. ISBN 978-80-554-1002-9.
 128. ŠLAPÁK, Milan. The Present and the Future of the Institution of Widow’s and Widower’s Pensions. In Public Economics AND Administration 2015. Proceedings of the 11th International Scientific Conference. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 2015. s. 183-188. ISBN 978-80-248-3839-7.
 129. SCHLOSSBERGER, Otakar. The regulation of payment services in Europe. In Pavlát, V., Otakar Schlossberger (ed). Financial Markets within the Globalization of World Economy. Praha: VŠFS, 2015. s. 191-202. ISBN 978-80-7408-124-8.
 130. SCHLOSSBERGER, Otakar. The Regulation of Payment Services in Europe. Praha: Eupress, 2015. s. 191-202, 260 s. ISBN 978-80-7408-135-4.
 131. VOSTATEK, Jaroslav. The Social and Sales Models of the Pension Savings and Insurance. In Pavlát, V. - Schlossberger, O. Pavlát, V., Schlossberger, O. (ed.). Proceedings of the 7th International Conference on “Financial Markets within the Globalization of World Economy”. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, z.ú., 2015. s. 246-251. ISBN 978-80-7408-124-8.
 132. TICHÝ, Jaromír. The social benefits of financing production and consumption of education and the impact of economic recession. In The 3 st Global Virtual Conference 2015 (GV-CONF 2015) Slovakia. Zilina: EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina, 2015. s. 23-27. ISBN 978-80-554-0866-8.
 133. MERTL, Jan. The Transformation of Czech Public Health Insurance to Earmarked Health Tax. In 19th International Conference. Current Trends in the Public Sector Research 2015. Brno: Masarykova Univerzita, 2015. s. 258-265. ISBN 978-80-210-7532-0.
 134. VALENČÍK, Radim a Petr WAWROSZ. Transferred price and the sector of productive services as the key preconditions to smart, sustainable, and inclusive growth. Economy&Business. Bulharsko, Burgas: Science Events Ltd, 2015, č. 9, s. 179-194. ISSN 1314-7242.
 135. KUNZ, Vilém a J. MÍSAŘ. Uplatňování společensky odpovědného chování a CSR reportování v energetické skupině Czech Coal. Acta Universitatis Matthiae Belii. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2015, roč. 17, č. 1, 7 s. ISSN 1338-4430.
 136. LÁNSKÝ, Jan, Jana KOTĚŠOVCOVÁ a Gabriela DLASKOVÁ. Vyplněnost položek účetních závěrek u akciových společností podle odvětví CZ-Nace. In Hradecké ekonomické dny 2015, díl II. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. s. 114-122. ISBN 978-80-7435-547-9.
 137. BUDÍK, Josef. Vývoj kapitálových trhů, možná před novou krizí. In Hradecké ekonomické dny 2015. Díl I. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. s. 119-123. ISBN 978-80-7435-546-2.
 138. PRŮŠA, Ladislav. Význam starobních důchodů při zabezpečení potřeb seniorů v závislosti na míře jejich soběstačnosti v ČR. Economic Review. Bratislava: University of Economics, 2015, roč. 44, č. 3, s. 323-338. ISSN 0323-262X.
 139. LÁNSKÝ, Jan, B. MÜNZER, Jakub LOKOČ, K. SCHÖFFMANN, M. FABRO, M. J. PRIMUS a T. SKOPAL. What are the salient keyframes in short casual videos? An extensive user study using a new video dataset. In In Proceedings of 2015 IEEE International Conference on Multimedia & Expo Workshops (ICMEW 2015). Turin, 2015. s. 1-6. ISBN 978-1-4799-7079-7.
 140. STRAUS, Jiří. Zamyšlení nad vztahem kriminalistika a forenzní vědy. Kriminalistika : časopis pro kriminalistickou teorii a praxi. Praha: Magnet-Press, 2015, roč. 47, č. 2, s. 112-119. ISSN 1210-9150.
 141. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana a D ARESU. Závislost vybraných ukazatelů při hodnocení ratingu státu. In Konference doktorandů Výsledky ekonomického výzkumu 2015. Praha: VŠFS, 2015. 9 s. ISBN 978-80-7408-128-6.
 142. 2014

 143. WAWROSZ, Petr a Jiří MIHOLA. ИНСТРУМЕНТЫ КОНТРОЛЛИНГА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ ПОЗВОЛЯЮТ СОЗДАВАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ ВХОДНЫХ ВЕЛИЧИН (Controlling tools for measurement of innovative company development enabling effective allocation of inputs). In Kubíčková, D., Mazurin, E. Controlling in SME´s: Beyond Numbers. (Контроллинг на малых и средних предприятиях). Moscow: NP - Association of Controlling, 2014. s. 44-55. ISBN 978-5-906526-03-8.
 144. DLASKOVÁ, Gabriela. Риски разработок международных бухгалтерских стандартов в области финансовых инструментов (Risks of Developments in International Accounting Standards for Financial Instruments). Контроллинг (Controlling). Moscow: Российский индекс научного цитирования, 2014, No. 1/51, s. 46-50. ISSN 1998-6157.
 145. BELÁS, J., J. HABÁNIK, Eva CIPOVOVÁ a P. NOVÁK. Actual Trends in Business Risks for Small and Medium Enterprises. Case Studies from the Czech Republic and Slovakia. Economic studies. Sofie: Economic Research Institute at BAS, Bulgarian Academy of Sciences, 2014, roč. 17, č. 4, s. 159-181. ISSN 0205-3292.
 146. MIHOLA, Jiří a Petr WAWROSZ. Alternativní metoda měření extenzivních a intenzivních faktorů změny HDP a její aplikace na vývoj HDP USA a Číny. Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2014, č. 5, s. 583-605. ISSN 0032-3233.
 147. HAVLÍČEK, Karel, Ivana TURKOVÁ a Gabriela DLASKOVÁ. Analysis of Large-Scale Privatisation in the Czech Republic in the Years 1991-2005 on the Sample of Selected Privatised Companies. Entrepreneurial Business and Economics Review. Krakow: Cracow University of Economics, 2014, roč. 2, č. 4, s. 51-70. ISSN 2353-883X.
 148. MIHOLA, Jiří a Petr WAWROSZ. Analysis of long-run GDP development in the USA, the EU15, China and the USSR/Russia. Statistika. Praha: Český statistický úřad, 2014, roč. 94, č. 4, s. 15-28, 13 s. ISSN 0322-788X.
 149. SCHLOSSBERGER, Otakar, Jaroslav BRADA, Naďa BLAHOVÁ, Josef BUDÍK, Michaela KATOLICKÁ, Petra KORBASOVÁ, Vladislav PAVLÁT, Ján SUGÁR a Adriana VAVRUŠKOVÁ. Anti Money Laundering. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. 117 s. Eupress. ISBN 978-80-7408-090-6.
 150. MIHOLA, Jiří, Petr WAWROSZ a Jana KOTĚŠOVCOVÁ. Are System Approaches Still Based on Mathematical Models. In Böhmová, L., Pavlíček, A. Systém approaches´14 – Systems thinking and global problems of the world. Praha: Publishing Oeconomica, 2014. s. 12-16. ISBN 978-80-245-2074-2.
 151. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana, Václav LEINWEBER a Ivana TURKOVÁ. Bankruptcy prediction models in assessing the corporate bankruptcy. In Kubíčková, D., Mazurin, E. Controlling in SME´s: Beyond Numbers. (Контроллинг на малых и средних предприятиях). Moscow: NP - Association of Controlling, 2014. s. 116-124. ISBN 978-5-906526-03-8.
 152. BŘEČKOVÁ, Pavla. Basic controlling tool in SMEs (small and mid-sized enterprises). Контроллинг (Controlling). Moscow: Российский индекс научного цитирования, 2014, No. 1/51, s. 68-73. ISSN 1998-6157.
 153. RAK, R., V. PORADA a Eduard BRUNA. Basic trends and threats of cyber crime endangering the safety of individuals and countries in Europe. In Safety of Children and youth. Current Problems, Different Perspective. Chelm: Państwowa wyższa szkoła zawodowa w Chełmie, 2014. s. 27-40. ISBN 978-83-61149-70-5.
 154. DAŇHEL, Jaroslav a Eva DUCHÁČKOVÁ. Behavioural and Empirical Topics for Discussion on Economic Science Paradigms. Acta VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014, roč. 8, č. 2, s. 100-112. ISSN 1802-792X.
 155. BUDINSKÝ, Petr a V. SVOBODA. Can telecommunications play an important role in diversifying investment risk? The New Economy. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2014, s. 47-58, 5 s. ISSN 1336-1732.
 156. MATES, Pavel a Jan ŠMÍD. Can the Welfare State Be Lean?. CYIL: Czech Yearbook of International Law. New York: Juris Publishing, Inc., 2014. 326 s. ISBN 978-1-57823-344-1.
 157. KOSIČKA, Tomáš. Co dělat? In Valenčík, R. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z pracovní části 17. ročníku mezinárodní vědecké konference. Edice EUPRESS, číslo 206. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 153-161. ISBN 978-80-7408-105-7.
 158. ČERVENKA, M., Eva CIPOVOVÁ, A. STUPKOVÁ a R. HLAWICZKA. Comparison of assessment of capital adequacy for Czech commercial bank. In European Financial Systems 2014. Proceedings of the 11th International Scientific Conference. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 118-126. ISBN 978-80-210-7153-7.
 159. BUDÍK, Josef a Otakar SCHLOSSBERGER. Continuous educationon against mony loundring int the Czech Republic. In 8th International Technology, Education and Development Conference - INTED 2014. Valencia: IATED Academy, 2014. s. 246-251. ISBN 978-84-616-8412-0.
 160. WAWROSZ, Petr a Jiří MIHOLA. Controlling tools for measurement of innovative company development enabling effective allocation of inputs. In Kubíčková, D. Controlling in SME´s: Beyond Numbers. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 438-450. ISBN 978-5-906526-03-8.
 161. WAWROSZ, Petr a Herbert HEISSLER. Could Deferred Tuition Solve the Problem of Financing University Education: Case of Czech Republic. In Procházka, P., Záškodný, P. The Proceedings of 3rd International e-Conference on Optimalazation, Education and Mining in Science, Engineering and Risk Management 2013/2014 (OEDM SERM 2013/2014). Praha: Curriculum, 2014. s. 174-190. ISBN 978-80-87894-01-9.
 162. BELÁS, J., Eva CIPOVOVÁ a V. DEMJAN. Current Trends in Area of Satisfaction of Bank Clients in the Czech Republic and Slovakia. Transformations in Business & Economics. Lithuania: Vilnius University, Brno University of Technology, University of Latvia, 2014, roč. 13, č. 3, s. 219-234. ISSN 1648-4460.
 163. VOSTATEK, Jaroslav. České doplňkové penzijní spoření: ukázka vládního selhání, dobývání renty a fiskální iluze. In Valenčík, R. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z pracovní části 17. ročníku mezinárodní vědecké konference. Edice EUPRESS, číslo 206. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 132-144. ISBN 978-80-7408-105-7.
 164. STARÝ, Marek. Čtyři reverzy k zemi z doby jagellonské ve fondu Archiv České koruny. Právněhistorické studie 38. Praha: Karolinum, 2014, č. 2, s. 97-107. ISSN 0079-4929.
 165. VYBÍHAL, Václav. Daňové právo v praxi finančních úřadů. In Nové trendy 2014. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2014. s. 452-459. ISBN 978-80-87314-67-8.
 166. VOSTATEK, Jaroslav. Designing old-age pensions. In Szczepański, M., Brzecczek, T., Gajowiak, M. Systemy zabezpieczenia spolecznego wobec wyzwaň demograficznych i rynkowych. Social Security systems against the challenges of demographics and market. Poznań: Publishing House of Poznan University of Technology, 2014. s. 17-46. ISBN 978-83-7775-344-6.
 167. PETRŮ, Naděžda a Maroš MAREJKA. Determinants of Management of the 21st Century, their Impact on Communication and the University Education. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014, roč. 4, č. 2, s. 30-34. ISSN 1804-7890.
 168. KUNZ, Vilém a Michal TOMČÍK. Děti v reklamě - reklama v dětech. In Bačuvčík, R. a kol. Mládí a zralost v Marketingové komunikaci. Zlín: VeRBuM, 2014. s. 19-24. ISBN 978-80-87500-50-7.
 169. BÍLKOVÁ, Diana. Development of Wages and Salaries of Czech Employees During the Last Period by Educational Attainment and Forecasts for 2011 and 2012. Journal of Statistical Science and Application. New York: David Publishing Company, 2014, Vol. 2, No. 1, s. 24-36. ISSN 2328-224X.
 170. ROUBAL, Ondřej. Dictatorship of Fast-Running Time Within The Society of Experience. Communication Today. Trnava: Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, 2014, roč. 5, č. 1, s. 86-92. ISSN 1338-130X.
 171. LEGIERSKÁ, Yvona. Direct and Indirect Housing Support and Financial Crisis. China-USA Business Review. New York: David Publishing, 2014, Vol. 13, No. 5, s. 327-338. ISSN 1537-1514.
 172. WAWROSZ, Petr a Jiří MIHOLA. Dynamická produkční funkce. In Majtán, Š. a kol. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2014. Bratislava: Ekonóm, 2014. s. 326-333. ISBN 978-80-225-3867-1.
 173. MIHOLA, Jiří a Petr WAWROSZ. Dynamická produkční funkce jako nástroj řízení firmy. In Nové trendy 2014. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2014. s. 148-155, 7 s. ISBN 978-80-87314-67-8.
 174. WAWROSZ, Petr a Ivana TURKOVÁ. Dynamické parametry intenzity a extenzity na příkladu firmy Nu Skin. Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2014, roč. X, č. 1, s. 80-91. ISSN 1801-7118.
 175. FREUND, Zdeněk a Jan LÁNSKÝ. Dynamický marketing: Principy fungování a bezpečnost. In Pavlů, D. Marketingová komunikace a společnost. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 358-369, 11 s. ISBN 978-80-7408-097-5.
 176. FREUND, Zdeněk a Jan LÁNSKÝ. Dynamický marketing: Principy fungování a bezpečnost. In Rybanský, R., Zaušková, A. Marketing Identity - Dizajn, ktorý predáva. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoděje Trnava, 2014. s. 26-42. ISBN 978-80-8105-554-6.
 177. HAVLÍČEK, Karel. Effect of controlling on performance of small and mid-sized enterprises. Контроллинг (Controlling). Moscow: Российский индекс научного цитирования, 2014, No. 1/51, s. 78-86. ISSN 1998-6157.
 178. HEISSLER, Herbert, Michal BEZVODA, Michal BLAHOUT, Petr BUDINSKÝ, Aleš PETRÁK a Dominik STROUKAL. Ekonomie Bitcoinu, Analýza a modelování bitcoinu v rozvinutém stádiu. 1. vyd. Praha: Vysoká finanční a správní, o . p s., 2014. 94 s. EUPRESS. ISBN 978-80-7408-104-0.
 179. KRÁL, Jaroslav a Michal ŽEMLIČKA. Experience with Real-Life Students' Projects. In Ganzha, M., Maciaszek, L., Paprzycki, M. Proceedings of the 2014 Federated Conference on Computer Science and Information Systems. Warsaw: Annals of Computer Science and Information Systems, 2014. s. 827-833. ISSN 2300-5963.
 180. PAVLÁT, Vladislav a Otakar SCHLOSSBERGER. Faktoring v ČR – současný stav a perspektiva vývoje. Finančné trhy. Bratislava: Derivat, 2014, č. 4, 14 s. ISSN 1336-5711.
 181. HES, Aleš. Faktory změn v hodnotových strukturách spotřebitelů při nákupu regionálních potravin. In Hesková, M., Jílková, P. a kol. Socioekonomické aspekty trvale udržitelného rozvoje České republiky – 10 let po vstupu do Evropské unie. 1. vyd. České Budějovice: VŠERS, o.p.s., 2014. s. 51-58. ISBN 978-80-87472-69-9.
 182. KOMÁREK, Luboš, Zlatuše KOMÁRKOVÁ a Jan BABECKÝ. Financial Integration at Times of Financial Instability. In Finanční integrace v době finanční nestability. 2014.
 183. PAVLÁT, Vladislav. Financial Market, Financial Infrastructures, and Media. In Procházka, P., Záškodný, P. The Proceedings of 3rd International e-Conference on Optimization, Education and Data Mining in Science, Engineering and Risk Management 2013/2014 (OEDM SERM 2013/2014). Praha: Curriculum, 2014. s. 251-259. ISBN 978-80-87894-01-9.
 184. PAVLÁT, Vladislav. Financial Market, Financial Infrastructures, and Media. In Záškodný, P. The Proceedings of 3rd International e-Conference on Optimization, Education and Data Mining in Science, Engineering and Risk Management 2013/2014 (OEDM SERM 2013/2014). Praha: Curriculum, 2014. s. 251-259. ISBN 978-80-87894-01-9.
 185. VOSTATEK, Jaroslav a Yvona LEGIERSKÁ. Financial services: Low Taxation and High Subsidization. In Marek Niňaj, Miroslava Záhumenská. Finance and Risk 2014. Bratislava: University of Economics in Bratislava, 2014. s. 298-306. ISBN 978-80-225-3991-3.
 186. TICHÝ, Jaromír. Financing of tertiary education: the Czech Republic and Europe. Ekonomické listy VŠEM. Praha: Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, 2014, roč. 5, č. 1, s. 3-15. ISSN 1804-4166.
 187. TICHÝ, Jaromír. Financing of tertiary education: the Czech Republic and Europe. Ekonomické listy VŠEM. Praha: Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, 2014, roč. 5, č. 1, s. 3-15. ISSN 1804-4166.
 188. VAVERA, F. a Pavel MATES. Fond zábrany škod a úhrada za zásah jednotky požární ochrany. Správní právo. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2014, roč. XLVII, č. 3, s. 203-208. ISSN 0139-6005.
 189. KUBÍČKOVÁ, Dana, Irena JINDŘICHOVSKÁ a Šárka KOCMANOVÁ. Globalization and cultural differences in financial reporting. In In Löster, T., Pavelka, T. (eds). Proceedings of the 8th International Days of Statistics and Economics. Praha: VŠE, 2014. s. 785-794. ISBN 978-80-87990-02-5.
 190. BŘEČKOVÁ, Pavla. High performance work system in companies. In Valenčík, R. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z pracovní části 17. ročníku mezinárodní vědecké konference. Edice EUPRESS, číslo 206. Praha: Vydala Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 2-8. ISBN 978-80-7408-105-7.
 191. MIHOLA, Jiří a Jana KOTĚŠOVCOVÁ. Hodnocení vývoje extenzivních a intenzivních faktorů inovací ve společnosti Olma a.s. In Majtán, Š. a kol. Aktuálne problémy podnikovej sféry. Bratislava: Ekonóm, 2014. s. 226-231. ISBN 978-80-225-3867-1.
 192. WAWROSZ, Petr a Radim VALENČÍK. How to Describe Affinities in Redistribution Systems. In Current Trends in the Public Sector Research. Proceedings of the 18th International Conference. Brno. Brno: Masaryk University, Faculty of Economics and Administration, Department of the Public Administration, 2014. s. 212-221. ISBN 978-80-210-6611-3.
 193. VALOUŠEK, Tomáš, Jan LÁNSKÝ a Karel HAVLÍČEK. Human Resources Utilization as Part of the Personnel Controlling. In Kubíčková, D. Controlling in SME´s: Beyond Numbers. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 508-515. ISBN 978-80-7408-086-9.
 194. VALOUŠEK, Tomáš, Jan LÁNSKÝ a Karel HAVLÍČEK. Human Resources Utilization as Part of the Personnel Controlling. In Kubíčková, D., Mazurin, E. Controlling in SME´s: Beyond Numbers. (Контроллинг на малых и средних предприятиях). Moscow: NP Association of Controlling, 2014. s. 56-62. ISBN 978-5-906526-03-8.
 195. KUBÍČKOVÁ, Dana. IFRS a jejich místo v současné praxi MSP v České republice. In Hradecké ekonomické dny (díl II.). Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2014. s. 106-115. ISBN 978-80-7435-367-3.
 196. FRAIT, Jan a V. TOMŠÍK. Impact and Implementation Challenges of the Basel Framework for Emerging, Developing and Small Economies. Comparative Economic Studies. Palgrave Macmillan, 2014, roč. 56, č. 4, s. 493-516. ISSN 0888-7233.
 197. KUBÍČKOVÁ, Dana a Irena JINDŘICHOVSKÁ. Impact of Changes in Financial Reporting Environment on Controlling Process and Results. In Kubíčková, D. Controlling in SME´s: Beyond Numbers. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 196-205. ISBN 978-80-7408-086-9.
 198. KUBÍČKOVÁ, Dana a I. JINDŘICHOVSKÁ. Impact of IFRS Reporting on Prediction of Development of Financial Conditions of Czech Firms. International Journal of Business and Social Science. 2014, roč. 5, č. 1, s. 215-225. ISSN 2219-1933.
 199. JINDŘICHOVSKÁ, Irena a Dana KUBÍČKOVÁ. Impact of International Financial Reporting Standards (IFRS) Adoption on Key Financial Ratios: The Case of the Czech Republic. Journal of Modern Accounting and Auditing. New York: David Publishing Company, 2014, Vol. 10, No. 2, s. 133-146. ISSN 1548-6583.
 200. SCHLOSSBERGER, Otakar. Impact of the European Regulation in the Area of Interchange Fees for Executing Card-Based Transactions. Masaryk University Journale of Law and Technology. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2014, Vol. 8, No. 1, s. 85-98. ISSN 1802-5943.
 201. BUDINSKÝ, Petr a V. SVOBODA. Impact of the Latest Financial Crisis on the Telecommunications Sector. In Financie a riziko 2014, časť 2. Bratislava: Ekonóm, 2014. s. 60-68. ISBN 978-80-225-3992-0.
 202. PETRŮ, Naděžda, Milan KAŠÍK a Maroš MAREJKA. Innovation in Quality Management of a University and its Communication. Grant journal. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014, roč. 3, č. 2, s. 56-60. ISSN 1805-0638.
 203. PETRŮ, Naděžda. Integrace znalostního managementu, tvořivosti a inovací pro zvyšování konkurenceschopnosti malé a střední firmy. Andragogická revue. Praha: UJAK, 2014, roč. V, č. 1, s. 24-36. ISSN 1804-1698.
 204. MIHOLA, Jiří, Ivana TURKOVÁ a Tomáš LISTOPAD. Intenzita a extenzita vývoje vybraných zemí EU. In Valenčík, R. Proceedings of the XVIth International Scientific Conference on Human Capital and Investment in Education. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 160-167. ISBN 978-80-7408-084-5.
 205. CECAVA, Zdeněk, Jan LÁNSKÝ a Jindra HORYNOVÁ. Is SEPA CT a Suitable and Safe Layout for the Czech Republic? In Procházka, P., Záškodný, P. The Proceedings of 3rd International e-Conference on Optimalazation, Education and Mining in Science, Engineering and Risk Management 2013/2014 (OEDM SERM 2013/2014). Praha: Curriculum, 2014. s. 120-126. ISBN 978-80-87894-01-9.
 206. KUBÍČKOVÁ, Dana a I. JINDŘICHOVSKÁ. Is there a lack of economic theory in economic education? A pilot study in the englishspeaking world and the CEE. In IFRS-global rules and local use. Praha: Anglo-American University, 2014. s. 103-112. ISBN 978-80-87658-12-3.
 207. WAWROSZ, Petr, V. PROCHÁZKA a Veronika CAHOVÁ. Je nejvíce inovativní firma USA vskutku procesně inovativní? In Valenčík, R. Proceedings of the XVIth International Scientific Conference on Human Capital and Investment in Education. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 103-110. ISBN 978-80-7408-084-5.
 208. HELÍSEK, Mojmír. Jsou záchranné mechanismy eurozóny v rozporu s principy měnové unie? In 10 let od východního rozšíření EU. Mladá Boleslav: Škoda Auto Vysoká škola, 2014. s. 24-31. ISBN 978-80-87042-58-8.
 209. TICHÝ, Jaromír. K otázce financování vzdělání. In Valenčík, R. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z pracovní části 17. ročníku mezinárodní vědecké konference. Edice EUPRESS, číslo 206. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 96-99. ISBN 978-80-7408-105-7.
 210. VYBÍHAL. K problematice daňových doměrků. In Daně – teorie a praxe 2014. Brno: Akademie STING, 2014. s. 116–122. ISBN 978-80-87482-21-6.
 211. ČECHÁK, Vladimír. K vybraným logicko-sémantickým aspektům interpretace. In Gerloch, A. Viktor Knapp. Vědecké dílo v proměnách času. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. s. 191-201. ISBN 978-80-7380-509-8.
 212. PETRŮ, Naděžda a Maroš MAREJKA. Komunikace při rozvoji kvalitního vysokoškolského vzdělávání. In Evropské pedagogické forum 2014. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 379-387. ISBN 978-80-87952-05-4.
 213. PETRŮ, Naděžda a Maroš MAREJKA. Komunikační potenciál médií, možnosti jejich využití v komunikaci vysoké školy s veřejností. In Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. roč. V. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 495–504. ISBN 978-80-87952-07-8.
 214. KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Zuzana a M. JELÍNKOVÁ. Komunitní přístupy k rozvoji venkova: účinný nástroj regionální politiky po roce 2014? In Veřejná správa 2014. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 119-129. ISBN 978-80-7395-828-2.
 215. STROUKAL, D., M. BLAHOUT a Herbert HEISSLER. Kryptoměry jako marketingový nástroj. In Nové trendy 2014. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2014. s. 219-226. ISBN 978-80-87314-67-8.
 216. MIHOLA, Jiří a Jana KOTĚŠOVCOVÁ. Kvalita trajektorie vývoje podniků ve znalostní ekonomice. In Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2014. s. s. 252-260. ISBN 978-80-7435-367-3.
 217. KREBS, Vojtěch a Ladislav PRŮŠA. Liberalization of the Social Care Services Financing. In Proceedings of the 18th International Conference Current Trends in Public Sector Research. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2014. s. s. 52-59. ISBN 978-80-210-6611-3.
 218. VOSTATEK, Jaroslav. Liberální penzijní model a sociální penze. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2014, č. 2, s. 8-12. ISSN 1802-5854.
 219. VALENČÍK, Radim a Jiří MIHOLA. LIDSKÝ KAPITÁL A INTENZIVNÍ EKONOMICKÝ RŮST. In Ing. Tomáš Löster, Ph.D., doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc. Reprodukce lidského kapitálu – vzájemné vazby a souvislosti. 24. – 25. listopadu 2014. Slaný: Libuše Macáková, MELANDRIUM, 2014. s. 551-563. ISBN 978-80-87990-03-2.
 220. ČERVENKA, Jan. Lidský kapitál, jeho rozvoj a řízení. In Valenčík, R. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z pracovní části 17. ročníku mezinárodní vědecké konference. Edice EUPRESS, číslo 206. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 50-55. ISBN 978-80-7408-105-7.
 221. FRAIT, Jan a Zlatuše KOMÁRKOVÁ. Loan loss provisioning in banking sectors of Central Europe: Do local banks really behave in a procyclical way? In Abstract Book from the 12th Conference of the Euroasian Business and Economics Society (9-11 January 2014). 2014. ISBN 978-605-64002-4-7.
 222. PETRŮ, Naděžda a Maroš MAREJKA. Marketing Communication Trends in Higher Education Environment. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014, Vol. 4, No. 1, s. 63-67. ISSN 1804-7890.
 223. MIHOLA, Jiří a Diana BÍLKOVÁ. Measurement of Multicolinearity Using Determinants of Correlation Matrix. International Journal of Mathematical Sciences. London: Recent Science Publications, 2014, Vol. 34, No. 2, s. 1543-1549. ISSN 2051-5995.
 224. ZÁŠKODNÝ, Přemysl a H. ZÁŠKODNÁ. Metodologie vědeckého výzkumu. Praha: Curriculum, 2014. 204 s. ISBN 978-80-87894-03-3.
 225. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana. Mezinárodní ratingové agentury a jejich význam v současné době. In In. Helísek, M. Výsledky ekonomického výzkumu: sborník z konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní. EUPRESS, 2014. s. 13. ISBN 978-80-7408-107-1.
 226. KUBÍČKOVÁ, Dana a Irena JINDŘICHOVSKÁ. Model Z-score a jeho současné varianty. In Majtán Š. a kol. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2014. Bratislava: Ekonóm, 2014. s. 255-262. ISBN 978-80-225-3867-1.
 227. MATES, Pavel a K. ŠEMÍK. Na téma retroaktivity. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, s. r. o., 2014, roč. 22, č. 6, s. 206-208. ISSN 1210-6410.
 228. ROSENLACHER, Pavel, Jaroslav JANČÍK, Karolína REINEROVÁ a Vilém KUNZ. Neuromarketing jako metoda získávání zpětné vazby v marketingu. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Komárno: the Faculty of Economics of J. Selye University, 2014, roč. 3., 2/2014, s. 152-161. ISSN 1338-6581.
 229. BŘEČKOVÁ, Pavla a Endre TÓTH. Nové perspektivy řízení – holistický koncept. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2014. s. 24-32. ISBN 978-80-87314-67-8.
 230. VOSTATEK, Jaroslav. Old-Age Pensions Regimes and Czech Pension Reform. In Sedmihradská, L. Proceedings of the 19th International Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2014. Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 345-355. ISBN 978-80-7478-534-4.
 231. PAVLÁT, Vladislav, Otakar SCHLOSSBERGER a Karel HAVLÍČEK. On Development of SIFIs Theory and International SIFIs Regulation. Journal of Business (IBSUJB). Tbilisi: IBSU, 2014, Vol. 3, No. 1, s. 33-39. ISSN 2233-369X.
 232. FRAIT, Jan a Z. KOMÁRKOVÁ. Paradox of financial instability and credit risk formation. In Program and Abstract Book from the 14th Conference of the Eurasia Business and Economics Society. 2014. ISBN 978-605-64002-8-5.
 233. KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Zuzana. Partnerství v rozvoji obcí, měst a regionů. Praha: Auditorium, 2014. 234 s. ISBN 978-80-87284-44-5.
 234. VOSTATEK, Jaroslav. Pensions: Hard, Soft of No Compulsion? In Proceedings of the 18th International Conference Current Trends in Public Sector Research. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2014. s. s. 107-114. ISBN 978-80-210-6611-3.
 235. VALENČÍK, Radim, Petr WAWROSZ, Jan MERTL, Jaroslav VOSTATEK, Rafik BEDRETDINOV, Michal BLAHOUT, Jan ČERVENKA, Pavel ČÍRTEK, Arnošt KLESLA, Tomáš KOSIČKA, Václav LEINWEBER, Dominik STROUKAL, Jiří ŠNAJDAR a Jaromír TICHÝ. Perspektivy a financování odvětví produktivních služeb. Edice EUPRESS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. 100 s. ISBN 978-80-7408-103-3.
 236. LEGIERSKÁ, Yvona. Podpora bydlení a finanční krize. In 16th International Conference MEKON. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2014. s. 400-410. ISBN 978-80-248-3316-3.
 237. BUDÍK, Josef a Vladimír NULÍČEK. Porovnání výsledků testů hodnocených člověkem a hodnocených počítačem. In Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. s. 22-27. ISBN 978-80-7509-001-0.
 238. ROUBAL, Ondřej. Predatory and alternative hedonism – from self-destruction to voluntary modesty. In In. Matúš, J., D. Petranová (eds.). Conference Proccedings from International Scientific Conference Marketing Identity 2014: Explosion of Innovations. Trnava: Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius, 2014. s. 183-198, 116 s. ISBN 978-80-8105-666-6.
 239. HELÍSEK, Mojmír a Roman MENTLÍK. Price Convergence to the Euro Area and Preparedness of the Czech Republic for the Adoption of the Euro. In Second International Conference on Advances in Social Science, Management and Human Behaviour. Zürich: Institute of Research Engineers and Doctors, 2014. s. 34-38. ISBN 978-1-63248-032-3.
 240. WAWROSZ, Petr a Michal BLAHOUT. Problematika vysokého školství. In Valenčík, R. Proceedings of the XVIth International Scientific Conference on Human Capital and Investment in Education. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 122-131. ISBN 978-80-7408-084-5.
 241. JINDŘICHOVSKÁ, Irena, Dana KUBÍČKOVÁ a Šárka KOCMANOVÁ. Recent History of Czech Accounting and Spontaneous Harmonization in the Age of IRFS. In Procházka, P., Záškodný, P. The Proceedings of 3rd International e-Conference on Optimalazation, Education and Mining in Science, Engineering and Risk Management 2013/2014 (OEDM SERM 2013/2014). Praha: Curriculum, 2014. s. 198-211. ISBN 978-80-87894-01-9.
 242. HLAVNIČKA, Michal a Miloš KREJČÍ. Recruitment Process with the Help of Talent Management – University and Private Company Cooperation. In Valenčík R. Proceedings of the XVIth International Scientific Conference on Human Capital and Investment in Education. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 57-71. ISBN 978-80-7408-084-5.
 243. VYBÍHAL, Václav. Reflection of the ability-to-pay principle in the Czech Republic´s fiscal system. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2014. 5 s. ISBN 978-80-245-2022-3.
 244. KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Zuzana a Pavla VARVAŽOVSKÁ. Regionální potravina jako jeden z protipólů globalizace. In Zvaríková K. Kočišová K., Mišanková M. Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´14. Žilinská univerzita, 2014. s. 338-378. ISBN 978-80-554-0927-6.
 245. SCHLOSSBERGER, Otakar. Regulation of electronic payment services. In Procházka, P., Záškodný, P. The Proceedings of 3rd International e-Conference on Optimization, Education and Data Mining in Science, Engineering and Risk Management 2013/2014 (OEDM SERM 2013/2014). Praha: Curriculum, 2014. s. 260-269. ISBN 978-80-87894-01-9.
 246. SCHLOSSBERGER, Otakar. Regulation of electronic payment services. International Journal of Management Cases. Access Press, 2014, Vol. 16, No. 4, s. 69-75. ISSN 1741-6264.
 247. MELNÍKOVÁ, L., B. HAVRLAND a R. VALENČÍK. Rogun – Hydropower Generating Controversy in Central Asia. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae. Brno: Mendelova zem. a les. univerzita, 2014, roč. 62, č. 6, s. 1353-1361. ISSN 1211-8516.
 248. HAVLÍČEK, Karel a Ondřej ROUBAL. Sales Management and Sales Communication in SME´s. European Research Studies Journal. Greece: University of Piraeus, 2014, Vol. XVI, Special Issue on SMEs, s. 29-42, 13 s. ISSN 1108-2976.
 249. HAVLÍČEK, Karel. Small Business Management & Controlling. Kyjev: Open International University of Human Development Ukraine, 2014. 178 s. ISBN 978-966-388-494-3.
 250. MERTL, Jan. Socioeconomic Attributes of Social Services. In Proceedings of the 18th International Conference Current Trends in Public Sector Research. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2014. s. s. 293-299. ISBN 978-80-210-6611-3.
 251. ŠMÍD, Jan. Současné impulsy Knappovy kritiky nacistické právní filosofie. In Gerloch, Aleš. Viktor Knapp. Vědecké dílo v proměnách času. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. s. 147-157. ISBN 978-80-7380-509-8.
 252. SCHLOSSBERGER, Otakar. Souhrnná výzkumná zpráva k projektu MV ČR Zvýšení účinnosti postupů a opatření při odhalování legalizace výnosů z trestné činnosti a zamezení financování zločineckých struktur v sektoru poskytovatelů finančních služeb. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. 37 s.
 253. KOMÁREK, Luboš a M. SKOŘEPA. Sources of Asymmetric Shocks: The Exchange Rate or other culprits? In Abstract Book from the 12th Conference of the Euroasian Business and Economics Society. 2014. ISBN 978-605-64002-4-7.
 254. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana. Sovereign Ratings and their Methodology. In Procházka, P., Záškodný, P. The Proceedings of 3rd International e-Conference on Optimalazation, Education and Mining in Science, Engineering and Risk Management 2013/2014 (OEDM SERM 2013/2014. Praha: Curriculum, 2014. s. 222-228. ISBN 978-80-87894-01-9.
 255. ZICH, František. Specyfika czesko-polskiego pogranicza na ziemi hluczyńskiej. In pod red. Zbigniewa Kurcza. Polskie pogranicza w procesie przemian, t. III. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. s. 67–79. ISBN 978-83-229-3430-2.
 256. ANÝŽOVÁ, Petra. Srovnatelnost Schwartzovy hodnotové škály v mezinárodních datech. Sociologický časopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2014, roč. 50, č. 4, s. 547-580. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/00380288.2014.50.4.108.
 257. KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Zuzana a Marek STARÝ. Svazkové školy: perspektiva k zachování venkovských škol? In Klímová. V., Žítek, V. XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 293-298. ISBN 978-80-210-6840-7.
 258. VOSTATEK, Jaroslav. Tax Treatment of Public and Private Pensions. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014, roč. 8, č. 1, s. 7-27. ISSN 1802-792X.
 259. VALENČÍK, Radim a Arnošt KLESLA. Teorie produktivních služeb: Klíč k ocenění efektů lázeňských služeb. In 3. mezinárodní vědecká konference Cestovní ruch, hotelnictví a lázeňství ve světle vědeckého výzkumu a praxe. 1. vyd. Opava: Slezská univerzota Opava, 2014. s. 366-372, 12 s. ISBN 978-80-7248-955-8.
 260. ROUBAL, Ondřej. The cult of the moment as a new postmodern religion. European Journal of Science and Theology. ACAD Organisation, 2014, roč. 10, Suppl.1, s. 111-120. ISSN 1841-0464.
 261. JINDŘICHOVSKÁ, Irena, Dana KUBÍČKOVÁ a Š. KOCMANOVÁ. The Development of Accounting and Application of IFRS in the Czech Republic. Accounting and Management Information Systems. Bucharest: Bucharest University of Economic Studies, 2014, Vol. 13, No. 2, s. 198-235. ISSN 1583-4387.
 262. PAVLÍČEK, Tomáš. The Development of the Self-employed Sector in the Czech Republic in the Years 2006 - 2010. Acta VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014, roč. 8, č. 1, s. 28-46. ISSN 1802-792X.
 263. MIHOLA, Jiří a Radim VALENČÍK. The financing of the productive service through HCC. In Valenčík, R. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z pracovní části 17. ročníku mezinárodní vědecké konference. Edice EUPRESS, číslo 206. Praha: Vydala Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 9-20. ISBN 978-80-7408-105-7.
 264. VALENČÍK, Radim a Jiří MIHOLA. THE FINANCING OF THE PRODUCTIVE SERVICE THROUGH HCC. 2014.
 265. MERTL, Jan. The Impact of Longevity on Health Care Systems. European Research Studies Journal. International Strategic Management Association, 2014, XVII, s. 85-100. ISSN 1108-2976.
 266. MERTL, Jan. The issues of longevity and helth care systems. In Sedmihradská, L. Proceedings of the 19th International Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2014. Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 179-187. ISBN 978-80-7478-534-4.
 267. HLAWICZKA, Roman, Jiří DOLEŽAL, Jaroslav BELÁS a Eva CIPOVOVÁ. The model of Lending Process for the SME Segment. In Proceedings of the 1st International Conference on Finance and Economics 2014. Ho Chi Minh City, Vietnam: Ton Duc Thang University, Tomas Bata University in Zlín and Corvinus University of Budapest, 2014. s. 243-256. ISBN 978-80-7454-405-7.
 268. HELÍSEK, Mojmír. The "no bail-out" principle in the euro area's rescue mechanisms. In Sborník příspěvků z konference Hospodářská politika v členských zemích EU. Karviná: OPF SU, 2014. 8 s. ISBN 978-80-7510-045-0.
 269. KUPEC, Václav a Naděžda PETRŮ. The Options of the Analysis of the Traces of Marketing in the Banking Services. In MATÚŠ, Jozef a Dana PETRANOVÁ. MARKETING IDENTITY: Explosion of Innovations. Trnava: UCM v Trnave, 2014. s. 310 – 322, 576 s. ISBN 978-80-8105-666-6.
 270. PETRŮ, Naděžda. The possibilities of the use of modern technologies for the innovation of marketing communication activities of universities. In Nové trendy 2014. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2014. s. 186-193. ISBN 978-80-87314-67-8.
 271. MIHOLA, Jiří. The risk of unsatisfactory firm’s development and ways how its profit is achieved. In Čulík, M. Managing and Modelling of Financial Risks. Ostrava: VŠB Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 504-510. ISBN 978-80-248-3631-7.
 272. ROUBAL, Ondřej a Karel HAVLÍČEK. The Role of hapiness in the socio-economic environment. Journal of Social Sciences. Tbilisi: IBSU - International Black Sea University, 2014, Vol. 2, No. 2, s. 15-23. ISSN 2233-3878.
 273. KAŠÍK, Milan a Martin ŠVEHLA. Tiskový mluvčí: řízená komunikace s veřejností. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014. 136 s. EUPRESS. ISBN 978-80-7408-095-1.
 274. PAVLÁT, Vladislav a Otakar SCHLOSSBERGER. Transfer of dividends to shareholders of banks from the Czech Republic abroad. International Journal of Arts and Commerce. Center for Enhancing Knowledge (CEK), 2014, Vol. 3, No. 2, s. 23-32. ISSN 1929-7106.
 275. WAWROSZ, Petr. Transferred price and the sector of productive services as the key preconditions to smart, sustainable, and inclusive growth. In Valenčík, R. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z pracovní části 17. ročníku mezinárodní vědecké konference. Edice EUPRESS, číslo 206. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 21-37. ISBN 978-80-7408-105-7.
 276. KLIČKA, Pavel. Transformace české ekonomiky po roce 1989 na základě ekonomických ukazatelů. In aleš, L., Petráš, J., a kol. Sametová revoluce v českých obcích, městech a regionech aneb 25 let poté. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2014. s. 219-225. ISBN 978-80-87472-75-0.
 277. PETRŮ, Naděžda a Maroš MAREJKA. Trendy marketingové komunikace ve vysokoškolském prostředí. In QUAERE 2014. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 232-241. ISBN 978-80-87952-04-7.
 278. BRUNA, Eduard a J. ŘÍHA. Trestní řád §302 až §471. In Trestní zákoník a trestní řád. Praha: Leges, 2014. s. 419–546. 5. aktualizované vydání podle stavu k 1. 11. 2014. ISBN 978-80-7502-049-9.
 279. CHMELÍK, J a Eduard BRUNA. Trestní řízení. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2014. 509 s. ISBN 978-80-7380-488-6.
 280. WAWROSZ, Petr a Herbert HEISSLER. Types of deffered tuition and attemps to establish them in the Czech Republic. Ekonomická revue. Ostrava: VŠB-TU, Ekonomická fakulta, 2014, XVII, č. 3, s. 111-124. ISSN 1212-3951.
 281. KUBÍČKOVÁ, Dana a Patrik PAKANDL. Universitní příprava pro účetní profesi v zemích V4. In Nové trendy 2014. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2014. s. 385-393. ISBN 978-80-87314-67-8.
 282. STRAUS, Jiří a V. PORADA. Use of Criminalistics and Forensic Sciences of Ensuring the Population Security. In Forensic Sciences & Criminalistics Research (FSCR 2014). Singapore. Global Sciences & Criminalistics Research FSCR, 2014. s. 54-58. ISSN 2382-5642.
 283. BOUČKOVÁ, Jana a Jaroslav VIDUNA. Úvahy o lidském kapitálu. In Valenčík, R. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z pracovní části 17. ročníku mezinárodní vědecké konference. Edice EUPRESS, číslo 206. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 41-49. ISBN 978-80-7408-105-7.
 284. LEGIERSKÁ, Yvona. Value-Added Tax (VAT) on Selected Financial Transactions. Journal of Modern Accounting and Auditing. New York: David Publishing Company, 2014, Vol. 10, No. 8, s. 846-852. ISSN 1548-6583.
 285. VALENČÍK, Radim, Ondřej ČERNÍK a Petr WAWROSZ. Von Neumnn-Morgenstern Modified Generalized Raiffa Solution and its Application. Contributions to Game Theory and Management. Saint Petersburg: Saint Petersburg State University, 2014, No. VII, s. 393-403. ISSN 2310-2608.
 286. HRUBEŠ, Jan. Vybrané aspekty hodnocení role Senátu v politickém systému ČR. In Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. ročník V. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. s. 2767–2775. ISBN 978-80-87952-07-8.
 287. HES, Aleš. Vývojové tendence interkulturní komunikace v moderní společnosti. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dósledky. Žilina: EDIS – Žilinská univerzita, 2014. s. 152-158. ISBN 978-80-554-0927-6.
 288. POTOCKÝ, Tomislav. Výzkum za účelem vytvoření vzdělávacího standardu pro profesně zaměřenou výuku německého jazyka na vysokých školách s ekonomickou profilací. ACC JOURNAL. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014, XX, č. 3, s. 30-37. ISSN 1803-9782.
 289. ZAŽÍMAL, Vítek. Vzdělávání – trh nebo stát? In Valenčík, R. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z pracovní části 17. ročníku mezinárodní vědecké konference. Edice EUPRESS, číslo 206. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 100-101. ISBN 978-80-7408-105-7.
 290. VOSTATEK, Jaroslav. Welfare Regimes of the Long-Term Care Financing. In Finance and Risk 2014. Bratislava: University of Economics in Bratislava, Faculty of National Economy, 2014. s. 288-297. ISBN 978-80-225-3991-3.
 291. UGURLU, E., I. JINDŘICHOVSKÁ a Dana KUBÍČKOVÁ. Working Capital Management Czech SMEs: An Econometric Approach. In Procedia of Economis and Bussiness Administration. Bukurešť: ICESBA, 2014. s. 311-317. ISSN 2392-8174.
 292. IBL, P., V. PORADA a Eduard BRUNA. Základni kategorie zpravodajské činnosti namířené proti terorismu, její organizace a technické prostředky. Kultura Bezppieczeństwa (nauka- praktika- fefleksije). Krakow: Wyźsza szkola bezpieczeństwa publicznego i indywidualnego „Apeiron“ w Krakowie, 2014, roč. 16/2014, s. 205–216. ISSN 2299-4033.
 293. VOSTATEK. Zdanění příjmů a pojistné. Bulletin Komory daňových poradců. 2014, roč. 4, s. 36-41.
 294. LEGIERSKÁ, Yvona. Zdaňování bank v České republice. Finančné trhy. Slovensko: Derivat s.r.o., 2014, roč. 2014, č. 2, s. 1-11, 12 s. ISSN 1336-5711.
 295. MATES, Pavel a V. SMEJKAL. Zřízení datové schránky jako subjektivní právo. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, s. r. o., 2014, roč. 22, č. 1, s. s. 30-31. ISSN 1210-6410.
 296. 2013

 297. FRAIT, Jan a Zlatuše KOMÁRKOVÁ. . Loan loss provisioning in selected European banking sectors: Do banks really behave in a procyclical way? Finance a úvěr. Praha: Economia, 2013, roč. 63, č. 4, s. s. 308-326. ISSN 0015-1920.
 298. PAVLÁT, Vladislav. Aktuální problémy obchodování na světových burzách. In Pavlát, V. (ed). Finanční trhy v roce 2013 a klíčové problémy jejich dalšího vývoje. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 10 s. ISBN 978-80-7408-081-4.
 299. PAVLÁT, Vladislav. Aktuální problémy obchodování na světových burzách. In Finanční trhy v roce 2013 a klíčové problémy jejich dalšího vývoje. 2013, Praha, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 2013.
 300. KUNZ, Vilém, O. PEŠEK a J. MÍSAŘ. Analysis of Application of CSR in Sector of Culture in the Czech Republic. In The 7th International Days of Statistics and Economics (MSED). Praha: VŠE Praha, 2013. s. s. 1012-1020. ISBN 978-80-86175-87-4.
 301. MIHOLA, Jiří a Petr WAWROSZ. Analysis of the share of the extensive and intensive factors on changes of the output on all level of the economy. Discussions on Estonian economic policy: Theory and practice of economic policy. Estonsko, 2013, Vol. 21, No. 1, s. 85-102. ISSN 1736-5597.
 302. ZÁŠKODNÝ, Přemysl a Ivan HAVLÍČEK. Analytical Synthetic Model of Statistics and Its Cognitive Dimension. In OEDM SERM 2012, 2013. Bratislava, 2013. s. s. 274-278. ISBN 978-80-904948-1-7.
 303. TURKOVÁ, Ivana a Petr WAWROSZ. Analýza intenzity vývoje společnosti Nu Skin. In Trendy v podnikání 2013. Plzeň: ZČU Plzeň, 2013. 6 s. ISBN 978-80-261-0321-9.
 304. ŠKARÝDOVÁ, Petra a Martina JANOUŠKOVÁ. Analýza soft comlupsion ve Velké Británii, Novém Zélandě a Tasmánii. In NOVÉ TRENDY 2013 Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. první. Znojmo: SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o., 2013. s. 73-82. ISBN 978-80-87314-54-8.
 305. ŠKARÝDOVÁ, Petra. Analýza soft compulsion ve vybraných soukromých penzijních systémech. 2013.
 306. WAWROSZ, Petr a Jiří MIHOLA. Are US innovative companies really process innovative? In Hvorecký, J., Kelemen, J., Stropková, A. (eds.). Proceedings of 8th Workshop on Knowledge Management. Bratislava: Vysoká škola manažmentu, 2013. 8 s. ISBN 978-80-89306-23-7.
 307. LÁNSKÝ, Jan, Jakub LOKOČ, P. VÁŇA, D. HYSKÝ a R. HÁJKOVÁ. AUTOPOT: A Tool For Automatic MS Word Testing. In OEDM-SERM 2012. 2013. s. p. 151-160. ISBN 978-80-904948-4-8.
 308. ROUBAL, Ondřej. Biografická identita v pohraničí. Teritoriální identita v životních příbězích poválečných osídlenců pohraničí severních Čech. Praha: Professional Publishing, 2013. 156 s. ISBN 978-80-7431-130-7.
 309. LEGIERSKÁ, Yvona. Comparison of Consumption Taxation in the Czech Republic and Other Countries. In Proceedings of the 18 th International Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2013. Praha: University of Economics, 2013. s. pp. 126-135. ISBN 978-80-7478-012-7.
 310. ROZKOVEC, J. a Lubomír CYHELSKÝ. Comparison of the Linear Trends of Eight Selected Indicators of the Population in the Czech Republic during Last Twenty Two Years of Socialism and First Twenty Two Years of Market Economy. In The 7th International Days of Statistics and Economics (MSED). Praha: VŠE Praha, 2013. s. s. 1211-1220. ISBN 978-80-86175-87-4.
 311. WAWROSZ, Petr a T. OTÁHAL. Corruption and Competition: Toward Economic Theory of Corruption. In Current Trends in the Public Sector Research. Proceedings of the 17th International Conference. Brno: Masaryk University, Faculty of Economics and Administration, Department of the Public Administration, 2013. ISBN 978-80-210-6159-0.
 312. WAWROSZ, Petr a T. OTÁHAL. Corruption and Competition: Toward Economic Theory of Corruption. In Sborník abstraktů 16th International Conference Modern and Current Trends in the Public Sector Research. Šlapanice, Masarykova Univerzita. 2013. ISBN 978-80-210-6077-7.
 313. FRAIT, Jan a Zlatuše KOMÁRKOVÁ. Credit Risk and the Paradox of Financial Stability. In Jirčíková, E. 6th International Scientific Conference on Finance and the Performance of Firms in Science, Education, and Practice (25-26 April 2014). UTB Zlín, 2013. s. pp. 234-242. ISBN 978-80-7454-246-6.
 314. FRAIT, Jan a Zlatuše KOMÁRKOVÁ. Credit Risk and the Paradox of Financial Stability? In Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi, Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 25. a 26. dubna 2013. 2013.
 315. SCHLOSSBERGER, Otakar a Karel HAVLÍČEK. Cross-Border Credit Transfers, SEPA Project Implementation and their Effect on SME´s. Tbilisi: IBSU Journal of Business (IBSUJB). 2013, Vol. 2, No. 1. ISSN 2233-369X.
 316. KUNZ, Vilém, O. PEŠEK a J. MÍSAŘ. CSR of SME in Culture. In Matúš, J., Petranová, D. (ed.). Marketing Identity. Design that sells. Trnava: UCM Trnava, 2013. s. s. 395-410. ISBN 978-80-8105-546-1.
 317. ULRYCHOVÁ, Eva. Curricular Process of Linear Algebra – Parameterized Tasks in Tests. In OEDM–SERM 2012. 2013. s. pp. 234–243. ISBN 978-80-904948-1-7.
 318. TICHÝ, Jaroslav. Cyklický vývoj HDP ČR a jeho vliv na úvěrovou aktivitu českých bank v letech 2000 – 2012. In Konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní. Praha, 2013.
 319. MIHOLA, Jiří a Petr WAWROSZ. Development Intensity of four Prominent Economies. Statistika. Praha: Czech Statistical Office, 2013, Vol. 93, No. 3, s. s. 26-40. ISSN 1804-8765.
 320. SCHLOSSBERGER, Otakar. Dopad aktuální evropské regulace na poskytování platebních služeb v České republice. In Pavlát, V. (ed). Finanční trhy v roce 2013 a klíčové problémy jejich dalšího vývoje. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 11 s. ISBN 978-80-7408-081-4.
 321. SCHLOSSBERGER, Otakar. Dopad aktuální evropské regulace na poskytování platebních služeb v České republice. In Finanční trhy v roce 2013 a klíčové problémy jejich dalšího vývoje. 2013, Praha, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 2013.
 322. MATES, Pavel. Doručování do datových schránek. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, s. r. o., 2013, roč. 21, č. 13-14, s. s. 482-484. ISSN 1210-6410.
 323. MATES, Pavel. Dvakrát na téma blokového řízení. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, s. r. o., 2013, roč. 21, č. 19, s. s. 666-667. ISSN 1210-6410.
 324. VOSTATEK, Jaroslav. Economic (dis)advantage of entering the so-called second pension pillar under present Czech conditions. In Current Trends in the Public Sector Research. Šlapanice: Masarykova Univerzita, 2013. s. s. 304-311. ISBN 978-80-210-6159-0.
 325. VOSTATEK, Jaroslav. Economic (dis)advantage of entering the so-called second pension pillar under present Czech conditions. In Sborník abstraktů 16th International Conference Modern and Current Trends in the Public Sector Research. Šlapanice, Masarykova Univerzita. 2013. ISBN 978-80-210-6077-7.
 326. DAŇHEL, Jaroslav a Eva DUCHÁČKOVÁ. Economic Science Does Not Sufficiently Reflect the Present State of the World. In OEDM-SERM 2012. Bratislava, 2013. s. s. 44-48. ISBN 978-80-904948-1-7.
 327. ZÁŠKODNÝ, Přemysl a KOL. Educational & Didactic Communication 2012, Vol.1 Educational Data Mining and Its Application (monograph). Bratislava, Slovakia: Didaktis, 2013. ISBN 978-80-89160-97-6.
 328. ZÁŠKODNÝ, Přemysl, H. DANG THI THU, V. FASURA, D. MASNÁ, A. VLČEK, B. VESELÁ, M. BARTONOVÁ, Vladislav PAVLÁT, Ivan HAVLÍČEK, M. PASTA, V. ŘÍSKÝ, M. SOUČEK a M. ŠEBEST. Educational & Didactic Communication 2013. Vol. 1 Algorithms as Significant Result of Data Mining Approach. Bratislava: Didaktis, 2013. 229 s. ISBN 978-80-8166-000-9.
 329. PURCAREA, I., Irena JINDŘICHOVSKÁ a Dana KUBÍČKOVÁ. Ethics and CSR – Back to Basics. In The 7th International Days of Statistics and Economics (MSED). Praha: VŠE Praha, 2013. s. s. 509-520. ISBN 978-80-86175-87-4.
 330. DURDISOVÁ, J. a Jan MERTL. Evoluce sociálně-ekonomického pojetí zdravotní péče. Ekonomický časopis. Bratislava: SAP, 2013, roč. 61, č. 2, s. s. 155 - 171. ISSN 0013-3035.
 331. JINDŘICHOVSKÁ, Irena, E. UGURLU a Dana KUBÍČKOVÁ. Examinig capital structure of Czech firms. In The 7th International Days of Statistics and Economics (MSED). Praha: VŠE Praha, 2013. s. s. 1160-1170. ISBN 978-80-86175-87-4.
 332. HELÍSEK, Mojmír. Export Potential of SMEs and Euro Adoption in the Czech Republic. European Research Studies Journal. Greece: University of Piraeus, 2013, Vol. XVI, Issue 4, s. 71-78. ISSN 1108-2976.
 333. BABECKÝ, J., Luboš KOMÁREK a Zlatuše KOMÁRKOVÁ. Financial Integration at Times of Financial Instability. Finance a úvěr. Praha: Economia, 2013, roč. 63, č. 1, s. s. 25-45. ISSN 0015-1920.
 334. TURKOVÁ, Ivana. Finanční represe. In Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2013. s. s. 1013-1020. ISBN 978-80-87952-00-9.
 335. TURKOVÁ, Ivana. Finanční rizika plynoucí z daně z příjmů fyzických a právnických osob. In Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2013. s. s.330-339. ISBN 978-80-87952-00-9.
 336. LEGIERSKÁ, Yvona. Finanční rizika plynoucí ze zákona o DPH. In Prezentace výsledků ekonomického výzkumu: sborník z konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 25 s. ISBN 978-80-7408-091-3.
 337. BUDINSKÝ, Petr. G-Barbell as an instrument for bond portfolio investment. Nová ekonomika. Bratislava: Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2013, Vol. VI, No. 4, s. pp. 147-156. ISSN 1336-1732.
 338. BUDINSKÝ, Petr. G-Barbell as an instrument for bond portfolio investment. Nová ekonomika. Bratislava: Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2013, roč. 6, č. 4, s. 147-156. ISSN 1336-1732.
 339. PAVLÁT, Vladislav. Globální finanční trhy. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 224 s. ISBN 978-80-7408-076-0.
 340. PAVLŮ, Dušan. Globální vlivy v české reklamě první poloviny 20. století. In Bačuvčík, R. a kol. Globální a lokální v marketingové komunikaci. 1. vydání. Zlín: VeRBum, 2013. s. s. 11-18, 136 s. ISBN 978-80-87500-36-1.
 341. HELÍSEK, Mojmír. How Far Along is Euro Adoption in the Czech Republic? Benefits for Business Still Remain. Central European Business Review. 2013, Vol. 2, No. 1, s. pp. 21-27. ISSN 1805-4854.
 342. JINDŘICHOVSKÁ, I., E. UGURLU a Dana KUBÍČKOVÁ. Changes in capital structure of Czech SMEs: a dynamic panel data approach. In International Instanbul Finance Congress 2013 (IIFC2013). Hitit University, Istanbul, Turkey. 2013.
 343. JINDŘICHOVSKÁ, Irena, E. UGURLU a Dana KUBÍČKOVÁ. Changes in Capital Structure of Czech SMEs: A Dynamic Panel Data Approach. Ekonomika a management. Praha: Oeconomica, 2013, Vol. 7, No. 3, s. pp. 5-29. ISSN 1802-8470.
 344. ROUBAL, Ondřej. Identity and Issues Concerning Subjective Experience of Happiness as Part of the Young Generation´s Way of Life. In Matúš, J., Petranová, D. (ed.). Marketing Identity. Design that sells. Trnava: UCM Trnava, 2013. s. s. 215-232. ISBN 978-80-8105-546-1.
 345. KUBÁTOVÁ, Květa. Impact of the Crisis on the Structure of Tax Revenues of OECD Countries. Littera Scripta. 2013, roč. 6, č. 1, s. s. 51-60. ISSN 1805-9112.
 346. ROUBAL, Ondřej a Karel HAVLÍČEK. Individualization, insecurity and confidence in the context of social effects and marketing communication. Kyjev: Editorial Office, 2013, No. 7 (145), s. p. 439-450. ISSN 1993-6788.
 347. HELÍSEK, Mojmír. Is the Euro Undergoing a Crisis? European Scientific Journal. 2013, Vol. 9, No. 34, s. pp. 71-82. ISSN 1857-7881.
 348. MATES, Pavel. Jiné prameny práva. Jurisprudence. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2013, roč. 22, č. 1, s. 22 - 27, 5 s. ISSN 1802-3843.
 349. MATES, Pavel a K. ŠEMÍK. K některým otázkám významu skutku ve správním právu trestním. Trestněprávní revue. Praha: C.H.Beck, 2013, roč. 12, č. 11-12, s. s. 259-262. ISSN 1213-5313.
 350. MATĚJŮ, Petr a N. SIMONOVÁ. Koho znevýhodňuje škola: chlapce, nebo dívky? Orbis scholae. 2013, Vol. 7, No. 3, s. pp. 107-138. ISSN 1802-4637.
 351. MIHOLA, Jiří a Jana KOTĚŠOVCOVÁ. Konkurenční výhoda podniků s intenzivní trajektorií vývoje. In Aktuálné problémy podnikovej sféry 2013. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2013. ISBN 978-80-225-3636-3.
 352. WAWROSZ, Petr a Jiří MIHOLA. Kvalita trajektorie vývoje vybraných zemí EU (Analýza dvacetiletých trajektorií vývoje deseti vybraných zemí EU). In Economic Policy in the European Union Member Countries. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. s. s. 329-336. ISBN 978-80-7248-788-2.
 353. BŘEČKOVÁ a karel HAVLÍČEK. Leaders Management and Personnel Controlling in SME´s. European Research Studies Journal. Greece: University of Piraeus, 2013, Vol. XVI, Special Issue on SMEs, s. 3-14, 11 s. ISSN 1108-2976.
 354. KUBÍČKOVÁ, Dana a Jiří SOUČEK. Management of Receivables in SMES in the Czech Republic. European Research Studies Journal. International Strategic Management Association, 2013, V XVI, s. 97-112. ISSN 1108-2976.
 355. ZICH, František. Marketing Communication and Way of Life. In KUBÁTOVÁ, H. et al. Ways of Life in the Late Modernity. Olomouc: Palackého Univerzita Olomouc, 2013. s. s. 229-244. ISBN 978-80-244-3450-6.
 356. BLAŽEK, Petr. Medicínskoprávní a trestněprávní aspekty asistované reprodukce. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: Beck, 2013, roč. 21 roč., č. 9, s. 312-321, 9 s. ISSN 1210-6410.
 357. MIHOLA, Jiří. Měření intenzity vývoje podniku. In Šnapka, P. a kol. Rozhodování a rozhodovací procesy v organizaci (vybrané problémy). VŠB-TU Ostrava: SAEI, 2013. s. 11-24. ISBN 978-80-248-3065-0.
 358. KUNZ, Vilém a K. KAŠPAROVÁ. Moderní přístupy ke společenské odpovědnosti firem a CSR reportování. Praha: Grada Publishing, 2013. 160 s. ISBN 978-80-247-4480-3.
 359. HRONOVÁ, Štěpánka a Ladislava KNIHOVÁ. Multimedia in Tetriary Level Teaching & Instruction Facilitate Effective Individual Learning. In OEDM-SERM 2012. Bratislava: Curriculum Studies Reserach Group (CSRG ), 2013. s. s. 267-273. ISBN 978-80-904948-1-7.
 360. HAVLÍČEK, Karel a Otakar SCHLOSSBERGER. New Trends of Management of European SME´s. European Research Studies Journal. Greece: University of Piraeus, 2013, Vol. XVI, Special Issue on SMEs, s. 43-56, 13 s. ISSN 1108-2976.
 361. SCHLOSSBERGER, Otakar, P. RABAN, J. BRČÁKOVÁ, L. DOBEŠOVÁ, L. KRYM, A. ROZEHNAL, J. SRSTKA, R. ZAHRADNÍKOVÁ a A. ZÍTEK. Občanské právo hmotné – relativní majetková práva. Brno: Vydavatelství a nakladatelství Václav Klemm, 2013. ISBN 978-80-87713-10-5.
 362. MIHOLA, Jiří a Jana KOTĚŠOVCOVÁ. Odpovídá vývoj Škoda Auto znalostní společnosti? Trendy v podnikání. ZČU Plzeň, 2013, č. 4, s. s. 72-79. ISSN 1805-0603.
 363. PAVLÁT, Vladislav. On developing a new options hedging software. In OEDM–SERM 2012. 2013. 52 s. ISBN 978-80-904948-1-7.
 364. PAVLÁT, Vladislav. On some specific problems of e-learning at the University of Finance and Administration. In OEDM–SERM 2012. 2013. s. pp. 254-262. ISBN 978-80-904948-1-7.
 365. VOSTATEK, Jaroslav. Pension Reform in Czechia: soft compulsion myths and lies. In Szczepański, M. (ed.). Reformowanie systemów emerytalnych – porownania i oceny. Pension Reforms – Comparison and Evaluation. Poznań: Publishing House of Poznan University of Technology, 2013. s. pp. 97-107. ISBN 978-83-7775-280-7.
 366. VOSTATEK, Jaroslav. Penzijní finance: mýty a realita (dluhy a náklady). In Finance a riziko. Bratislava: Vyd. Ekonóm, 2013. s. s. 223-232. ISBN 978-80-225-3765-0.
 367. WAWROSZ, Petr a Jiří MIHOLA. Podnikové trajektorie vývoje znalostí společnosti. (Porovnání vývoje 7 významně inovativních firem USA. In Slavíčková, P. (ed.). Znalosti pro tržní praxi 2013 (Veřejná ekonomika – současnost a perspektiva). Olomouc: Universita Palackého, 2013. s. s. 197-204. ISBN 978-80-87533-05-5.
 368. SCHLOSSBERGER, Otakar. Possible approaches to applying the AML process in the banking sector. Annual Proceedings of the National Business and Economics Society. 2013, 17 s. ISSN 2151-3333.
 369. BUDÍK, Josef. Prohlubování finanční gramotnosti neoficiálním vzděláváním. In . s. 156-160. In Danielová, L., Janderková, D., Vyleťal, P., Foltová, L. (eds.). Vybrané trendy celoživotního učení v České republice a dalších státech Evropské unie. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 160 s. ISBN 978-80-7375-883-7.
 370. MATĚJŮ, Petr, Petra ANÝŽOVÁ, N. SIMONOVÁ, M. BAKULE, V. CZESANÁ, L. KELBLOVÁ, J. KOUTSKÝ, Z. MATOUŠKOVÁ, M. MYSÍKOVÁ, H. ŘÍHOVÁ, J. STRAKOVÁ, T. VAVŘINOVÁ, J. VEČERNÍK, A. VESELÝ a M. ZELENKA. Předpoklady úspěchu v práci a v životě: výsledky mezinárodního výzkumu dospělých OECD PIAAC. Praha: Dům zahraničních služeb, 2013. 228 s. ISBN 978-80-87335-53-6.
 371. TICHÝ, Jaroslav. Přístup k úvěrovému riziku a výhled chování finančních institucí v ČR v oblasti financování. In FINANCE a RIZIKO. Bratislava, 2013.
 372. PETRŮ, Naděžda, Miloš KREJČÍ a M. HLAVNIČKA. Pursuing Talents in Czech Higher Education Based on Analysis Of Functional Model in Germany. In Evropské pedagogické forum 2013, aktuální požadavky pedagogiky a psychologie. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. s. s. 175-185. ISBN 978-80-905243-9-2.
 373. PETRŮ, Naděžda, Miloš KREJČÍ a M. HLAVNIČKA. Pursuing Talents in Czech Higher Education Based on Analysis Of Functional Model in Germany. Grant journal. Magnanimitas Assn, 2013, Vol. 2, No. 2, s. pp. 47-51. ISSN 1805-0638.
 374. HAVLÍČEK, Karel, Pavla BŘEČKOVÁ a V. ZAMPETA. Quality Management as a Part of CRM. European Research Studies Journal. Greece: University of Piraeus, 2013, Vol. XVI, Special Issue on SMEs, s. 15-28, 13 s. ISSN 1108-2976.
 375. BUDINSKÝ, Petr, Herbert HEISSLER a Petr WAWROSZ. Relationship between bond spreads and CDS spreads. Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2013, roč. IX, č. 4, s. s. 52-64. ISSN 1801-7118.
 376. BUDINSKÝ, Petr, Herbert HEISSLER a Petr WAWROSZ. Relationship between bond spreads and CDS spreads. Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2013, IX, č. 4, s. 52-64. ISSN 1801-7118.
 377. HAVLÍČEK, Karel. Restructuring of small and medium enterprises. Actual Problems of Economics. Kyjev: Editorial Office, 2013, No. 09. ISSN 1993-6788.
 378. DLASKOVÁ, Gabriela. Role opravných položek v řízení rizik. In Prezentace výsledků ekonomického výzkumu: sborník z konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 8 s. ISBN 978-80-7408-091-3.
 379. MERTL, Jan. Role sociální politiky v současnosti. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2013, č. 1, s. s. 21-28. ISSN 1214-4967.
 380. ILIČEVA, L., V. KOMAROVSKIJ a Vladimír PROROK. Rusko ve 21. století - politika, ekonomika, kultura. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství A. Čeněk, 2013. 515 s. ISBN 978-80-7380-436-7.
 381. WAWROSZ, Petr a Herbert HEISSLER. Růst ceny zlata jako možný signál potíží na finančních trzích. Scientia et Societas. 2013, roč. 1, č. 1, s. s. 31-42. ISSN 1801-7118.
 382. VÁMOŠOVÁ, J., Vladimír NULÍČEK a Jan LÁNSKÝ. Sběr a přenos dat ze vzdálených oblastí pomocí sítě GSM/3G. Energetika. 2013, Vol. 63, No. 11, s. pp. 628-633. ISSN 0375-8842.
 383. ULRYCHOVÁ, Eva. Simple economic applications of matrices. Acta academica karviniensia. 2013, roč. 2013, No. 3, s. pp. 190–199. ISSN 1212-415X.
 384. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana. Sovereign Rating a jeho metodologie. In Prezentace výsledků ekonomického výzkumu: sborník z konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 11 s. ISBN 978-80-7408-091-3.
 385. MATES, Pavel. Správní uvážení. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. 122 s. ISBN 978-80-7380-424-4.
 386. PAVLÁT, Vladislav. Stínová ekonomika a infrastruktura finančních trhů. In ETER 2013. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2013. 10 s. ISBN 978-80-225-3712-4.
 387. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana. Suverénní rating a jeho věrohodnost. In Pavlát, V. (ed). Finanční trhy v roce 2013 a klíčové problémy jejich dalšího vývoje. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 10 s. ISBN 978-80-7408-081-4.
 388. LÁNSKÝ, Jan a Tomáš VALOUŠEK. TaskUserTime - Modul pro sledování odpracovaného času. 2013.
 389. VOSTATEK, Jaroslav. Taxing and Subsidizing Pensions. In Machová, Z., Uhrová, N. Proceedings of the 11th International Scientific Conference Economic Policy in the European Union Member Countries: Selected Papers. Ostrava: VSB - Technical University Ostrava, 2013. s. s. 395-411. ISBN 978-80-248-3095-7.
 390. LÁNSKÝ, Jan, H. HOFFMANNOVÁ a R. HÁJKOVÁ. Teaching by means of practical problems solving with a solution guide. In The Fourth International Conference on e-Learning (ICEL2013), Ostrava. SDIWC - Digital Library, 2013. s. p. 94 - 105. ISBN 978-0-9853483-9-7.
 391. LÁNSKÝ, Jan, Hana HOFFMANNOVÁ a R. HÁJKOVÁ. Teaching by means of practical problems solving with a solution guide. In The Fourth International Conference on e-Learning (ICEL2013). Ostrava: SDIWC - Digital Library, 2013. s. pp. 94-105. ISBN 978-0-9853483-9-7.
 392. ČECHÁK, Vladimír. Teoretická východiska komparace modelů výkonu veřejné správy. Scientific Papers of the University of Pardubice. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013, Vol. XX, No. 26 P1/2013, s. pp. 5-16. ISSN 1211-555X.
 393. ČECHÁK, Vladimír. Teoretická východiska komparace modelů výkonu veřejné správy. Scientific Papers of the University of Pardubice. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013, Vol. XX, No. 26 (1/2013), s. 5-16, 11 s. ISSN 1211-555X.
 394. ZÁŠKODNÝ, Přemysl a Ivan HAVLÍČEK. The Algorithms Identified in Option Portfolio Hedging. In OEDM SERM 2012, 2013. Bratislava, 2013. s. s. 76-81. ISBN 978-80-904948-1-7.
 395. REGNEROVÁ, M. a Marie KOUBOVÁ. The Culture of Nutrition in the Light and Shadow of the Market. In Matúš, J., Petranová, D. (ed.). Marketing Identity. Design that sells. Trnava: UCM Trnava, 2013. s. s. 275-286. ISBN 978-80-8105-546-1.
 396. HELÍSEK, Mojmír a R. MENTLÍK. The Debt Crisis in the Euro Area and Change the Operating Conditions of Monetary Union. In Economic Policy in the European Union Member Countries. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. s. s. 116-122. ISBN 978-80-7248-788-2.
 397. ZÁŠKODNÝ, Přemysl a V. ADAMČÍKOVÁ. The Legacy of Monographs „Educational & Didactic Communication“ for Educational Data Mining Cycle. In Proceedings from 2nd OEDM SERM 2012. Prague, Czech Republic: Curriculum, 2013. s. s. 279-284. ISBN 978-80-904948-4-8.
 398. MIHOLA, Jiří a Jana KOTĚŠOVCOVÁ. The Parameters of the Intensive Development of the Trajectories of the Knowledge Society (Analysis of Innovative Companies in the Usa Using a Dynamic Parameter, Intensity). In Böhmová, L., Pavlíček, A. (ed.). System approaches’13. Praha: VŠE, 2013. s. s. 35-40. ISBN 978-80-245-1982-1.
 399. SCHLOSSBERGER, Otakar. The possibility of alternative dispute resolution, focusing on the role of financial arbitration in the Czech Republic. Actual Problems of Economics (APE). 2013, No. 12, s. pp. 568-577. ISSN 1993-6788.
 400. MERTL, Jan. The sense and rationality of non-profit sector in social and health services. In Sborník abstraktů 16th International Conference Modern and Current Trends in the Public Sector Research, Šlapanice, Masarykova Univerzita. 2013. ISBN 978-80-210-6077-7.
 401. MERTL, Jan. The Sense and Rationality of Non-profit Sector in Social and Health Services. In Current Trends in Public Sector Research. Faculty of Economics and Administration, MU Brno, 2013. s. s. 58-66. ISBN 978-80-210-6159-0.
 402. WAWROSZ, Petr a Jiří MIHOLA. The Share of Extensive and Intensive Factors on GDP Development of Selected EU Countries. European Scientific Journal, Special edition. 2013, Vol. 1, s. pp. 215-221. ISSN 1857-7881.
 403. ČECHÁK, Vladimír. Theoretical Basis of Comparison of Models of Public Administration. In Rozvoj institutu hospodářské služby v regionech: mezinárodní a ruská zkušenost. Orlovské pobočky RANCHiGS (Ruské akademie národního hospodářství a státní služby při prezidiu Ruské federace). Orel, 2013. s. pp. 273-282. ISBN 978-5-93179-348-1.
 404. LACINA, Karel. Tourism industry regional aspects. In XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Valtice, 19.-21. 6. 2013. 2013. s. s. 629 – 635. ISBN 978-80-210-6257-3.
 405. MATES, Pavel, T. LECHNER, P. RIEGER a J. PĚKNÁ. Towards e-Government project assessment: European approach. Proceedings of Rijeka Faculty of Economics, Journal of Economics and Business. Rijeka, Chorvatsko: University of Rijeka, Faculty of Economics, 2013, Vol. 31, No. 1, s. p. 103-125. ISSN 1331-8004.
 406. ZICH, František. Trust is a Social Value. In KOZLOVA, O., IZDEBSKA, K. Cultures of trust. Minerwa Uniwerzytet Szczecin, 2013. s. s. 11-29. ISBN 978-83-64277-02-3.
 407. TICHÝ, Jaroslav. Úvěrové riziko a financování bydlení v ČR. In Finanční trhy v roce 2013 a klíčové problémy jejich dalšího vývoje. Praha, 2013.
 408. WAWROSZ, Petr a Herbert HEISSLER. Vybrané bariéry investic do lidského kapitálu. Naše společnost. 2013, roč. 11, č. 1, s. s. 36-43. ISSN 1214-438X.
 409. TURKOVÁ, Ivana. Vývoj příjmů a výdajů státního rozpočtu ČR. In Prezentace výsledků ekonomického výzkumu: sborník z konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 19 s. ISBN 978-80-7408-091-3.
 410. KUBÍČEK, Antonín. Význam didaktiky pro současnou výuku v oblasti finančních trhů a finančního investování. In Nové trendy 2013. Znojmo: SVŠE Znojmo, 2013. s. s. 42-46. ISBN 978-80-87314-54-8.
 411. MATES, Pavel a K. ŠEMÍK. Zákaz pobytu jako sankce za přestupek. Trestněprávní revue. Praha: C.H.Beck, 2013, roč. 2013, č. 3, s. s. 67-69. ISSN 1213-5313.
 412. MATES, Pavel a K. ŠEMÍK. Zamyšlení nad ústavností správního deliktu provozovatele vozidla. Jurisprudence. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2013, roč. 22, č. 4, s. s. 14-17. ISSN 1802-3843.
 413. LEGIERSKÁ, Yvona. Zdaňování spotřeby a jeho vliv na vývoj HDP. In Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2013. s. s. 1327-1338. ISBN 978-80-87952-00-9.
 414. VLACHÝ, Jan. Zdroje a meze opčního obchodování. E+M Ekonomie a Management. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2013, roč. 13, č. 4, s. s. 143-157. ISSN 1212-3609.
 415. SCHLOSSBERGER, Otakar, N. BLAHOVÁ, Jaroslav BRADA, Josef BUDÍK, M HAVLIŠOVÁ, M KOLÁŘOVÁ, Vladislav PAVLÁT, J ŠUGÁR, E ŠULCOVÁ a A. VAVRUŠKOVÁ. Znáte svého klienta? Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 98 s. Eupress. ISBN 978-80-7408-090-6.
 416. KOMÁREK, Luboš, Zlatuše KOMÁRKOVÁ a P. JAKUBÍK. Zranitelnost českého bankovního sektoru. Hlávkova nadace, 2013. 103 s. ISBN 978-80-86729-80-0.
 417. 2012

 418. WAWROSZ, Petr. A new Consensus in Macroeconomics and Inflation Targeting – Successful Policy or One of the Reasons for the Crisis after 2007? In LACINA, L., ROZMAHEL, P., RUSEK, A. (EDS.). Eurozone and its Neighbors: the Third Year of Crisis. Bučovice: Nakladatelství Martin Stříž, 2012. s. 187-215, 28 s. ISBN 978-80-87106-60-0.
 419. BÍLKOVÁ, Diana. Analysis of the development of wage distribution at the beginning of the 3rd millenium according to the gender. In RELIK 2012. Praha: VŠE Praha, 2012. 12 s. ISBN 978-80-86175-82-9.
 420. MATĚJŮ, Petr a M. SMITH. Are Boys That Bad? In Jindřichovská, I., Valenčík, R. (eds). Human Capital and Financial Management. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 22 s. ISBN 978-80-7408-071-5.
 421. SCHLOSSBERGER, Otakar. Archivace dokumentů, záznamů a dalších skutečností a její vztah k AML. In Kyncl, L., Mrkývka, P. a kol. Poznej svého klienta. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2012. s. s. 106-111. ISBN 978-80-210-6085-2.
 422. WAWROSZ, Petr a T. OTÁHAL. Corruptions as a Problem of Parallel Redistribution System. In Modern and Current Trends in the Public Sector Research. Brno: Faculty of Economics and Administration, Masaryk University, 2012. s. 234-242, 8 s. ISBN 978-80-210-5822-4.
 423. KUNZ, Vilém. CSR- Společenská odpovědnost firem a její uplatňování v ČR. In Bačuvčík, R. a kol. Soukromé a veřejné v marketingové komunikaci. Zlín: VeRBuM, 2012. s. 77-89, 12 s. ISBN 978-80-87500-20-0.
 424. SCHLOSSBERGER, Otakar. Current possibiliteis of the cooperative banking. International Journal of Management Cases. Accass Press, 2012, roč. 14, č. 2, s. 126-131, 5 s. ISSN 1741-6264.
 425. KREBS, Vojtěch a Ladislav PRŮŠA. Current problems in the financing of social services. In Economic Policy in the European Union Member Countries. Vendryně, Slezská univerzita v Opavě, 2012. s. 291-300, 9 s. ISBN 978-80-7248-780-6.
 426. ZEMÁNEK, J., J. KMEC a Harald Christian SCHEU. Czech Republic. In Hammer, L., Emmert, F. (ed.). The European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms in Central and Eastern Europe. Haag: Eleven International Publishing, 2012. s. 163-182, 19 s. ISBN 978-94-90947-06-4.
 427. ZÁŠKODNÝ, Přemysl. Data Mining Tools in Science Education. Journal of Systemics, Cybernitics and Informatics. USA: Publisher IIIS, 2012, Vol. 10, No. 6, s. pp. 82-87. ISSN 1690-4524.
 428. MATES, Pavel a Vladimír SMEJKAL. E-Government v České republice. Praha: Leges, 2012. 464 s. ISBN 978-80-87576-36-6.
 429. LECHNER, T. a Pavel MATES. E-Government v evropském prostředí. Správní právo. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2012, roč. 45, č. 4, s. 249-256, 7 s. ISSN 0139-6005.
 430. SCHLOSSBERGER, Otakar. Electronic form of the contract – fantasy or reality (in the Czech Republic). In The 9th CIRCLE Internationale Conference. Santa Eulalia, Ibiza, Spain. 2012. ISBN 978-0-9562471-4-8.
 431. SCHLOSSBERGER, Otakar. Electronic form of the contract – fantasy or reality (in the Czech Republic). International Journal of Sales, Retailing and Marketing. UK: Accass Press, 2012, Vol. 1, No. 2, s. 18-21, 3 s. ISSN 2045-810X.
 432. ROUBAL, Ondřej. Éra nejistoty a nástup „lovecko-hráčské“ společnosti. Communication Today. Trnava: Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, 2012, roč. 3, č. 1, s. 6-19, 13 s. ISSN 1338-130X.
 433. STARÝ, Marek. Et Mutuum Date Nihil Desperantes? Credit Interest in the History of Czech Law. In Mikula, M., Stolarski, K. (eds.). Ex contractu, ex delicto. The History of the Law of Obligations. Krakov: Jagiellonian University Press, 2012. s. 169-176, 7 s. ISBN 978-83-233-3292-3.
 434. KOMÁREK, Luboš, M. MOTL, F. NOVOTNÝ a L. PROKOP. German Economic „Locomotive“ and the Czech Economy. Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2012, roč. 36, č. 4, s. 442-457, 15 s. ISSN 0032-3233.
 435. PROROK, Vladimír. Hodnotové základy civilizace. In Pána, L., Valeš, L. a kol. Sociologie politiky – minulost, současnost, budoucnost (k teorii, dějinám a problémům). České Budějovice: Vysoká škola Evropských a regionálních studií, 2012. s. 79-90, 11 s. ISBN 978-80-87472-33-0.
 436. BUDÍK, Josef. Hospodářská a finanční kriminalita, Statistiky hospodářské a finanční kriminality. In Kyncl, L., Mrkývka, P. a kol. Poznej svého klienta. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2012. 59 s. ISBN 978-80-210-6085-2.
 437. KUBÍČKOVÁ, Dana a Irena JINDŘICHOVSKÁ. Impact of IFRS Adoption on Key financial Ratios: comparison of selected european countries. In Proceedings of the International Conference of Business Excellence. Brasov, Romania, 2012. s. 266-273, 7 s. ISBN 978-606-19-0102-9.
 438. KUBÍČKOVÁ. Impact of IFRS´Adoption on Financial Indicators and Financial Assessment – Case of Czech republic. In Accounting, audit, analysis: science in the context of innovation and globalization (part one). Vilnius: Vilnius University, Faculty of Economics, 2012. s. 296-306, 10 s. ISBN 978-609-459-028-3.
 439. BLAHOUT, Michal a Radim VALENČÍK. Impact of Structures Based on Mutual Cover-up on the Course of Public Sector Reforms in the Czech Republic. In Modern and Current Trends in the Public Sector Research. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 31-40, 9 s. ISBN 978-80-210-5822-4.
 440. BUDÍK, Josef. Innovation in Financial Markets Require Faster Analysis. In Accounting, audit, analysis: science in the context of innovation and globalization (part one). Vilnius: Vilnius University, Faculty of Economics, 2012. s. 105-110, 5 s. ISBN 978-609-459-028-3.
 441. HAVLÍČEK, Karel, E. THALASSINOS a L. BEREZKINOVA. Innovation Management and Controlling in SME´s. European Research Studies Journal. Greece: University of Piraeus, 2012, Vol. XVI, Special Issue on SMEs, s. 57-70, 13 s. ISSN 1108-2976.
 442. VOSTATEK, Jaroslav. Insufficient Taxes and High Subsidies in Financial Services. In New Role of Public Finance 2012. Praha: University of Economics, Wolters Kluwer, 2012. s. pp. 318-328. ISBN 978-80-7478-012-7.
 443. VOSTATEK, Jaroslav. Insufficient Taxes and High Subsidies in Financial Services. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2012. 6 s. ISBN 978-80-245-1764-3.
 444. BABECKÝ, J., Luboš KOMÁREK a Zlatuše KOMÁRKOVÁ. Integration of chinese and russian stock markets with world markets: national and sectoral perspectives. BOFIT Discussion Papers. Bank of Finland, 2012, roč. 2012, č. 4, 41 s. ISSN 1456-6184.
 445. SCHRÁNIL, Pavel. Interní audit jako nástroj proti korupci a zneužívání veřejných prostředků. In Kyncl, L., Mrkývka, P. a kol. Poznej svého klienta. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. s. 42-46. ISBN 978-80-210-6085-2.
 446. VALENČÍK, Radim. Jak lze najít společnou řeč a uvědomit si přitom význam i velmi obecné teorie. In Sporková, B. Multiplikační efekty postgraduálního celoživotního vzdělávání vědeckých pracovníků v regionálních podmínkách. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. s. 58-67, 9 s. ISBN 978-80-7408-061-6.
 447. MERTL, Jan. K významu konceptu sociálního státu po ekonomické krizi. Scientia et Societas. 2012, roč. 3, č. 1, s. 3-19, 16 s. ISSN 1801-7118.
 448. ZICH, František. Kompetence tvůrčího pracovníka, Mezigenerační komunikace. In Sporková, B. (ed). Multiplikační efekty postgraduálního celoživotního vzdělávání vědeckých pracovníků v regionálních podmínkách. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. s. 98-102, 4 s. ISBN 978-80-7408-061-6.
 449. DAŇHEL, Jaroslav. Konec dluhové krize v Evropě zatím v nedohlednu. In Zadlužení – fenomén současnosti. Praha: Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o., 2012. s. 94-98, 4 s. ISBN 978-80-86744-92-6.
 450. HAVLÍČEK, Karel. Leadership v malých a středních firmách. In Stýblo, J. Leadership – realita nebo vize. Praha: Professional Publishing, 2012. s. 97-109, 12 s. ISBN 978-80-7431-105-5.
 451. BERKA, Petr. Lessons Learned from Data Mining Challenges. In Hvorecký, J., Kažimír, P., Kelemen, J. (eds.). Knowledge Management. Trenčín. Vysoká škola manažmentu, 2012. 9 s. ISBN 978-80-89306-18-3.
 452. FRAIT, Jan a Zlatuše KOMÁRKOVÁ. Loan loss provisioning in selected European banking sectors: Do banks really behave in a procyclical way? In Symposium of the Journal of Business and Economics in Times of Crisis. 2012.
 453. PAVLÁT, Vladislav. Lze na finančních trzích identifikovat neviditelné klienty? In Kyncl, L., Mrkývka, P. a kol. Poznej svého klienta. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. s. 47-55. ISBN 978-80-210-6085-2.
 454. WAWROSZ, Petr a Herbert HEISSLER. Market analysis of investment opportunities and social networks. In EBES 2012. Istanbul: Eurasia Business and Economics Society, 2012. s. 2893 – 2904, 11 s. ISBN 978-605--610695-8.
 455. BUDINSKÝ, Petr. Měření rizika států pohledem finančních trhů. In Manažment v 21. storočí: problémy a východiská. Bratislava, 2012. ISBN 978-80-89306-14-5.
 456. HRNČÍŘ, Miroslav. Monetary Policy and Financial Stability. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012, roč. 2012, č. 1, s. 44-61. ISSN 1802-792X.
 457. HANZALOVÁ, Barbora, Václav KOHOUT, Jaroslava Barbara SPORKOVÁ a Michal TOMČÍK. O projektu. In Sporková, B. Multiplikační efekty postgraduálního celoživotního vzdělávání vědeckých pracovníků v regionálních podmínkách. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. s. 6-29, 23 s. ISBN 978-80-7408-061-6.
 458. MATES, Pavel. Okolnosti vylučující protiprávnost ve správním trestání. Trestněprávní revue. Praha: C.H.Beck, 2012, č. 6, s. 143-145, 2 s. ISSN 1213-5313.
 459. ZICH, František. On the theme of marketing communication side effects. Communication Today. Trnava: Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, 2012, roč. 3, č. 1, s. 70-83, 13 s. ISSN 1338-130X.
 460. ŠUMPÍKOVÁ, Markéta. Outsourcing in private sector in the Czech Republic. Acta Aerarii Publici. 2012, roč. 9, č. 1, s. 83-88, 5 s. ISSN 1336-8818.
 461. ZICH, František. Politická a občanská aktivita v podmínkách místního společenství. In Pána, L., Valeš, L. Sociologie politiky: minulost, přítomnost, budoucnost. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., 2012. 12 s. ISBN 978-80-87472-33-0.
 462. HELÍSEK, Mojmír. Potential Impact of the Euro Adoption in the Czech Republic on Relations with the Euro Area. EuroEconomica. 2012, Vol. 31, No. 4, s. 87-97, 10 s. ISSN 1582-8859.
 463. MATES, Pavel. Povaha jmenování děkana fakulty veřejné vysoké školy. Jurisprudence. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2012, roč. 21, č. 3, s. 34-38, 4 s. ISSN 1802-3843.
 464. MATES, Pavel. Požadavek předvídatelnosti ve správním právu. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, s. r. o., 2012, roč. 20, č. 12, s. 445-447, 2 s. ISSN 1210-6410.
 465. ŠUMPÍKOVÁ, Markéta, Jiří NĚMEC, B MERIČKOVÁ a M PETROVÁ. Practices in Outsourcing: How much could public bodies learn from private sector? In Nuha, Jahan (ed.). Proceedings of 5th Global Business and Social Sciences Research Conference. World Business Institute Australia, 2012. ISBN 978-1-922069-06-1.
 466. MATES, Pavel. Právo na informace a jeho limity. Jurisprudence. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2012, roč. 21, č. 5, s. 42-45, 3 s. ISSN 1802-3843.
 467. KAŠÍK, Milan. Proč může být moderní marketing pro vědecké pracovníky užitečný. In Sporková, B. Multiplikační efekty postgraduálního celoživotního vzdělávání vědeckých pracovníků v regionálních podmínkách. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. s. 80-83, 3 s. ISBN 978-80-7408-061-6.
 468. ZICH, František. Přeshraniční společenství a Evropeizace. In GARSZTECKI, S., WAACK, CH., SCHERM, I. Regionální identita a transnacionální prostory ve středovýchodní Evropě. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. s. s. 29-46. ISBN 978-80-7380-408-4.
 469. VOSTATEK, Jaroslav. Pulic and Private Pensions: A Competitive Approach. In Modern and Current Trends in the Public Sector Research. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2012. s. 164-172, 8 s. ISBN 978-80-210-5822-4.
 470. CYHELSKÝ, Lubomír, Jiří MIHOLA a Petr WAWROSZ. Quality Indicators of Economic Development at All Level of the Economy. Statistika. Praha: Český statistický úřad, 2012, roč. 49, č. 2, s. 29-43, 14 s. ISSN 0322-788X.
 471. WAWROSZ, Petr, Herbert HEISSLER a Petr MACH. Reálie k makroekonomii - odborné texty, mediální reflexe, praktické analýzy. Praha: Wolters Kluwer, 2012. 472 s. ISBN 978-80-7357-848-0.
 472. BENESCH, J., H. MIHALČINOVÁ a Radim VALENČÍK. Resolved and unresolved problems in the theory of redistribution systems. In Ramík, J., Stavárek, D. (eds.). Proceedings of 30th International Conference Mathematical Methods in Economics. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, 2012. s. 31-36, 5 s. ISBN 978-80-7248-779-0.
 473. KUNZ, Vilém a J. MÍSAŘ. Společenská odpovědnost firem a její uplatňování v ČR. Acta Universitas Matthiae Belii - séria environmentálne manažérstvo. Banská Bystrica: Katedra životného prostredia FPV UMB v Banskej Bystrici, 2012, roč. 14, č. 2, s. 24-36, 12 s. ISSN 1338-449X.
 474. KUNZ, Vilém. Společensky odpovědné podnikání. In Veber, J., Srpová, J.a kol. Podnikání malé a střední firmy. 3. rozšířené a aktualizované. Praha: Grada Publishing, 2012. s. 54-57, 3 s. ISBN 978-80-247-4520-6.
 475. LÁNSKÝ, Jan. Syllable-based Compression. Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. 116 s. ISBN 978-3-659-23543-6.
 476. MATĚJŮ, Petr, S WEIDNEROVÁ, H VOSSENSTEYN a Tomáš KONEČNÝ. The Social Dimensions of Modernizing Higher Education. A Czech-Dutch Comparative Study on Student Finance and Equity. In Kwiek, M., Kurkiewicz, A. (eds). Modernization of European Universities. Cross-National Academic Perspectives. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2012. s. 167-198, 31 s. ISBN 978-3-631-63796-8.
 477. SMITH, M. a Petr MATĚJŮ. Two Decades of Value Change: The Crystallization of Meritocratic and Egalitarian Beliefs in the Czech Republic. Social Justice Research. 2012, Vol. 25, No. 4, s. 421–439, 18 s. ISSN 0885-7466.
 478. KUNZ, Vilém, J. SRPOVÁ a J. MÍSAŘ. Uplatňování principů CSR u podnikatelských subjektů v České republice. Ekonomika a management. Praha: Oeconomica, 2012, roč. 6, č. 4, s. s. 44. ISSN 1802-8470.
 479. BLAHOVÁ, Naďa. Vliv činnosti ratingových agentur na stabilitu finančního trhu. In Zadlužení – fenomén současnosti. Praha: Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o., 2012. s. 62-69, 7 s. ISBN 978-80-86744-92-6.
 480. PETROVÁ, Iva. Vystupování na veřejnosti. In Sporková, B. (ed). Multiplikační efekty postgraduálního celoživotního vzdělávání vědeckých pracovníků v regionálních podmínkách. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. s. 95-98, 3 s. ISBN 978-80-7408-061-6.
 481. LEGIERSKÁ, Yvona. Vývoj dávek nemocenského pojištění v ČR v letech 1993 – 2010 v kontextu hospodářského cyklu. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, 2012. 7 s. ISBN 978-80-245-1764-3.
 482. ROUBAL, Ondřej. Vzdělávání marketingových specialistů a očekávání marketingové praxe. AULA. Praha: Karolinum, 2012, roč. XX, č. 1, s. 2-22, 20 s. ISSN 1210-6658.
 483. MERTL, Jan. What a patient must, can and wants to have. In Modern and Current Trends in the Public Sector Research. Brno: Department of the Public Economics, Faculty of Economics and Administration, Masaryk University, 2012. s. 218-225, 7 s. ISBN 978-80-210-5822-4.
 484. MERTL, Jan. What a Patient Must, Can and Wants to Have: Demand for Health Care and its Economic Consequences. In Modern and current trends in the public sector research. Šlapanice. 2012.
 485. PAVLÁT, Vladislav. Will SIFIs Regulation Succeed or Fail? In Kotlebová J. Kotlebová, J., Vojtková, M. Currency, Banking and International Finance. How Does the Central and Eastern Europe Cope up with the Global Financial Crisis? Bratislava: University of Economics in Bratislava, 2012. s. 258-269, 11 s. ISBN 978-80-225-3494-9.
 486. 2011

 487. HAVLÍČEK, Karel a Radim VALENČÍK. A Game-Theory-Based Analysis of Corruption and its Effects in CEE Countries. Ekonomia Economics. Wroclaw: Wroclaw University of Economics, 2011, roč. 21, č. 14, s. 243- 252, 9 s. ISSN 1899-3192.
 488. STÝBLO, Jiří a A KOL. Abeceda personalisty 2011. Olomouc: Anag, 2011. 416 s. ISBN 978-80-7263-646-4.
 489. MATES, Pavel. Analogie ve správním právu. Správní právo. Praha, 2011, roč. 44, č. 6, s. 342 - 353, 11 s. ISSN 0139-6005.
 490. SCHEU, Harald Christian. Autonomie církve v rozporu s právem na soukromý a rodinný život zaměstnanců. Jurisprudence. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2011, roč. XX, č. 3, s. 21-26, 5 s. ISSN 1802-3843.
 491. WAWROSZ, Petr a Herbert HEISSLER. Causes of Barriers in Investing into Human Capital. In Valenčík, R. Human Capital and Investment in Education. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. 4 s. ISBN 978-80-7408-057-9.
 492. HAVLÍČEK, Ivan a Petr BUDINSKÝ. Continuous Delta Option Hedging and Its Affinity to Discrete Form. In Proceedings (OEDM SERM 2011). Bratislava: Curriculum, 2011. s. 77-83, 6 s. ISBN 978-80-904948-1-7.
 493. HAVLÍČEK, Ivan a Petr BUDINSKÝ. Continuous Gamma Option Hedging and Its Affinity to Discrete Form. In Proceedings (OEDM SERM 2011). Bratislava: Curriculum, 2011. s. 70-76, 6 s. ISBN 978-80-904948-1-7.
 494. SCHLOSSBERGER, Otakar. Current possibilities of the cooperative banking. In Factors of R/D Sector Consolidation. 2011.
 495. ULRYCHOVÁ, Eva. Curricular Process of Linear Algebra (Motivational Examples and Simple Applications). In Proceedings (OEDM SERM 2011). Bratislava: Curriculum, 2011. ISBN 978-80-904948-1-7.
 496. HELÍSEK, Mojmír. Czech Republic´s Preparedness to Join the Euro Area. In Kontrowersje wokol akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutovej. Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011. s. 152-182, 30 s. ISBN 978-83-7252-531-4.
 497. ZÁŠKODNÝ, Přemysl. Data Mining Tools in Physics Education. In Aktuálne problémy fyzikálního vzdelávania v europskom prostore. Nitra: Univerzita Konštantina Filozofa, 2011. 8 s. ISBN 978-80-8094-988-4.
 498. ZÁŠKODNÝ, Přemysl. Data Mining Tools in Science Education. In Qualitative, Quantitative and Hybrid Models and Modeling Methodologies in Science and Engineering. Orlando, USA: International Institute of Informatics and Systemic, 2011. s. 312-317, 5 s. ISBN 978-1-936338-20-7.
 499. WAWROSZ, Petr. Dobrovolnictví z pohledu ekonomické teorie. In Sociálne podnikanie verzus chudoba a dobrovoľníctvo. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta UMB, 2011. 7 s. ISBN 978-80-557-0259-9.
 500. HORVÁTH, R., Luboš KOMÁREK a F. ROZSYPAL. Does money help predict inflation? An empirical assessment for Central Europe. Economic Systems. 2011, Vol. 35, No. 4, s. 523 – 536, 13 s. ISSN 0939-3625.
 501. WAWROSZ, Petr. Dosahování a narušování institucionální rovnováhy v redistribučních systémech. Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2011, roč. 59, č. 4, s. 526-546, 20 s. ISSN 0032-3233.
 502. ZÁŠKODNÝ, Přemysl, Ivan HAVLÍČEK, Vladislav PAVLÁT a A KOL. Educational and Didactic Communication. Bratislava: Didaktis, 2011. 167 s. ISBN 978-80-89160-93-8.
 503. MERTL, Jan. Financování zdravotnictví ve stínu ekonomické krize. In Kubátová, K. (ed.) Úloha veřejných financí v řešení problémů a dopadů současné krize. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2011. ISBN 978-80-7357-609-7.
 504. OTRUSINOVÁ, M. a Dana KUBÍČKOVÁ. Finanční hospodaření municipálních účetních jednotek po novele zákona o účetnictví. Praha: C. H. Beck, 2011. 192 s. ISBN 978-80-7400-342-4.
 505. BUDÍK, Josef. Finanční investování. 1. vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. 196 s. EUPRESS. ISBN 978-80-7408-047-0.
 506. MIHOLA, Jiří, Radim VALENČÍK a M. VLACH. Game Theoretic Models of Distribution Systems. In Barták, R. Proceedings of the 14th Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making under Uncertainty (CSJ 2011). Hejnice, 2011. ISBN 978-80-7378-179-8.
 507. BUDINSKÝ, Petr, Radim VALENČÍK, Jiří BENESCH, Ondřej ČERNÍK, Karel HAVLÍČEK, Herbert HEISSLER, Tomáš KOSIČKA, Hana MIHALČINOVÁ, Jiří MIHOLA, Tomáš OTÁHAL, Jiří ŠNAJDAR a Petr WAWROSZ. Game Theory (Redistribution and Contextual Games) as a Tool for Human Behaviour Decoding. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. 145 s. EUPRESS. ISBN 978-80-7408-058-6.
 508. BUDINSKÝ, Petr. Human Capital and Investment to Education – Analysis of 13 Years Theory Development, Oportunities and Barriers in Practice. In Human Capital and Investment in Education. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. 18 s. ISBN 978-80-7408-057-9.
 509. HELÍSEK, Mojmír. Impacts of Financial Crisis on the Euro Introduction in the Czech Republic. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 5, č. 3, s. 220-240, 20 s. ISSN 1802-792X.
 510. PÁLKA, P., B. SVITÁKOVÁ a Dana KUBÍČKOVÁ. Implementation of IFRS for SMES and it´s impact on performance indicators. In Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. ISBN 978-80-7454-020-2.
 511. HEISSLER, Herbert. International Company Cooperation or Competition and Profitability. In Proceedings VCM Conference 2011. Steyr, Austria: Upper Austria University of Applied Sciences, School of Management, 2011. s. 263-281, 18 s. ISBN 978-3-8440-0041-2.
 512. WAWROSZ, Petr a Herbert HEISSLER. Investice do lidského kapitálu jako předpoklad úspěšnosti investic do sociálního kapitálu. Naše společnost. 2011, roč. 9, č. 1, s. 3-11, 8 s. ISSN 1214-438X.
 513. WAWROSZ, Petr a Herbert HEISSLER. Investiční příležitosti a znalostní společnost. In Veda a vzdelávanie na podporu vzdelanostnej spoločnosti. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2011. s. 1067 – 1083, 16 s. ISBN 978-80-8122-017-3.
 514. VALENČÍK, Radim. K některým metodologickým otázkám zkoumání sociálních a etických aspektů společenských jevů. In Sociálna práca, manažment a ekonómia – výzvy v období ekonomickej kríz. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, 2011. s. 321-335, 14 s. ISBN 978-80-8084-739-5.
 515. ČECHÁK, Petr. Ke vztahu obsahové vhodnosti a autoritativnosti práva. In Bárány, E a kol. Právo a jeho prostredie. Bratislava: Ústav štátu a práva SAV, 2011. s. 228 – 237, 9 s. ISBN 978-80-8095-072-9.
 516. MATĚJŮ, Petr a M. L. SMITH. Kontinuita a změna přesvědčení o distributivní spravedlnosti v České republice v letech 1991 a 2009. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2011, roč. 48, č. 1, s. 65–84, 19 s. ISSN 0038-0288.
 517. KAZÍK, O. a Jan LÁNSKÝ. Linguistic Text Compression. In Proceedings of The Sixth International Conference on Digital Telecommunications (ICDT 2011). Budapešť: IARIA, 2011. s. 64-73, 9 s. ISBN 978-1-61208-127-4.
 518. BERKA, Petr. Machine Learning and Data Mining. In Hvorecký, J., Kelemen, J. eds. Readings in Knowledge Management. Bratislava: Iura Edition, 2011. 21 s.
 519. HAVLÍČEK, Karel. Management & controlling malé a střední firmy. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. 220 s. ISBN 978-80-7408-056-2.
 520. SOUČEK, Jiří a Dana KUBÍČKOVÁ. Management of Receivables in Czech Companies – results of empirical research. Ekonomia Economics. Wroclaw: Wroclaw University of Economics, 2011, roč. 21, č. 14, s. 185-193, 8 s. ISSN 1899-3192.
 521. SOUČEK, Jiří a Dana KUBÍČKOVÁ. Management of receivables in Czech firms. In Current Issues in Management of Business and Society Development 2011. Riga: University of Latvia, 2011. s. 690-699, 9 s. ISBN 978-9984-45-347-7.
 522. HAVLÍČEK, Karel. Marketing management and marketing controlling of SME´s. European Research Studies Journal. Greece: University of Piraeus, 2011, Vol. XIV, Issue 4, s. 39-54, 15 s. ISSN 1108-2976.
 523. PAVLŮ, Dušan. Marketingový manažer: renesanční člověk či technolog komunikace? In Bačuvčík, R. et.al. Tradiční a nové v marketingové komunikaci. Zlín: VERBUM, 2011. s. 30-38, 8 s. ISBN 978-80-87500-04-0.
 524. BERKA, Petr. Methodologies and Standards for Data Mining. In 6th International Workshop on Knowledge Management WKM 2011. Bratislava: VŠM Bratislava, 2011. 10 s. ISBN 978-80-89306-12-1.
 525. VYBÍHAL, Václav a A KOL. Mzdové účetnictví 2011, praktický průvodce. 14. vydání. Praha: Grada Publishing, 2011. 448 s. ISBN 978-80-247-3617-4.
 526. WAWROSZ, Petr. Network Rules and Company Behaviour. In Proceedings VCM Conference 2011. Steyr, Austria: Upper Austria University of Applied Sciences, School of Management, 2011. s. 369-396, 27 s. ISBN 978-3-8440-0041-2.
 527. MATES, Pavel. Odvolání ve správním řízení – ustanovení hodná diskuse. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, s. r. o., 2011, roč. 19, č. 7, s. 237-246, 9 s. ISSN 1210-6410.
 528. STÝBLO, Jiří. Personalistika. Meritum. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2011. 1008 s. ISBN 978-80-7357-627-1.
 529. KOCOUREK, Ludomír. Počátky a vývoj muzeí na Teplicku a v severozápadních Čechách. Karel Jaromír Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách. Z Českého Ráje a Podkrkonoší – supplementum. Semily-Turnov, 2011, č. 14, s. 222-238, 16 s. ISSN 1211-975X.
 530. PETROVÁ, Iva. Postoj k reklamě jako její sociální efekt. Communication Today. Trnava: Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, 2011, roč. 2, č. 2, s. 78-88, 10 s. ISSN 1338-130X.
 531. ROUBAL, Ondřej. Potíže s identitou – umění sebetvorby a problém uznání. Communication Today. Trnava: Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, 2011, roč. 2, č. 1, s. 26-40, 14 s. ISSN 1338-130X.
 532. MATES, Pavel. Použitelnost koncentrační zásady ve správním řízení. Jurisprudence. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2011, roč. 20, č. 2, s. 37-40, 3 s. ISSN 1802-3843.
 533. MATES, Pavel. Právo na informace a ochrana osobních údajů. Jurisprudence. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2011, roč. 21, č. 1, s. 22-25, 3 s. ISSN 1802-3843.
 534. MATES, Pavel. Právo na informace a ochrana osobních údajů. Právní rádce. Praha: Economia a.s., 2011, roč. 19, č. 2, s. 27-34, 7 s. ISSN 1210-4817.
 535. KUNZ, Vilém. Propagace společensky odpovědného podnikání v ČR. In Bačuvčík, R. et.al. Tradiční a nové v marketingové komunikaci. Zlín: Verbum, 2011. s. 72-78, 6 s. ISBN 978-80-87500-04-0.
 536. PRŮŠA, Ladislav. Public Governance, Social Services and Social Assistence Benefits. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 2011, č. 2, s. 166-176. ISSN 1802-792X.
 537. MATES, Pavel a M. BARTOŇ. Public versus Private Interest – Can the Boundaries Be Legally Defined? In Bělohlávek, A. J., Rozehnalová, N. Czech Yearbook of International Law. New York, US: Juris, 2011. s. 171-190, 19 s. ISBN 978-1-57823-305-2.
 538. BUDINSKÝ, Petr a Radim VALENČÍK. Redistribution Systems and Contextual Games. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 2011, č. 3, s. 198-219. ISSN 1802-792X.
 539. LACINA, Karel. Remarks to the Development of Public Administration from the Concept of „Government“ to the Concept of „Governance“. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 2011, č. 2, s. 126-147. ISSN 1802-792X.
 540. ŠNAJDAR, Jiří a Radim VALENČÍK. Republic Criteria of Correctness of Social Investments and Social Assurance Reforms. In Valenčík R. Human Capital and Investment in Education. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-057-9.
 541. SCHEU, Harald Christian. Rodina bez manželství. Evropský soud pro lidská práva k statusu partnerství osob stejného pohlaví. Jurisprudence. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2011, roč. XX, č. 1, s. 27-33, 6 s. ISSN 1802-3843.
 542. KREBS, Vojtěch. Solidarity and Equity in Social Systems. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 2011, č. 3, s. 253-264. ISSN 1802-792X.
 543. KUNZ, Vilém. Společenská odpovědnost firem. Praha: Grada Publishing, 2011. 208 s. ISBN 978-80-247-3983-0.
 544. MATES, Pavel. Státní dozor nad zájmovou samosprávou. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, s. r. o., 2011, roč. 19, č. 24, s. 885 - 889, 4 s. ISSN 1210-6410.
 545. LACINA, Karel. Teoretická východiska. In Kala, T. a kol. Management pro řešení disparit mezi obcemi a regiony. Praha: Professional Publishing, 2011. s. 12-65, 53 s. ISBN 978-80-7431-073-7.
 546. TICHÝ, Jaromír. The correlation of changes of the total public expenses on the education in the czech republic on the changes of gdp of the czech republic in the years 2001 – 2010. In In 4th International PhD. Conference YOUNG SCIENTISTS 2011 Proceedings. Košice: Technical University of Košice Faculty of Economics, 2011. s. 398-410, 12 s. ISBN 978-80-553-0760-2.
 547. ZÁŠKODNÝ, Přemysl, Ivan HAVLÍČEK, Vladislav PAVLÁT a Lukáš HRDLIČKA. The Formulas for Ultima Greek. In Proceedings (OEDM SERM 2011). Bratislava: Curriculum, 2011. s. 84-90, 6 s. ISBN 978-80-904948-1-7.
 548. VOSTATEK, Jaroslav. The Role of Governance in the Pension Systems. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, roč. 2011, č. 2, s. 106-125. ISSN 1802-792X.
 549. PAVLŮ, Dušan. Theory and practice / fighting the recipe cookbooks. Communication Today. Trnava: Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, 2011, roč. 2, č. 2, s. 66-77, 11 s. ISSN 1338-130X.
 550. PAVLŮ, Dušan. Theory and practice / fighting the recipe cookbooks. In Marketing Communications / Modern Educational Methods in Teaching Marketing Communications in Tertiary Education. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. 12 s. ISBN 978-80-7408-055-5.
 551. KUBÍČKOVÁ, Dana. Účetní výkazy dle IFRS a bankrotní model Z-score. Journal of Competitivness. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, FAME, 2011, č. 1, s. 38-48, 10 s. ISSN 1804-171X.
 552. KUNZ, Vilém a Jitka SRPOVÁ. Veřejná ocenění nejlepších firem v oblasti CSR v ČR. In Majtán a kol. Aktuálne pohlady na konkurencieschopnst a podnikanie nové výzvy. Bratislava: Ekonom, 2011. ISBN 978-80-225-3200-6.
 553. MATES, Pavel, J. ŠKODA a F. VAVERA. Veřejné sbory. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2011. 384 s. ISBN 978-80-7357-572-4.
 554. ŠUDŘICHOVÁ, Martina. Vliv ekonomické krize na vývoz zboží a státní podporu financování exportu v České republice. Scientific Papers of the University of Pardubice Series D. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011, č. 2/2011, s. 199-213, 14 s. ISSN 1211-555X.
 555. HELÍSEK, Mojmír. Wirtschaftliche Hindernisse für den Beitritt der Tschechischen Republik zur Eurozone. Estnische Gespräche über Wirtschaftspolitik. Theorie und Praxis der Wirtschaftspolitik. Berlin,Tallin: Berliner Wissenschafts-Verlag – Mattimar, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 36-49. ISSN 1736-5597.
 556. 2010

 557. KREBS, Vojtěch. Nový zákon o nemocenském pojištění v České republice. Demografie. Praha: Český statistický úřad, 2010, roč. 52, č. 4, s. 298-304, 6 s. ISSN 0011-8265.
 558. KAŠÍK, Milan a Pavel ČÍRTEK. Popularizace výsledků vědy a výzkumu - základy tvorby psaných projevů (výzkumných statí a prací). Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010. 35 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 1. 2022 23:35