DRÁBEK, Tomáš, Michal TOMČÍK a Pavel ROSENLACHER. Působení hudby v marketingové komunikaci z pohledu neuromarketingu. In Radim Bačuvčík. Teorie a praxe v marketingové komunikaci. 1. vyd. Zlín: VeRBuM, 2015. s. 138-149, 12 s. ISBN 978-80-87500-68-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Působení hudby v marketingové komunikaci z pohledu neuromarketingu.
Název anglicky Effects of music in marketing communication from the perspective of neuromarketing.
Autoři DRÁBEK, Tomáš (203 Česká republika, domácí), Michal TOMČÍK (203 Česká republika, domácí) a Pavel ROSENLACHER (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Zlín, Teorie a praxe v marketingové komunikaci, od s. 138-149, 12 s. 2015.
Nakladatel VeRBuM
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/04274644:_____/15:#0000054
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
ISBN 978-80-87500-68-2
Klíčová slova česky Audiovizuální spot, efektivita, emoce, hudba, neuromarketing
Klíčová slova anglicky Audiovisual ad; efficiency; emotion; music; neuromarketing
Štítky AR 2014-2015, RIV_ne, xC2
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 24. 3. 2017 12:10.
Anotace
V současném hyperkonkurenčním tržním prostředí roste tlak na efektivitu propagace či obecně na marketingovou komunikaci firem, které se snaží, aby jejich marketingové sdělení emočně oslovilo potencionální zákazníky. Na základě toho bylo uskutečněno vlastní experimentální neuromarketingové šetření ověřující účinek hudby v audiovizuálním spotu. V rámci neuromarketingového šetření bylo osloveno celkem 30 respondentů, kteří byli rozděleni na dvě skupiny, kdy jedné byl promítnut vizuální spot bez zvuku a druhé byl promítnut stejný spot, ale již se zvukovým podkresem. Respondentům byla v průběhu šetření monitorována mozková aktivita (EEG) a kožně galvanický reflex (GSR), což umožnilo porovnat emocionální reakce respondentů na předložené podněty. Výsledky šetření potvrdily významné emoční rozdíly v působení vizuálního a audiovizuálního spotu v marketingu.
Anotace anglicky
In the present hyper-competitive market environment is the pressure on efficiency of promotion growing as well as the pressure on the marketing communication of companies. Companies try to make emotional appeal to potentional customers. Based on this fact was made neuromarketing experiment to verify the effect of music in the audiovisual spot. Within this survey was addressed 30 respondents who were divided in to 2 groups. One group watched spot without the sound while the other one watched spot with audio backround. Respondents were monitored during the experiment by EEG and GSR to compare the emotional responses to stimuli. The results of the survey confirmed significant differences in the emotional effect of visual and audiovisual spot in marketing.
VytisknoutZobrazeno: 30. 11. 2020 06:47