Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2015

 1. HRONOVÁ, Štěpánka a Pavel ROSENLACHER. A Cross-disciplinary Approach: ESP Instruction and Implementation of Neuromarketing Methods as Curriculum Innovation. In DisCo: From analog education to digital education - 10th conference reader. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, 2015. s. 179-186, 8 s. ISBN 978-80-86302-47-8.
 2. VALENČÍK, Radim, Petr WAWROSZ a Ondřej ČERNÍK. Analysis in Social Networks with Usage of Modified Raiffa Solution for Cooperative Games. In Contributions to Game Theory and Management, Saint Petersburg. Saint Petersburg: Saint Petersburg State University, 2015. s. 8-20, 13 s. ISSN 2310-2608.
 3. ŠLAPÁK, Milan. Analysis of Impact of Sharing of Pension Rights between Spouses. In Theoretical and Practical Aspects of Public Finance. Praha: Oeconomica, VŠE, 2015. s. 250-255. ISBN 978-80-245-2094-0.
 4. HAVLÍČEK, Karel. Analýza dopadů čínské krize na tuzemské podnikatele. Trade News, Praha: Antecom, 2015, č.4. ISSN 1805-5397.
 5. MATĚJŮ, Petr a M. SMITH. Are boys that bad? Gender gaps in measured skills, grades and aspirations in Czech elementary schools. British Journal of Sociology of Education, 2015, roč. 36, s. 871-895. doi:10.1080/01425692.2013.874278.
 6. MATES, Pavel. Autoremedura ve správním řízení. Právní rozhledy, Praha: C. H. Beck, s. r. o., 2015, roč. 23, č. 9, s. 314-316. ISSN 1210-6410.
 7. KUBÍČKOVÁ, Dana. Bankruptcy Prediction and Qualitative Parametres: The Ohlson's Model and its Variants. In In Proceedings of the 7th internationanal scientific conference Finance and Performance of Firms in Science, Education and Practice. Zlín: T. Bata University, 2015. s. 805-818, 14 s. ISBN 978-80-7454-482-8.
 8. HRADEC, Milan. Cestovní pojištění. Transport magazín, Praha: ČESMAD Bohemia, 2015, č. 7, s. 27-29.
 9. HRADEC, Milan. Cestovní pojištění - pokračování. Transport magazín, Praha: ČESMAD Bohemia, 2015, č. 8, s. 13-15.
 10. LACINA, Karel. Cestovní ruch a regionální rozvoj. In Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu. Tábor: Ústav lázeňství, gastronomie a turismu, 2015. s. 175-183, 9 s. ISBN 978-80-7510-140-2.
 11. JEŘÁBEK, Tomáš. Corporate Default Probability Modelling Through Vector Autoregression Approach. In Magnanimitas. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2015. 5. vyd. Hradec Králové, 2015. s. 492-501, 1582 s. ISBN 978-80-87952-10-8.
 12. KUBÍČKOVÁ, Dana a Irena JINDŘICHOVSKÁ. Czech accounting academia and practice: historical roots and current issues. Accounting and Management Information Systems, Bucharest: Bucharest University of Economic Studies, 2015, roč. 14, č. 2, s. 328-361. ISSN 1583-4387.
 13. VOSTATEK, Jaroslav. Czech Pension Policy at the Crossroads. In In Theoretical and Practical Aspects of Public Finance. XX. Proceedings of the 20th International Conference. Praha: Oeconomica, VŠE, 2015. s. 284-289, 6 s. ISBN 978-80-245-2094-0.
 14. VOSTATEK, Jaroslav. Czech Pension System and Ways of its Rationalization. In 19th International Conference Current Trends in the Public Sector Research 2015. Brno: Masarykova Univerzita, 2015. s. 180-187. ISBN 978-80-210-7532-0.
 15. HOLUB, Martin a Milan ŠLAPÁK. Deset let důchodového pojištění v ČR jako členské země EU. Fórum sociální politiky, Praha: VÚPSV, 2015, roč. 9, č. 2. ISSN 1802-5854.
 16. VOSTATEK, Jaroslav. Děti, penze a pojistné. Fórum sociální politiky, Praha: VÚPSV, 2015, č. 2, s. 12-17. ISSN 1802-5854.
 17. MATES, Pavel. Disciplinární odpovědnost podle zákona o státní službě. Trestněprávní revue, Praha: C.H.Beck, 2015, roč. 14, č. 4, s. 87-90. ISSN 1213-5313.
 18. BEDRETDINOV, Rafik a Radim VALENČÍK. Economic development and transformation of higher education. Ekonomika obrazovaniia, 2015, č. 3, s. 4-11. ISSN 1609-4654.
 19. ZÁŠKODNÝ, Přemysl, Ruban GALINA, Fil LUKÁŠ, Urban JIŘÍ a Korandová MARKÉTA. Educational&Didactic Communication 2014. Bratislava: Didaktis, 2015. 195 s. ISBN 978-80-8166-004-7.
 20. ULRYCHOVÁ, Eva. Evaluation of Mathematics Tests – Relationship between Theory and Exercises. In Krejčí, I., Flégl, M. Houška, M.. Proceedings of the 12th International Conference Efficiency and Responsibility in Education (ERIE 2015). Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2015. s. 580-587, 8 s. ISBN 978-80-213-2560-9.
 21. BERKA, Petr. Expert (Knowledge-Based) Systems. In Mehdi Khosrow-Pour. Encyclopedia of Information Science and Technology. Hershey, USA: IGI Global, 2015. s. 4555-4563, 9 s. 3. ISBN 978-1-4666-5888-2.
 22. PAVLÁT, Vladislav a Otakar SCHLOSSBERGER. Factoring services in the Czech Republic. European Research Studies Journal, Greece: University of Piraeus, 2015, XVIII, č. 1, s. 57-68. ISSN 1108-2976.
 23. BÍLKOVÁ, Diana. Financial Level of Czech and Slovak Employees. Journal of Modern Accounting and Auditing, New York: David Publishing Company, 2015, roč. 11, č. 1, s. 41-50. ISSN 1548-6583.
 24. KOMÁREK, Luboš a Zlatuše KOMÁRKOVÁ. Financial Stability and the Sovereign Default Risk. In In Proceedings of the International Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences (GB15_Thai Conference). Bangkok, Thailand, 2015. ISBN 978-1-941505-22-9.
 25. KUBÍČKOVÁ, Dana a Irena JINDŘICHOVSKÁ. Finanční analýza a hodnocení výkonnosti firem. Praha: C. H. Beck, 2015. 368 s. ISBN 978-80-7400-538-1.
 26. KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Zuzana. Francie sází na další posílení meziobecní spolupráce. Moderní obec, Praha: Economia, 2015, č. 1, s. 26-28. ISSN 1211-0507.
 27. HRADEC, Milan. Havarijní pojištění. Transport magazín, Praha: ČESMAD Bohemia, 2015, č. 4, s. 22-24.
 28. MATĚJŮ, Petr a Simona WEIDNEROVÁ. Hodnotový kontext volby mezi kariérou a domácností: mezinárodní srovnání. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2015, roč. 51, č. 4, s. 637-666. ISSN 0038-0288.
 29. CHMELÍK, J. a Eduard BRUNA. Hospodářská a ekonomická trestná činnost. Edice EUPRESS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2015. 204 s. ISBN 978-80-7408-109-5.
 30. WAWROSZ, Petr a Radim VALENČÍK. How to Design Human Capital Contracts and Where They Can Be Used. In Current Trends in the Public Sector Research. Brno: Masaryk University, Faculty of Economics and Administration, Department of the Public Administration, 2015. s. 341-349. ISBN 978-80-210-7532-0.
 31. ELIÁŠ, Karel. How to challenge ontemporary marketing Communications Issues. Czech Marketplace, Americká obchodní komora v Praze, 2015.
 32. HES, Aleš, M. KOUBOVÁ a T. CHLUMSKÁ. Changes of value structures and the importance of the intercultural communication in modern society. Communication Today, Trnava: Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, 2015, roč. 6, č. 1, s. 16-23. ISSN 1338-130X.
 33. HOLUB, Martin. Child Care Periods in Pension Systems. In Theoretical and Practical Aspects of Public Finance. Praha: Oeconomica, VŠE, 2015. s. 74-79. ISBN 978-80-245-2094-0.
 34. VOSTATEK, Jaroslav. Child pension and free-rider taxation. In In Szczepański, M. (ed.). Social Security Systems in the Light of Demographic, Economic and Technological Challenges. Poznan: Publishing House of Poznan University of Technology, 2015. s. 73-82, 10 s. ISBN 978-83-7775-391-0.
 35. KOMÁREK, Luboš, N. KADLČÁKOVÁ, Zlatuše KOMÁRKOVÁ a M. HLAVÁČEK. Identification of Asset Price Misalignments on Financial Markets with Extreme Value Theory. Emerging Markets Finance and Trade, USA: ME Share Inc, 2015, č. 51, s. 1-15. ISSN 1540-496X. doi:10.1080/1540496X.
 36. BŘEČKOVÁ, Pavla a Aram BOJADZJAN. Impact of Open Source on Recruitment: Case of Digital Companies. In 25th International Business Information Management Association Conference. Amsterdam: IBIMA, 2015. s. 584-594. ISBN 978-0-9860419-4-5.
 37. KUNZ, Vilém a Štěpánka HRONOVÁ. Implementation of the Sustainable Entrepreneurship Principles in Corporate Practice within the Czech Republic and the Systemic Support of Further Expansion. In Lukes, M; Svobodova, I; Mares, J; Srpova, J. Innovation Management and Corporate Sustainability 2015 Conference Proceedings. Praha: Oeconomica, VŠE, 2015. s. 63-76, 14 s. ISBN 978-80-245-2092-6.
 38. HES, Aleš a I. HESOVÁ. Intercultural Communication of Foreign and Czech Students at the Czech Universities. In Krejčí, I., Flégl, M. Houška, M. (eds.). Efficiency and Responsibility in Education (ERIE 2015). Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2015. s. 152-159, 8 s. ISBN 978-80-213-2560-9.
 39. MATES, Pavel a Vladimír SMEJKAL. IP adresa jako nový osobní údaj. DSM-Časopis o bezpečnosti, správě a řízení rizik informačních systémů, Praha 5: TATE International s.r.o., 2015, roč. 19, č. 1, s. 38-40. ISSN 1211-8737.
 40. MIHOLA, Jiří, Petr WAWROSZ a Jana KOTĚŠOVCOVÁ. Is the most innovative firm of the world really innovative? International Advances in Economic Research, 2015, roč. 21, č. 1, s. 41-54. ISSN 1083-0898.
 41. HAVLÍČEK, Karel. Jižní Koreji narostl hřebínek. Trade News, Praha: Antecom, 2015, č.3. ISSN 1805-5397.
 42. BRUNA, Eduard. K diskusi o subjektu trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti. Bulletin advokacie č. 5, Praha: Česká advokátní komora, 2015, č. 5, s. 25-28. ISSN 1210-6348.
 43. MAREŠ, David a Gabriela DLASKOVÁ. Kalkulace zdravotní služby. In Preuss, K., Pavelková, J. Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných. Příbram: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, 2015. s. 214-219. ISBN 978-80-905973-9-6.
 44. BERKA, Petr. Knowledge Discovery in Databases and Data Mining. In Mehdi Khosrow-Pour. Encyclopedia of Information Science and Technology. Hershey, USA: IGI Global, 2015. s. 1809-1818, 10 s. 3. ISBN 978-1-4666-5888-2.
 45. MATĚJŮ, Petr a J. VEČERNÍK. Kompetence, vzdělání a lidský kapitál v České republice ve světle dat OECD-PIAAC. Politická ekonomie, Praha: Vysoká škola ekonomická, 2015, č. 2, s. 185-203. ISSN 0032-3233.
 46. MATĚJŮ, Petr. Konec blbých blondýn. Reflex : CS - Společenský týdeník, Praha: RX, 2015, č. 39, s. 31-36. ISSN 0862-6634.
 47. PORADA, V., P. POLÁK, Jiří STRAUS a ET AL. Kriminalistika. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. 510 s. ISBN 978-80-7380-558-6.
 48. KONRÁD, Z., V. PORADA, Jiří STRAUS a J. SUCHÁNEK. Kriminalistika. Kriminalistická taktika a metody vyšetřování. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. 413 s. ISBN 978-80-7380-547-0.
 49. ZÁŠKODNÝ, Přemysl. Kurikulární proces fyziky – Aplikace edukačního data miningu. 2. vyd. Praha: Curriculum, 2015. 429 s. Kurikulární proces, 2. ISBN 978-80-87894-04-0.
 50. SCHLOSSBERGER, Otakar. Legal Aspects of Electronic Banking. In Polčák, R a kol.. Cyber Law Czech Republic. The Netherlands: Kluwer Law International, 2015. s. 118-123, 6 s. ISBN 978-90-411-2188-2.
 51. SCHLOSSBERGER, Otakar. Legal Aspects of Electronic Money. In In. Blažek, J. (ed.) System of Financial Law: Financial Markets. Brno: Masaryk University, Faculty of Law, 2015. s. 265-276, 12 s. ISBN 978-80-210-7828-4.
 52. PROROK, Vladimír. Liberal model of state and possibilities of public control: the experience of the Czech Republic. In In The formation of a civil society in Russia: Strategies and Management. Moscow: Analytik, 2015. s. 330-340, 11 s. ISBN 978-5-905675-65-2.
 53. SCHLOSSBERGER, Otakar a Eva DUCHÁČKOVÁ. Life insurance and the role of Financial arbitrator for the resolution of disputes within life instance. In Proceedings of the 7th internationanal scientific conference Finance and Performance of Firms in Science, Education and Practice. Zlín: T. Bata University, 2015. s. 217-231. ISBN 978-80-7454-482-8.
 54. NEČAS, Stanislav, V. PORADA a R. RAK. Management bezpečnosti a jeho psychologické aspekty. In Případové studie primárního zajištění místa zásahu. Karlovy Vary: Vysoká škola Karlovy Vary, 2015. s. 186-201, 16 s.
 55. MIHOLA, Jiří a Petr WAWROSZ. Manažerská dynamická produkční funkce. In Hradecké ekonomické dny 2015, díl II. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. s. 267-273, 7 s. ISBN 978-80-7435-547-9.
 56. KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Zuzana a Karel LACINA. Manažerské přístupy ve veřejné správě. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s, 2015. 160 s. Edice EUPRESS. ISBN 978-80-7408-115-6.
 57. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Marketing na VŠFS. Xadonia, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2015, č. 2, s. 4.
 58. KAŠÍK, Milan a Karel HAVLÍČEK. Marketing při utváření podnikové strategie. 3. aktualizované vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2015. EUPRESS. ISBN 978-80-7408-100-2.
 59. ROUBAL, Ondřej a František ZICH. Marketingová sociologie. Marketingové komunikace a moderní společnost. Praha: Eupress, 2015. 121 s. ISBN 978-80-7408-102-6.
 60. MIHOLA, Jiří a Jana KOTĚŠOVCOVÁ. Metodika analýzy vývoje tržeb produkce. In Hradecké ekonomické dny 2015, díl II. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. s. 258-266, 7 s. ISBN 978-80-7435-547-9.
 61. ZICH, František. Mezigenerační proměny způsobu života na Hlučínsku - Vztah minulosti a hlučínské identity. první. Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2015. 355 s. Studie, 116. svazek. ISBN 978-80-7419-190-9.
 62. ZNEBEJÁNEK, F. a Petra ANÝŽOVÁ. Mezigenerační proměny způsobu života na Hlučínsku - Modernizační procesy. první. Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2015. 355 s. Studie, 166. svazek. ISBN 978-80-7419-190-9.
 63. ANÝŽOVÁ, Petra. Mezigenerační proměny způsobu života na Hlučínsku - Modernizační procesy na Hlučínsku ve světle statistických dat. první. Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2015. 355 s. Studie, 166. svazek. ISBN 978-80-7419-190-9.
 64. ROUBAL, Ondřej a F. ZNEBEJÁNEK. Mezigenerační proměny způsobu života na Hlučínsku - Teorie modernity a modernizace. první. Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2015. 355 s. Studie, 116. svazek. ISBN 978-80-7419-190-9.
 65. VALENČÍK, Radim a Petr WAWROSZ. Mikroekonomická analýza skrytých stránek korupce. Scientia et Societas, Praha: Newton College, 2015, roč. 11, č. 1, s. 3-22. ISSN 1801-7118.
 66. LÁNSKÝ, Jan, Jakub LOKOČ, J. MOŠKO, T. GROŠUP, P. ČECH a T. SKOPAL. MLES: Multilayer Exploration Structure for Multimedia Exploration. In Morzy, T., Valduriez, P., Bellatreche, L. (Eds). New Trends in Databases and Information Systems: ADBIS 2015. Switzerland: Springer International Publishing, 2015. s. 135-144, 10 s. ISBN 978-3-319-23200-3.
 67. KOMÁREK, Luboš a M. MOTL. Monetary Policy and Oil Prices in a Small Open Economy. In Proceedings of the International Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences (GB15_Thai Conference). Bangkok, Thailand, 2015. ISBN 978-1-941505-22-9.
 68. BUDÍK, Josef. Motivace pro vznik vzdělávacího programu. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. s. 73 - 81. ISBN 978-80-7509-287-8.
 69. STRAUS, Jiří. Možnosti počítačové simulace v kriminalistickém experimentu ve znaleckém zkoumání. In Bruna, E., Straus, J. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2015. s. 189-203. ISBN 978-80-7408-112-5.
 70. KNIHOVÁ, Ladislava. Multimediální obsah a jeho integrace do výuky ESP. In VEVERKOVÁ, Darina, Zuzana DANIHELOVÁ a Marek ĽUPTÁK.. Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte – elektronická podpora vzdelávania: Recenzovaný vedecký zborník. Zvolen: TU Zvolen, 2015. s. 55-66, 11 s. ISBN 978-80-228-2797-3.
 71. VOSTATEK, Jaroslav. Návrh důchodové reformy ANO. Český penzijní systém a návrhy na jeho reformu. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2015. 33 s.
 72. PORADA, V., R. RAK a Eduard BRUNA. Některé negativní aspekty globalizace ovlivňující fenomén národní kultury. In Svoráková, S., Greňová, K. Globalizácia a fenomén národnej kultúry. Podhájska: Východoeurópska agentura pre rozvoj, 2015. 189 s. ISBN 978-80-89608-17-1.
 73. ČERVENKA, Miroslav. Nová mezinárodní doporučení proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Bezpečnostní teorie a praxe, Praha: Policejní akademie ČR, 2015, č. 1, s. 125-132. ISSN 1801-8211.
 74. KRÁL, J. a Michal ŽEMLIČKA. Novel Software Engineering Attitudes for Bussiness-Oriented Information Systems. In Computational Science and Its Applications -- ICCSA 2015: 15th International Conference. Banff, AB, Canada, Part V, vol 9159 in series Lecture Notes in Computer Science. Švýcarsko: Springer International Publishing, 2015. s. 193-205, 13 s. ISBN 978-3-319-18801-0. doi:10.1007/978-3-319-21413-9_14.
 75. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Od mateřinky po univerzitu. Reflex : CS - Společenský týdeník, Praha: RX, 2015, s. 5. ISSN 0862-6634.
 76. SCHLOSSBERGER, Otakar. Ochrana spotřebitele v bankovnictví. In Hradecké ekonomické dny 2015, díl III. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. s. 40-49, 10 s. ISBN 978-80-7435-548-6.
 77. PAVLÁT, Vladislav. On Financial Market and Financial Infrastructures Growth. In Hesková, M. a kol. Konkurenceschopnost regionů a firem ve sjednocující se Evropě. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2015. s. 138-145, 8 s. ISBN 978-80-87472-84-2.
 78. ČECHÁK, Vladimír. On the Enhancement of Efficiency and Quality of Profesional-Technical Education. In Present Day of Innovations 5. Lomza: Printing House of Lomza State University of Applied Sciences, 2015. s. 82-95. ISBN 978-83-60571-35-4.
 79. BŘEČKOVÁ, Pavla. Osvěžte své podnikání. Využijte Paretův princip. Trade News, Praha: Antecom, 2015, IV, I, s. 73. ISSN 1805-5397.
 80. VOSTATEK, Jaroslav. Otto von Bismarck a sociální modely. In In Loužek, M. (ed.). Otto von Bismarck. 200 let od narození. Praha: Institut Václava Klause, 2015. s. 35-58, 24 s. ISBN 978-80-7542-001-5.
 81. HELÍSEK, Mojmír. Perspectives of the accession of the Czech Republic to the euro area in terms of the price level convergence. Economics and Sociology, Szczecin, Poland: Centre of Sociological Research, 2015, roč. 8, č. 2, s. 28-35. ISSN 2071-789X. doi:10.14254/2071-789X.2015/8-2/3.
 82. HRADEC. Pojištění – pojmy a terminologie. Transport magazín, Praha: ČESMAD Bohemia, 2015, č. 5, s. 20-22.
 83. BUDÍK, Josef a Vladimír NULÍČEK. Porovnání výsledků testů hodnocených člověkem a hodnocených počítačem. In Danielová, L., Hlaďo, P., Horáčková, M., Janderková, D., Kamanová, L., Vyleťal, P.. Rozvoj kompetencí vzdělavatelů v kontextu moderního pojetí vzdělávání. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. s. 125-128. ISBN 978-80-7509-256-4.
 84. PAVLÁT, Vladislav, Otakar SCHLOSSBERGER, Josef BUDÍK, Yvona LEGIERSKÁ, Martin VÍCHA, Miroslav ZETEK a Eliška KVAPILOVÁ. Postavení, výsledky a výhledy vybraných bank v ČR. Praha: Edice EUPRESS, 2015. 134 s. ISBN 978-80-7408-110-1.
 85. MAREŠ, David. Prediction of Mortage Market Development through Factors Obtained in a Scoring Model. Journal of Finance and Bank Management, Madison, 2015, roč. 3, č. 1, s. 134-138. ISSN 2333-6064.
 86. HELÍSEK, Mojmír a Roman MENTLÍK. Price Convergence to the Euro Area and Preparedness of the Czech Republic for the Adoption of the Euro. International Journal of Business and Management Study – IJBMS, New York: IRED, 2015, roč. 2, č. 1, s. 155-159. ISSN 2372-3955.
 87. VESECKÁ, Renata. Problematika aplikace institutu utajovaného svědka v trestním řádu. In In Bruna, E., Straus, J. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s, 2015. s. 234-239, 6 s. ISBN 978-80-7408-112-5.
 88. ŽEMLIČKA, Michal a J. KRÁL. Pros and Cons of Software Standards Use. In S. Mumtaz, J. Rodriguez, M. Katz, Ch. Wang, A. Nascimento. Wireless Internet: 8th International Conference. WICON 2014. Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering. Heidelberg: Springer International Publishing, 2015. s. 147-152, 6 s. ISBN 978-3-319-18801-0. doi:10.1007/978-3-319-18802-7_21.
 89. MATĚJŮ, Petr. Překážky na cestě k technickému vzdělání, Část 1: problém začíná již na základní škole. MM Průmyslové spektrum, MM publishing, s.r.o, 2015, č. 9, s. 28-29. ISSN 1212-2572.
 90. MATĚJŮ, Petr. Překážky na cestě k technickému vzdělání, Část 2: Tři podmínky: matematika, matematika, matematika. MM Průmyslové spektrum, MM publishing, s.r.o, 2015, č. 10, s. 28-29. ISSN 1212-2572.
 91. VALENČÍK, Radim a T. OTÁHAL. Příčiny problémů boje s korupcí ve střední a východní Evropě z pohledu teorie redistribučních systémů: Proti čemu a jak bojovat? Scientia et Societas, Praha: Newton College, 2015, roč. 11, č. 1, s. 23-43. ISSN 1801-7118.
 92. NEČAS, Stanislav, Lukáš PORADA a P. POLÁK. Psychologie, psychiatrie a sexuologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. 1 s. ISBN 978-80-7380-558-6.
 93. DRÁBEK, Tomáš, Michal TOMČÍK a Pavel ROSENLACHER. Působení hudby v marketingové komunikaci z pohledu neuromarketingu. In Radim Bačuvčík. Teorie a praxe v marketingové komunikaci. 1. vyd. Zlín: VeRBuM, 2015. s. 138-149, 12 s. ISBN 978-80-87500-68-2.
 94. MERTL, Jan. Question Marks of Special Pension Schemes. In Theoretical and Practical Aspects of Public Finance. Praha: Oeconomica, 2015. s. 156-162, 7 s. ISBN 978-80-245-2094-0.
 95. MATES, Pavel. Recenze knihy: Cogan, R. Zákon o krajích. Bulletin advokacie, Praha 1: Česká advokátní komora, 2015, s. 1. ISSN 1806-8280.
 96. MATES, Pavel. Recenze knihy: Frumarová, K. Nicotnost správního rozhodnutí. Správní právo : Odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva, Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2015, XLVIII, č. 3. ISSN 0139-6005.
 97. BRUNA, Eduard a K. VEVERKOVÁ. Recenze knihy Mitsilegas, V. The Criminalisation of Migration in Europe. Challenges for Human Rights and the Rule of Law. London: Springer, 2015. 110 s. ISBN 978-3-319-12657-9. Kriminalistika : časopis pro kriminalistickou teorii a praxi, Praha: Magnet-Press, 2015, XXXXVIII, č. 2, s. 148-150. ISSN 1210-9150.
 98. MATES, Pavel. Recenze knihy: Smejkal, V. Kybernetická kriminalita. Bulletin advokacie, Praha: Česká advokátní komora, 2015, č. 6, s. 67. ISSN 1210-6348.
 99. ROUBAL, Ondřej. Recenze knihy: Zahrádka, P., Consumer Culture: History, Theory and Research. Communication Today, Trnava: Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, 2015, roč. 6, č. 1, s. 100-102. ISSN 1338-130X.
 100. ROUBAL, Ondřej. Recenze knihy: Zahrádka, P. Spotřební kultura: Historie, teorie a výzkum. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2015, roč. 51, č. 1, s. 181-185. ISSN 0038-0288.
 101. BUDINSKÝ, Petr. Relationship between Sovereign Ratings and CDS Prices. In Dyczkowska, Kuźdowicz. Controlling and Knowledge. Wroclaw: Publishing House of Wroclaw University of Economics, 2015. ISBN 978-83-7695-414-1.
 102. MATĚJŮ, Petr a Petra ANÝŽOVÁ. Role lidského kapitálu v úspěchu na trhu práce: srovnání šesti evropských zemí participujících na projektu PIAAC. Sociológia, Bratislava: Sociologický ústav, 2015, roč. 47, č. 1, s. 31-65. ISSN 0049-1225.
 103. LACINA, Karel a Pavla BŘEČKOVÁ. Rural Areas and Tourism Industry. In Klímová, V, Zítek, V (eds). XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 750-755. ISBN 978-80-210-7861-1.
 104. HRADEC. Řešení pojistných událostí v návaznosti na nový občanský zákoník – pokračování 3. Praha: ČESMAD Bohemia, 2015.
 105. HRADEC, Milan. Řešení pojistných událostí v návaznosti na nový občanský zákoník – pokračování 4. Praha: ČESMAD Bohemia, 2015.
 106. HRADEC, Milan. Řešení pojistných událostí v návaznosti na nový občanský zákoník – pokračování 5. Praha: ČESMAD Bohemia, 2015.
 107. SCHLOSSBERGER, Otakar. SEPA – příležitost pro všechny? Historické souvislosti. Praha: Česká národní banka, 2015.
 108. VOSTATEK, Jaroslav. Sociální a správní modely důchodového pojištění a spoření. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2015. 29 s.
 109. VOSTATEK, Jaroslav. Sociální modely financování dlouhodobé péče. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2015. 20 s.
 110. NEČAS, Stanislav a R. RAK. Společenská nutnost profesionální přípravy pracovníků. In Případové studie primárního zajištění místa zásahu. Karlovy Vary: Vysoká škola Karlovy Vary, 2015. s. 179-213, 35 s. ISBN 978-80-87236-27-7.
 111. KLIČKA, Pavel. Společná měna – dopady společné měny na vybrané makroekonomické ukazatele. In Pána, L. a kol.. Integrovaná Evropa současnosti a budoucnosti – reflexe třiceti let od podpisu Schengenské úmluvy. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2015. s. 18-27. ISBN 978-80-87472-83-5.
 112. NULÍČEK, Vladimír. Srovnání různých metod testování studentů na vysoké škole. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. s. 365-373, 9 s. ISBN 978-80-7509-287-8.
 113. ANÝŽOVÁ, Petra. Srovnatelnost postojových škál v komparativním výzkumu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 262 s. ISBN 978-80-244-4447-5.
 114. LÁNSKÝ, Jan a D. MAREŠ. Struktura likvidních položek oběžných aktiv v odvětví těžba a dobývání. In Jedlička, P. Hradecké ekonomické dny 2015, díl II. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. s. 123-128, 6 s. ISBN 978-80-7435-547-9.
 115. ELIÁŠ, Karel. Study Options to gain Marcom Competencies. Czech Marketplace, Americká obchodní komora v Praze, 2015.
 116. MATĚJŮ, Petr. Školy diskriminují chlapce. Reflex : CS - Společenský týdeník, Praha: RX, 2015, č. 27, s. 50-53. ISSN 0862-6634.
 117. LEGIERSKÁ, Yvona a Otakar SCHLOSSBERGER. Tax Evasion in the Czech Republic. první. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. 430 s. Tax Law vs Tax Frauds. ISBN 978-80-8152-304-5.
 118. MERTL, Jan. The Transformation of Czech Public Health Insurance to Earmarked Health Tax. In 19th International Conference. Current Trends in the Public Sector Research 2015. Brno: Masarykova Univerzita, 2015. s. 258-265. ISBN 978-80-210-7532-0.
 119. VALENČÍK, Radim a Petr WAWROSZ. Transferred price and the sector of productive services as the key preconditions to smart, sustainable, and inclusive growth. Economy&Business, Bulharsko, Burgas: Science Events Ltd, 2015, č. 9, s. 179-194. ISSN 1314-7242.
 120. KUNZ, Vilém a J. MÍSAŘ. Uplatňování společensky odpovědného chování a CSR reportování v energetické skupině Czech Coal. Acta Universitatis Matthiae Belii, Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2015, roč. 17, č. 1. ISSN 1338-4430.
 121. MATES, Pavel. Veřejné ozbrojené zbory a ústavněprávní aspekty zásahů do základných práv a svobod podle prvého oddílu druhé hlavy Listiny základných práv a svobod. In Verejná správa. Základné práva a svobody. Krakow: Spolek Slovákov v Polsku, 2015. s. 27-60, 34 s. ISBN 978-83-7490-906-8.
 122. JANKŮ, Martin. VOLNÝ POHYB DŮKAZŮ V TRESTNÍCH VĚCECH V RÁMCI EU. In Eduard Bruna, Jiří Straus. TRESTNĚ PRÁVNÍ A KRIMINALISTICKÉ ASPEKTY DOKAZOVÁNÍ. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2015. s. 64-71, 8 s. ISBN 978-80-7408-112-5.
 123. MATĚJŮ, Petr. VŠFS v mezinárodním srovnání. Xadonia, Praha: VŠFS, o.p.s. 2002, 2015, č. 1, s. 10-13.
 124. HRADEC, Milan. Vybrané aspekty promlčení a prekluze v občanskoprávních vztazích. Transport magazín, Praha: ČESMAD Bohemia, 2015, č. 6, s. 23-25.
 125. LÁNSKÝ, Jan, Jana KOTĚŠOVCOVÁ a Gabriela DLASKOVÁ. Vyplněnost položek účetních závěrek u akciových společností podle odvětví CZ-Nace. In Hradecké ekonomické dny 2015, díl II. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. s. 114-122, 9 s. ISBN 978-80-7435-547-9.
 126. BUDÍK, Josef. Vývoj kapitálových trhů, možná před novou krizí. In Hradecké ekonomické dny 2015. Díl I. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. s. 119-123, 5 s. ISBN 978-80-7435-546-2.
 127. PRŮŠA, Ladislav. Význam starobních důchodů při zabezpečení potřeb seniorů v závislosti na míře jejich soběstačnosti v ČR. Economic Review, Bratislava: University of Economics, 2015, roč. 44, č. 3, s. 323-338. ISSN 0323-262X.
 128. LÁNSKÝ, Jan, B. MÜNZER, Jakub LOKOČ, K. SCHÖFFMANN, M. FABRO, M. J. PRIMUS a T. SKOPAL. What are the salient keyframes in short casual videos? An extensive user study using a new video dataset. In In Proceedings of 2015 IEEE International Conference on Multimedia & Expo Workshops (ICMEW 2015). Turin, 2015. s. 1-6, 6 s. ISBN 978-1-4799-7079-7.
 129. BŘEČKOVÁ, Pavla a Karel HAVLÍČEK. Youth Entrepreneurship and Changes in Business Environment: Case of the Czech Republic (chapter 8). In A.S. Gubik. A. S., Wach, K. (Eds.). Institutional Aspects of Entrepreneurship. Miskolc: University of Miskolc, 2015. s. 111-129, 19 s. ISBN 978-963-358-093-6.
 130. MATES, Pavel. Základy správního práva trestního. 6. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015. 204 s. ISBN 978-80-7400-567-1.
 131. MATES, Pavel, F. VAVERA, P. HULINSKÝ, P. MLSNA, K. CHRÁSTKOVÁ, L. DOLEŽÍLEK a J. ŠKODA. Zákon o státní službě s poznámkami. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. 317 s. ISBN 978-80-7380-518-0.
 132. STRAUS, Jiří. Zamyšlení nad vztahem kriminalistika a forenzní vědy. Kriminalistika : časopis pro kriminalistickou teorii a praxi, Praha: Magnet-Press, 2015, roč. 47, č. 2, s. 112-119. ISSN 1210-9150.
 133. HAVLÍČEK, Karel. Zápisky z Moskvy. Praha: Antecom, 2015.
 134. 2014

 135. BELÁS, J., J. HABÁNIK, Eva CIPOVOVÁ a P. NOVÁK. Actual Trends in Business Risks for Small and Medium Enterprises. Case Studies from the Czech Republic and Slovakia. Economic studies, Sofie: Economic Research Institute at BAS, Bulgarian Academy of Sciences, 2014, roč. 17, č. 4, s. 159-181. ISSN 0205-3292.
 136. MIHOLA, Jiří a Petr WAWROSZ. Alternativní metoda měření extenzivních a intenzivních faktorů změny HDP a její aplikace na vývoj HDP USA a Číny. Politická ekonomie, Praha: Vysoká škola ekonomická, 2014, č. 5, s. 583-605. ISSN 0032-3233.
 137. HAVLÍČEK, Karel, Ivana TURKOVÁ a Gabriela DLASKOVÁ. Analysis of Large-Scale Privatisation in the Czech Republic in the Years 1991-2005 on the Sample of Selected Privatised Companies. Entrepreneurial Business and Economics Review, Krakow: Cracow University of Economics, 2014, roč. 2, č. 4, s. 51-70. ISSN 2353-883X.
 138. MIHOLA, Jiří a Petr WAWROSZ. Analysis of long-run GDP development in the USA, the EU15, China and the USSR/Russia. Statistika, Praha: Český statistický úřad, 2014, roč. 94, č. 4, s. 15-28. ISSN 0322-788X.
 139. SCHLOSSBERGER, Otakar, Jaroslav BRADA, Naďa BLAHOVÁ, Josef BUDÍK, Michaela KATOLICKÁ, Petra KORBASOVÁ, Vladislav PAVLÁT, Ján SUGÁR a Adriana VAVRUŠKOVÁ. Anti Money Laundering. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. 117 s. Eupress. ISBN 978-80-7408-090-6.
 140. MIHOLA, Jiří, Petr WAWROSZ a Jana KOTĚŠOVCOVÁ. Are System Approaches Still Based on Mathematical Models. In Böhmová, L., Pavlíček, A. Systém approaches´14 – Systems thinking and global problems of the world. Praha: Publishing Oeconomica, 2014. s. 12-16, 5 s. ISBN 978-80-245-2074-2.
 141. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Asii a Ameriku propojuje právě Evropa. 2014.
 142. RAK, R., V. PORADA a Eduard BRUNA. Basic trends and threats of cyber crime endangering the safety of individuals and countries in Europe. In Safety of Children and youth. Current Problems, Different Perspective. Chelm: Państwowa wyższa szkoła zawodowa w Chełmie, 2014. s. 27-40, 14 s. ISBN 978-83-61149-70-5.
 143. WAWROSZ, Petr a Michal BLAHOUT. Behavioral Economics and Cyber Crime. European Scientific Journal, Special edition, Portugalsko, 2014. ISSN 1857-7881.
 144. DAŇHEL, Jaroslav a Eva DUCHÁČKOVÁ. Behavioural and Empirical Topics for Discussion on Economic Science Paradigms. Acta VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014, roč. 8, č. 2, s. 100-112. ISSN 1802-792X.
 145. BUDINSKÝ, Petr a V. SVOBODA. Can telecommunications play an important role in diversifying investment risk? The New Economy, Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2014, s. 47-58. ISSN 1336-1732.
 146. ZÁPAL, Jan. Consumption Tax Incidence: Evidence from Natural Experiment in the Czech Republic. Acta VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014, roč. 8, 2/2014, s. 149-166. ISSN 1802-792X.
 147. SIEGLOVÁ, Dagmar. Critical thinking methods as a powerful tool for teaching and learning english on an academic level. In UNICOM 2014. Pardubice: Univerzita Pardubice, Jazykové centrum, 2014. s. 62-67, 6 s. ISBN 978-80-7395-862-6.
 148. BELÁS, J., Eva CIPOVOVÁ a V. DEMJAN. Current Trends in Area of Satisfaction of Bank Clients in the Czech Republic and Slovakia. Transformations in Business & Economics, Lithuania: Vilnius University, Brno University of Technology, University of Latvia, 2014, roč. 13, č. 3, s. 219-234. ISSN 1648-4460.
 149. VOSTATEK, Jaroslav. České doplňkové penzijní spoření: ukázka vládního selhání, dobývání renty a fiskální iluze. In Valenčík, R.. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z pracovní části 17. ročníku mezinárodní vědecké konference. Edice EUPRESS, číslo 206. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 132-144. ISBN 978-80-7408-105-7.
 150. NEČAS, S., V. PORADA, Eduard BRUNA a P. IBL. Člověk a jeho role v bezpečnostním systému organizace. In Význam ľudského potenciálu v regionálním rozvoji. Podhájska: Východoeurópska agentura pre rozvoj, 2014. s. 95-108. ISBN 978-80-89608-19-5.
 151. STARÝ, Marek. Čtyři reverzy k zemi z doby jagellonské ve fondu Archiv České koruny. Právněhistorické studie 38, Praha: Karolinum, 2014, č. 2, s. 97-107. ISSN 0079-4929.
 152. VYBÍHAL, Václav. Daňové právo v praxi finančních úřadů. In Nové trendy 2014. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2014. s. 452-459, 8 s. ISBN 978-80-87314-67-8.
 153. STARÝ, Marek. Decline of Nobleman from the Perspective of Bohemian Land Law in the early modern times. Indirect Reflection of the social Perspection? In Vymětalová, K., Jirásek, Z.. Historisation of Central Europe. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav historických věd, 2014. s. 215-234, 20 s. ISBN 978-80-7510-098-6.
 154. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Den s… Bohuslavou Šenkýřovou. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014.
 155. VOSTATEK, Jaroslav. Designing old-age pensions. In Szczepański, M., Brzecczek, T., Gajowiak, M. Systemy zabezpieczenia spolecznego wobec wyzwaň demograficznych i rynkowych. Social Security systems against the challenges of demographics and market. Poznań: Publishing House of Poznan University of Technology, 2014. s. 17-46. ISBN 978-83-7775-344-6.
 156. PETRŮ, Naděžda a Maroš MAREJKA. Determinants of Management of the 21st Century, their Impact on Communication and the University Education. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, Hradec Králové: Magnanimitas, 2014, roč. 4, č. 2, s. 30-34. ISSN 1804-7890.
 157. ŠNAJDAR, Jiří. Dokáže naše euroatlantická civilizace působit silou pozitivního příkladu? In In Valenčík, R.. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z pracovní části 17. ročníku mezinárodní vědecké konference. Praha: EUPRESS, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s, 2014. s. 174-176, 3 s. ISBN 978-80-7408-105-7.
 158. NOVÁK, Josef. Dopravní logistika v malých a středních podnicích. In Nové trendy 2014. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2014. s. 164-170, 7 s. ISBN 978-80-87314-67-8.
 159. MIHOLA, Jiří a Petr WAWROSZ. Dynamická produkční funkce jako nástroj řízení firmy. In Nové trendy 2014. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2014. s. 148-155, 7 s. ISBN 978-80-87314-67-8.
 160. ČECHÁK, Vladimír. Education in (for) knowledge Society. In Várkoly. Present day Trends of Innovations. 2014. s. 48-59, 12 s. ISBN 978-80-260-6150-2.
 161. HEISSLER, Herbert, Michal BEZVODA, Michal BLAHOUT, Petr BUDINSKÝ, Aleš PETRÁK a Dominik STROUKAL. Ekonomie Bitcoinu, Analýza a modelování bitcoinu v rozvinutém stádiu. 1. vyd. Praha: Vysoká finanční a správní, o . p s., 2014. 94 s. EUPRESS. ISBN 978-80-7408-104-0.
 162. LACINA, Karel. Essence of Destination Management. In Hotelnictví, Turismus a Vzdělávání. Praha: Vysoká škola hotelová, 2014. ISBN 978-80-87411-60-5.
 163. JINDŘICHOVSKÁ, I. a Šárka KOCMANOVÁ. Ethics at Universities – contemporary ethical dilemmas. In Valenčík, R.. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z pracovní části 17. ročníku mezinárodní vědecké konference. Edice EUPRESS, číslo 206. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 38-45, 8 s. ISBN 978-80-7408-105-7.
 164. KRÁL, Jaroslav a Michal ŽEMLIČKA. Experience with Real-Life Students' Projects. In Ganzha, M., Maciaszek, L., Paprzycki, M.. Proceedings of the 2014 Federated Conference on Computer Science and Information Systems. Warsaw: Annals of Computer Science and Information Systems, 2014. s. 827-833, 7 s. ISSN 2300-5963.
 165. PAVLÁT, Vladislav a Otakar SCHLOSSBERGER. Faktoring v ČR – současný stav a perspektiva vývoje. Finančné trhy, Bratislava: Derivat, 2014, č. 4. ISSN 1336-5711.
 166. BÍLKOVÁ, Diana. Financial Recession and the Wages of the Czech Employees by Educational Attainment. Journal of US-China Public Administration, New York: David Publishing Company, 2014, roč. 11, č. 10, s. 839-851.
 167. VOSTATEK, Jaroslav a Yvona LEGIERSKÁ. Financial services: Low Taxation and High Subsidization. In Marek Niňaj, Miroslava Záhumenská. Finance and Risk 2014. Bratislava: University of Economics in Bratislava, 2014. s. 298-306, 9 s. ISBN 978-80-225-3991-3.
 168. TICHÝ, Jaromír. Financing of tertiary education: the Czech Republic and Europe. Ekonomické listy VŠEM, Praha: Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, 2014, roč. 5, č. 1, s. 3-15. ISSN 1804-4166.
 169. VYBÍHAL, Václav a M. CEDIDLOVÁ. Fiscal Effectiveness of Investment Incentives and Competition. Vilnius: Versus Aureus, 2014. 162 s. ISBN 978-9955-34-498-8.
 170. JURÁSEK, Miroslav. Francis Fukuyama a jeho teze „Konec historie“. Politické vedy, Banská Bystrica: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov – UMB, 2014, roč. 17, č. 3, s. 189-217. ISSN 1338-5623.
 171. KUBÍČKOVÁ, Dana, Irena JINDŘICHOVSKÁ a Šárka KOCMANOVÁ. Globalization and cultural differences in financial reporting. In In Löster, T., Pavelka, T. (eds). Proceedings of the 8th International Days of Statistics and Economics. Praha: VŠE, 2014. s. 785-794, 10 s. ISBN 978-80-87990-02-5.
 172. PROROK, Vladimír a I. ŠVIHLÍKOVÁ. Globalnaja ekonomika: pesrspektivy, dinamika, problémy. In Aktualnije problémy ekonomiky v uslovijach reformirovania sovremenogo obšestva. Marialy III. : meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, Belgorod, 2014. s. 30-36, 7 s. ISBN 978-5-9571-1047-7.
 173. BŘEČKOVÁ, Pavla. High performance work system in companies. In Valenčík, R.. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z pracovní části 17. ročníku mezinárodní vědecké konference. Edice EUPRESS, číslo 206. Praha: Vydala Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 2-8, 7 s. ISBN 978-80-7408-105-7.
 174. POTOCKÝ, Tomislav. Hospodářská lingvistika v proměnách paradigmatu. In Jazyk – kultúra- spoločnosť 2. Nitra: Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2014. s. 105-110, 6 s. ISBN 978-80-558-0698-3.
 175. MIHOLA, Jiří a Petr WAWROSZ. How to indicate firm´s intensive and extensive development. In Economics and Business Management in the 21st Century. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. s. 99-109. ISBN 978-80-248-3520-4.
 176. FRAIT, Jan a V. TOMŠÍK. Impact and Implementation Challenges of the Basel Framework for Emerging, Developing and Small Economies. Comparative Economic Studies, Palgrave Macmillan, 2014, roč. 56, č. 4, s. 493-516. ISSN 0888-7233.
 177. KUBÍČKOVÁ, Dana a I. JINDŘICHOVSKÁ. Impact of IFRS Reporting on Prediction of Development of Financial Conditions of Czech Firms. International Journal of Business and Social Science, 2014, roč. 5, č. 1, s. 215-225. ISSN 2219-1933.
 178. BUDINSKÝ, Petr a V. SVOBODA. Impact of the Latest Financial Crisis on the Telecommunications Sector. In Financie a riziko 2014, časť 2. Bratislava: Ekonóm, 2014. s. 60-68, 9 s. ISBN 978-80-225-3992-0.
 179. PETRŮ, Naděžda, Milan KAŠÍK a Maroš MAREJKA. Innovation in Quality Management of a University and its Communication. Grant journal, Hradec Králové: Magnanimitas, 2014, roč. 3, č. 2, s. 56-60. ISSN 1805-0638.
 180. SCHRÁNIL, Pavel. Interní audit lidského kapitálu. In Valenčík, R.. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z pracovní části 17. ročníku mezinárodní vědecké konference. Edice EUPRESS, číslo 206. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 92-95. ISBN 978-80-7408-105-7.
 181. KUBÍČKOVÁ, Dana a I. JINDŘICHOVSKÁ. Is there a lack of economic theory in economic education? A pilot study in the englishspeaking world and the CEE. In IFRS-global rules and local use. Praha: Anglo-American University, 2014. s. 103-112. ISBN 978-80-87658-12-3.
 182. BŘEČKOVÁ, Pavla. Jak se daří po roce, český strojaři? Trade News, Praha: Antecom, 2014, III, č. 4, s. 48-49. ISSN 1805-5397.
 183. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Jak šel čas s Vysokou školou finanční a správní. Xadonia, Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014, č. 3, s. 8-9.
 184. PERTOLD-GEBICKÁ, Barbara. Job Market Polarization and Employment Protection in Europe. Acta VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014, roč. 8, 2/2014, s. 132-148. ISSN 1802-792X.
 185. TICHÝ, Jaromír. K otázce financování vzdělání. In Valenčík, R.. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z pracovní části 17. ročníku mezinárodní vědecké konference. Edice EUPRESS, číslo 206. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 96-99. ISBN 978-80-7408-105-7.
 186. VYBÍHAL. K problematice daňových doměrků. In Daně – teorie a praxe 2014. Brno: Akademie STING, 2014. s. 116–122, 7 s. ISBN 978-80-87482-21-6.
 187. ČECHÁK, Vladimír. K vybraným logicko-sémantickým aspektům interpretace. In Gerloch, A.. Viktor Knapp. Vědecké dílo v proměnách času. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. s. 191-201, 11 s. ISBN 978-80-7380-509-8.
 188. MERTL, Jan. Ke vztahům mezi penzijním a zdravotnickým systémem. In Valenčík, R.. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Praha: EUPRESS, 2014. s. 119-125, 7 s. ISBN 978-80-7408-105-7.
 189. MERTL, Jan. Ke vztahům mezi penzijním a zdravotnickým systémem. In Valenčík, R.. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z pracovní části 17. ročníku mezinárodní vědecké konference. Edice EUPRESS, číslo 206. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 119-125. ISBN 978-80-7408-105-7.
 190. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana. Komparace finanční výkonnosti penzijních fondů ve světě a problémy s tím spojené. In Valenčík, R.. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z pracovní části 17. ročníku mezinárodní vědecké konference. Edice EUPRESS, číslo 206. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 116-118. ISBN 978-80-7408-105-7.
 191. PETRŮ, Naděžda a Maroš MAREJKA. Komunikace při rozvoji kvalitního vysokoškolského vzdělávání. In Evropské pedagogické forum 2014. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 379-387, 9 s. ISBN 978-80-87952-05-4.
 192. PETRŮ, Naděžda a Maroš MAREJKA. Komunikační potenciál médií, možnosti jejich využití v komunikaci vysoké školy s veřejností. In Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. roč. V. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 495–504, 10 s. ISBN 978-80-87952-07-8.
 193. KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Zuzana a M. JELÍNKOVÁ. Komunitní přístupy k rozvoji venkova: účinný nástroj regionální politiky po roce 2014? In Veřejná správa 2014. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 119-129, 11 s. ISBN 978-80-7395-828-2.
 194. ČECHÁK, Petr. Koncept „rozfázování“ odchodu do starobního důchodu – nastínění základních tezí. In Valenčík, R.. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z pracovní části 17. ročníku mezinárodní vědecké konference. Edice EUPRESS, číslo 206. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 102-108. ISBN 978-80-7408-105-7.
 195. PORADA, V., Eduard BRUNA a Jiří STRAUS. Kriminalistická metodika vyšetřování dopravních nehod. In Zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil. Vyškov: Velitelství výcviku-Vojenská akademie, 2014. s. 31-44, 14 s. ISBN 978-80-904625-6-4.
 196. KONRÁD, Z., V. PORADA, Jiří STRAUS a J. SUCHÁNEK. Kriminalistika: Teorie, metodologie a metody kriminalistické techniky. první. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. 318 s. ISBN 978-80-7380-535-7.
 197. STROUKAL, D., M. BLAHOUT a Herbert HEISSLER. Kryptoměry jako marketingový nástroj. In Nové trendy 2014. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2014. s. 219-226, 8 s. ISBN 978-80-87314-67-8.
 198. VALENČÍK, Radim a Jiří MIHOLA. LIDSKÝ KAPITÁL A INTENZIVNÍ EKONOMICKÝ RŮST. In Ing. Tomáš Löster, Ph.D., doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.. Reprodukce lidského kapitálu – vzájemné vazby a souvislosti. 24. – 25. listopadu 2014. Slaný: Libuše Macáková, MELANDRIUM, 2014. s. 551-563. ISBN 978-80-87990-03-2.
 199. KONEČNÝ, Tomáš. Linkages between the Financial and Real Sectors across Interest Rate Regimes: The Case of the Czech Republic. Acta VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014, roč. 8, 2/2014, s. 113-131. ISSN 1802-792X.
 200. ZÁŠKODNÝ, Přemysl a H. ZÁŠKODNÁ. Metodologie vědeckého výzkumu. Praha: Curriculum, 2014. 204 s. ISBN 978-80-87894-03-3.
 201. JURÁSEK, Miroslav. Mexiko jako „aztécký tygr“. Reformy prezidenta Peñi Nieta. Mezinárodní politika, Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2014, roč. 06.11.2014, č. 11. ISSN 0543-7962.
 202. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana. Mezinárodní ratingové agentury a jejich význam v současné době. In In. Helísek, M. Výsledky ekonomického výzkumu: sborník z konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní. : EUPRESS, 2014. s. 13. ISBN 978-80-7408-107-1.
 203. KLESLA, Arnošt. Model synergického uspořádání programů prevence a podpory zdraví jako aplikace efektu Human Capital Contracts (HCC) v rámci strategie Zdraví 2020. In Valenčík, R.. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z pracovní části 17. ročníku mezinárodní vědecké konference. Edice EUPRESS, číslo 206. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 110-115. ISBN 978-80-7408-105-7.
 204. ROSENLACHER, Pavel, Jaroslav JANČÍK, Karolína REINEROVÁ a Vilém KUNZ. Neuromarketing jako metoda získávání zpětné vazby v marketingu. Acta Oeconomica Universitatis Selye, Komárno: the Faculty of Economics of J. Selye University, 2014, roč. 3., 2/2014, s. 152-161. ISSN 1338-6581.
 205. KREBS, Vojtěch. Nová publikace o podpoře rodin s dětmi. Fórum sociální politiky, Praha: VÚPSV, 2014, roč. 8, č. 6, s. 29-30. ISSN 1802-5854.
 206. BŘEČKOVÁ, Pavla a Endre TÓTH. Nové perspektivy řízení – holistický koncept. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2014. s. 24-32, 9 s. ISBN 978-80-87314-67-8.
 207. SCHLOSSBERGER, Otakar, Přemysl RABAN, Jarmila BRČÁKOVÁ, Libor ČIHÁK, Lenka DOBEŠOVÁ, Ladislav KRYM, Aleš ROZEHNAL, Jiří SRSTKA, Radka ZAHRADNÍKOVÁ a Adam ZÍTEK. Občanské právo hmotné: Závazkové právo. 1. vyd. Brno: Václav Klem – Vydavatelství a nakladatelství, 2014. 528 s. Raban, P. a kol. ISBN 978-80-87713-11-2.
 208. MATES, Pavel. Odvolání podle správního řádu. In Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě. Brno: Masarykova Univerzita, Právnická fakulta, 2014. s. 67-84. ISBN 978-80-210-7537-5.
 209. MATES, Pavel. Odvolání účastníkem správního řízení. Bulletin advokacie, Praha: Česká advokátní komora, 2014, roč. 2014, č. 10, s. 33-35. ISSN 1210-6348.
 210. FRAIT, Jan a Z. KOMÁRKOVÁ. Paradox of financial instability and credit risk formation. In Program and Abstract Book from the 14th Conference of the Eurasia Business and Economics Society. 2014. ISBN 978-605-64002-8-5.
 211. VALENČÍK, Radim, Petr WAWROSZ, Jan MERTL, Jaroslav VOSTATEK, Rafik BEDRETDINOV, Michal BLAHOUT, Jan ČERVENKA, Pavel ČÍRTEK, Arnošt KLESLA, Tomáš KOSIČKA, Václav LEINWEBER, Dominik STROUKAL, Jiří ŠNAJDAR a Jaromír TICHÝ. Perspektivy a financování odvětví produktivních služeb. Edice EUPRESS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. 100 s. ISBN 978-80-7408-103-3.
 212. KREBS, Vojtěch. Podpora rodin s dětmi prostřednictvím důchodového systému. In RELIK 2014. Slaný: Melandrium, 2014. s. 224-230, 7 s. ISBN 978-80-87990-03-2.
 213. MAIELLO, Giuseppe. Pohřební hostina: její funkce a význam. In Naděžda Špatenková at al.. O posledních věcech člověka.Vybrané kapitoly z thanatologie. Praha: Galen, 2014. s. 249-255, 7 s. ISBN 978-80-7492-138-4.
 214. MAIELLO, Giuseppe. Politická antropologie. In Martina CIchá a kol.. Integrální antropologie. Praha: Triton, 2014. s. 222-231, 10 s. ISBN 978-80-7387-816-0.
 215. BUDÍK, Josef a Vladimír NULÍČEK. Porovnání výsledků testů hodnocených člověkem a hodnocených počítačem. In Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. s. 22-27, 6 s. ISBN 978-80-7509-001-0.
 216. JANKŮ, Martin a Linda JANKŮ. Právo EU po Lisabonské smlouvě. první. Ostrava: KEY Publishong s.r.o., 2014. 274 s. Právo. ISBN 978-80-7418-152-8.
 217. ROUBAL, Ondřej. Predatory and alternative hedonism – from self-destruction to voluntary modesty. In In. Matúš, J., D. Petranová (eds.). Conference Proccedings from International Scientific Conference Marketing Identity 2014: Explosion of Innovations. Trnava: Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius, 2014. s. 183-198, 116 s. ISBN 978-80-8105-666-6.
 218. HELÍSEK, Mojmír a Roman MENTLÍK. Price Convergence to the Euro Area and Preparedness of the Czech Republic for the Adoption of the Euro. In Second International Conference on Advances in Social Science, Management and Human Behaviour. Zürich: Institute of Research Engineers and Doctors, 2014. s. 34-38, 5 s. ISBN 978-1-63248-032-3.
 219. NETOLICKÝ, Václav. Privatizace politické sféry, nová cesta k zářným zítřkům. Most: Okresní hospodářská komora Most, 2014.
 220. HAVLÍČEK, Karel. Proexportní pilíře AMSP ČR. Praha: Antecom, 2014.
 221. POTOCKÝ, Tomislav. Profesní německý jazyk hospodářské sféry z pohledu aplikované lingvistiky. In In Ďuricová, A. (ed). Od textu k překladu IX. Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů, 2014. s. 121-127, 7 s. ISBN 978-80-7374-119-8.
 222. NULÍČEK, Vladimír, Anna NOVÁKOVÁ a Jan LÁNSKÝ. Program na automatické generování a vyhodnocování testů znalostí aplikace MS Word. In eLearnimg 2014. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. 7 s. ISBN 978-80-7435-481-6.
 223. NOVÁK, Josef. Projekt Dunaj-Odra-Labe – vliv na rozvoj regionu. In Mendel Univ Brno. Region v rozvoji společnosti 2014. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. s. 629-639, 11 s. ISBN 978-80-7509-139-0.
 224. PETRŮ, Naděžda. Provázanost aktivit souvisejících s financováním a úspěchem vysokých škol. In Valenčík, R.. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z pracovní části 17. ročníku mezinárodní vědecké konference. Edice EUPRESS, číslo 206. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 80-91. ISBN 978-80-7408-105-7.
 225. MIHOLA, Jiří. Přehled českého školství. 1. vyd. Praha: Melius, 2014. 220 s. ISBN 978-80-87638-03-3.
 226. MATES, Pavel. Recenze: Potěšil, L., Šimíček, V. a kol. Soudní řád správní. Správní právo : Odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva, Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2014, XLVII, č. 6, s. 370-372. ISSN 0139-6005.
 227. KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Zuzana a Pavla VARVAŽOVSKÁ. Regionální potravina jako jeden z protipólů globalizace. In Zvaríková K. Kočišová K., Mišanková M.. Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´14. : Žilinská univerzita, 2014. s. 338-378. ISBN 978-80-554-0927-6.
 228. LACINA, Karel. Remarks to Management Role in Contemporary Public Administration. Journal Management:Science and Education, Žilina: Žilinská univerzita, 2014, č. 1, s. 49-51. ISSN 1338-9777.
 229. MELNÍKOVÁ, L., B. HAVRLAND a R. VALENČÍK. Rogun – Hydropower Generating Controversy in Central Asia. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae, Brno: Mendelova zem. a les. univerzita, 2014, roč. 62, č. 6, s. 1353-1361. ISSN 1211-8516.
 230. VOSTATEK. „Rovné důchody všem,“ říká prof. Vostatek. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014.
 231. BERKA, Petr. Rule-Based Prediction of Short Term Electric Load. European Scientific Journal, Portugalsko, 2014, roč. 3, September 2014 SPECIAL edition, s. 325-329. ISSN 1857-7881.
 232. HRADEC, Milan. Řešení pojistných událostí v návaznosti na nový občanský zákoník. Praha: ČESMAD Bohemia, 2014.
 233. HRADEC, Milan. Řešení pojistných událostí v návaznosti na nový občanský zákoník - pokračování. Praha: ČESMAD Bohemia, 2014.
 234. HRADEC. Řešení pojistných událostí v návaznosti na nový občanský zákoník – pokračování 2. Praha: ČESMAD Bohemia, 2014.
 235. ŠMÍD, Jan. Řízek je zlý, kobliha dobrá? Lidové noviny, Praha: Lidové noviny, 2014. ISSN 0862-5921.
 236. NĚMEC, Otakar, Petr BUCMAN a M. ŠIKÝŘ. Řízení lidských zdrojů. 2014. ISBN 978-80-7408-083-8.
 237. HRADEC, Milan. Sektor pojišťoven v ČR a tendence jeho vývoje. Finančné trhy, Bratislava: Derivat, 2014, č. 4. ISSN 1336-5711.
 238. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Slova, kterými se loučím se studenty. Xadonia, Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014, č. 3, s. 26-27.
 239. PETRŮ, Naděžda a Milan KAŠÍK. Směry a determinanty trendů v marketingové komunikaci. In Nové trendy 2014. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2014. s. 86-92, 7 s. ISBN 978-80-87314-67-8.
 240. TURKOVÁ, Ivana. Sociální transfery v České republice. In In. Helísek, M. Výsledky ekonomického výzkumu: sborník z konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., edice EUPRESS, 2014. 21 s. ISBN 978-80-7408-107-1.
 241. ŠMÍD, Jan. Současné impulsy Knappovy kritiky nacistické právní filosofie. In Gerloch, Aleš. Viktor Knapp. Vědecké dílo v proměnách času. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. s. 147-157, 11 s. ISBN 978-80-7380-509-8.
 242. ZICH, František. Specyfika czesko-polskiego pogranicza na ziemi hluczyńskiej. In pod red. Zbigniewa Kurcza. Polskie pogranicza w procesie przemian, t. III. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. s. 67–79, 13 s. ISBN 978-83-229-3430-2.
 243. PROROK, Vladimír a I. ŠVIHLÍKOVÁ. Strategic decision making in the chaos - era. Vestnik Karagandijskovo univerzitěta, Karaganda: serie istorija, filosofia, 2014, č. 3, s. 133-141. ISSN 0142-0843.
 244. PROROK, Vladimír a I. ŠVIHLÍKOVÁ. Strategičeskie rešenia v usloviach chaosa. Gosudarstvenaia služba, Moskva, 2014, č. 5, s. 63-67. ISSN 2070-8378.
 245. PORADA, V., Jiří STRAUS a Eduard BRUNA. Teorie kriminalistické identifikace (objektová, systémů, biometrická) a systémový přístup v procesu kriminalistické identifikace. In Bezpečné Slovensko a Evropská unie. Košice: VŠBM, 2014. s. 306–314. ISBN 978-80-89282-95-1.
 246. SIMIONESCU, Mihaela. The Beta-convergence Analysis and Regional Disparities in EU-28. Acta VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014, roč. 8, 2/2014, s. 167-177. ISSN 1802-792X.
 247. ROUBAL, Ondřej. The cult of the moment as a new postmodern religion. European Journal of Science and Theology, ACAD Organisation, 2014, roč. 10, Suppl.1, s. 111-120. ISSN 1841-0464.
 248. MIHOLA, Jiří a Radim VALENČÍK. The financing of the productive service through HCC. In Valenčík, R.. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z pracovní části 17. ročníku mezinárodní vědecké konference. Edice EUPRESS, číslo 206. Praha: Vydala Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 9-20, 12 s. ISBN 978-80-7408-105-7.
 249. VALENČÍK, Radim a Jiří MIHOLA. THE FINANCING OF THE PRODUCTIVE SERVICE THROUGH HCC. 2014.
 250. MERTL, Jan. The Impact of Longevity on Health Care Systems. European Research Studies Journal, International Strategic Management Association, 2014, XVII, s. 85-100. ISSN 1108-2976.
 251. HELÍSEK, Mojmír. The "no bail-out" principle in the euro area's rescue mechanisms. In Sborník příspěvků z konference Hospodářská politika v členských zemích EU. Karviná: OPF SU, 2014. 8 s. ISBN 978-80-7510-045-0.
 252. KUPEC, Václav a Naděžda PETRŮ. The Options of the Analysis of the Traces of Marketing in the Banking Services. In MATÚŠ, Jozef a Dana PETRANOVÁ. MARKETING IDENTITY: Explosion of Innovations. Trnava: UCM v Trnave, 2014. s. 310 – 322, 576 s. ISBN 978-80-8105-666-6.
 253. PETRŮ, Naděžda. The possibilities of the use of modern technologies for the innovation of marketing communication activities of universities. In Nové trendy 2014. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2014. s. 186-193, 8 s. ISBN 978-80-87314-67-8.
 254. MIHOLA, Jiří. The risk of unsatisfactory firm’s development and ways how its profit is achieved. In Čulík, M. Managing and Modelling of Financial Risks. Ostrava: VŠB Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 504-510, 7 s. ISBN 978-80-248-3631-7.
 255. MARI, Denisa. Tipy na výuku prezentačních dovedností v rámci výuky cizího jazyka. In Nedoma, R. Foreign language competence as an integral component of the university graduate profile. Brno: Univerzita obrany, 2014. s. 183-190. ISBN 978-80-7231-981-7.
 256. KAŠÍK, Milan a Martin ŠVEHLA. Tiskový mluvčí: řízená komunikace s veřejností. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014. 136 s. EUPRESS. ISBN 978-80-7408-095-1.
 257. PROROK, Vladimír. Tradicii, globalizacija, politika. Rossijskaja političeskaja nauka: istoki, tradicii, perspektivy. In Materialy Vserossijskoj naučnoj konferencii. Moskva: Moskovskij gosudarstvennyj gumanytarnyj universitet, 2014. s. 400-402.
 258. WAWROSZ, Petr. Transferred price and the sector of productive services as the key preconditions to smart, sustainable, and inclusive growth. In Valenčík, R.. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z pracovní části 17. ročníku mezinárodní vědecké konference. Edice EUPRESS, číslo 206. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 21-37, 17 s. ISBN 978-80-7408-105-7.
 259. BRUNA, Eduard a J. ŘÍHA. Trestní řád §302 až §471. In Trestní zákoník a trestní řád. Praha: Leges, 2014. s. 419–546. 5. aktualizované vydání podle stavu k 1. 11. 2014. ISBN 978-80-7502-049-9.
 260. WAWROSZ, Petr a Herbert HEISSLER. Types of deffered tuition and attemps to establish them in the Czech Republic. Ekonomická revue, Ostrava: VŠB-TU, Ekonomická fakulta, 2014, XVII, č. 3, s. 111-124. ISSN 1212-3951.
 261. KUBÍČKOVÁ, Dana a Patrik PAKANDL. Universitní příprava pro účetní profesi v zemích V4. In Nové trendy 2014. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2014. s. 385-393. ISBN 978-80-87314-67-8.
 262. STRAUS, Jiří a V. PORADA. Use of Criminalistics and Forensic Sciences of Ensuring the Population Security. In Forensic Sciences & Criminalistics Research (FSCR 2014). Singapore. : Global Sciences & Criminalistics Research FSCR, 2014. s. 54-58, 5 s. ISSN 2382-5642.
 263. PAVLÁT, Vladislav. Úvahy o souvislostech mezi globalizací, transnacionálními korporacemi a vzděláním. In EUPRESS. In Valenčík, R. In Valenčík, R. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z pracovní části 17. ročníku mezinárodní vědecké konference. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 162-169, 8 s. ISBN 978-80-7408-105-7.
 264. PAVLÁT, Vladislav. Úvahy o souvislostech mezi globalizací, transnacionálními korporacemi a vzděláním. In Valenčík, R.. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z pracovní části 17. ročníku mezinárodní vědecké konference. Edice EUPRESS, číslo 206. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 162-169. ISBN 978-80-7408-105-7.
 265. MAIELLO, Giuseppe. Vampyrismus a Magia posthuma. Nové rozšíř. vyd. Praha: Epocha, 2014. 261 s. ISBN 978-80-7425-177-1.
 266. TURKOVÁ, Ivana. Vliv nezaměstnanosti na příjmy a výdaje státního rozpočtu ČR v letech 2001-2012. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 1291-1302, 12 s. ISBN 978-80-87952-07-8.
 267. MIHOLA a KOTĚŠOVCOVÁ. Vliv změn cen na vývoj tržeb produkce. In Nové trendy 2014. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2014. s. 378-384, 7 s. ISBN 978-80-87314-67-8.
 268. NĚMEC, Otakar. Vstupní brána ke kvalitě lidského kapitálu. In Valenčík, R.. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z pracovní části 17. ročníku mezinárodní vědecké konference. Edice EUPRESS, číslo 206. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 77-79. ISBN 978-80-7408-105-7.
 269. ANÝŽOVÁ, Petra. VŠFS očima svých studentů (poznatky z dlouhodobého sociologického zkoumání školy). Xadonia, Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014, č. 3, s. 14-16.
 270. ŠAŠEK, Miloslav. Vybrané aktivity z řízení vztahů se zákazníky. In Trendy v podnikání. Plzeň: ZČU, 2014. 8 s. ISBN 978-80-261-0444-5.
 271. HRUBEŠ, Jan. Vybrané aspekty hodnocení role Senátu v politickém systému ČR. In Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. ročník V. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. s. 2767–2775. ISBN 978-80-87952-07-8.
 272. VACÍNOVÁ, Tereza. Vysokoškolská přednáška v pedagogicko-psychologických souvislostech. In Prusáková. Osobnosť lektora vo vzdelávaní dospelých. Banská Bystrica: PF UMB, Belianum, 2014. 13 s. ISBN 978-80-557-0801-0.
 273. KLIČKA. Využívání marketingu a jeho vliv na obchodní výsledky firmy. In Nové trendy 2014. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2014. s. 93-101. ISBN 978-80-87314-67-8.
 274. KLIČKA, Pavel. Vývoj a příčiny nezaměstnanosti v České republice od roku 1993. In Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. V. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. s. 2767-2775. ISBN 978-80-87952-07-8.
 275. HES, Aleš. Vývojové tendence interkulturní komunikace v moderní společnosti. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dósledky. Žilina: EDIS – Žilinská univerzita, 2014. s. 152-158. ISBN 978-80-554-0927-6.
 276. POTOCKÝ, Tomislav. Výzkum za účelem vytvoření vzdělávacího standardu pro profesně zaměřenou výuku německého jazyka na vysokých školách s ekonomickou profilací. ACC JOURNAL, Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014, XX, č. 3, s. 30-37. ISSN 1803-9782.
 277. PORADA, V., Jiří STRAUS a Eduard BRUNA. Význam paměťové stropy v kriminalistice a forenzních vědách. In Zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil. Vyškov: Velitelství výcviku-Vojenská akademie, 2014. s. 60-74, 15 s. ISBN 978-80-904625-6-4.
 278. DLASKOVÁ, Gabriela. Význam zdrojů účetních dat při stanovování bonity. In Helísek, M. Výsledky ekonomického výzkumu: sborník z konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní. Edice EUPRESS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2014. 7 s. ISBN 978-80-7408-107-1.
 279. POTOCKÝ, Tomislav. Vzdělávací standard vysokoškolské výuky německého jazyka pro hospodářskou sféru. In In Šajgalíková, H., Šimková, S. (eds). Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe V. Bratislava: Ekonóm, 2014. s. 114-121, 8 s. ISBN 978-80-225-3984-5.
 280. VOSTATEK, Jaroslav. Welfare Regimes of the Long-Term Care Financing. In Finance and Risk 2014. Bratislava: University of Economics in Bratislava, Faculty of National Economy, 2014. s. 288-297. ISBN 978-80-225-3991-3.
 281. UGURLU, E., I. JINDŘICHOVSKÁ a Dana KUBÍČKOVÁ. Working Capital Management Czech SMEs: An Econometric Approach. In Procedia of Economis and Bussiness Administration. Bukurešť: ICESBA, 2014. s. 311-317, 7 s. ISSN 2392-8174.
 282. IBL, P., V. PORADA a Eduard BRUNA. Základni kategorie zpravodajské činnosti namířené proti terorismu, její organizace a technické prostředky. Kultura Bezppieczeństwa (nauka- praktika- fefleksije), Krakow: Wyźsza szkola bezpieczeństwa publicznego i indywidualnego „Apeiron“ w Krakowie, 2014, roč. 16/2014, s. 205–216. ISSN 2299-4033.
 283. VOSTATEK. Zdanění příjmů a pojistné. Bulletin Komory daňových poradců, 2014, roč. 4, s. 36-41.
 284. EZR, Vladimír. Zkušenosti s virtuálními měnami – Bitcoin měna budoucnosti?, 2014,. In konference VŠMI Praha, sborník. 2014.
 285. 2013

 286. HRUBEŠ, Jan. Environmentální rozměr v díle Jana Patočky v kontextu krize dějin a Evropy. In Horák, P., Hradecký, T. a kol. České, slovenské a československé dějiny 20. století VIII. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2013. s. 391-400, 10 s. ISBN 978-80-7405-324-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 9. 2020 09:00