Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. POTOCKÝ, Tomislav. Populismus jako symptom strukturální proměny společnosti a demokracie (exkurs do německé akademické debaty). In Jan Kysela. Populismus v demokratickém právním státě: hrozba, nebo výzva? 1. vyd. Praha: Leges, 2020. s. 139-155, 17 s. Teoretik. ISBN 978-80-7502-402-2.
 2. ZOUBEK, Vladimír. Teorie práva a středoevropský konstitucionalismus v postmoderní situaci multikulturalismu. In Žák Krzyžanková K., Kühn Z., Beran K., Maršálek P., Wintr J., Ondřejek P., Tryzna J.. Právo jako multidimenzionální fenomén, Pocta Aleši Gerlochovi k 65. narozeninám. Plzeň: Aleš Čeněk, 2020. s. 196-201, 6 s. ISBN 978-80-7380-797-9.
 3. BRUNA, Eduard. Trestní řád: § 302 až § 471. In Jiří Jelínek. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 8. vyd. Praha: Leges, 2020. s. 1160 - 1272, 113 s. ISBN 978-80-7502-395-7.
 4. 2019

 5. HES, Aleš. Aspekty globální a regionální marketingové komunikace v České republice. In Marie Hesková a kol.. Současné trendy a výzvy v oblasti ekonomiky a marketingu. 1. vyd. České Budějovice: VŠERS, z.ú., 2019. s. 10-17, 8 s. ISBN 978-80-7556-054-4.
 6. MATES, Pavel a Jan ŠMÍD. European Clauses in the Constitution-Are They Really Necessary? In Alexander J. Bělohlávek, Naděžda Rozehnalová. Czech Yearbook of International Law. I. The Netherlands: Lex Lata B. V., 2019. s. 111-132, 23 s. ISBN 978-90-824603-9-1.
 7. WOKOUN, René. Regiony. In Marek Pavlík a kolektiv. Regiony budoucnosti - spolupráce, bezpečí, efektivita. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a.s, 2019. s. 19-26, 8 s. ISBN 978-80-271-1310-1.
 8. MAREK, Karel a Martin JANKŮ. Specifika dokazování v rozhodčím řízení. In Oto Kunz. Odstraňování sporů. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita Plzeň, 2019. s. 39-50, 21 s. ISBN 978-80-261-0818-4.
 9. 2018

 10. MAIELLO, Giuseppe a Martina CICHÁ. An Italian HC Frontman Melded into Czechoslovakia. In Charvát J., Oravcová A.. Out of Step. Politics and Subculture in Post-socialist Space. Praha: Dokořán, 2018. s. 59-74, 16 s. bod. ISBN 978-80-7363-911-2.
 11. ČECHÁK, Vladimír. Formy přímé demokracie, jejich právní úprava a slučitelnost s ústavním pořádkem České republiky. In Aleš Gerloch, Katarzyna Žák Krzyžanková. Ústavní kontinuita České republiky s československou tradicí. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018. s. 575-589, 15 s. ISBN 978-80-7380-749-8.
 12. MAIELLO, Giuseppe. ITALSKÁ HISTORIOGRAFIE XX. STOLETÍ O ČESKÉM NÁRODNÍM OBROZENÍ. In Ivo Pospíšil. Česká slavistika 2018. 1. vydání. Brno: Jan Sojnek – Galium, 2018. s. 95-105, 11 s. ISBN 978-80-88296-00-3.
 13. ČECHÁK, Petr. Klauzule věčnosti a kontinuita ústavy. In Aleš Gerloch, Katarzyna Žak Krzyžanková. Ústavní kontinuita České republiky s československou tradicí. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018. s. 671-685, 15 s. ISBN 978-80-7380-749-8.
 14. MAREK, Karel. Licenční smlouva. In Michal Pospíšil. Specifika ochrany duševních práv v České republice a ve světě. 1. vyd. Praha: Metropolitan university Prague Press, 2018. s. 202-215, 14 s. ISBN 978-80-87956-79-3.
 15. MAREK, Karel. Smlouvy podle hospodářského zákoníku. In Karel Schlelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie Českých právních dějin, svazek XIII. 1. vyd. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk Plzeň a KEY Publishing Ostrava, 2018. s. 276-284, 9 s. Encyklopedie Českých právních dějin, svazek XIII. ISBN 978-80-7418-238-9.
 16. MAREK, Karel. Smlouvy podle hospodářského zákoníku v investiční výstavbě. In Karel Schlelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie Českých právních dějin, svazek XIII. 1. vyd. Plzeň , Ostrava: Aleš Čeněk Plzeň a KEY Publishing Ostrava, 2018. s. 335-351, 17 s. Encyklopedie Českých právních dějin, svazek XIII. ISBN 978-80-7418-238-9.
 17. KAŠÍK, Milan. Specifika marketingové komunikace při pronikání na zahraniční trhy. In Štědroň Bohumír. Mezinárodní marketing. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2018. s. 57-61, 5 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-441-4.
 18. MATES, Pavel. Trestání ve správním právu-přestupky: zvláštní právní úpravy. In K. Frumarová a kolektiv. Správní trestání. 1. vyd. Praha: Leges, 2018. s. 187-193, 7 s. Teoretik. ISBN 978-80-7502-250-9.
 19. HELÍSEK, Mojmír. Víceměnový (multipolární) mezinárodní měnový systém. In Petr Sedláček. Mezinárodní měnový systém a globální finanční krize. Praha: Professional Publishing, 2018. s. 174-183, 10 s. ISBN 978-80-88260-18-9.
 20. 2017

 21. MATES, Pavel. Datové schránky. In Bělohlávek, A. J., Mates P.. Doručování v tuzemském a zahraničním styku. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017. s. 33-57, 25 s. ISBN 978-80-7380-653-8.
 22. MATES, Pavel. Doručování a podání podle daňového řádu. In Bělohlávek, A. J., Mates P.. Doručování v tuzemském a zahraničním styku. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017. s. 238-265, 28 s. ne. ISBN 978-80-7380-653-8.
 23. MATES, Pavel. Elektronické doručování a podání. In Bělohlávek, A. J., Mates, P.. Doručování v tuzemském a zahraničním styku. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017. s. 58-72, 15 s. ISBN 978-80-7380-653-8.
 24. MAIELLO, Giuseppe. Lykantropové a vlkodlaci. In Markéta Máchová – Zdeněk Orlita – Pavel Stabrava (eds.). Říše prastará, mocná i zkrocená. Les na Kravařsku mezi středověkem a industrializací. I. Nový Jičín: Muzeum Novojičínska, p.o., 2017. s. 124-134, 11 s. ISBN 978-80-87359-25-9.
 25. MAIELLO, Giuseppe. Moravian separatism" contra "Czech national revival. In Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka, Lenka Paučová. Klíčové problémy současné slavistiky. 1. vyd. Brno: Česká asociace slavistů, 2017. s. 111-126, 16 s. ISBN 978-80-906798-3-2.
 26. BRUNA, Eduard. Prevence kriminality - základní teoretická východiska. In Jana Firstová, Eduard Bruna, David Zámek. Prevence kriminality v teorii a praxi. 1. vyd. Hodonín: Evropský ústav práva a soudního inženýrství, 2017. s. 6-15, 10 s. ISBN 978-80-906601-4-4.
 27. FIRSTOVÁ, Jana. Prevence kriminality v systému vzdělávání. In Jana Firstová, Eduard Bruna, David Zámek. Prevence kriminality v teorii a praxi. 1. vyd. Hodonín: Evropský ústav práva a soudního inženýrství, 2017. s. 29-33, 5 s. ISBN 978-80-906601-4-4.
 28. ZÁMEK, David a Jana FIRSTOVÁ. Prevence kriminality z pohledu Policie České republiky. In Jana Firstová, Eduard Bruna, David Zámek. Prevence kriminality v teorii a praxi. 1. vyd. Hodonín: Evropský ústav práva a soudního inženýrství, 2017. s. 54-63, 10 s. ISBN 978-80-906601-4-4.
 29. MAREK, Karel. Rejstřík podnikový. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vyd. Ostrava: Aleš Čeněk a KEY Publishing Ostrava, 2017. s. 41-44, 4 s. Encyklopedie Českých právních dějin, svazek X. ISBN 978-80-7418-239-6.
 30. BRUNA, Eduard. Trestní řád: § 302 až § 471. In Jiří Jelínek. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 7. vyd. Praha: Leges, 2017. s. 1127- 1230, 104 s. ISBN 978-80-7502-230-1.
 31. 2016

 32. KOMÁREK, Luboš a Zlatuše KOMÁRKOVÁ. Balance Sheet Liquidity and its Stress Testing with Second-Round Effects. In Jan Frait. Post-Crisis Banking Regulation and its Potential Impacts in Small Open Economies. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2016. s. 58-74, 17 s. EUPRESS. ISBN 978-80-7408-144-6.
 33. FRAIT, Jan. Basel III and its Potential Impact in Emerging and Small Economies. In prof. Dr. Ing. Jan Frait. Post-Crisis Banking Regulation and its Potential Impacts in Small Open Economies. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2016. s. 17-40, 24 s. EUPRESS. ISBN 978-80-7408-144-6.
 34. FRAIT, Jan. Basel III and Other Regulatory Responses to Global Financial Crisisc: Motivation and Potential Impacts. In prof. Dr. Ing. Jan Frait. Post-Crisis Banking Regulation and its Potential Impacts in Small Open Economies. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2016. s. 1-16, 16 s. EUPRESS. ISBN 978-80-7408-144-6.
 35. KLIČKA, Pavel. Ekonomická integrace ČR a SR v podmínkách globalizující se Evropy. In Jiří Dušek a kol.. Ekonomická integrace ČR a SR v podmínkách globalizující se Evropy. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, z.ú., 2016. s. 27-37, 11 s. ISBN 978-80-7556-006-3.
 36. PORADA, Viktor, Jiří STRAUS a František VAVERA. Heslo"Kriminalistika". In Karel Schelle, Jaomír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. s. 320-348, 29 s. Encyklopedie českých právních dějin. III. svazek. ISBN 978-80-7380-602-6.
 37. MAREK, Karel. Hospodářský zákoník. In Schelle,K.,Tauchen,J.. Encyklopedie českých právních dějin. 1.vyd. Plzeň: Aleš Čeněk / a KEY Publishing Ostrava/, 2016. s. 627-647, 21 s. II.svazek, D-J. ISBN 978-80-7380-587-6.
 38. STARÝ, Marek. Inkolát. In SCHELLE, Karel, TAUCHEN, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin. II. svazek D – J. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. s. 806-812, 7 s. svazek II. ISBN 978-80-7380-587-6.
 39. FRAIT, Jan. Interaction of Menetary and Macroprudential Policies in the Post-Crisis Framework. In prof. Dr. Ing. Jan Frait. Post-Crisis Banking Regulation and its Potential Impacts in Small Open Economies. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2016. s. 41-57, 17 s. EUPRESS. ISBN 978-80-7408-144-6.
 40. PORADA, V., Jiří STRAUS a F. VAVERA. Kriminalistika. In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2016. s. 320-347, 28 s. III. svazek. ISBN 978-80-7380-569-2.
 41. ZOUBEK, Vladimír. Migrace a Clash of Civilizations. In Klaudia Marczyová, Jozef Medelský, Robert Odler a kol.. Aktuálne problémy migrácie v Európe a jej ľudskoprávna dimenzia. 1. vyd. Praha: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2016. s. 147-153, 7 s. ISBN 978-80-87975-50-3.
 42. KNIHOVÁ, Ladislava, Štěpánka HRONOVÁ a Vilém KUNZ. Mobilní aplikace jako nástroj společenské odpovědnosti firem. In Radim Bačuvčík - VeRBuM. Kreativita a efektivita v marketingové komunikaci. 1. vydání. Zlín: Kodiak print, s.r.o, 2016. s. 51-64, 14 s. Protipóly marketingové komunikace. ISBN 978-80-87500-83-5.
 43. BŘEČKOVÁ, Pavla. Podpora malého a středního podnikání. In Marek Pavlík. PAVLÍK, Marek a kol. (2016) Podpora lokální ekonomiky – využití skrytých potenciálů v regionech. 1. vyd. Česká republika: Wolters Kluwer, 2016. s. 46-56, 11 s. ISBN 978-80-7552-390-7.
 44. BRUNA, Eduard. Trestní řád: § 302 až § 471 (spoluautor). In Jiří Jelínek. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 6. aktualizované vydání. Praha: Nakladatelství Leges, 2016. s. 1086-1186, 101 s. ISBN 978-80-7502-106-9.
 45. 2015

 46. MAREK, Karel a Ladislav VOJÁČEK. Hospodářská arbitráž. In Encyklopedie českých právních dějin. 1.vyd. Ostrava: Aleš Čeněk Praha a KEY Publishing Ostrava, 2015. s. 272-276, 5 s. Encyklopedie Českých právních dějin, svazek I. ISBN 978-80-7418-239-6.
 47. BUDÍK, Josef a Vladimír NULÍČEK. Porovnání výsledků testů hodnocených člověkem a hodnocených počítačem. In Danielová, L., Hlaďo, P., Horáčková, M., Janderková, D., Kamanová, L., Vyleťal, P.. Rozvoj kompetencí vzdělavatelů v kontextu moderního pojetí vzdělávání. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. s. 125-128. ISBN 978-80-7509-256-4.
 48. DRÁBEK, Tomáš, Michal TOMČÍK a Pavel ROSENLACHER. Působení hudby v marketingové komunikaci z pohledu neuromarketingu. In Radim Bačuvčík. Teorie a praxe v marketingové komunikaci. 1. vyd. Zlín: VeRBuM, 2015. s. 138-149, 12 s. ISBN 978-80-87500-68-2.
 49. KLIČKA, Pavel. Společná měna – dopady společné měny na vybrané makroekonomické ukazatele. In Pána, L. a kol.. Integrovaná Evropa současnosti a budoucnosti – reflexe třiceti let od podpisu Schengenské úmluvy. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2015. s. 18-27. ISBN 978-80-87472-83-5.
 50. KUNZ, Vilém a Martin SINGER. Využití on-line prostředí pro komunikaci o společensky odpovědném chování. In Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, Ph.D., doc. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD.. Bačuvčík, R. a kol. Teorie a praxe v marketingové komunikaci. 1. vyd. Zlín: Nakladatelství VeRBuM, 2015. s. 147-155, 9 s. ISBN 978-80-87500-68-2.
 51. 2014

 52. KUNZ, Vilém a Michal TOMČÍK. Děti v reklamě - reklama v dětech. In Bačuvčík, R. a kol. Mládí a zralost v Marketingové komunikaci. Zlín: VeRBuM, 2014. s. 19-24, 6 s. ISBN 978-80-87500-50-7.
 53. HES, Aleš. Faktory změn v hodnotových strukturách spotřebitelů při nákupu regionálních potravin. In Hesková, M., Jílková, P. a kol. Socioekonomické aspekty trvale udržitelného rozvoje České republiky – 10 let po vstupu do Evropské unie. 1. vyd. České Budějovice: VŠERS, o.p.s., 2014. s. 51-58, 8 s. ISBN 978-80-87472-69-9.
 54. ČECHÁK, Vladimír. K vybraným logicko-sémantickým aspektům interpretace. In Gerloch, A.. Viktor Knapp. Vědecké dílo v proměnách času. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. s. 191-201, 11 s. ISBN 978-80-7380-509-8.
 55. MAIELLO, Giuseppe. Pohřební hostina: její funkce a význam. In Naděžda Špatenková at al.. O posledních věcech člověka.Vybrané kapitoly z thanatologie. Praha: Galen, 2014. s. 249-255, 7 s. ISBN 978-80-7492-138-4.
 56. MAIELLO, Giuseppe. Politická antropologie. In Martina CIchá a kol.. Integrální antropologie. Praha: Triton, 2014. s. 222-231, 10 s. ISBN 978-80-7387-816-0.
 57. ŠMÍD, Jan. Současné impulsy Knappovy kritiky nacistické právní filosofie. In Gerloch, Aleš. Viktor Knapp. Vědecké dílo v proměnách času. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. s. 147-157, 11 s. ISBN 978-80-7380-509-8.
 58. KLIČKA, Pavel. Transformace české ekonomiky po roce 1989 na základě ekonomických ukazatelů. In aleš, L., Petráš, J., a kol. Sametová revoluce v českých obcích, městech a regionech aneb 25 let poté. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2014. s. 219-225, 7 s. ISBN 978-80-87472-75-0.
 59. BRUNA, Eduard a J. ŘÍHA. Trestní řád §302 až §471. In Trestní zákoník a trestní řád. Praha: Leges, 2014. s. 419–546. 5. aktualizované vydání podle stavu k 1. 11. 2014. ISBN 978-80-7502-049-9.
 60. 2013

 61. MIHOLA, Jiří. Měření intenzity vývoje podniku. In Šnapka, P. a kol.. Rozhodování a rozhodovací procesy v organizaci (vybrané problémy). VŠB-TU Ostrava: SAEI, 2013. s. 11-24, 14 s. ISBN 978-80-248-3065-0.
 62. SCHLOSSBERGER, Otakar, P. RABAN, J. BRČÁKOVÁ, L. DOBEŠOVÁ, L. KRYM, A. ROZEHNAL, J. SRSTKA, R. ZAHRADNÍKOVÁ a A. ZÍTEK. Občanské právo hmotné – relativní majetková práva. Brno: Vydavatelství a nakladatelství Václav Klemm, 2013. ISBN 978-80-87713-10-5.
 63. BUDÍK, Josef. Prohlubování finanční gramotnosti neoficiálním vzděláváním. In . s. 156-160. In Danielová, L., Janderková, D., Vyleťal, P., Foltová, L. (eds.).. Vybrané trendy celoživotního učení v České republice a dalších státech Evropské unie. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 160 s. ISBN 978-80-7375-883-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 8. 7. 2020 13:22