MAIELLO, Giuseppe. Osudy slavistiky na Univerzitě „L’Orientale“ v Neapoli (1989–2015). SP FF MU, řada X. Brno: FF MU, 2016, roč. 19/2016, č. 2, s. 173-182. ISSN 1212-1509. doi:10.5817/SL2016-2-15.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Osudy slavistiky na Univerzitě „L’Orientale“ v Neapoli (1989–2015)
Název česky Osudy slavistiky na Univerzitě „L’Orientale“ v Neapoli (1989–2015)
Název anglicky The Fate of Slavonic Studies at the University of Naples L’Orientale (1989–2015)
Autoři MAIELLO, Giuseppe (380 Itálie, garant, domácí).
Vydání SP FF MU, řada X, Brno, FF MU, 2016, 1212-1509.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50401 Sociology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Kód RIV RIV/04274644:_____/16:#0000174
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
Doi http://dx.doi.org/10.5817/SL2016-2-15
Klíčová slova česky sociologie výchovy; kvalitativní a  kvantitativní výzkum; Università "L’Orientale“; dějiny slavistiky, Neapol
Klíčová slova anglicky sociology of education; qualitative and quantitative research; University of Naples "L’Orientale“; history of Slavonic studies
Štítky AR 2016-2017, ERIH, xJ4
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Giuseppe Maiello, Ph.D., učo 27773. Změněno: 16. 5. 2020 14:50.
Anotace
Na sklonku osmdesátých let 20. století jsou slavistická studia na Istituto Orientale v Neapoli vrámci tehdejšího Ústavu východoevropských studií Filozofické fakulty dobře zavedená. Působí tam velký počet lektorů, odborných asistentů, docentů a světoznámých profesorů a produkuje se tam kvalitní odborná literatura. Po čtvrtstoletí však toto lidské a vědecké dědictví nenávratně zmizelo. To málo, co z tehdejší slavistiky zůstalo, se rozpustilo do nového bakalářského studijního plánu Srovnávací jazyky a kultury a do magisterského studijního plánu s názvem Evropské a americké jazyky a literatury. V posledních několika letech už není aktivní ani žádný specifický program doktorského studia a od roku 2003 již v Neapoli nevychází žádný slavistický časopis. Naše studie si klade za cíl prostřednictvím studia primárních a sekundárních pramenů vystopovat poslední léta neapolské slavistiky a prostřednictvím rozhovorů s některými pamětníky zjistit příčiny jejího úpadku.
Anotace anglicky
In the late 1980’s, Slavonic studies at the Istituto Orientale in Naples were well established. A large number of lecturers, assistant professors, associate professors and world-renowned professors worked in the Department of East-European studies, producing scientific literature of a high quality. After a quarter century, however, this human and scientific heritage has been vaporized. The little that remained of the former Slavonic Studies was dissolved into the new baccalaureate curriculum of Comparative Languages and Cultures and into the master curriculum of European and American languages and literature. In the last few years, no specific doctoral study programme has been active and since 2003, no Slavonic magazines have been published in Naples. Through the study of primary and secondary sources, our study aims to trace the last years of Neapolitan Slavonic studies and conduct interviews with witnesses to discover the reasons for its decline.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
2016_SlavicaLitteraria.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Maiello, G. 16. 5. 2020

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/5698/2016_SlavicaLitteraria.pdf
Adresa ze světa
https://is.vsfs.cz/publication/5698/2016_SlavicaLitteraria.pdf
Adresa do Správce
https://is.vsfs.cz/auth/publication/5698/2016_SlavicaLitteraria.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.vsfs.cz/publication/5698/2016_SlavicaLitteraria.pdf?info
Vloženo
So 16. 5. 2020 14:45, doc. Giuseppe Maiello, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. Giuseppe Maiello, Ph.D., učo 27773
Atributy
 

2016_SlavicaLitteraria.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/5698/2016_SlavicaLitteraria.pdf
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/publication/5698/2016_SlavicaLitteraria.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
187,9 KB
Hash md5
ad306fd09167121d8d146cdd639bd18c
Vloženo
So 16. 5. 2020 14:45

2016_SlavicaLitteraria.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/5698/2016_SlavicaLitteraria.txt
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/publication/5698/2016_SlavicaLitteraria.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
34,3 KB
Hash md5
dcabcb248e6e1742b79f9fb221eb2bf4
Vloženo
So 16. 5. 2020 14:48
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 19. 8. 2022 18:54