MILDEOVÁ, Stanislava, Antonín DVOŘÁK a Pavel ZAHRADNÍČEK. Informační rámec kritické infrastruktury. Acta Informatica Pragensia, Praha: VŠE, 2016, roč. 5, 2(2016), s. 180-91. ISSN 1805-4951. doi:10.18267/j.aip.93.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Informační rámec kritické infrastruktury
Název česky Informační rámec kritické infrastruktury
Název anglicky Information Framework of Critical Infrastructure
Autoři MILDEOVÁ, Stanislava (203 Česká republika, domácí), Antonín DVOŘÁK (203 Česká republika) a Pavel ZAHRADNÍČEK (203 Česká republika).
Vydání Acta Informatica Pragensia, Praha, VŠE, 2016, 1805-4951.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/04274644:_____/16:#0000177
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
Doi http://dx.doi.org/10.18267/j.aip.93
Klíčová slova česky ICT; informační systémy; kybernetická bezpečnost; kritická infrastruktura; kritická informační infrastruktura; toxické látky; veřejná správa; systémový přístup
Klíčová slova anglicky ICT; Information systems; Cybersecurity; Critical infrastructure; Critical information infrastructure; Toxic substance; Public administration; Systems approach
Štítky AR 2016-2017, ERIH, xJ4
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: doc. Ing. Stanislava Mildeová, CSc., učo 31289. Změněno: 7. 3. 2018 19:07.
Anotace
Informační a komunikační technologie jsou odbornou veřejností v souvislosti s problematikou bezpečnosti diskutovány z mnoha pohledů. Autoři chápou informační a komunikační technologie jako potenciál a zároveň hrozbu pro bezpečnostní prostředí. Cílem článku je holisticky analyzovat základní souvislosti mezi infomačním rámcem a funkčností systému kritické infrastruktury spojenou s činností veřejné správy v České republice. Jako modelový případ je diskutována ochrana kritické infrastruktury před toxickými látkami. Turbulentnost bezpečnostního prostředí, transformace konfliktů do hybridních nebo asymetrických forem a, jak je v článku prokázáno, klíčové a průřezové postavení informatiky v těchto procesech činní toto téma velmi aktuální.
Anotace anglicky
Information and communication technologies are in connection with security discussed by professional community from many perspectives. The authors perceive information and communication technologies as potential as well as threat to the security environment. The aim of the article is to holistically analyze the basic connection between the information framework and functionality of the critical infrastructure system involved in the activities of the public administration. As a model case is discussed the protection of critical infrastructure against toxic substances. Turbulence of the security environment, conflict transformation into hybrid or asymmetric forms and, as it is proven in the article, a crucial position of informatics in these processes makes this a very actual topic.
VytisknoutZobrazeno: 29. 10. 2020 08:33