MAREŠ, David. Accounting and Controlling Business Management System. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2016, roč. 10, č. 2, s. 126-141. ISSN 1802-792X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Accounting and Controlling Business Management System
Název česky Systém účetního a controllingového řízení podniku
Autoři MAREŠ, David (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání ACTA VŠFS, Praha, Vysoká škola finanční a správní, a. s. 2016, 1802-792X.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/04274644:_____/16:#0000185
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
Klíčová slova česky controlling, plán, model, účetní systém, podnik, zákazník
Klíčová slova anglicky controlling; plan; model; accounting system; enterprise; consumer
Štítky AR 2016-2017, ERIH, xJ4
Změnil Změnil: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Změněno: 20. 10. 2017 11:36.
Anotace
The author examines an efficient accounting and management system that gives a true picture of an economic reality with a direct link to the consumer to achieve maximum effectiveness of financial planning and the business as a whole. By this, the accounting information system and its role across the entire business is defined and linked to other subsystems of the business information system at the same time. On the basis of inputs and outputs from information accounting system, the author makes conclusions with regard to linking the accounting information system to preferences and social status of the customer, both using Customer Relationship Management or through his consumption expenditures in relation to his consumption needs pyramid and preferences. The paper expands the scientific knowledge in broader context, as it does not examine the given factors of business success separately, but rather in its entirety forming a direct link consumer – accounting information system – controlling – financial plan – performance of individual departments – business performance.
Anotace česky
Autor zkoumá efektivní systém účetního a manažerského zachycení ekonomické reality s přímou vazbou na spotřebitele a to tak, aby bylo dosaženo maximální efektivity finančního plánu a tím i celé firmy. Dochází tak k vymezení účetního informačního systému a jeho role v celé firmě, ale i ke správnému napojení do ostatních podsystémů obchodního informačního systému. Na základě vstupů a výstupů z informačního účetního systému dochází autor k závěrům ohledně napojení účetního informačního systému na preference a sociální statut zákazníka, ať již prostřednictvím Customer Relationship Management nebo prostřednictvím jeho spotřebních vydání v závislosti na jeho pyramidě spotřebních potřeb a preferencí. Daný příspěvek rozšiřuje vědecké poznání v širších souvislostech, protože nezkoumá dané faktory úspěšnosti firmy zvlášť, ale jako jeden propojený celek tvořící přímou vazbu spotřebitel – účetní informační systém – controlling – finanční plán – výkonnost jednotlivých oddělení – výkonnost firmy.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
ACTA_VSFS_2_2016_mares.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Gillern, J. 30. 1. 2017

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/5751/ACTA_VSFS_2_2016_mares.pdf
Adresa ze světa
https://is.vsfs.cz/publication/5751/ACTA_VSFS_2_2016_mares.pdf
Adresa do Správce
https://is.vsfs.cz/auth/publication/5751/ACTA_VSFS_2_2016_mares.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.vsfs.cz/publication/5751/ACTA_VSFS_2_2016_mares.pdf?info
Vloženo
Po 30. 1. 2017 10:58

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Bc. Jan Peterec, učo 24999
  • osoba Ing. David Mareš, Ph.D., MBA, učo 28352
Atributy
 

ACTA_VSFS_2_2016_mares.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/5751/ACTA_VSFS_2_2016_mares.pdf
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/publication/5751/ACTA_VSFS_2_2016_mares.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
458,8 KB
Hash md5
425afb727e49a750d370488b4fea7dd5
Vloženo
Po 30. 1. 2017 10:58

ACTA_VSFS_2_2016_mares.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/5751/ACTA_VSFS_2_2016_mares.txt
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/publication/5751/ACTA_VSFS_2_2016_mares.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
41,8 KB
Hash md5
52f5657df63cf40af860765e6f334a92
Vloženo
Po 30. 1. 2017 10:59
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 29. 10. 2020 08:43