HOLUB, Martin. Zohlednění dob výchovy dětí v systému důchodového zabezpečení. Scientia et Societas, Praha: NEWTON College, 2016, XII/2016, č. 2, s. 86-95. ISSN 1801-7118.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Zohlednění dob výchovy dětí v systému důchodového zabezpečení
Název česky Zohlednění dob výchovy dětí v systému důchodového zabezpečení
Název anglicky Reflection of Child Care Periods in Pension System
Autoři HOLUB, Martin (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Scientia et Societas, Praha, NEWTON College, 2016, 1801-7118.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/04274644:_____/16:#0000193
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
Klíčová slova česky důchodové zabezpečení, výchova dětí, podpora rodin, důchodové pojištění
Klíčová slova anglicky Pension system; child care; family support; pension contribution
Štítky AR 2016-2017, ERIH, xJ4
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 12. 7. 2017 11:06.
Anotace
Důchodové systémy, stejně jako ostatní subsystémy sociální politiky státu, musí reagovat na sociodemografický vývoj společnosti, zejména na zvyšující se naději dožití, změny v rodinném chování a vývoj porodnosti. Ač má zohlednění dob výchovy dětí (nejen) v českém důchodovém systému dlouholetou tradici, jsou v posledních letech zejména ve spojení s prováděnými reformami důchodových systémů, hledány nové alternativní možnosti, jak výchovu dítěte zohlednit v důchodových systémech. Tento příspěvek se věnuje aktuálně diskutovaným formám teoretických opatření: konceptu childrenpay as you go, závislosti výše sazby pojistného na počtu vychovaných dětí a asignaci části pojistného na důchodové pojištění.
Anotace anglicky
Pensions systems, alike as other subsystems of the social policy, must reply to the socio-demographic developments within society, including but not limited to increasing life expectancy, changes in family practices, and fertility rate. Although consideration of child care in the pension system (not only) in the Czech republic has long tradition, alternative approaches of child care consideration in pension systemshave recently been pursuedespecially in connection with the undertaken pension systemsreforms.This article is dedicated to the currently discussed theoretical forms of action: the concept of children pay as you go, dependence of the pension contribution rate to the amount of children raised, and assignation of part of pension contribution.
VytisknoutZobrazeno: 27. 10. 2020 21:55