MAREK, Karel. Nová právní úprava zadávání veřejných zakázek. Studia iuridica Cassovensia, Košice: UPJŠ, 2017, Neuveden, č. 2, s. 75-89. ISSN 1339-3995.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Nová právní úprava zadávání veřejných zakázek
Název česky Nová právní úprava zadávání veřejných zakázek
Název anglicky New legal regulation of public procurement
Autoři MAREK, Karel (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Studia iuridica Cassovensia, Košice, UPJŠ, 2017, 1339-3995.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/04274644:_____/17:#0000262
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
Klíčová slova česky občanské právo , obchodní právo , smlouva , veřejná zakázka
Klíčová slova anglicky civil law; business law ; contract; public procurement
Štítky AR 2017-2018, ERIH, RIV_2018, xJ4
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Změněno: 1. 3. 2018 10:57.
Anotace
Na základě veřejných zakázek získávají dodavatelé možnost provádění rozsáhlých dodávek. Realizuje se zde značná část společensky disponibilních prostředků. Na základě veřejných zakázek vznikají relativně stabilní obchodní vztahy se zajištěným financováním. Pro podnikatele, který zakázku získá, je minimalizováno riziko, že za jím poskytnuté plnění neobdrží dohodnutou úplatu. K tomu, aby při získávání těchto zakázek bylo postupováno transparentně a nediskriminačně, se snaží přispět i nové směrnice EU a na ně navazující tuzemská úprava.V příspěvku jde o pojednání o nové úpravě. Jde zejména o zjištění skutečnosti, zda lze zakázky zadávat méně formálním způsobem a zda se zde rozšiřuje elektronizace zadávání.
Anotace anglicky
Under public contracts, suppliers are able to make large-scale deliveries. There is a large part of socially available resources. Under public contracts, there is a relatively stable business relationship with scured financing, and the risk of not getting the agreed payoff is minimized for the contractor who gets the contract. In order to be transparent and non-discriminatory in the procurement proces, the new EU directives and the related domestic regulation are also intended to contribute. The contribution is a comparison of the previous and the adjustments.It is mainly about finding out whether the contrats can be entered in less formal way and whether the electronization of the assignment is begin extented here.
VytisknoutZobrazeno: 21. 10. 2020 10:17